Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.018 Samenwerking Waterschap/Gemeente Vlissingen strand- en duingebied

5.018 Samenwerking Waterschap/Gemeente Vlissingen strand- en duingebied
Projectleider/budgethouder
Dekker René
Kluijfhout Piet
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

Er lopen gesprekken met het waterschap en de gemeente Vlissingen over operationele samenwerking op het strand, duingebied en de P-terreinen.. Hier liggen kansen voor kwaliteitsverbetering zonder extra kosten. Zeker in de beginfase vraagt het wel extra inzet van mensen. We ramen in 2017 en 2018 € 30.000 per jaar.Toelichting

G
Kwaliteit

Eind 2016 werden bestuurlijke afspraken gemaakt over de samenwerking strandbeheer Walcheren. Doel van de samenwerking is de Walcherse stranden en het kustgebied efficiënt en uniform te onderhouden, te beheren en exploiteren om te komen tot  een kwaliteitsslag voor de inwoner, de recreant, de toerist en de ondernemers.. Bijkomende doelstelling is doelmatig omgaan met beschikbare budgetten. 

In 2017 is intensief gewerkt aan het onderzoek om te komen tot samenwerking.  Als pilot heeft de SSV de Vlissingse stranden beheerd en onderhouden. Deze proef is geslaagd en alle partijen waren tevreden.  Met enige vertraging werd het onderzoek eind 2017 afgerond en is het bestuurlijk overleg gestart om de geconstateerde knelpunten op te lossen.

Tot afrondende besluitvorming kwam het in 2017 niet.

 

07-02-2018

Eind 2016 werden bestuurlijke afspraken gemaakt over de samenwerking strandbeheer Walcheren. Doel van de samenwerking is de Walcherse stranden en het kustgebied efficiënt en uniform te onderhouden, te beheren en exploiteren om te komen tot  een kwaliteitsslag voor de inwoner, de recreant, de toerist en de ondernemers.. Bijkomende doelstelling is doelmatig omgaan met beschikbare budgetten. 

In 2017 is intensief gewerkt aan het onderzoek om te komen tot samenwerking.  Als pilot heeft de SSV de Vlissingse stranden beheerd en onderhouden. Deze proef is geslaagd en alle partijen waren tevreden.  Met enige vertraging werd he tonderzoek eind 2017 afgerond en is het bestuurlijk overleg gestart om de geconstateerde knelpunten op te lossen.

Tot afrondende besluitvorming kwam het in 2017 niet.

 


12-01-2018

In 2017 gaat de SSV als pilot de stranden in de gemeente Vlissingen beheren en onderhouden (geen bewaking). Dit is het resultaat van overleg tussen het Waterschap-gemeente Vlissingen-gemeente Veere/SSV.

De pilot is bedoeld als opmaat richting verdergaande samenwerking tussen genoemde partijen, waarbij niet alleen het strand maar ook het duingebied en de kustparkeerterreinen zijn betrokken. Het 1e half jaar van 2017 vindt hiernaar onderzoek plaats.  Het onderzoek is pas medio april, dus vertraagd, gestart. Oplevering eindrapport was voorzien op 15 juli 2017. Deze datum is niet gehaald. Diverse factoren zijn debet geweest aan de vertraging. Op 4 september a.s. vindt een bestuurlijk overleg met alle deelnemers plaats om uit de impasse te komen.  In het Bestuurlijk overleg zijn de uitgangspunten opnieuw getoetst en herbevestigd. Ingezet wordt op snelle afronding en uitlevering rapportage in 2017.   Op 20 december jl. vond er bestuurlijk overleg plaats waarbij aan de hand van een evaluatie de verschillen/overeenkomsten tussen de drie partijen aan de orde kwamen. Dit overleg leidde tot de vervolgafspraak  op 10 januari 2018 tussen Vlissingen en het Waterschap om te zoeken naar een oplossing voor financiering van de strandbewaking. Op 18 januari 2018 vindt een afrondend bestuurlijk overleg plaats waarin duidelijk wordt of de samenwerking wel of niet doorgaat.   

 


28-12-2017

In 2017 gaat de SSV als pilot de stranden in de gemeente Vlissingen beheren en onderhouden (geen bewaking). Dit is het resultaat van overleg tussen het Waterschap-gemeente Vlissingen-gemeente Veere/SSV.

De pilot is bedoeld als opmaat richting verdergaande samenwerking tussen genoemde partijen, waarbij niet alleen het strand maar ook het duingebied en de kustparkeerterreinen zijn betrokken. Het 1e half jaar van 2017 vindt hiernaar onderzoek plaats.  Het onderzoek is pas medio april, dus vertraagd, gestart. Oplevering eindrapport was voorzien op 15 juli 2017. Deze datum is niet gehaald. Diverse factoren zijn debet geweest aan de vertraging. Op 4 september a.s. vindt een bestuurlijk overleg met alle deelnemers plaats om uit de impasse te komen.  In het Bestuurlijk overleg zijn de uitgangspunten opnieuw getoetst en herbevestigd. Ingezet wordt op snelle afronding en uitlevering rapportage in 2017.   Op 20 december jl. vond er bestuurlijk overleg plaats waarbij aan de hand van een evaluatie de verschillen/overeenkomsten tussen de drie partijen aan de orde kwamen. Dit overleg leidde tot de vervolgafspraak  op 10 januari 2018 tussen Vlissingen en het Waterschap om te zoeken naar een oplossing voor financiering van de strandbewaking. Op 18 januari 2017 vindt een afrondend bestuurlijk overleg plaats waarin duidelijk wordt of de samenwerking wel of niet doorgaat.   

 


28-12-2017

In 2017 gaat de SSV als pilot de stranden in de gemeente Vlissingen beheren en onderhouden (geen bewaking). Dit is het resultaat van overleg tussen het Waterschap-gemeente Vlissingen-gemeente Veere/SSV.

De pilot is bedoeld als opmaat richting verdergaande samenwerking tussen genoemde partijen, waarbij niet alleen het strand maar ook het duingebied en de kustparkeerterreinen zijn betrokken. Het 1e half jaar van 2017 vindt hiernaar onderzoek plaats.  Het onderzoek is pas medio april, dus vertraagd, gestart. Oplevering eindrapport was voorzien op 15 juli 2017. Deze datum is niet gehaald. Diverse factoren zijn debet geweest aan de vertraging. Op 4 september a.s. vindt een bestuurlijk overleg met alle deelnemers plaats om uit de impasse te komen.  In het Bestuurlijk overleg zijn de uitgangspunten opnieuw getoetst en herbevestigd. Ingezet wordt op snelle afronding en uitlevering rapportage in 2017.   Op 20 december jl. vond er bestuurlijk overleg plaats waarbij aan de hand van een evaluatie de verschillen/overeenkomsten tussen de drie partijen aan de orde kwamen. Dit overleg leidde tot de vervolgafspraak  op 10 januari 2018 tussen Vlissingen en het Waterschap om te zoeken naar een oplossing voor financiering van de strandbewaking. Op 18 januari 2017 vindt een afrondend bestuurlijk overleg plaats waarin duidelijk wordt of de samenwerking wel of niet doorgaat.   

 


27-10-2017

In 2017 gaat de SSV als pilot de stranden in de gemeente Vlissingen beheren en onderhouden (geen bewaking). Dit is het resultaat van overleg tussen het Waterschap-gemeente Vlissingen-gemeente Veere/SSV.

De pilot is bedoeld als opmaat richting verdergaande samenwerking tussen genoemde partijen, waarbij niet alleen het strand maar ook het duingebied en de kustparkeerterreinen zijn betrokken. Het 1e half jaar van 2017 vindt hiernaar onderzoek plaats.  Het onderzoek is pas medio april, dus vertraagd, gestart. Oplevering eindrapport was voorzien op 15 juli 2017. Deze datum is niet gehaald. Diverse factoren zijn debet geweest aan de vertraging. Op 4 september a.s. vindt een bestuurlijk overleg met alle deelnemers plaats om uit de impasse te komen.  In het Bestuurlijk overleg zijn de uitgangspunten opnieuw getoetst en herbevestigd. Ingezet wordt op snelle afronding en uitlevering rapportage in 2017.    

 


29-08-2017

In 2017 gaat de SSV als pilot de stranden in de gemeente Vlissingen beheren en onderhouden (geen bewaking). Dit is het resultaat van overleg tussen het Waterschap-gemeente Vlissingen-gemeente Veere/SSV.

De pilot is bedoeld als opmaat richting verdergaande samenwerking tussen genoemde partijen, waarbij niet alleen het strand maar ook het duingebied en de kustparkeerterreinen zijn betrokken. Het 1e half jaar van 2017

vindt hiernaar onderzoek plaats.  Het onderzoek is pas medio april, dus vertraagd, gestart. Oplevering eindrapport was voorzien op 15 juli 2017. Deze datum is niet gehaald. Diverse factoren zijn debet geweest aan de vertraging. Op 4 september a.s. vindt een bestuurlijk overleg met alle deelnemers plaats om uit de impasse te komen.  

 


27-06-2017

In 2017 gaat de SSV als pilot de stranden in de gemeente Vlissingen beheren en onderhouden (geen bewaking). Dit is het resultaat van overleg tussen het Waterschap-gemeente Vlissingen-gemeente Veere/SSV.

De pilot is bedoeld als opmaat richting verdergaande samenwerking tussen genoemde partijen, waarbij niet alleen het strand maar ook het duingebied en de kustparkeerterreinen zijn betrokken. Het 1e half jaar van 2017

vindt hiernaar onderzoek plaats.

 


24-05-2017

In 2017 gaat de SSV als pilot de stranden in de gemeente Vlissingen beheren en onderhouden (geen bewaking). Dit is het resultaat van overleg tussen het Waterschap-gemeente Vlissingen-gemeente Veere/SSV.

De pilot is bedoeld als opmaat richting verdergaande samenwerking tussen genoemde partijen, waarbij niet alleen het strand maar ook het duingebied en de kustparkeerterreinen zijn betrokken. Het 1e half jaar van 2017

vindt hiernaar onderzoek plaats.

 


17-01-2017

In 2017 gaat de SSV als pilot de stranden in de gemeente Vlissingen beheren en onderhouden (geen bewaking). Dit is het resultaat van overleg tussen het Waterschap-gemeente Vlissingen-gemeente Veere/SSV.

De pilot is bedoeld als opmaat richting verdergaande samenwerking tussen genoemde partijen, waarbij niet alleen het strand maar ook het duingebied en de kustparkeerterreinen zijn betrokken. Het 1e half jaar van 2017

vindt hiernaar onderzoek plaats.

 


08-09-2016

--
Tijd

Op 18 januari 2018 vindt een afrondend bestuurlijk overleg plaats over de samenwerking. Het project loopt qua uitvoering door in 2018. Hiervoor zijn uren geraamd.

--
Geld

Overhevelen restant budget 2017 naar 2018 € 5.000 voor afronding project in 2018.