Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

6.007 Voorbereiding visie op Wonen en Zorg

6.007 Voorbereiding visie op  Wonen en Zorg
Projectleider/budgethouder
Heijde Arno, van der
Schaap Tiny
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

De decentralisaties in het sociaal domein, de omslag van verzorgingshuizen naar verpleeghuizen en andere ontwikkelingen, leiden er toe dat mensen langer in de eigen woning c.q. woonomgeving blijven wonen. We brengen in beeld wat dit betekent voor de betreffende doelgroepen en hun woon- en ondersteunings- c.q. zorgvraag. Vervolgens wat dit mogelijk betekent voor het aanbod van voorzieningen en welke partners hierin een rol  kunnen vervullen. Sluit het aanbod nog aan op de veranderende vraag? Op basis hiervan brengen we de consequenties en eventuele aanpassingen van het huidige beleid in beeld. In december 2017 leggen we dit als visiedocument voor aan de gemeenteraad.Toelichting

G
Kwaliteit

Zie voor de toelichting doelstelling D.06.08.

 

 

09-02-2018

In juni 2017 hebben wij  het projectplan Wonen en Zorg vastgesteld.  Op grond hiervan is onderzoek verricht en de uitkomsten daarvan zijn vastgelegd  in de notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg Veere”.  Het blijkt dat de gemeente Veere in de kern haar zaken op orde heeft. Toch is er ook ruimte voor verbetering.  Op basis hiervan hebben wij kaders geformuleerd voor de verdere uitwerking.  Deze zijn begin 2018 door u vastgesteld.

 

 


06-02-2018

In juni 2017 hebben wij  het projectplan Wonen en Zorg vastgesteld.  Op grond hiervan is onderzoek verricht en de uitkomsten daarvan zijn vastgelegd  in de notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg Veere”.  Het blijkt dat de gemeente Veere in de kern haar zaken op orde heeft. Toch is er ook ruimte voor verbetering.  Op basis hiervan hebben wij kaders geformuleerd voor de verdere uitwerking.  Deze zijn begin 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

 


06-02-2018

In juni 2017 hebben wij  het projectplan Wonen en Zorg vastgesteld. Wij zien hierin een belangrijke rol voor Welzijn Veere met ondersteuning van een externe organisatie. 

Er heeft een heroriëntatie op de wijze van uitvoering plaats gevonden. De doelstelling blijft in beginsel gelijk maar er wordt nu gewerkt  aan kaderstelling voor en door de raad en niet meer aan een visiedocument. 


13-10-2017

B&W hebben 27 juni 2017 ingestemd met het projectplan Wonen en Zorg. Wij zien hierin een belangrijke rol voor Welzijn Veere met ondersteuning van een externe organisatie. 

Er heeft een heroriëntatie op de wijze van uitvoering plaats gevonden. De doelstelling blijft in beginsel gelijk maar er wordt nu gewerkt  aan kaderstelling voor en door de raad en niet meer aan een visiedocument. 


15-09-2017

B&W hebben 27 juni 2017 ingestemd met het projectplan Wonen en Zorg. Wij zien hierin een belangrijke rol voor Welzijn Veere met ondersteuning van een externe organisatie. Dit ligt 19 september2017  ter besluitvorming voor bij het college.

Er heeft een heroriëntatie op de wijze van uitvoering plaats gevonden. De doelstelling blijft in beginsel gelijk maar er wordt nu gewerkt  aan kaderstelling voor en door de raad en niet meer aan een visiedocument. 


15-09-2017

B&W hebben 27 juni 2017 ingestemd met het projectplan Wonen en Zorg. Wij zien hierin een belangrijke rol voor Welzijn Veere met ondersteuning van een externe organisatie. Dit ligt 19 september2017  ter besluitvorming voor bij het college.

Er heeft een heroriëntatie op de wijze van uitvoering plaats gevonden. De doelstelling blijft in beginsel gelijk maar er wordt nu gewerkt  aan kaderstelling voor en door de raad en niet meer aan een visiedocument. 


14-08-2017

B&W hebben 27 juni 2017 ingestemd met het projectplan Wonen en Zorg. Wij zien hierin een belangrijke rol voor Welzijn Veere met ondersteuning van een externe organisatie. Hiervoor wordt nog een offerte ingediend en ter besluitvorming voorgelegd.

Er heeft wel een heroriëntatie op de wijze van uitvoering plaats gevonden. De doelstelling blijft in beginsel gelijk maar er wordt nu gewerkt  aan kaderstelling voor en door de raad en niet meer aan een visiedocument. 


16-06-2017

Ambtelijke voorbereiding is gestart.  Een B&W voorstel over de wijze van aanpak is opgesteld.  Het college heeft eind maart niet ingestemd met de voorgestelde aanpak maar heeft besloten dat er  eerst een bestuursopdracht geformuleerd moet worden.

In juni wordt  een aangepast voorstel aan B&W voorgelegd.


12-05-2017

Ambtelijke voorbereiding is gestart.  Een B&W voorstel over de wijze van aanpak is opgesteld.  Het college heeft eind maart niet ingestemd met de voorgestelde aanpak maar heeft besloten dat er  eerst een bestuursopdracht geformuleerd moet worden.

In mei zal een aangepast voorstel worden opgesteld.


13-04-2017

Ambtelijke voorbereiding is gestart.  Een B&W voorstel over de wijze van aanpak is opgesteld.  Het college heeft eind maart niet ingestemd met de voorgestelde aanpak maar heeft besloten dat er  eerst een bestuursopdracht geformuleerd moet worden.


15-03-2017

Ambtelijke voorbereiding is gestart.  Een B&W voorstel over de wijze van aanpak is opgesteld. Naar verwachting neemt het college hierover een besluit op 21 maart a.s.


15-02-2017

Ambtelijke voorbereiding is gestart. Binnenkort wordt een voorstel aan B&W voorgelegd over de wijze van aanpak.


12-01-2017

Ambtelijke voorbereiding is gestart.


O
Tijd

Vanwege de heroriëntatie op de wijze van uitvoering is vertraging opgetreden. Dit betekent dat de raad in december geen voorstel ontvangt, maar is nu gepland voor de raad van 1 maart 2018.

G
Geld

De werkzaamheden worden binnen de beschikbare middelen uitgevoerd.