Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie

5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie
Projectleider/budgethouder
Francke Geert
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 30-09-2015
Einddatum: 05-07-2017

De Structuurvisie cultuurhistorie vraagt om het monitoren,  evalueren en beheren van de werkvelden die in de visie zijn beschreven. We gaan het  project Wederopbouw uitrollen,  een erfgoedverordening opzetten,  de gebruiksmogelijkheden van de Grote kerk te Veere begeleiden, een  duurzaam monumentenbeleid opzetten.  In het omgevingsplan krijgt het cultureel erfgoed een plaats. 

 

 Toelichting

G
Kwaliteit

Op 1 oktober 2015 stelde u de structuurvisie Cultuurhistorie vast met als motto "Behoud door ontwikkeling". Uitwerking daarvan was in 2017 het vaststellen van de lijst cultuurhistorische waardevolle panden met een subsidieverordening. De waardevolle panden krijgen in de bestemmingsplannen een planologische bescherming. Voor de gebouwen in het buitengebied gebeurde dat in de 3e Herziening.

 

06-02-2018

Op 1 oktober 2015 stelde u de structuurvisie Cultuurhistorie vast met als motto "Behoud door ontwikkeling". Onderdeel van de structuurvisie is de lijst cultuurhistorische waardevolle panden. in 2017 hebben wij deze lijst samengesteld. Op 6 juli 2017 stelde u deze lijst met bijbehorende subsidieverordening vast. Deze lijst verwerken wij in bestemmingsplannen.

 


07-09-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

Lijsten zijn grotendeels doorgesproken en de inventarisatie van de panden worden eind mei voorgelegd aan het college.

Rapporten met bijlagen worden aan de raad van 6 juli 2017 voorgesteld en gevraagd de lijst met waardevolle panden met de rapporten vast te stellen

De raad heeft de rapporten vastgesteld

we gaan verder met het opstellen van de rapporten voor de wederopbouw. Een studie hierover is opgesteld door Bureau van Meijel en Bureau B.Schout

 

 


07-09-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

Lijsten zijn grotendeels doorgesproken en de inventarisatie van de panden worden eind mei voorgelegd aan het college.

Rapporten met bijlagen worden aan de raad van 6 juli 2017 voorgesteld en gevraagd de lijst met waardevolle panden met de rapporten vast te stellen

De raad heeft de rapporten vastgesteld

we gaan verder met het opstellen van de rapporten voor de wederopbouw. Een studie hierover is opgesteld door Bureau van Meijel en Bureau B.Schout

 

 


07-09-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

Lijsten zijn grotendeels doorgesproken en de inventarisatie van de panden worden eind mei voorgelegd aan het college.

Rapporten met bijlagen worden aan de raad van 6 juli 2017 voorgesteld en gevraagd de lijst met waardevolle panden met de rapporten vast te stellen

De raad heeft de rapporten vastgesteld

we gaan verder met het opstellen van de rapporten voor de wederopbouw. Een studie hierover is opgesteld door Bureau van Meijel en Bureau B.Schout

 

 


07-09-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

Lijsten zijn grotendeels doorgesproken en de inventarisatie van de panden worden eind mei voorgelegd aan het college.

Rapporten met bijlagen worden aan de raad van 6 juli 2017 voorgesteld en gevraagd de lijst met waardevolle panden met de rapporten vast te stellen

De raad heeft de rapporten vastgesteld

we gaan verder met het opstellen van de rapporten voor de wederopbouw. Een studie hierover is opgesteld door Bureau van Meijel en Bureau B.Schout

 

 


07-09-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

Lijsten zijn grotendeels doorgesproken en de inventarisatie van de panden worden eind mei voorgelegd aan het college.

Rapporten met bijlagen worden aan de raad van 6 juli 2017 voorgesteld en gevraagd de lijst met waardevolle panden met de rapporten vast te stellen

De raad heeft de rapporten vastgesteld

we gaan verder met het opstellen van de rapporten voor de wederopbouw. Een studie hierover is opgesteld door Bureau van Meijel en Bureau B.Schout

 

 


07-09-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

Lijsten zijn grotendeels doorgesproken en de inventarisatie van de panden worden eind mei voorgelegd aan het college.

Rapporten met bijlagen worden aan de raad van 6 juli 2017 voorgesteld en gevraagd de lijst met waardevolle panden met de rapporten vast te stellen

De raad heeft de rapporten vastgesteld

we gaan verder met het opstellen van de rapporten voor de wederopbouw. Een studie hierover is opgesteld door Bureau van Meijel en Bureau B.Schout

 

 


07-09-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

Lijsten zijn grotendeels doorgesproken en de inventarisatie van de panden worden eind mei voorgelegd aan het college.

Rapporten met bijlagen worden aan de raad van 6 juli 2017 voorgesteld en gevraagd de lijst met waardevolle panden met de rapporten vast te stellen

De raad heeft de rapporten vastgesteld

we gaan verder met het opstellen van de rapporten voor de wederopbouw. Een studie hierover is opgesteld door Bureau van Meijel en Bureau B.Schout

 

 


14-08-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

Lijsten zijn grotendeels doorgesproken en de inventarisatie van de panden worden eind mei voorgelegd aan het college.

Rapporten met bijlagen worden aan de raad van 6 juli 2017 voorgesteld en gevraagd de lijst met waardevolle panden met de rapporten vast te stellen

De raad heeft de rapporten vastgesteld

 

 


14-08-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

Lijsten zijn grotendeels doorgesproken en de inventarisatie van de panden worden eind mei voorgelegd aan het college.

Rapporten met bijlagen worden aan de raad van 6 juli 2017 voorgesteld en gevraagd de lijst met waardevolle panden met de rapporten vast te stellen

De raad heeft de rapporten vastgesteld

 

 


05-07-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

Lijsten zijn grotendeels doorgesproken en de inventarisatie van de panden worden eind mei voorgelegd aan het college.

Rapporten met bijlagen worden aan de raad van 6 juli 2017 voorgesteld en gevraagd de lijst met waardevolle panden met de rapporten vast te stellen

 

 


05-07-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

Lijsten zijn grotendeels doorgesproken en de inventarisatie van de panden worden eind mei voorgelegd aan het college.

Rapporten met bijlagen worden aan de raad van 6 juli 2017 voorgesteld en gevraagd de lijst met waardevolle panden met de rapporten vast te stellen

 

 


15-05-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

Lijsten zijn grotendeels doorgesproken en de inventarisatie van de panden worden eind mei voorgelegd aan het college.

 


15-05-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

Lijsten zijn grotendeels doorgesproken en de inventarisatie van de panden worden eind mei voorgelegd aan het college.

 


24-02-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

 


23-02-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Wethouder Maas heeft in september 2016 het raadsvoorstel "opname cultuurhistorische panden" voor de raadsvergadering van oktober ingetrokken. Dit om reden dat er commotie was ontstaan naar aanleiding van de ingediende lijst.

Er is een nieuw plan van aanpak gemaakt om te komen tot een betere lijst.

Deze lijsten worden opnieuw gecontroleerd en worden daarna met de eigenaren doorgesproken.


09-02-2017

 

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

 

M.b.t het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.

De rijksdienst heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw

 

voorstel naar de raad om een nieuwe lijst waardevolle panden als bijlage 3 van de structuurvisie cultuurhistorie vast te stellen

Hierdoor de bestaande bijlagen 3 en 4 uit deze structuurvisie laten vervallen

Wethouder Maas heeft het raadsvoorstel "opname cultuurhistorische panden" voor de raadsvergadering ingetrokken. Dit om reden dat er commotie was ontstaan naar aanleiding van de ingediende lijst.

Er is een nieuw plan van aanpak gemaakt om te komen tot een betere lijst.

Lijsten worden opnieuw gecontroleerd en worden dan met de eigenaren doorgesproken.

Verder wordt er gewerkt aan een goede opzet voor de wederopbouw in kaart te brengen.


09-02-2017

 

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

 

M.b.t het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.

De rijksdienst heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw

 

voorstel naar de raad om een nieuwe lijst waardevolle panden als bijlage 3 van de structuurvisie cultuurhistorie vast te stellen

Hierdoor de bestaande bijlagen 3 en 4 uit deze structuurvisie laten vervallen

Wethouder Maas heeft het raadsvoorstel "opname cultuurhistorische panden" voor de raadsvergadering ingetrokken. Dit om reden dat er commotie was ontstaan naar aanleiding van de ingediende lijst.

Er is een nieuw plan van aanpak gemaakt om te komen tot een betere lijst.

Lijsten worden opnieuw gecontroleerd en worden dan met de eigenaren doorgesproken.

Verder wordt er gewerkt aan een goede opzet voor de wederopbouw in kaart te brengen.


16-01-2017

 

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

 

M.b.t het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.

De rijksdienst heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw

 

voorstel naar de raad om een nieuwe lijst waardevolle panden als bijlage 3 van de structuurvisie cultuurhistorie vast te stellen

Hierdoor de bestaande bijlagen 3 en 4 uit deze structuurvisie laten vervallen

Wethouder Maas heeft het raadsvoorstel "opname cultuurhistorische panden" voor de raadsvergadering ingetrokken. Dit om reden dat er commotie was ontstaan naar aanleiding van de ingediende lijst.

Er is een nieuw plan van aanpak gemaakt om te komen tot een betere lijst.

Lijsten worden opnieuw gecontroleerd en worden dan met de eigenaren doorgesproken.

Verder wordt er gewerkt aan een goede opzet mbt de wederopbouw in kaart te brengen.


16-01-2017

 

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

 

M.b.t het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.

De rijksdienst heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw

 

voorstel naar de raad om een nieuwe lijst waardevolle panden als bijlage 3 van de structuurvisie cultuurhistorie vast te stellen

Hierdoor de bestaande bijlagen 3 en 4 uit deze structuurvisie laten vervallen

Wethouder Maas heeft het raadsvoorstel "opname cultuurhistorische panden" voor de raadsvergadering ingetrokken. Dit om reden dat er commotie was ontstaan naar aanleiding van de ingediende lijst.

Er is een nieuw plan van aanpak gemaakt om te komen tot een betere lijst.

Lijsten worden opnieuw gecontroleerd en worden dan met de eigenaren doorgesproken.

Verder wordt er gewerkt aan een goede opzet mbt de wederopbouw in kaart te brengen.


14-12-2016

 

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

 

M.b.t het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.

De rijksdienst heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw

 

voorstel naar de raad om een nieuwe lijst waardevolle panden als bijlage 3 van de structuurvisie cultuurhistorie vast te stellen

Hierdoor de bestaande bijlagen 3 en 4 uit deze structuurvisie laten vervallen


14-12-2016

 

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

 

M.b.t het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.

De rijksdienst heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw

 

voorstel naar de raad om een nieuwe lijst waardevolle panden als bijlage 3 van de structuurvisie cultuurhistorie vast te stellen

Hierdoor de bestaande bijlagen 3 en 4 uit deze structuurvisie laten vervallen


13-09-2016

 

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

 

M.b.t het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.

De rijksdienst heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw

 

voorstel naar de raad om een nieuwe lijst waardevolle panden als bijlage 3 van de structuurvisie cultuurhistorie vast te stellen

Hierdoor de bestaande bijlagen 3 en 4 uit deze structuurvisie laten vervallen


14-06-2016

 

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

 

M.b.t het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.

De rijksdienst heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw


14-06-2016

 

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

 

M.b.t het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.

De rijksdienst heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw


06-04-2016

 

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

 

M.b.t het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.


02-02-2016

 

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

 

Mbt het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.


14-12-2015

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardenkaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.

Het voorleggen van het rapport cultuur Historische Waardenkaart aan de raad in een maand opgeschoven. Naar de raad van april 2015.

Het concept Visie Cultuurhistorie met kaart is afgerond en wordt besproken met ambtenaren Ruimtelijke Ordening en het college om zo verder in maart 2015 met de Dorpsraden door te nemen.

het cocept wordt besproken met de dorps/stadsraden

alle op en aanmerkingingen zijn in behandeling

 college besluit gemaakt en doorgesproken met wethouder.

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

Verder wordt een onderzoek gestart naar de wederopbouw periode. Hier wordt al zo snel mee gestart vanwege dat er alleen dit jaar nog subsidiemogelijkheden zijn bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Mbt het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.


14-12-2015

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardenkaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.

Het voorleggen van het rapport cultuur Historische Waardenkaart aan de raad in een maand opgeschoven. Naar de raad van april 2015.

Het concept Visie Cultuurhistorie met kaart is afgerond en wordt besproken met ambtenaren Ruimtelijke Ordening en het college om zo verder in maart 2015 met de Dorpsraden door te nemen.

het cocept wordt besproken met de dorps/stadsraden

alle op en aanmerkingingen zijn in behandeling

 college besluit gemaakt en doorgesproken met wethouder.

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

Verder wordt een onderzoek gestart naar de wederopbouw periode. Hier wordt al zo snel mee gestart vanwege dat er alleen dit jaar nog subsidiemogelijkheden zijn bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Mbt het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.


10-11-2015

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardenkaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.

Het voorleggen van het rapport cultuur Historische Waardenkaart aan de raad in een maand opgeschoven. Naar de raad van april 2015.

Het concept Visie Cultuurhistorie met kaart is afgerond en wordt besproken met ambtenaren Ruimtelijke Ordening en het college om zo verder in maart 2015 met de Dorpsraden door te nemen.

het cocept wordt besproken met de dorps/stadsraden

alle op en aanmerkingingen zijn in behandeling

 college besluit gemaakt en doorgesproken met wethouder.

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

Verder wordt een onderzoek gestart naar de wederopbouw periode. Hier wordt al zo snel mee gestart vanwege dat er alleen dit jaar nog subsidiemogelijkheden zijn bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed


19-10-2015

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardenkaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.

Het voorleggen van het rapport cultuur Historische Waardenkaart aan de raad in een maand opgeschoven. Naar de raad van april 2015.

Het concept Visie Cultuurhistorie met kaart is afgerond en wordt besproken met ambtenaren Ruimtelijke Ordening en het college om zo verder in maart 2015 met de Dorpsraden door te nemen.

het cocept wordt besproken met de dorps/stadsraden

alle op en aanmerkingingen zijn in behandeling

 college besluit gemaakt en doorgesproken met wethouder.

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren


09-09-2015

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardenkaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.

Het voorleggen van het rapport cultuur Historische Waardenkaart aan de raad in een maand opgeschoven. Naar de raad van april 2015.

Het concept Visie Cultuurhistorie met kaart is afgerond en wordt besproken met ambtenaren Ruimtelijke Ordening en het college om zo verder in maart 2015 met de Dorpsraden door te nemen.

het cocept wordt besproken met de dorps/stadsraden

alle op en aanmerkingingen zijn in behandeling

 college besluit gemaakt en doorgesproken met wethouder.

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.


17-08-2015

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardenkaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.

Het voorleggen van het rapport cultuur Historische Waardenkaart aan de raad in een maand opgeschoven. Naar de raad van april 2015.

Het concept Visie Cultuurhistorie met kaart is afgerond en wordt besproken met ambtenaren Ruimtelijke Ordening en het college om zo verder in maart 2015 met de Dorpsraden door te nemen.

het cocept wordt besproken met de dorps/stadsraden

alle op en aanmerkingingen zijn in behandeling

 college besluit gemaakt en doorgesproken met wethouder


08-07-2015

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardenkaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.

Het voorleggen van het rapport cultuur Historische Waardenkaart aan de raad in een maand opgeschoven. Naar de raad van april 2015.

Het concept Visie Cultuurhistorie met kaart is afgerond en wordt besproken met ambtenaren Ruimtelijke Ordening en het college om zo verder in maart 2015 met de Dorpsraden door te nemen.

het cocept wordt besproken met de dorps/stadsraden

alle op en aanmerkingingen zijn in behandeling

 


08-06-2015

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardenkaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.

Het voorleggen van het rapport cultuur Historische Waardenkaart aan de raad in een maand opgeschoven. Naar de raad van april 2015.

Het concept Visie Cultuurhistorie met kaart is afgerond en wordt besproken met ambtenaren Ruimtelijke Ordening en het college om zo verder in maart 2015 met de Dorpsraden door te nemen.

het cocept wordt besproken met de dorps/stadsraden

alle op en aanmerkingingen zijn in behandeling

 


11-05-2015

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardenkaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.

Het voorleggen van het rapport cultuur Historische Waardenkaart aan de raad in een maand opgeschoven. Naar de raad van april 2015.

Het concept Visie Cultuurhistorie met kaart is afgerond en wordt besproken met ambtenaren Ruimtelijke Ordening en het college om zo verder in maart 2015 met de Dorpsraden door te nemen.

het cocept wordt besproken met de dorps/stadsraden

alle op en aanmerkingingen zijn in behandeling


09-04-2015

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardenkaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.

Het voorleggen van het rapport cultuur Historische Waardenkaart aan de raad in een maand opgeschoven. Naar de raad van april 2015.

Het concept Visie Cultuurhistorie met kaart is afgerond en wordt besproken met ambtenaren Ruimtelijke Ordening en het college om zo verder in maart 2015 met de Dorpsraden door te nemen.

het cocept wordt besproken met de dorps/stadsraden


10-02-2015

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardenkaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.

Het voorleggen van het rapport cultuur Historische Waardenkaart aan de raad in een maand opgeschoven. Naar de raad van april 2015.

Het concept Visie Cultuurhistorie met kaart is afgerond en wordt besproken met ambtenaren Ruimtelijke Ordening en het college om zo verder in maart 2015 met de Dorpsraden door te nemen.


15-01-2015

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardenkaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.

Het voorleggen van het rapport cultuur Historische Waardenkaart aan de raad in een maand opgeschoven. Naar de raad van april 2015.


15-01-2015

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardenkaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.

Het voorleggen van het rapport cultuur Historische Waardenkaart aan de raad in een maand opgeschoven. Naar de raad van april 2015.


08-09-2014

begin 2014 is op grond van de wet RO met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we dit rapport als basis aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorps/stadsraden voor verdere aanvulling. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage wordt als een gegeven aan de raad bekend gemaakt. De waardekaart is als eerste opgezet om de cultuur in toekomstige bestemmingsplannen vast te leggen.


02-09-2014

begin 2014 is met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we deze aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorpsraden. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage gaan leveren. De waardekaart zal tevens gebruikt en verwerkt worden in toekomstige bestemmingsplannen.


02-09-2014

begin 2014 is met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we deze aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorpsraden. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage gaan leveren. De waardekaart zal tevens gebruikt en verwerkt worden in toekomstige bestemmingsplannen.


02-09-2014

begin 2014 is met de Cultuur historische waardenkaart begonnen. In maart 2015 leggen we deze aan de raad voor. Na besluitvorming bespreken we de kaart met de kernen/dorpsraden. We zien het als een dynamisch document waaraan adviezen van culturele instellingen en inwoners een waardevolle bijdrage gaan leveren. De waardekaart zal tevens gebruikt en verwerkt worden in toekomstige bestemmingsplannen.


02-09-2014

G
Tijd

Komt in de raad van juni in plaats van april 2015.

dit vanwege extra controlewerk MIP panden in de buitendienst

komt in de raad van oktober 2015 vanwege dat de agenda van juni 2015 overvol is

Plan is om de cultuurhistorische waardenkaart in juli 2015 aan het college voor te leggen

april 2016 zijn de onderzoeken van de panden op enkele objecten na  gedaan.

Wordt in juni 2016 een rapport over gemaakt om deze in oktober voor te leggen aan de raad

door raad vastgesteld 1 oktober 2015

lijst is niet vastgesteld in de raad. Uit antwoorden van de raadsleden kloppen de lijsten niet en is de lijst onvoldoende gecommuniceerde met de eigenaren.

Lijsten worden opnieuw gecontroleerd en er wordt een stappenplan opgezet om met alle eigenaren te communiceren over hun pand.

Hierna wordt alles opnieuw gebundeld en aan het college en de raad aangeboden

 Er wordt gewerkt aan het stappenplan en controles uitgevoerd op de lijsten.

Een tijdsplanning is gemaakt en wordt aan het college voorgelegd.

Nieuwe tijdsplanning is gemaakt. Lijst wordt in de raad van juli 2017 behandeld.

Tijdsplanning voor de wederopbouw is nog niet opgesteld

G
Geld

voor 2017 moet opnieuw hiervoor budget worden geregeld.

Voorstel om externe medewerkers voor dit project in te zetten is bij het college ingediend.

met een externe medewerker wordt de lijst opgezet.