Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.025 Publieksboekje over de archeologie in en om Domburg

5.025 Publieksboekje over de archeologie in en om Domburg
Projectleider/budgethouder
Nuhaan- van Amelsfoort Denise
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-11-2017

Het boekje heeft een cultuurhistorisch belang, heeft promotie-waarde én het is een verantwoording naar het grote publiek voor het (gemeenschaps)geld dat in archeologisch onderzoek wordt gestoken. Er is een budget van €22.000.Toelichting

Het bureau Terra Cotta Incognita maakte samen met de Walcherse Archeologische Dienst een publieksboek over archeologie in Domburg. Op 1 december 2017 is dit boek "Zeeën van Tijd" gepresenteerd in het gemeentehuis.

G
Kwaliteit
06-02-2018

Het bureau Terra Cotta Incognita heeft samen met de Walcherse Archeologische Dienst een publieksboek over archeologie in Domburg gemaakt. Op 1 december 2017 is dit boek "Zeeën van Tijd" gepresenteerd in het gemeentehuis.


15-05-2017

Het bureau Terra Cotta Incognita maakt het publieksboek over archeologie in Domburg. Zij doen dit samen met de archeologen van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD).


13-02-2017

We gaan dit jaar een publieksboekje over de archeologie in en om Domburg maken. We verwachten dat we in februari 2017 de opdracht kunnen verlenen voor het opstellen hiervan.


13-02-2017

We gaan dit jaar een publieksboekje over de archeologie in en om Domburg maken. We verwachten dat we in februari 2017 de opdracht kunnen verlenen voor het opstellen hiervan.


31-01-2017

We gaan dit jaar een publieksboekje over de archeologie in en om Domburg maken. We verwachten dat we in februari 2017 de opdracht kunnen verlenen.


--
Tijd
G
Geld