Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.024 Stimuleringsregeling waardevolle panden

5.024 Stimuleringsregeling waardevolle panden
Projectleider/budgethouder
Francke Geert
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016

Het opzetten van een stimuleringsregeling voor de waardevolle panden genoemd in de Structuurvisie Cultureel erfgoed. Deze regeling stimuleert het opzetten van een onderzoeksrapport voor grote waardevolle panden en/of het behoud van waardevolle elementen. De stimuleringsregeling krijgt de vorm van een subsidieregeling.Toelichting

Onderdeel van de uitvoering van de  structuurvisie Cultuurhistorie is het opstellen van een actuele  lijst met  cultuurhistorisch waardevolle panden. Op 6 juli 2017 stelde u deze lijst met bijbehorende subsidieverordening vast. De panden in het buitengebied werden vervolgens opgenomen in de 3e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. 

G
Kwaliteit
06-02-2018

Onderdeel van de structuurvisie Cultuurhistorie is de lijst met daarop de cultuurhistorisch waardevolle panden. In 2017 stelden wij deze lijst samen. Op 6 juli 2017 stelde u deze lijst met bijbehorende subsidieverordening vast.


07-09-2017

Nog geen begin mee gemaakt

subsidieverordening wordt voorgelegd aan de raad van 6 juli 2017

eerste verzoeken zijn binnen


07-09-2017

Nog geen begin mee gemaakt

subsidieverordening wordt voorgelegd aan de raad van 6 juli 2017

eerste verzoeken zijn binnen


07-09-2017

Nog geen begin mee gemaakt

subsidieverordening wordt voorgelegd aan de raad van 6 juli 2017

eerste verzoeken zijn binnen


07-09-2017

Nog geen begin mee gemaakt

subsidieverordening wordt voorgelegd aan de raad van 6 juli 2017

eerste verzoeken zijn binnen


14-08-2017

Nog geen begin mee gemaakt

subsidieverordening wordt voorgelegd aan de raad van 6 juli 2017

eerste verzoeken zijn binnen


05-07-2017

Nog geen begin mee gemaakt

subsidieverordening wordt voorgelegd aan de raad van 6 juli 2017


05-07-2017

Nog geen begin mee gemaakt

subsidieverordening wordt voorgelegd aan de raad van 6 juli 2017


15-06-2017

Nog geen begin mee gemaakt

subsidieverordening wordt voorgelegd aan de raad


15-06-2017

Nog geen begin mee gemaakt

subsidieverordening wordt voorgelegd aan de raad


15-05-2017

Nog geen begin mee gemaakt


16-01-2017

Nog geen begin mee gemaakt


G
Tijd
G
Geld