Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

7.001 Deelname aan de GR GGD

7.001 Deelname aan de GR GGD
Projectleider/budgethouder
Brauwer-Koevoets Marga, de
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017

De raad stelt de programmabegroting en de jaarrekening van de GGD Zeeland vast. Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 is gestart met de voorbereidingen van de nieuwe nota Volksgezondheid 2018-2021.  Wij hebben gegevens uit de GGD monitor gebruikt voor het opstellen van een Walcherse nota. Voor het lokale uitvoeringsplan zijn uitvoerende organisaties geïnterviewd. De nieuwe nota wordt in juli 2018 aan u voorgelegd.

Verder is in 2017 de jaarrekening 2016 van de GGD vastgesteld.  Ook heeft u de Kadernota en de programmabegroting 2018  vastgesteld.  De Inkoop organisatie Jeugdhulp Zeeland en Veilig Thuis zijn in 2017 ondergebracht bij de GR GGD .  Verder is de functie Toezichthouder Wmo bij de GGD toegevoegd.

 

 

19-09-2017

Er dient een nieuwe nota Volksgezondheid te worden opgesteld voor de periode 2017-2020. De voorbereidingen voor de nieuwe nota vinden plaats in 2017. De nieuwe nota wordt begin 2018 vastgesteld en zal een Veers uitvoeringsprogramma bevatten.

De jaarrekening 2016 van de GGD is vastgesteld. Op de Kadernota en de programmabegroting 2018 is een zienswijze ingediend. Er wordt nadrukkelijk aan de GGD gevraagd om evaluatiegegevens over het Basistakenpakket en de nieuwe werkwijze in de Jeugdgezondheidszorg. In de tweede begrotingswijziging is € 8.600 extra beschikbaar gesteld voor extra aandacht voor kinderen van statushouders.

 

 


14-07-2017

Er dient een nieuwe nota Volksgezondheid te worden opgesteld voor de periode 2017-2020. De voorbereidingen voor de nieuwe nota vinden plaats in 2017. De nieuwe nota wordt begin 2018 vastgesteld en zal een Veers uitvoeringsprogramma bevatten.

De jaarrekening 2016 van de GGD is vastgesteld. Op de Kadernota en de programmabegroting 2018 is een zienswijze ingediend. Er wordt nadrukkelijk aan de GGD gevraagd om evaluatiegegevens over het Basistakenpakket en de nieuwe werkwijze in de Jeugdgezondheidszorg. In de tweede begrotingswijziging is € 8.600 beschikbaar gesteld voor extra middelen voor de kosten voor kinderen van statushouders.

 

 


12-05-2017

Er dient een nieuwe nota Volksgezondheid te worden opgesteld voor de periode 2017-2020. De voorbereidingen voor de nieuwe nota vinden plaats in 2017. De nieuwe nota wordt begin 2018 vastgesteld en zal een Veers uitvoeringsprogramma bevatten.

 

 


12-05-2017

Er dient een nieuwe nota Volksgezondheid te worden opgesteld voor de periode 2017-2020. De voorbereidingen voor de nieuwe nota vinden plaats in 2017. De nieuwe nota wordt begin 2018 vastgesteld en zal een Veers uitvoeringsprogramma bevatten.

 

 


12-05-2017

Er dient een nieuwe nota Volksgezondheid te worden opgesteld voor de periode 2017-2020. De voorbereidingen voor de nieuwe nota vinden plaats in 2017. De nieuwe nota wordt begin 2018 vastgesteld en bevat een Veers uitvoeringsprogramma.

 

 


15-02-2017

Er dient een nieuwe nota Volksgezondheid te worden opgesteld voor de periode 2017-2020. Momenteel worden de kaders en de doelstellingen voor de nieuwe nota Walchers voorbereid.  Er komt een lokaal uitvoeringsplan dat aansluit bij de lokale situatie.

 

 


14-02-2017

In laatste kwartaal 2016 is besloten een extra bijdrage aan de GGD toe te kennen voor de functie van gedragswetenschapper en vertrouwensarts binnen Veilig Thuis. De extra bijdrage is € 4.678. De jaarrekening 2016 van de GGD wordt medio 2017 verwacht.

De programmabegroting 2017 is vastgesteld door de raad.

 


13-01-2017

In laatste kwartaal 2016 is besloten een extra bijdrage aan de GGD toe te kennen voor de functie van gedragswetenschapper en vertrouwensarts binnen Veilig Thuis. De extra bijdrage is € 4.678.

De eerste begrotingswijziging 2017 van de GGD is vastgesteld door de raad. Het tekort in 2017 van  € 20.960 wordt toegevoegd aan het budget van de GGD.

De programmabegroting 2017 is vastgesteld door de raad.

 


11-01-2017

In laatste kwartaal 2016 is besloten een extra bijdrage aan de GGD toe te kennen voor de functie van gedragswetenschapper en vertrouwensarts binnen Veilig Thuis. De extra bijdrage is € 4.678.

De eerste begrotingswijziging 2017 van de GGD is vastgesteld door de raad. Het tekort in 2017 van  € 20.960 wordt toegevoegd aan het budget van de GGD.

 


20-10-2016

De raad heeft eind december 2015 ingestemd met de begrotingswijziging GGD. Het Basis Taken Pakket wordt vanaf januari 2016 uitgevoerd.

De rapportage  2015 van het Sociaal Domein bevat tevens de afrekening van de GR GGD. De  kwartaalrapportage 2015 is samengesteld tijdens 2 scrumdagen van het project Walcheren voor Elkaar. Deze wordt u aangeboden tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april 2016.

De jaarrekening 2015, de programmabegroting 2016 en de kadernota 2017-2010   van de GR GGD zijn in juli door de raad vastgesteld.

De organisatie van de inkoop organisatie jeugdhulp Zeeland is aangehaakt bij de GGD.

De eerste begrotingswijziging 2017 van de GGD is vastgesteld door de raad. Het tekort in 2017 van  € 20.960 wordt toegevoegd aan het budget van de GGD.


14-07-2016

De raad heeft eind december 2015 ingestemd met de begrotingswijziging GGD. Het Basis Taken Pakket wordt vanaf januari 2016 uitgevoerd.

De rapportage  2015 van het Sociaal Domein bevat tevens de afrekening van de GR GGD. De  kwartaalrapportage 2015 is samengesteld tijdens 2 scrumdagen van het project Walcheren voor Elkaar. Deze wordt u aangeboden tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april 2016.

De jaarrekening 2015, de programmabegroting 2016 en de kadernota 2017-2010   van de GR GGD zijn in juli door de raad vastgesteld.

Het macrobudget van de inkoop organisatie jeugdhulp Zeeland wordt opgenomen in de begroting van de GGD.


14-07-2016

De raad heeft eind december 2015 ingestemd met de begrotingswijziging GGD. Het Basis Taken Pakket wordt vanaf januari 2016 uitgevoerd.

De rapportage  2015 van het Sociaal Domein bevat tevens de afrekening van de GR GGD. De  kwartaalrapportage 2015 is samengesteld tijdens 2 scrumdagen van het project Walcheren voor Elkaar. Deze wordt u aangeboden tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april 2016.

In de raad van juli 2016 wordt de kadernota van de GGD en de meerjarenbegroting aan u voorgelegd.


15-06-2016

De raad heeft eind december 2015 ingestemd met de begrotingswijziging GGD. Het Basis Taken Pakket wordt vanaf januari 2016 uitgevoerd.

De rapportage  2015 van het Sociaal Domein bevat tevens de afrekening van de GR GGD. De  kwartaalrapportage 2015 is samengesteld tijdens 2 scrumdagen van het project Walcheren voor Elkaar. Deze wordt u aangeboden tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april 2016.

In de raad van juli 2016 wordt de kadernota van de GGD en de meerjarenbegroting aan u voorgelegd.


21-03-2016

De raad heeft eind december 2015 ingestemd met de begrotingswijziging GGD. Het Basis Taken Pakket wordt vanaf januari 2016 uitgevoerd.

De rapportage  2015 van het Sociaal Domein bevat tevens de afrekening van de GR GGD. De  kwartaalrapportage 2015 is samengesteld tijdens 2 scrumdagen van het project Walcheren voor Elkaar. Deze wordt u aangeboden tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 20 april 2016.


18-02-2016

De raad heeft eind december 2015 ingestemd met de begrotingswijziging GGD. Het Basis Taken Pakket wordt vanaf januari 2016 uitgevoerd.

Momenteel zijn er geen bijzonderheden.


14-01-2016

De raad heeft eind december 2015 ingestemd met de begrotingswijziging GGD. Het Basis Taken Pakket wordt vanaf januari 2016 uitgevoerd.


15-09-2015

11-09-2015

G
Tijd

De Jaarrekening 2016 van de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland is op tijd vastgesteld.

 

 

G
Geld