Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.020 Nieuwe inbestedingsopdracht SSV 2018-2020

5.020 Nieuwe inbestedingsopdracht SSV 2018-2020
Projectleider/budgethouder
Dekker René
Kluijfhout Piet
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

Een nieuwe inbestedingsopdracht is nodig, omdat de huidige eind 2017 afloopt. In de nieuwe opdracht zullen de samenwerkingsafspraken met het waterschap en de gemeente Vlissingen worden opgenomen.Toelichting

De prestatieafspraken tussen gemeente Veere en de Stichting Strandexploitatie Veere over het beheer, onderhoud en de exploitatie van de stranden en het kustgebied van Veere zijn vastgelegd in een inbestedingsopdracht voor de periode van vier jaar. Eind 2017 liep de lopende inbestedingsopdracht af voor het tijdvak 2014 tot en met 2017.

In 2017 werkten wij aan een nieuwe inbestedingsopdracht. Die startte met een evaluatie van de aflopende periode, waarin werd geconstateerd dat de SSV alle gestelde prestatieafspraken was nagekomen dan wel had bereikt. Een concept inbestedingsopdracht voor het tijdvak 2018 tot en met 2021 werd  behandeld in de commissie MO van 24 oktober 2017. De raad besloot op 9 november 2017 in te stemmen met het voorgelegde concept.  De opdracht werd in 2017 gegund aan SSV.

G
Kwaliteit
28-12-2017

Met de voorbereiding voor een nieuwe inbestedingsopdracht wordt het 1e kwartaal 2017 gestart. De resultaten van het onderzoek naar meer samenwerking met de gemeente Vlissingen en het Waterschap in de kustzone kunnen hierop van invloed zijn.

De 1e onderzoekresultaten verwachten  wij voor de zomer. Ondertussen gaat de voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht aan de SSV wel gewoon door.  De voorbereiding om tot een 1e concept rapportage te komen kost meer tijd dan is voorzien en is daarom over de zomer heen getild.

Daarom hebben wij besloten de trajecten te ontkoppelen.  De inbestedingsopdracht met SSV voor het tijdvak 2018 tot en met 2021 is het 1e spoor dat we nu  gaan. Een voorstel is behandeld in de commissie MO van 24 oktober 2017. De raad beslist op 9 november 2017, zodat we de opdracht voor de nieuwe periode tijdig kunnen wegzetten bij SSV.  Een uit de samenwerking voorvloeiende vervolgopdracht (inbesteding en aanbesteding) komt hopelijk snel in 2018. De gemeenteraad heeft op 9 november 2017 een besluit genomen voor de nieuwe inbestedingsopdracht.  Zie hiervoor..

 

Als het 2e spoor (de samenwerking kuststrook Walcheren met onze partners: gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen , leidt tot samenwerking in de kuststrook van Walcheren, zullen extra beheerswerkzaamheden opgedragen kunnen worden aan de strandstichting.  Zover is het nog niet. Er is voortgang maar het gaat niet snel. Zie hiervoor.


28-12-2017

Met de voorbereiding voor een nieuwe inbestedingsopdracht wordt het 1e kwartaal 2017 gestart. De resultaten van het onderzoek naar meer samenwerking met de gemeente Vlissingen en het Waterschap in de kustzone kunnen hierop van invloed zijn.

De 1e onderzoekresultaten verwachten  wij voor de zomer. Ondertussen gaat de voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht aan de SSV wel gewoon door.  De voorbereiding om tot een 1e concept rapportage te komen kost meer tijd dan is voorzien en is daarom over de zomer heen getild.

Daarom hebben wij besloten de trajecten te ontkoppelen.  De inbestedingsopdracht met SSV voor het tijdvak 2018 tot en met 2021 is het 1e spoor dat we nu  gaan. Een voorstel is behandeld in de commissie MO van 24 oktober 2017. De raad beslist op 9 november 2017, zodat we de opdracht voor de nieuwe periode tijdig kunnen wegzetten bij SSV.  Een uit de samenwerking voorvloeiende vervolgopdracht (inbesteding en aanbesteding) komt hopelijk snel in 2018. De gemeenteraad heeft op 9 november 2017 een besluit genomen voor de nieuwe inbestedingsopdracht.  Zie hiervoor..

 

Als het 2e spoor (de samenwerking kuststrook Walcheren met onze partners: gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen , leidt tot samenwerking in de kuststrook van Walcheren, zullen extra beheerswerkzaamheden opgedragen kunnen worden aan de strandstichting.  Zover is het nog niet. Er is voortgang maar het gaat niet snel. Zie hiervoor.


27-10-2017

Met de voorbereiding voor een nieuwe inbestedingsopdracht wordt het 1e kwartaal 2017 gestart. De resultaten van het onderzoek naar meer samenwerking met de gemeente Vlissingen en het Waterschap in de kustzone kunnen hierop van invloed zijn.

De 1e onderzoekresultaten verwachten  wij voor de zomer. Ondertussen gaat de voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht aan de SSV wel gewoon door.  De voorbereiding om tot een 1e concept rapportage te komen kost meer tijd dan is voorzien en is daarom over de zomer heen getild.

Daarom hebben wij besloten de trajecten te ontkoppelen.  De inbestedingsopdracht met SSV voor het tijdvak 2018 tot en met 2021 is het 1e spoor dat we nu  gaan. Een voorstel is behandeld in de commissie MO van 24 oktober 2017. De raad beslist op 9 november 2017, zodat we de opdracht voor de nieuwe periode tijdig kunnen wegzetten bij SSV.  Een uit de samenwerking voorvloeiende vervolgopdracht (inbesteding en aanbesteding) komt hopelijk snel in 2018.

 

Als het 2e spoor (de

samenwerking kuststrook Walcheren met onze partners: gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen , leidt tot samenwerking in de kuststrook van Walcheren, zullen extra beheerswerkzaamheden opgedragen kunnen worden aan de strandstichting.  Zover is het nog niet. Er is voortgang maar het gaat niet snel. 


27-10-2017

Met de voorbereiding voor een nieuwe inbestedingsopdracht wordt het 1e kwartaal 2017 gestart. De resultaten van het onderzoek naar meer samenwerking met de gemeente Vlissingen en het Waterschap in de kustzone kunnen hierop van invloed zijn.

De 1e onderzoekresultaten verwachten  wij voor de zomer. Ondertussen gaat de voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht aan de SSV wel gewoon door.  De voorbereiding om tot een 1e concept rapportage te komen kost meer tijd dan is voorzien en is daarom over de zomer heen getild.

Daarom hebben wij besloten de trajecten te ontkoppelen. De inbestedingsopdracht met SSV voor het tijdvak 2018 tot en met 2021 is het 1e spoor dat we nu  gaan. In september zijn de stukken inbestedingsgereed. In november of december kunt u een voorstel van ons verwachten. Als het 2e spoor (de

samenwerking kuststrook Walcheren met onze partners: gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen , leidt tot samenwerking in de kuststrook van Walcheren, zullen extra beheerswerkzaamheden opgedragen kunnen worden aan de strandstichting.  Zover is het nog niet. Er is voortgang maar het gaat niet snel. 


19-10-2017

Met de voorbereiding voor een nieuwe inbestedingsopdracht wordt het 1e kwartaal 2017 gestart. De resultaten van het onderzoek naar meer samenwerking met de gemeente Vlissingen en het Waterschap in de kustzone kunnen hierop van invloed zijn.

De 1e onderzoekresultaten verwachten  wij voor de zomer. Ondertussen gaat de voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht aan de SSV wel gewoon door.  De voorbereiding om tot een 1e concept rapportage te komen kost meer tijd dan is voorzien en is daarom over de zomer heen getild.

Daarom hebben wij besloten de trajecten te ontkoppelen. De inbestedingsopdracht met SSV voor het tijdvak 2018 tot en met 2021 is het 1e spoor dat we nu  gaan. In september zijn de stukken inbestedingsgereed. In november of december kunt u een voorstel van ons verwachten. Als het 2e spoor (de

samenwerking kuststrook Walcheren met onze partners: gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen , leidt tot samenwerking in de kuststrook van Walcheren, zullen extra beheerswerkzaamheden opgedragen kunnen worden aan de strandstichting.  Zover is het nog niet.


29-08-2017

Met de voorbereiding voor een nieuwe inbestedingsopdracht wordt het 1e kwartaal 2017 gestart. De resultaten van het onderzoek naar meer samenwerking met de gemeente Vlissingen en het Waterschap in de kustzone kunnen hierop van invloed zijn.

De 1e onderzoekresultaten verwachten  wij voor de zomer. Ondertussen gaat de voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht aan de SSV wel gewoon door.  De voorbereiding om tot een 1e concept rapportage te komen kost meer tijd dan is voorzien en is daarom over de zomer heen getild.

Daarom hebben wij besloten de trajecten te ontkoppelen. De inbestedingsopdracht met SSV voor het tijdvak 2018 tot en met 2021 is het 1e spoor dat we nu  gaan. In september zijn de stukken inbestedingsgereed. In november of december kunt u een voorstel van ons verwachten. Als het 2e spoor (de

samenwerking kuststrook Walcheren met onze partners: gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen , leidt tot samenwerking in de kuststrook van Walcheren, zullen extra beheerswerkzaamheden opgedragen kunnen worden aan de strandstichting.  Zover is het nog niet.


27-06-2017

Met de voorbereiding voor een nieuwe inbestedingsopdracht wordt het 1e kwartaal 2017 gestart. De resultaten van het onderzoek naar meer samenwerking met de gemeente Vlissingen en het Waterschap in de kustzone kunnen hierop van invloed zijn. De 1e onderzoekresultaten verwachten  wij voor de zomer. Ondertussen gaat de voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht aan de SSV wel gewoon door.  De voorbereiding om tot een 1e concept rapportage te komen kost meer tijd dan is voorzien en is daarom over de zomer heen getild.

 


24-05-2017

Met de voorbereiding voor een nieuwe inbestedingsopdracht wordt het 1e kwartaal 2017 gestart. De resultaten van het onderzoek naar meer samenwerking met de gemeente Vlissingen en het Waterschap in de kustzone kunnen hierop van invloed zijn. De 1e onderzoekresultaten verwachten  wij voor de zomer. Ondertussen gaat de voorbereiding van een nieuwe inbestedingsopdracht aan de SSV wel gewoon door. 

 


14-03-2017

Met de voorbereiding voor een nieuwe inbestedingsopdracht wordt het 1e kwartaal 2017 gestart. De resultaten van het onderzoek naar meer samenwerking met de gemeente Vlissingen en het waterschap in de kustzone kunnen hierop van invloed zijn.

 


17-01-2017

Met de voorbereiding voor een nieuwe inbestedingsopdracht wordt het 1e kwartaal 2017 gestart.

 


07-09-2016

G
Tijd
G
Geld