Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

6.001 Uitvoering nota reserve leefbaarheid

6.001 Uitvoering nota reserve leefbaarheid
Projectleider/budgethouder
Heijde Arno, van der
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 31-01-2018

Maatschappelijke initiatieven worden gestimuleerd door verstrekken van een bijdrage voor de leefbaarheid.Toelichting

Zie voor de toelichting doelstelling D.6.01.

 

G
Kwaliteit
07-02-2018

 Evaluatie Reserve Leefbaarheid

U heeft in 2015 de Reserve Leefbaarheid ingesteld om maatschappelijke initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. In 2017 diende 26 initiatiefnemers een aanvraag in voor een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid.  Dit is een forse stijging in vergelijking met 2016 (8 aanvragen). Deze regeling  zou tot 1 februari 2018 lopen. Uit de evaluatie blijkt dat de regeling  een positieve bijdrage levert in de samenwerking tussen inwoners en organisaties. Wij hebben besloten de huidige regeling te verlengen tot 1 oktober 2018.  Voor de nieuwe coalitieperiode 2018-2021 leggen we een nieuwe en/of gewijzigde  regeling aan u voor die vanaf oktober 2018 van kracht kan gaan

 

 

 

 

 

 

 


05-02-2018

 Evaluatie Reserve Leefbaarheid

De Reserve Leefbaarheid is in 2015 ingesteld om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. In 2017 zijn 26 aanvragen ingediend voor een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid.  Dit is een forse stijging in vergelijking met 2016 (8 aanvragen). Deze regeling vervalt per 1 februari 2018. Daarom hebben wij deze geëvalueerd.   Wij constateren dat de regeling  een positieve bijdrage levert in de samenwerking tussen inwoners en organisaties. Daarom is besloten de regeling te verlengen tot 1 oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

 


05-02-2018

 Evaluatie Reserve Leefbaarheid

De Reserve Leefbaarheid is in 2015 ingesteld om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. In 2017 zijn 26 aanvragen ingediend voor een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid.  Dit is een forse stijging in vergelijking met 2016 (8 aanvragen). Deze regeling vervalt per 1 februari 2018. Daarom hebben wij deze geëvalueerd.   Wij constateren dat de regeling  een positieve bijdrage levert in de samenwerking tussen inwoners en organisaties. Daarom is besloten de regeling te verlengen tot 1 oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm; 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 • onderhouden trapveldje overloopterrein Augustinushof Vrouwenpolder;
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.
 • aanleg jeu de boules baan Sportpark De Prelaat
 • aanbrengen beweegtoestel in tuin Nieuw Sandenburgh Veere
 • verduurzamen bestaande woningvoorraad Oostkapelle
 • opstellen dorpsplan Meliskerke
 • plaatsen 2 AED's in de kern Domburg
 • realiseren Hoogstamboomgaard in Serooskerke
 • opwaarderen kloostergronden Vrouwenpolder
 • herinrichting dorpskerk Oostkapelle

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


30-10-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm; 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 • onderhouden trapveldje overloopterrein Augustinushof Vrouwenpolder;
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.
 • aanleg jeu de boules baan Sportpark De Prelaat
 • aanbrengen beweegtoestel in tuin Nieuw Sandenburgh Veere
 • verduurzamen bestaande woningvoorraad Oostkapelle
 • opstellen dorpsplan Meliskerke
 • plaatsen 2 AED's in de kern Domburg
 • realiseren Hoogstamboomgaard in Serooskerke
 • opwaarderen kloostergronden Vrouwenpolder
 • herinrichting dorpskerk Oostkapelle

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


30-10-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm; 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 • onderhouden trapveldje overloopterrein Augustinushof Vrouwenpolder;
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.
 • aanleg jeu de boules baan Sportpark De Prelaat
 • aanbrengen beweegtoestel in tuin Nieuw Sandenburgh Veere
 • verduurzamen bestaande woningvoorraad Oostkapelle
 • opstellen dorpsplan Meliskerke
 • plaatsen 2 AED's in de kern Domburg
 • realiseren Hoogstamboomgaard in Serooskerke
 • opwaarderen kloostergronden Vrouwenpolder
 • herinrichting dorpskerk Oostkapelle

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


30-10-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm; 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 • onderhouden trapveldje overloopterrein Augustinushof Vrouwenpolder;
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.
 • aanleg jeu de boules baan Sportpark De Prelaat
 • aanbrengen beweegtoestel in tuin Nieuw Sandenburgh Veere
 • verduurzamen bestaande woningvoorraad Oostkapelle
 • opstellen dorpsplan Meliskerke
 • plaatsen 2 AED's in de kern Domburg
 • realiseren Hoogstamboomgaard in Serooskerke
 • opwaarderen kloostergronden Vrouwenpolder
 • herinrichting dorpskerk Oostkapelle

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


31-08-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm; 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 • onderhouden trapveldje overloopterrein Augustinushof Vrouwenpolder;
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.
 • aanleg jeu de boules baan Sportpark De Prelaat
 • aanbrengen beweegtoestel in tuin Nieuw Sandenburgh Veere
 • verduurzamen bestaande woningvoorraad Oostkapelle
 • opstellen dorpsplan Meliskerke
 • plaatsen 2 AED's in de kern Domburg
 • realiseren Hoogstamboomgaard in Serooskerke
 • opwaarderen kloostergronden Vrouwenpolder
 • herinrichting dorpskerk Oostkapelle

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


10-08-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm; 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 • onderhouden trapveldje overloopterrein Augustinushof Vrouwenpolder;
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.
 • aanleg jeu de boules baan Sportpark De Prelaat
 • aanbrengen beweegtoestel in tuin Nieuw Sandenburgh Veere
 • verduurzamen bestaande woningvoorraad Oostkapelle
 • opstellen dorpsplan Meliskerke
 • plaatsen 2 AED's in de kern Domburg
 • realiseren Hoogstamboomgaard in Serooskerke
 • opwaarderen kloostergronden Vrouwenpolder

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


10-08-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm; 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 • onderhouden trapveldje overloopterrein Augustinushof Vrouwenpolder;
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.
 • aanleg jeu de boules baan Sportpark De Prelaat
 • aanbrengen beweegtoestel in tuin Nieuw Sandenburgh Veere
 • verduurzamen bestaande woningvoorraad Oostkapelle
 • opstellen dorpsplan Meliskerke
 • plaatsen 2 AED's in de kern Domburg
 • realiseren Hoogstamboomgaard in Serooskerke
 • opwaarderen kloostergronden Vrouwenpolder

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


10-08-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm; 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 • onderhouden trapveldje overloopterrein Augustinushof Vrouwenpolder;
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.
 • aanleg jeu de boules baan Sportpark De Prelaat
 • aanbrengen beweegtoestel in tuin Nieuw Sandenburgh Veere
 • verduurzamen bestaande woningvoorraad Oostkapelle
 • opstellen dorpsplan Meliskerke
 • plaatsen 2 AED's in de kern Domburg
 • realiseren Hoogstamboomgaard in Serooskerke

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


10-08-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm; 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.
 • aanleg jeu de boules baan Sportpark De Prelaat
 • aanbrengen beweegtoestel in tuin Nieuw Sandenburgh Veere
 • verduurzamen bestaande woningvoorraad Oostkapelle
 • opstellen dorpsplan Meliskerke
 • plaatsen 2 AED's in de kern Domburg
 • realiseren Hoogstamboomgaard in Serooskerke

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


09-08-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm; 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.
 • aanleg jeu de boules baan Sportpark De Prelaat
 • aanbrengen beweegtoestel in tuin Nieuw Sandenburgh Veere
 • verduurzamen bestaande woningvoorraad Oostkapelle
 • opstellen dorpsplan Meliskerke
 • plaatsen 2 AED's in de kern Domburg
 • omgeving Vrouwenpolder schoonhouden met veegauto
 • realiseren Hoogstamboomgaard in Serooskerke

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


09-08-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm; 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.
 • aanleg jeu de boules baan Sportpark De Prelaat
 • aanbrengen beweegtoestel in tuin Nieuw Sandenburgh Veere
 • verduurzamen bestaande woningvoorraad Oostkapelle
 • opstellen dorpsplan Meliskerke
 • plaatsen 2 AED's in de kern Domburg
 • omgeving Vrouwenpolder schoonhouden met veegauto
 • realiseren Hoogstamboomgaard in Serooskerke

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


12-04-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm; 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


04-04-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle
 • het opstellen van een dorpsplan Meliskerke
 • aanschaf twee AED's in Domburg
 • aanleggen jeu de boules baan sportpark De Prelaat
 • aanschaf beweegtoestel Nieuw-Sandenburgh

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.

In 2016 zijn er verschillende initiatieven ingediend of voorbereid  in het kader van de reserve leefbaarheid. Halverwege het jaar hebben we de leefbaarheidsbijdrage geëvalueerd. De algemene conclusie was: de leefbaarheidsbijdrage zorgt voor positieve ontwikkelingen in onze kernen. Dit mogen we echter nog veel meer stimuleren, we kunnen er samen nog veel meer uithalen! We hebben geprobeerd de bijdrage nog meer onder de aandacht te brengen van inwoners, onder meer door middel van social media en de Veerse krant. De eerste publieke verantwoordingsavond in juni 2016 was een succes: initiatiefnemers presenteerden hun initiatieven. De interne organisatie heeft het afgelopen jaar veel ervaring op kunnen doen met leefbaarheidsaanvragen. Knelpunten in de beleidsregels zijn opgepakt en deze zijn in januari 2017 ook gewijzigd. Voor 2017 zal de focus liggen op het versimpelen van procedures, het goed afhandelen van aanvragen en goed blijven communiceren over de reserve leefbaarheid.


14-03-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle
 • het opstellen van een dorpsplan Meliskerke
 • aanschaf twee AED's in Domburg
 • aanleggen jeu de boules baan sportpark De Prelaat

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.

In 2016 zijn er verschillende initiatieven ingediend of voorbereid  in het kader van de reserve leefbaarheid. Halverwege het jaar hebben we de leefbaarheidsbijdrage geëvalueerd. De algemene conclusie was: de leefbaarheidsbijdrage zorgt voor positieve ontwikkelingen in onze kernen. Dit mogen we echter nog veel meer stimuleren, we kunnen er samen nog veel meer uithalen! We hebben geprobeerd de bijdrage nog meer onder de aandacht te brengen van inwoners, onder meer door middel van social media en de Veerse krant. De eerste publieke verantwoordingsavond in juni 2016 was een succes: initiatiefnemers presenteerden hun initiatieven. De interne organisatie heeft het afgelopen jaar veel ervaring op kunnen doen met leefbaarheidsaanvragen. Knelpunten in de beleidsregels zijn opgepakt en deze zijn in januari 2017 ook gewijzigd. Voor 2017 zal de focus liggen op het versimpelen van procedures, het goed afhandelen van aanvragen en goed blijven communiceren over de reserve leefbaarheid.


13-02-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle
 • het opstellen van een dorpsplan Meliskerke
 • aanschaf twee AED's in Domburg

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.

In 2016 zijn er verschillende initiatieven ingediend of voorbereid  in het kader van de reserve leefbaarheid. Halverwege het jaar hebben we de leefbaarheidsbijdrage geëvalueerd. De algemene conclusie was: de leefbaarheidsbijdrage zorgt voor positieve ontwikkelingen in onze kernen. Dit mogen we echter nog veel meer stimuleren, we kunnen er samen nog veel meer uithalen! We hebben geprobeerd de bijdrage nog meer onder de aandacht te brengen van inwoners, onder meer door middel van social media en de Veerse krant. De eerste publieke verantwoordingsavond in juni 2016 was een succes: initiatiefnemers presenteerden hun initiatieven. De interne organisatie heeft het afgelopen jaar veel ervaring op kunnen doen met leefbaarheidsaanvragen. Knelpunten in de beleidsregels zijn opgepakt en deze zijn in januari 2017 ook gewijzigd. Voor 2017 zal de focus liggen op het versimpelen van procedures, het goed afhandelen van aanvragen en goed blijven communiceren over de reserve leefbaarheid.


25-01-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle
 • het opstellen van een dorpsplan Meliskerke

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.

In 2016 zijn er verschillende initiatieven ingediend of voorbereid  in het kader van de reserve leefbaarheid. Halverwege het jaar hebben we de leefbaarheidsbijdrage geëvalueerd. De algemene conclusie was: de leefbaarheidsbijdrage zorgt voor positieve ontwikkelingen in onze kernen. Dit mogen we echter nog veel meer stimuleren, we kunnen er samen nog veel meer uithalen! We hebben geprobeerd de bijdrage nog meer onder de aandacht te brengen van inwoners, onder meer door middel van social media en de Veerse krant. De eerste publieke verantwoordingsavond in juni 2016 was een succes: initiatiefnemers presenteerden hun initiatieven. De interne organisatie heeft het afgelopen jaar veel ervaring op kunnen doen met leefbaarheidsaanvragen. Knelpunten in de beleidsregels zijn opgepakt en deze zijn in januari 2017 ook gewijzigd. Voor 2017 zal de focus liggen op het versimpelen van procedures, het goed afhandelen van aanvragen en goed blijven communiceren over de reserve leefbaarheid.


25-01-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle
 • het opstellen van een dorpsplan Meliskerke

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.

In 2016 zijn er verschillende initiatieven ingediend of voorbereid  in het kader van de reserve leefbaarheid. Halverwege het jaar hebben we de leefbaarheidsbijdrage geëvalueerd. De algemene conclusie was: De leefbaarheidsbijdrage zorgt voor positieve ontwikkelingen in onze kernen. Dit mogen we echter nog veel meer stimuleren, we kunnen er samen nog veel meer uithalen! We hebben geprobeerd de bijdrage nog meer onder de aandacht te brengen van inwoners, onder meer door middel van social media en de Veerse krant. De eerste publieke verantwoordingsavond in juni was een succes: initiatiefnemers presenteerden hun initiatieven. De interne organisatie heeft het afgelopen jaar veel ervaring op kunnen doen met leefbaarheidsaanvragen. Knelpunten in de beleidsregels zijn opgepakt en deze zijn in januari 2017 ook gewijzigd. Voor 2017 zal de focus liggen op het versimpelen van procedures, het goed afhandelen van aanvragen en goed blijven communiceren over de reserve leefbaarheid.


23-01-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.

In 2016 zijn er verschillende initiatieven ingediend of voorbereid  in het kader van de reserve leefbaarheid. Halverwege het jaar hebben we de leefbaarheidsbijdrage geëvalueerd. De algemene conclusie was: De leefbaarheidsbijdrage zorgt voor positieve ontwikkelingen in onze kernen. Dit mogen we echter nog veel meer stimuleren, we kunnen er samen nog veel meer uithalen! We hebben geprobeerd de bijdrage nog meer onder de aandacht te brengen van inwoners, onder meer door middel van social media en de Veerse krant. De eerste publieke verantwoordingsavond in juni was een succes: initiatiefnemers presenteerden hun initiatieven. De interne organisatie heeft het afgelopen jaar veel ervaring op kunnen doen met leefbaarheidsaanvragen. Knelpunten in de beleidsregels zijn opgepakt en deze zijn in januari 2017 ook gewijzigd. Voor 2017 zal de focus liggen op het versimpelen van procedures, het goed afhandelen van aanvragen en goed blijven communiceren over de reserve leefbaarheid.


23-01-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.

In 2016 zijn er verschillende initiatieven ingediend of voorbereid  in het kader van de reserve leefbaarheid. Halverwege het jaar hebben we de leefbaarheidsbijdrage geëvalueerd. De algemene conclusie was: De leefbaarheidsbijdrage zorgt voor positieve ontwikkelingen in onze kernen. Dit mogen we echter nog veel meer stimuleren, we kunnen er samen nog veel meer uithalen! We hebben geprobeerd de bijdrage nog meer onder de aandacht te brengen van inwoners, onder meer door middel van social media en de Veerse krant. De eerste publieke verantwoordingsavond in juni was een succes: initiatiefnemers presenteerden hun initiatieven. De interne organisatie heeft het afgelopen jaar veel ervaring op kunnen doen met leefbaarheidsaanvragen. Knelpunten in de beleidsregels zijn opgepakt en deze zijn in januari 2017 ook gewijzigd. Voor 2017 zal de focus liggen op het versimpelen van procedures, het goed afhandelen van aanvragen en goed blijven communiceren over de reserve leefbaarheid.


09-01-2017

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


15-11-2016

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


21-07-2016

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


04-07-2016

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke
 • trapveldje Oostkapelle
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


18-05-2016

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke
 • trapveldje Oostkapelle

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


18-04-2016

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke.

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


18-04-2016

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke.

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


08-02-2016

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere.

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


08-02-2016

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere.

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


01-02-2016

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg.

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


14-12-2015

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 •  een aantal initiatieven zijn ingediend en in behandeling.

14-12-2015

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
 •  een aantal initiatieven zijn ingediend en in behandeling.

01-12-2015

1 bijdrage is toegekend en het initiatief is gerealiseerd. Het betreft de pumptrackbaan in Veere.  Een aantal initiatieven zijn ingediend en in behandeling.


26-11-2015

1 bijdrage is toegekend en het initiatief is gerealiseerd. Het betert de pumptrackbaan in Veere.  Een aantal initiatieven zijn ingediend en in behandeling.


G
Tijd
G
Geld