Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen

5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen
Projectleider/budgethouder
Ven Eelco, van der
Zande Huub, van de
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-09-2013
Einddatum: 30-12-2018

Aan de hand van het kwaliteitshandboek inspecteren we tweemaal per jaar de openbare ruimte en het groen. Daarnaast houden we samen met dorps- en stadsraden schouwrondes.Toelichting

De jaarlijkse kwaliteitsinspecties zijn uitgevoerd in juli en september 2017.  Daarbij is gebleken dat we voldeden aan het afgesproken niveau. In 2018 worden in juli en september weer inspectieronden uitgevoerd.

 

G
Kwaliteit
06-02-2018

De jaarlijkse controlerondes zijn uitgevoerd in juli en september 2017.  De uitkomst liet zien dat we voldeden aan het afgesproken niveau.

 


05-02-2018

De jaarlijkse controlerondes zijn uitgevoerd in juli en september.  De uitkomst was dat we voldeden aan het afgesproken niveau.

 


08-09-2017

De jaarlijkse controlerondes zijn gepland in juli en september.  In de maand juli zijn de controles uitgevoerd. De uitkomst was dat we voldeden aan het afgesproken niveau.

 


21-07-2017

De jaarlijkse controlerondes zijn gepland in juli en september.  Voor de maand juli zijn de controles uitgevoerd.

 


21-07-2017

De jaarlijkse controlerondes zijn gepland in juli en september.  Voor de maand juli zijn de controles uitgevoerd.

 


13-07-2017

De jaarlijkse controlerondes zijn gepland in juni en september. De controleronde van juni is bijna afgerond. Er zijn diverse schouwronden gehouden met dorpsraden.  


15-03-2017

De jaarlijkse controlerondes zijn gepland in juni en september. In januari is een schouwronde gehouden met de dorpsraad Zoutelande.


16-02-2017

De controles hebben plaatsgevonden in juni en september.


16-02-2017

De controles hebben plaatsgevonden in juni en september.


17-01-2017

De controles vinden plaats in juni en september.


18-10-2016

De controles van juli en september zijn afgerond.  De resultaten zijn bekend. Vooral het verwijderen van onkruid op verharding voldoet nog niet aan de norm. Met de aannemer wordt gewerkt aan een verbeterslag. De stads en dorpsraden zijn niet betrokken bij de inspecties zelf. Er is gebleken dat er niet zoveel behoefte aan is. De stads- en dorpsraden hebben meer behoefte aan een schouwronde. Dus naast de inspecties voor onze eigen bedrijfsvoering houden we nu naar behoefte schouwrondes met de dorps- en stadsraden.


06-09-2016

De controles van juli zijn afgerond, in september heeft de 2e ronde plaatsgevonden. De resultaten zijn nog niet bekend (6-9). De stads en dorpsraden zijn niet betrokken bij de inspecties zelf. Er is gebleken dat er niet zoveel behoefte aan is. De stads- en dorpsraden hebben meer behoefte aan een schouwronde. Dus naast de inspecties voor onze eigen bedrijfsvoering houden we nu naar behoefte schouwrondes met de dorps- en stadsraden.


13-07-2016

De controles zijn afgerond. De stads en dorpsraden zijn niet betrokken bij de inspecties zelf. Er is gebleken dat er niet zoveel behoefte aan is. De stads- en dorpsraden hebben meer behoefte aan een schouwronde. Dus naast de inspecties voor onszelf houden we nu naar behoefte schouwrondes met de dorps- en stadsraden.


22-06-2016

De eerste controles over 2016 zijn gestart. 


15-04-2016

De controles over 2016 moeten nog worden opgestart.


17-02-2016

De controles over 2016 moeten nog worden opgestart.


03-02-2016

In 2015 zijn twee kwaliteitsinspecties gehouden. Op basis van behoefte zijn de dorpsraden in meer of mindere mate betrokken geweest bij de inspecties. De resultaten bleven op een aantal plekken achter bij de ambitie. De oorzaak moet worden gezocht in de besparingen op budget en formatie, dit maakt het moeilijker om de afgesproken doelen te halen.


26-11-2015

De tweede  inspectie ronde is afgerond. De resultaten zijn  incidenteel lager dan afgesproken. Er is afgesproken dat we in de centrumgebieden A-kwaliteit nastreven. Dit lukt niet overal. De doorgevoerde bezuinigen op onderhoud en in personeel maken het lastig om dit niveau te halen.


26-11-2015

De tweede  inspectie ronde is afgerond. De resultaten zijn  incidenteel lager dan afgesproken. Er is afgesproken dat we in de centrumgebieden A-kwaliteit nastreven. Dit lukt niet overal. De doorgevoerde bezuinigen op onderhoud en in personeel maken het lastig om dit niveau te halen.


19-11-2015

De tweede  inspectie ronde is afgerond.


15-10-2015

De tweede  inspectie ronde is gestart, dorpsraden zijn hierin betrokken.


20-08-2015

De inspectie ronde is gestart, dorpsraden worden hierin betrokken.


12-06-2015

De inspectie ronde is gestart, dorpsraden worden hierin betrokken.


16-04-2015

 In juni 2015 start de volgende inspectie ronde.


13-04-2015

 De kwaliteitsinspekties voor 2014 zijn uitgevoerd. De meeste onderdelen hebben het gewenste beheerniveau. De vastgestelde tekortkomingen zijn in de winterperiode aangepakt. De kwaliteit van de bomen staat in de dorpen aan de kust onder druk.

In juni 2015 start de volgende inspektie ronde.


11-03-2015

 De kwaliteitsinspekties voor 2014 zijn uitgevoerd. De meeste onderdelen hebben het gewenste beheerniveau. De vastgestelde tekortkomingen zijn in de winterperiode aangepakt. De kwaliteit van de bomen staat in de dorpen aan de kust onder druk.

In juni 2015 start de volgende inspektie ronde.


13-02-2015

 De kwaliteitsinspekties voor 2014 zijn uitgevoerd. De meeste onderdelen hebben het gewenste beheerniveau. De vast gestelde tekortkomingen zijn in de winterperiode aangepakt. De kwaliteit van de bomen staat in de dorpen aan de kust onder druk.

In juni 2015 start de volgende inspektie ronde.


27-01-2015

 De kwaliteitsinspekties voor 2014 zijn uitgevoerd. De meeste onderdelen hebben het gewenste beheerniveau. De vast gestelde tekortkomingen worden in de winterperiode aangepakt. De kwaliteit van de bomen staat in de dorpen aan de kust onder druk.


15-01-2015

De uitkomsten van de 2e ronde zijn verwerkt. Bij het vervolg in 2015 willen we gebruik maken van nieuwe software.

 


12-12-2014

De uitkomsten van de 2e ronde zijn verwerkt. Bij het vervolg willen we gebruik maken van nieuwe software.

 


10-11-2014

De uitkomsten van de 2e ronde worden verwerkt. Bij het vervolg willen we gebruik maken van nieuwe software.

 


23-09-2014

De eerste ronde van de inspekties zijn in juni uitgevoerd. We zijn nu gestart met de 2e ronde.

 


15-09-2014

De eerste ronde van de inspekties zijn in juni uitgevoerd. De tweede ronde in september is ingepland.

 


13-08-2014

De eerste ronde van de inspekties zijn in juni uitgevoerd. In ronde in september is ingepland.

 


15-07-2014

De eerste ronde van de inspekties zijn in juni uitgevoerd. In september volgt de 2e ronde.

 


11-07-2014

De eerste ronde van de inspekties zijn in juni auitgevoerd. In september volgt de 2e ronde.

 


13-06-2014

De planning voor 2014 is opgestart. De eerste ronde in juni is ingepland en gecommuniceerd met de dorps- en stadsraden.


13-06-2014

De planning voor 2014 is opgestart. De eerste ronde in juni is ingepland.


11-06-2014

De planning voor 2014 is opgestart.

De eerste ronde is in juni vastgelegd.


08-05-2014

De planning voor 2014 is opgestart.

Juni 2014 komt de eerste ronde van 2014.


09-04-2014

Juni 2014 komt de eerste ronde van 2014.


11-03-2014

Juni 2014 komt de eerste ronde..


27-02-2014

Juni 2014 komt de eerste ronde.


30-01-2014

De planning voor 2014 wordt gemaakt.


24-01-2014

De 2e ronde is klaar. Rapporten zijn opgemaakt en naar de dorpsraden verstuurd.  Voor 2013 zijn daarmee alle werkzaamheden afgerond.


17-12-2013

De 2e ronde is klaar. Rapporten zijn opgemaakt. Voor 2013 zijn daarmee alle werkzaamheden afgerond.


17-12-2013

De 2e ronde is klaar. Rapporten zijn opgemaakt.


14-11-2013

de 2e ronde is klaar. Rapporten worden opgemaakt.


G
Tijd
G
Geld