Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

6.002 Rapporteren over doorontwikkeling van de toegang tot zorg en ondersteuning

6.002 Rapporteren over doorontwikkeling van de toegang tot zorg en ondersteuning
Projectleider/budgethouder
Brauwer-Koevoets Marga, de
Francke Ard-Jan
Heijde Arno, van der
Perdon René
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2017

In 2017 vindt doorontwikkeling plaats van de front- en back office van Porthos en de samenwerking met andere partijen. In het bijzonder gaat aandacht uit naar de samenwerking met Orionis Walcheren via het project ‘Entry’ . Ook de gebiedsteams ontwikkelen we verder door. Met de kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening volgen we de ontwikkelingen binnen en in de samenwerking met Porthos en sturen we daar waar nodig bij.Toelichting

G
Kwaliteit

Naar aanleiding van het BMC rapport uit 2016 hebben wij de formatie van Porthos uitgebreid. Ook Middelburg en Vlissingen stemden in met (tijdelijke) formatieuitbreiding. Ook diverse andere aanbevelingen uit dit BMC rapport zijn in 2017 doorgevoerd.

In de raadsvergadering van juli 2017  besloot u de huidige kaders voor de toegang in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden. Als gevolg van besluitvorming in de gemeenten Middelburg en Vlissingen oriënteerden wij ons in 2017 op alternatieve scenario’s, voor het geval dat Walcherse samenwerking in de toegang verandert. In december 2017 stemde u in met een voorstel om de Pentekening te evalueren en door te ontwikkelen. Ook de gemeenten Middelburg en Vlissingen stemden in met dit (gezamenlijke) procesvoorstel.

Porthos en Orionis werkten in 2017 op uitvoeringsniveau samen via het project Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

08-02-2018

Naar aanleiding van het BMC rapport uit 2016 hebben wij de formatie van Porthos uitgebreid. Ook Middelburg en Vlissingen stemden in met (tijdelijke) formatieuitbreiding. Ook diverse andere aanbevelingen uit dit BMC rapport zijn in 2017 doorgevoerd.

In de raadsvergadering van juli 2017  besloot u de huidige kaders voor de toegang in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden. Als gevolg van besluitvorming in de gemeenten Middelburg en Vlissingen oriënteerden wij ons in 2017 op alternatieve scenario’s, voor het geval dat Walcherse samenwerking in de toegang verandert. In december 2017 stemde u in met een voorstel om de Pentekening te evalueren en door te ontwikkelen. Ook de gemeenten Middelburg en Vlissingen stemden in met dit (gezamenlijke) procesvoorstel.

Porthos en Orionis werkten in 2017 op uitvoeringsniveau samen via het project Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.


07-02-2018

In 2017 werkten Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. In de gemeenteraad in Middelburg is besloten om de toegang op een alternatieve wijze te organiseren en de regie en verantwoordelijkheid sterker te beleggen bij zorgaanbieders. Daarmee verlaat Middelburg de visie uit de Pentekening.

In juli 2017 besloot u besloten de visie in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden en verder door te ontwikkelen. In Veere zetten we de toegang via Porthos voort en werken wij aan de continue verbetering en doorontwikkeling van de processen en de tevredenheid van onze inwoners. In december 2017 besloot u in te stemmen met de gezamenlijke evaluatie en doorontwikkelen van de Pentekening. Tevens oriënteren wij ons op alternatieve scenario's zoals aan u gepresenteerd in november 2017.

 

 


07-02-2018

In 2017 werkten Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. In de gemeenteraad in Middelburg is besloten om de toegang op een alternatieve wijze te organiseren en de regie en verantwoordelijkheid sterker te beleggen bij zorgaanbieders. Daarmee verlaat Middelburg de visie uit de Pentekening.

In juli 2017 besloot u besloten de visie in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden en verder door te ontwikkelen. In Veere zetten we de toegang via Porthos voort en werken wij aan de continue verbetering en doorontwikkeling van de processen en de tevredenheid van onze inwoners. In december 2017 besloot u in te stemmen met de gezamenlijke evaluatie en doorontwikkelen van de Pentekening. Tevens oriënteren wij ons op alternatieve scenario's zoals aan u gepresenteerd in november 2017.

 

 


12-01-2018

In 2017 werkten Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. In de gemeenteraad in Middelburg is besloten om de toegang op een alternatieve wijze te organiseren en de regie en verantwoordelijkheid sterker te beleggen bij zorgaanbieders. Daarmee verlaat Middelburg de visie uit de Pentekening.

In juli heeft u besloten de visie in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden en verder door te ontwikkelen. In Veere wordt de toegang via Porthos voortgezet en werken wij aan de continue verbetering en doorontwikkeling van de processen en de tevredenheid van onze inwoners. In december besloot u in te stemmen met evaluatie en doorontwikkelen van de Pentekening Tevens oriënteren wij ons op alternatieve scenario's als gemeente Middelburg bij zijn besluit blijft.

In december heeft u ingestemd met het procesvoorstel over de evaluatie van de pentekening. In 2018 zal de evaluatie Walchers plaatsvinden volgens het procesvoorstel mits Vlissingen en Middelburg instemmen.

 


21-12-2017

In 2017 werken Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. In de gemeenteraad in Middelburg is besloten om de toegang op een alternatieve wijze te organiseren en de regie en verantwoordelijkheid sterker te beleggen bij zorgaanbieders. Daarmee verlaat Middelburg de visie uit de Pentekening.

In juli heeft u besloten de visie in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden en verder door te ontwikkelen. In Veere wordt de toegang via Porthos voortgezet en werken wij aan de continue verbetering en doorontwikkeling van de processen en de tevredenheid van onze inwoners. Wij bereiden een bijeenkomst voor met  de raadsleden over de doorontwikkeling. Tevens oriënteren wij ons op alternatieve scenario's als gemeente Middelburg bij zijn besluit blijft.

In december heeft u ingestemd met het procesvoorstel over de evaluatie van de pentekening. In 2018 zal de evaluatie Walchers plaatsvinden volgens het procesvoorstel mits Vlissingen en Middelburg instemmen.

 


15-09-2017

In 2017 werken Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. In de gemeenteraad in Middelburg is besloten om de toegang op een alternatieve wijze te organiseren en de regie en verantwoordelijkheid sterker te beleggen bij zorgaanbieders. Daarmee verlaat Middelburg de visie uit de Pentekening.

In juli heeft u besloten de visie in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden en verder door te ontwikkelen. In Veere wordt de toegang via Porthos voortgezet en werken wij aan de continue verbetering en doorontwikkeling van de processen en de tevredenheid van onze inwoners. Wij bereiden een bijeenkomst voor met  de raadsleden over de doorontwikkeling. Tevens oriënteren wij ons op alternatieve scenario's als gemeente Middelburg bij zijn besluit blijft.

 


08-08-2017

In 2017 werken Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. In de gemeenteraad in Middelburg is besloten om de toegang op een alternatieve wijze te organiseren en de regie en verantwoordelijkheid sterker te beleggen bij zorgaanbieders. Daarmee verlaat Middelburg de visie uit de Pentekening.

In juli heeft u besloten de visie in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden en verder door te ontwikkelen. In Veere wordt de toegang via Porthos voortgezet en werken wij aan de continue verbetering en doorontwikkeling van de processen en de tevredenheid van onze inwoners. Na de zomer volgt een bijeenkomst voor de raadsleden over de doorontwikkeling. Tevens oriënteren wij ons op alternatieve scenario's als gemeente Middelburg bij zijn besluit blijft.

 


18-07-2017

In 2017 werken Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. De besluitvorming hierover in de drie gemeenteraden loopt momenteel nog.

In juli heeft de raad besloten de visie in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden en verder door te ontwikkelen. In Veere wordt de toegang via Porthos voortgezet en werken wij aan de continue verbetering van de processen en de tevredenheid van onze inwoners. Na de zomer volgt een bijeenkomst voor de raadsleden over de doorontwikkeling.

 


13-07-2017

In 2017 werken Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. De besluitvorming hierover in de drie gemeenteraden loopt momenteel nog.

De gemeenteraad in Middelburg heeft in februari besloten een eigen toegang in te gaan richten. Wij onderzoeken momenteel met ondersteuning door BMC naar onze positie in deze.

In juli heeft de raad besloten de visie in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden en verder door te ontwikkelen. In Veere wordt de toegang via Porthos voortgezet en werken wij aan de continue verbetering van de processen en de tevredenheid van onze inwoners. Na de zomer volgt een bijeenkomst voor de raadsleden over de doorontwikkeling.

 


12-05-2017

In 2017 werken Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. De besluitvorming hierover in de drie gemeenteraden loopt momenteel nog.

De gemeenteraad in Middelburg heeft in februari besloten een eigen toegang in te gaan richten. Wij onderzoeken momenteel met ondersteuning door BMC naar onze positie in deze.

 


04-05-2017

In 2017 werken Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. In februari informeerden wij u via een aparte bijeenkomst over de ontwikkelingen.

De gemeenteraad in Middelburg heeft in februari besloten een eigen toegang in te gaan richten. Wij onderzoeken momenteel met ondersteuning door BMC naar onze positie in deze.

 


17-03-2017

In 2017 werken Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gevolg van evaluatiegesprekken met medewerkers en de toepassing van de Zelfredzaamheidsmatrix besloten wij om de Gebiedsteams verder door te ontwikkelen. Het aantal gebiedsteams is teruggebracht van 10 naar 4, maar de werkwijze zelf blijft voortdurend in ontwikkeling.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. In februari informeerden wij u via een aparte bijeenkomst over de ontwikkelingen.

Besluitvorming over de toekomst en positionering van Porthos vindt plaats in 2017.

 


14-02-2017

In 2016 werkten Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gevolg van evaluatiegesprekken met medewerkers en de toepassing van de Zelfredzaamheidsmatrix besloten wij om de Gebiedsteams verder door te ontwikkelen. Het aantal gebiedsteams is teruggebracht van 10 naar 4, maar de werkwijze zelf blijft voortdurend in ontwikkeling.

In juli 2016 stelde u het plan Integrale Schuldhulpverlening vast waarbij de samenwerking tussen Porthos, Orionis, MWW en Humanitas een speerpunt is.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. Besluitvorming daarover vindt plaats in 2017.

Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de Pentekening. In 2015 stelden de zorgaanbieders de ondersteuningsplannen op. In 2016 deed Porthos dit en werd aan de zorgaanbieders gevraagd welke inzet nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan te halen.


14-02-2017

In 2016 werkten Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

 

Als gevolg van evaluatiegesprekken met medewerkers en de toepassing van de Zelfredzaamheidsmatrix besloten wij om de Gebiedsteams verder door te ontwikkelen. Het aantal gebiedsteams is teruggebracht van 10 naar 4, maar de werkwijze zelf blijft voortdurend in ontwikkeling.

 

In juli 2016 stelde u het plan Integrale Schuldhulpverlening vast waarbij de samenwerking tussen Porthos, Orionis, MWW en Humanitas een speerpunt is.

 

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. Besluitvorming daarover vindt plaats in 2017.

 

Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de Pentekening. In 2015 stelden de zorgaanbieders de ondersteuningsplannen op. In 2016 deed Porthos dit en werd aan de zorgaanbieders gevraagd welke inzet nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan te halen.


14-02-2017

Het advies overhead van de werkgroep is beschikbaar  en is door de colleges van de drie gemeenten behandeld. Daaruit vloeit  een begrotingswijziging voort voor de samenwerking Porthos die deze zomer voorbereid wordt.

 

BMC is door de gemeente Veere ingehuurd om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. De uitkomsten hiervan zijn vertaald in een advies aan de Walcherse colleges om o.a. de formatie structureel uit te breiden. 

 

De werkzaamheden van het PGB-team zijn afgerond. De resultaten zullen beschreven worden in een memo aan de raad.

 

Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de Pentekening. In 2015 stelden de zorgaanbieders de ondersteuningsplannen op. In 2016 doet Porthos dit. Aan de zorgaanbieder wordt gevraagd welke inzet nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan te halen.

 

Vanaf 1 mei 2016 is het aantal gebiedsteams teruggebracht tot vier gebiedsteams.  Het gebiedsteam voor Veere is samengevoegd met die van Middelburg Noord-West.  In dit gebiedsteam is 16 uur extra subsidie aan het Maatschappelijk Werk Walcheren  beschikbaar gesteld om de Veerse inwoners te ondersteunen. Hiervoor is structureel € 22.000 van het budget voor MWW vanuit de kadernota 2016 besteed.  

 

Uit het rapport van BMC over de bedrijfsvoering van Porthos blijkt dat de formatie uitgebreid dient te worden. Momenteel wordt de besluitvorming in de drie gemeenten voorbereid.

In 2016 is het aantal gebiedsteams bepaald op vier: twee in Vlissingen, één voor Middelburg en één voor Middelburg Noord-West en Veere.

 

 


13-01-2017

Het advies overhead van de werkgroep is beschikbaar  en is door de colleges van de drie gemeenten behandeld. Daaruit vloeit  een begrotingswijziging voort voor de samenwerking Porthos die deze zomer voorbereid wordt.

 

BMC is door de gemeente Veere ingehuurd om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. De uitkomsten hiervan zijn vertaald in een advies aan de Walcherse colleges om o.a. de formatie structureel uit te breiden. 

 

De werkzaamheden van het PGB-team zijn afgerond. De resultaten zullen beschreven worden in een memo aan de raad.

 

Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de Pentekening. In 2015 stelden de zorgaanbieders de ondersteuningsplannen op. In 2016 doet Porthos dit. Aan de zorgaanbieder wordt gevraagd welke inzet nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan te halen.

 

Vanaf 1 mei 2016 is het aantal gebiedsteams teruggebracht tot vier gebiedsteams.  Het gebiedsteam voor Veere is samengevoegd met die van Middelburg Noord-West.  In dit gebiedsteam is 16 uur extra subsidie aan het Maatschappelijk Werk Walcheren  beschikbaar gesteld om de Veerse inwoners te ondersteunen. Hiervoor is structureel € 22.000 van het budget voor MWW vanuit de kadernota 2016 besteed.  

 

Uit het rapport van BMC over de bedrijfsvoering van Porthos blijkt dat de formatie uitgebreid dient te worden. Momenteel wordt de besluitvorming in de drie gemeenten voorbereid.

In 2016 is het aantal gebiedsteams bepaald op vier: twee in Vlissingen, één voor Middelburg en één voor Middelburg Noord-West en Veere.

 


13-01-2017

Het advies overhead van de werkgroep is beschikbaar  en is door de colleges van de drie gemeenten behandeld. Daaruit vloeit  een begrotingswijziging voort voor de samenwerking Porthos die deze zomer voorbereid wordt.

 

BMC is door de gemeente Veere ingehuurd om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. De uitkomsten hiervan zijn vertaald in een advies aan de Walcherse colleges om o.a. de formatie structureel uit te breiden. 

 

De werkzaamheden van het PGB-team zijn afgerond. De resultaten zullen beschreven worden in een memo aan de raad.

 

Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de Pentekening. In 2015 stelden de zorgaanbieders de ondersteuningsplannen op. In 2016 doet Porthos dit. Aan de zorgaanbieder wordt gevraagd welke inzet nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan te halen.

 

Vanaf 1 mei 2016 is het aantal gebiedsteams teruggebracht tot vier gebiedsteams.  Het gebiedsteam voor Veere is samengevoegd met die van Middelburg Noord-West.  In dit gebiedsteam is 16 uur extra subsidie aan het Maatschappelijk Werk Walcheren  beschikbaar gesteld om de Veerse inwoners te ondersteunen. Hiervoor is structureel € 22.000 van het budget voor MWW vanuit de kadernota 2016 besteed.  

 

Uit het rapport van BMC over de bedrijfsvoering van Porthos blijkt dat de formatie uitgebreid dient te worden. Momenteel wordt de besluitvorming in de drie gemeenten voorbereid.

In 2016 is het aantal gebiedsteams bepaald op vier: twee in Vlissingen, één voor Middelburg en één voor Middelburg Noord-West en Veere.

 


16-11-2016

Het advies overhead van de werkgroep is beschikbaar  en is door de colleges van de drie gemeenten behandeld. Daaruit vloeit  een begrotingswijziging voort voor de samenwerking Porthos die deze zomer voorbereid wordt.

 

BMC is door de gemeente Veere ingehuurd om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. De uitkomsten hiervan zijn vertaald in een advies aan de Walcherse colleges om o.a. de formatie structureel uit te breiden. 

 

De werkzaamheden van het PGB-team zijn afgerond. De resultaten zullen beschreven worden in een memo aan de raad.

 

Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de Pentekening. In 2015 stelden de zorgaanbieders de ondersteuningsplannen op. In 2016 doet Porthos dit. Aan de zorgaanbieder wordt gevraagd welke inzet nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan te halen.

 

Vanaf 1 mei 2016 is het aantal gebiedsteams teruggebracht tot vier gebiedsteams.  Het gebiedsteam voor Veere is samengevoegd met die van Middelburg Noord-West.  In dit gebiedsteam is 16 uur extra subsidie aan het Maatschappelijk Werk Walcheren  beschikbaar gesteld om de Veerse inwoners te ondersteunen. Hiervoor is structureel € 22.000 van het budget voor MWW vanuit de kadernota 2016 besteed.  

 

Uit het rapport van BMC over de bedrijfsvoering van Porthos blijkt dat de formatie uitgebreid dient te worden. Momenteel wordt de besluitvorming in de drie gemeenten voorbereid.

 


14-11-2016

Het advies overhead van de werkgroep is beschikbaar  en is door de colleges van de drie gemeenten behandeld. Daaruit vloeit  een begrotingswijziging voort voor de samenwerking Porthos die deze zomer voorbereid wordt.

 

BMC is door de gemeente Veere ingehuurd om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. De uitkomsten hiervan zijn vertaald in een advies aan de Walcherse colleges om o.a. de formatie structureel uit te breiden. 

 

De werkzaamheden van het PGB-team zijn afgerond. De resultaten zullen beschreven worden in een memo aan de raad.

 

Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de Pentekening. In 2015 stelden de zorgaanbieders de ondersteuningsplannen op. In 2016 doet Porthos dit. Aan de zorgaanbieder wordt gevraagd welke inzet nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan te halen.

 

Vanaf 1 mei 2016 is het aantal gebiedsteams teruggebracht tot vier gebiedsteams.  Het gebiedsteam voor Veere is samengevoegd met die van Middelburg Noord-West.  In dit gebiedsteam is 16 uur extra subsidie aan het Maatschappelijk Werk Walcheren  beschikbaar gesteld om de Veerse inwoners te ondersteunen. Hiervoor is structureel € 22.000 van het budget voor MWW vanuit de kadernota 2016 besteed.  


20-10-2016

Het advies overhead van de werkgroep is beschikbaar  en is door de colleges van de drie gemeenten behandeld. Daaruit vloeit  een begrotingswijziging voort voor de samenwerking Porthos die deze zomer voorbereid wordt.

 

BMC is door de gemeente Veere ingehuurd om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. De uitkomsten worden binnenkort verwacht.

 

De werkzaamheden van het PGB-team zijn afgerond. De resultaten zullen beschreven worden in een memo aan de raad.

 

Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de Pentekening. In 2015 stelden de zorgaanbieders de ondersteuningsplannen op. In 2016 doet Porthos dit. Aan de zorgaanbieder wordt gevraagd welke inzet nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan te halen.

 

Vanaf 1 mei 2016 is het aantal gebiedsteams teruggebracht tot vier gebiedsteams.  Het gebiedsteam voor Veere is samengevoegd met die van Middelburg Noord-West.  In dit gebiedsteam is 16 uur extra subsidie aan het Maatschappelijk Werk Walcheren  beschikbaar gesteld om de Veerse inwoners te ondersteunen. Hiervoor is structureel € 22.000 van het budget voor MWW vanuit de kadernota 2016 besteed.  


22-08-2016

Het advies overhead van de werkgroep is beschikbaar  en is door de colleges van de drie gemeenten behandeld. Daaruit vloeit  een begrotingswijziging voort voor de samenwerking Porthos die deze zomer voorbereid wordt.

 

BMC is door de gemeente Veere ingehuurd om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. De uitkomsten worden binnenkort verwacht.

 

De werkzaamheden van het PGB-team zijn afgerond. De resultaten zullen beschreven worden in een memo aan de raad.

 

Vanaf 1 mei 2016 is het aantal gebiedsteams teruggebracht tot vier gebiedsteams.  Het gebiedsteam voor Veere is samengevoegd met die van Middelburg Noord-West.  In dit gebiedsteam is 16 uur extra subsidie aan het Maatschappelijk Werk Walcheren  beschikbaar gesteld om de Veerse inwoners te ondersteunen. Hiervoor is structureel € 22.000 van het budget voor MWW vanuit de kadernota 2016 besteed.  


14-07-2016

Het advies overhead van de werkgroep is beschikbaar  en is door de colleges van de drie gemeenten behandeld. Daaruit vloeit  een begrotingswijziging voort voor de samenwerking Porthos die deze zomer voorbereid wordt.

 

BMC is door de gemeente Veere ingehuurd om de bedrijfsvoering van Porthos door te liggen. De uitkomsten worden binnenkort verwacht.

 

De werkzaamheden van het PGB-team zijn afgerond. De resultaten zullen beschreven worden in een memo aan de raad.


14-07-2016

Het jaar 2015 stond voor Porthos in het teken van opbouw en ontwikkeling. Dit jaar gaan we  ons  gaan richten op de integratie van werkprocessen met Orionis zodat er toegegroeid kan worden naar 1 integrale toegang in het sociale domein.

De rapportage 4e kwartaal 2015 van Porthos en  de meerjarenraming zijn tijdens de scrumdagen op 29 februari en 1 maart 2016 gemaakt.  De rapportages zijn gepresenteerd  tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april 2016.

Het aantal gebiedsteams op Walcheren wordt teruggebracht. De gebiedsteams Veere en Middelburg Noord worden daarin samen gevoegd. De samenstelling van de gebiedsteams wordt gebaseerd op het aantal casussen met midden en hoog risico.  Dit plan is  op 20 april a.s. tijdens de gezamenlijke commissie toegelicht.

Vanaf 1 mei zijn het aantal gebiedsteams teruggebracht van 10 naar 4.  De voormalige MEE medewerkers zijn per 1 januari 2016  in dienst gekomen bij het Maatschappelijk Werk Walcheren en Porthos. Daarmee is de cliëntondersteuning ondergebracht bij Porthos en het MWW.

Het gebiedsteam Veere is samengevoegd met het gebiedsteam Middelburg Noord- West. De formatie is passend gemaakt aan het aantal casussen.

De Stichting Welzijn Veere neemt deel aan het gebiedsteam en zorgt voor de verbinding naar de  welzijnsnetwerken in de kernen.

 

 


15-06-2016

Het jaar 2015 stond voor Porthos in het teken van opbouw en ontwikkeling. Dit jaar gaan we  ons  gaan richten op de integratie van werkprocessen met Orionis zodat er toegegroeid kan worden naar 1 integrale toegang in het sociale domein.

De rapportage 4e kwartaal 2015 van Porthos en  de meerjarenraming zijn tijdens de scrumdagen op 29 februari en 1 maart 2016 gemaakt.  De rapportages zijn gepresenteerd  tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april 2016.

Het aantal gebiedsteams op Walcheren wordt teruggebracht. De gebiedsteams Veere en Middelburg Noord worden daarin samen gevoegd. De samenstelling van de gebiedsteams wordt gebaseerd op het aantal casussen met midden en hoog risico.  Dit plan is  op 20 april a.s. tijdens de gezamenlijke commissie toegelicht.

Vanaf 1 mei zijn het aantal gebiedsteams teruggebracht van 10 naar 4.  De voormalige MEE medewerkers zijn per 1 januari 2016  in dienst gekomen bij het Maatschappelijk Werk Walcheren en Porthos. Daarmee is de cliëntondersteuning ondergebracht bij Porthos en het MWW.

 

 


13-05-2016

Het jaar 2015 stond voor Porthos in het teken van opbouw en ontwikkeling. Dit jaar gaan we  ons  gaan richten op de integratie van werkprocessen met Orionis zodat er toegegroeid kan worden naar 1 integrale toegang in het sociale domein.

De rapportage 4e kwartaal 2015 van Porthos en  de meerjarenraming zijn tijdens de scrumdagen op 29 februari en 1 maart 2016 gemaakt.  De rapportages zijn gepresenteerd  tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april 2016.

Het aantal gebiedsteams op Walcheren wordt teruggebracht. De gebiedsteams Veere en Middelburg Noord worden daarin samen gevoegd. De samenstelling van de gebiedsteams wordt gebaseerd op het aantal casussen met midden en hoog risico.  Dit plan is  op 20 april a.s. tijdens de gezamenlijke commissie toegelicht.

 

 


12-04-2016

Het jaar 2015 stond voor Porthos in het teken van opbouw en ontwikkeling. Dit jaar gaan we  ons  gaan richten op de integratie van werkprocessen met Orionis zodat er toegegroeid kan worden naar 1 integrale toegang in het sociale domein.

De rapportage 4e kwartaal 2015 van Porthos en  de meerjarenraming zijn tijdens de scrumdagen op 29 februari en 1 maart 2016 gemaakt.  Deze worden u aangeboden tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april 2016.

Er wordt gewerkt aan een plan om het aantal gebiedsteams op Walcheren terug te brengen. De gebiedsteams Veere en Middelburg Noord worden daarin samen gevoegd. De samenstelling van de gebiedsteams wordt gebaseerd op het aantal casussen met midden en hoog risico.  Dit plan wordt op 20 april a.s. aan de gezamenlijke commissie toegelicht.

 

 


21-03-2016

Het eerste jaar Porthos hebben we achter de rug. Dat jaar heeft uiteraard in het teken van opbouw en ontwikkeling  gestaan. Dit jaar gaan we de ingezette koers bestendigen. Daarbij zullen we ons ook gaan richten op de integratie van werkprocessen met Orionis zodat er toegegroeid kan worden naar 1 integrale toegang in het sociale domein.

De rapportage 4e kwartaal 2015 van Porthos en  de meerjarenraming zijn tijdens de scrumdagen op 29 februari en 1 maart 2016 gemaakt.  Deze worden u aangeboden tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april 2016.

Er wordt gewerkt aan een plan om het aantal gebiedsteams op Walcheren terug te brengen. De gebiedsteams Veere en Middelburg Noord worden daarin samen gevoegd. De samenstelling van de gebiedsteams wordt gebaseerd op het aantal casussen met midden en hoog risico.  Dit plan wordt op 20 april a.s. aan de gezamenlijke commissie toegelicht.

 

 


18-02-2016

Het eerste jaar Porthos hebben we achter de rug. Dat jaar heeft uiteraard in het teken van opbouw en ontwikkeling  gestaan. Dit jaar gaan we de ingezette koers bestendigen. Daarbij zullen we ons ook gaan richten op de integratie van werkprocessen met Orionis zodat er toegegroeid kan worden naar 1 integrale toegang in het sociale domein.

Begin dit jaar is in de gebiedsteams gekeken of de juiste casussen behandeld worden. Daarvoor is de Zelfredzaamheidsmatrix gebruikt. een deel van de casussen kunnen worden overgedragen aan Porthos / het vrijwilligerswerk. De overige casussen kunnen naar het Maatschappelijk Werk Walcheren worden afgeschaald.  Deze stap past bij het idee dat getracht wordt met minder 'dure' professionele zorg te werken en meer de inzet van vrijwilligers en minder 'dure' zorg te benutten. Tevens wordt onderzocht hoeveel gebiedsteams actief blijven op Walcheren.


15-01-2016

Het eerste jaar Porthos hebben we achter de rug. Dat jaar heeft uiteraard in het teken van opbouw en ontwikkeling  gestaan. Dit jaar gaan we de ingezette koers bestendigen. Daarbij zullen we ons ook gaan richten op de integratie van werkprocessen met Orionis zodat er toegegroeid kan worden naar 1 integrale toegang in het sociale domein.


G
Tijd

We rapporteren periodiek over de ontwikkelingen rondom Porthos. Dit gebeurt ook via de Regionale Walcherse Commissie.

G
Geld

Voor Veere is jaarlijks € 22.000 extra toegevoegd aan het MWW voor de ondersteuning van de Veerse casuïstiek in het gebiedsteam Veere/ Middelburg Noord-West.

Het BMC rapport in 2016 heeft ertoe geleid dat het aantal fte's van Porthos tijdelijk is uitgebreid met 15 fte. De kosten worden door de drie gemeenten gedeeld tot 1 januari 2018.