Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.021 Uitvoeren project Mooi Veere

5.021 Uitvoeren project Mooi Veere
Projectleider/budgethouder
Graaf Jos, van de
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

Ieder jaar bezoeken we één of meer bedrijventerreinen waarbij we controleren op orde en netheid.

Daarnaast blijft het terugdringen van allerlei borden een aandachtspunt. Met de Provincie en waterschap zijn afspraken gemaakt om ook buiten de bebouwde kom het aantal borden te verminderen. Binnen de kernen pakken we dat zelf op.

Verder treedt  het cluster Toezicht &Handhaving ad hoc op tegen allerlei vormen van verrommeling, te weten, autowrakken, caravans, containers, afvalstoffen etc.Toelichting

G
Kwaliteit

De milieuinspecteurs hebben zich beziggehouden met de bedrijventerreinen in Zoutelande  en Koudekerke. Allereerst werd een inventarisatie gemaakt hoe groot het probleem nu eigenlijk was en daarna zijn de eigenaren daadwerkelijk benaderd. In Koudekerke is er heel veel opgeruimd en in Zoutelande spelen er nog twee zaken die binnenkort ook worden aangepakt. De boa's blijven aandacht besteden aan het project met name in het buitengebied. Dat is naar aanleiding van klachten over afval, caravans etc. en ook door hun oog- en oorfunctie, waarbij de mensen van de Openbare Ruimte ook een grote rol spelen.    

18-09-2017

De milieuinspecteurs zijn bezig met het inventariseren van  de bedrijventerrein Westkapelle en Zoutelande. Op de terreinen is het een bende.  De boa's blijven aandacht besteden aan het project met name in het buitengebied.   


18-09-2017

De milieuinspecteurs zijn bezig met het inventariseren van  de bedrijventerrein Westkapelle en Zoutelande. Op de terreinen is het een bende.  De boa's blijven aandacht besteden aan het project met name in het buitengebied.   


19-07-2017

De milieuinspecteurs zijn bezig met het inventariseren van  de bedrijventerrein Westkapelle en Zoutelande. Op de terreinen is het een bende.  De boa's blijven aandacht besteden aan het project met name in het buitengebied.   


19-07-2017

De milieuinspecteurs zijn bezig met het inventariseren van  de bedrijventerrein Westkapelle en Zoutelande. Op de terreinen is het een bende.  De boa's blijven aandacht besteden aan het project met name in het buitengebied.   


19-07-2017

De milieuinspecteurs zijn bezig met het inventariseren van  de bedrijventerrein Westkapelle en Zoutelande. Op de terreinen is het een bende.  De boa's blijven aandacht besteden aan het project met name in het buitengebied.   


20-06-2017

De milieuinspecteurs zijn bezig met het inventariseren van  de bedrijventerrein Westkapelle en Zoutelande. Op de terreinen is het een bende.  De boa's blijven aandacht besteden aan het project met name in het buitengebied.   


18-04-2017

De milieuinspecteurs zijn bezig met de bedrijventerrein Westkapelle en Zoutelande. Op de terreinen is het een bende.  De boa's blijven aandacht besteden aan het project met name in het buitengebied.   


13-04-2017

Op het bedrijventerrein aan de Schoolstraat zijn in 2016 de laatste puntjes op de I gezet en is de controle afgerond. Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in 2016 bezocht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Op dit  industrieterrein is behoorlijk opgeruimd.


17-03-2017

Na de bedrijventerreinen Vrouwenpolder en Koudekerke staan nu Zoutelande en Westkapelle op de rol om te worden aangepakt. Ondertussen zijn alle toezichthouders en buitendienstmedewerkers ogen en oren voor wat betreft Mooi Veere en dat gaat steeds beter.  


16-02-2017

Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in 2016 in kaart gebracht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Op het industrieterrein is al heel wat opgeruimd. Er is nog overleg of er verwijzingsborden kunnen worden geplaatst. 


16-02-2017

Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in kaart gebracht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Er is sinds die tijd al heel wat opgeruimd. Er wordt nog  overlegd of er verwijzingsborden kunnen worden geplaatst.    In 2017 volgt eerst het bedrijventerrein van Zoutelande omdat het daar een bende is.   


13-01-2017

Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in kaart gebracht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Er is sinds die tijd al heel wat opgeruimd. Er wordt nog  overlegd of er verwijzingsborden kunnen worden geplaatst.    In 2017 volgt eerst het bedrijventerrein van Zoutelande omdat het daar een bende is.   


13-01-2017

Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in kaart gebracht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Er is sinds die tijd al heel wat opgeruimd. Er wordt nog  overlegd of er verwijzingsborden kunnen worden geplaatst.    In 2017 volgt eerst het bedrijventerrein van Zoutelande omdat het daar een bende is.   


13-12-2016

Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in kaart gebracht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Er is sinds die tijd al heel wat opgeruimd. Er wordt nog  overlegd of er verwijzingsborden kunnen worden geplaatst.      


14-11-2016

Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in kaart gebracht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Er is sinds die tijd al heel wat opgeruimd. Er wordt nog intern overlegd of er verwijzingsborden kunnen worden geplaatst.     


13-09-2016

Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in kaart gebracht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Er is sinds die tijd al heel wat opgeruimd. Er wordt nog intern overlegd of er verwijzingsborden kunnen worden geplaatst.    


15-08-2016

Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in kaart gebracht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Er is sinds die tijd al heel wat opgeruimd. Er wordt nog bekeken of er verwijzingsborden kunnen worden geplaatst.    


11-07-2016

Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in kaart gebracht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Er is sinds die tijd al heel wat opgeruimd. Er wordt nog bekeken of er verwijzingsborden kunnen worden geplaatst.    


13-05-2016

Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in kaart gebracht en de onder nemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen.   


18-04-2016

Er is begonnen met het in kaart brengen van het bedrijventerrein Koudekerke dat (integraal) wordt aangepakt.  En overigens voeren steeds meer collega's hun oog-en oorfunctie uit bij hun werkzaamheden buiten. 


14-03-2016

Er is een begin gemaakt met het in kaart brengen van het bedrijventerrein Koudekerke dat (integraal) wordt aangepakt.  En overigens voeren steeds meer collega's hun oog-en oorfunctie uit bij hun werkzaamheden buiten. 


18-02-2016

Er is een begin gemaakt met het in kaart brengen van het bedrijventerrein Koudekerke dat (integraal) wordt aangepakt.


18-01-2016

Binnenkort wordt gestart met het bedrijventerrein Koudekerke dat (integraal) wordt aangepakt.


18-01-2016

Bedrijventerrein Vrouwenpolder is afgerond en enorm verbeterd. In  2016 wordt bedrijventerrein Koudekerke (integraal) aangepakt.


11-12-2015

Bedrijventerrein Vrouwenpolder is afgerond en enorm verbeterd. Volgend jaar wordt bedrijventerrein Koudekerke (integraal) aangepakt.


24-11-2015

 Het plan om in 2015 nog een bedrijfsterrein te bekijken wordt doorgeschoven naar begin 2016, anders komen we in de knel met de nog te controleren bedrijven.   De losse controles zijn / worden wel nog in 2015 uitgevoerd.


24-11-2015

 Het plan om in 2015 nog een bedrijfsterrein te bekijken wordt doorgeschoven naar begin 2016, anders komen we in de knel met de nog te controleren bedrijven.   De losse controles zijn / worden wel nog in 2015 uitgevoerd.


12-11-2015

 Het plan om in 2015 nog een bedrijfsterrein te bekijken wordt doorgeschoven naar begin 2016, anders komen we in de knel met de nog te controleren bedrijven.   


12-11-2015

 Het plan om in 2015 nog een bedrijfsterrein te bekijken wordt doorgeschoven naar begin 2016, anders komen we in de knel met de nog te controleren bedrijven.   


15-10-2015

De werkzaamheden voor dit jaar zijn  gereed. Ad-hoc worden er nog zaken opgepakt, zoals caravans in het buitengebied, niet aan de eisen voldoende mestopslagen, aanhangwagens, caravans, etc.  


10-09-2015

Het bedrijventerrein Vrouwenpolder is nagenoeg gereed. Enorm opgeknapt. Volgend jaar volgen andere bedrijventerreinen.

Mestopslagen: 1e overleg geweest met de ZLTO en er volgt een B&W-advies.


08-07-2015

Mogelijk volgen na Vrouwenpolder nog  andere bedrijventerreinen. Overleg met de ZLTO over de mestopslagen is geweest en er volgt een BW-advies.


05-06-2015

Mogelijk volgen na Vrouwenpolder nog  andere bedrijventerreinen. Overleg met de ZLTO over de mestopslagen staat op de rol.


11-05-2015

We zijn bezig met ad hoc zaken na meldingen en met de mestopslagen. Mogelijk volgen na Vrouwenpolder nog  andere bedrijventerreinen.


15-04-2015

We zijn bezig met ad hoc zaken na meldingen en met de mestopslagen. Bedrijventerrein Vrouwenpolder is schoon.


13-03-2015

We gaan dit  jaar op de ingeslagen weg door met Mooi Veere.  Het bedrijventerrein Vrouwenpolder is afgerond. Of we meerdere bedrijventerreinen op een dergelijke manier kunnen aanpakken valt te bezien. We zijn op het ogenblik met wat ad-hoc zaken bezig.


17-02-2015

We gaan dit  jaar op de ingeslagen weg door met Mooi Veere.  We zijn  nu bezig met bedrijventerrein Vrouwenpolder, dat nagenoeg is afgerond. Of we meerdere bedrijventerreinen op een dergelijke manier kunnen aanpakken valt te bezien. We zijn op het ogenblik met wat ad-hoc zaken bezig.


13-02-2015

We gaan dit  jaar op de ingeslagen weg door met Mooi Veere.  We zijn  nu bezig met bedrijventerrein Vrouwenpolder, dat nagenoeg is afgerond. Of we meerdere bedrijventerreinen op een dergelijke manier kunnen aanpakken valt te bezien. We zijn op het ogenblik met wat ad-hoc zaken bezig.


03-09-2014

G
Tijd

Voor project Mooi Veere waren 60 uren gepland terwijl er 168 uren zijn geschreven. De overschrijding is te wijten aan de hoeveelheid werk op de bedrijventerreinen en omdat de boa's in hun kernen ook meer zaken hebben opgepakt.    

 

 

 

 

 

G
Geld