Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

7.002 Opstellen en uitvoeren van het lokale uitvoeringsplan van de nota Volksgezondheid

7.002 Opstellen en uitvoeren van het lokale uitvoeringsplan van de nota Volksgezondheid
Projectleider/budgethouder
Brauwer-Koevoets Marga, de
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

Er wordt een nieuwe Walcherse nota Volksgezondheid vastgesteld.  Specifieke Veerse vraagstukken nemen we met bijbehorende aandachtspunten op in een lokaal uitvoeringsplan.Toelichting

Aan de hand van de GGD monitor 2017 bereiden wij een nieuwe nota Volksgezondheid voor. Voor het lokale uitvoeringsplan 2018-2021 bevragen wij uitvoeringsorganisaties. De lokale speerpunten bespreken we met de Wmo raad en de jeugdraad.  De nieuwe nota Volksgezondheid met het lokale plan leggen wij in 2018 aan u voor.

 

G
Kwaliteit
07-02-2018

Aan de hand van de GGD monitor 2017 bereiden wij een nieuwe nota Volksgezondheid voor. Voor het lokale uitvoeringsplan 2018-2021 hebben wij uitvoeringsorganisaties bevraagd. De lokale speerpunten worden met de Wmo raad en de jeugdraad besproken.  De nieuwe nota Volksgezondheid met het lokale plan worden in 2018 aan u voorgelegd.

 


19-09-2017

Er wordt een nieuwe nota Volksgezondheid voorbereid voor de periode 2018-2020.  In de vorm van een kaderbrief wordt eind 2017 aan de raad toegelicht welke onderwerpen in de nieuwe nota aan bod komen. De Wmo adviesraden worden in de voorbereidingen betrokken.  De nieuwe gegevens over de gezondheid vanuit de laatste onderzoeken in 2016  worden betrokken bij het lokale uitvoeringsprogramma .

In het overgangsjaar 2017 zullen de speerpunten uit de vorige periode worden voortgezet . In  2018  wordt een nieuwe  nota Volksgezondheid voorbereid met een lokaal uitvoeringsprogramma  .  


14-07-2017

Er wordt een nieuwe nota Volksgezondheid voorbereid voor de periode 2017-2020.  In de vorm van een kaderbrief wordt in het najaar 2017 aan de raad toegelicht welke onderwerpen in de nieuwe nota aan bod komen. De Wmo adviesraden worden in dit proces betrokken.  In september 2017 worden nieuwe gegevens over de gezondheid verwacht vanuit de laatste onderzoeken uit 2016. Deze gegevens worden toegevoegd aan de kaderbrief .

In het overgangsjaar 2017 zullen de speerpunten uit de vorige periode worden voortgezet . In  2018  wordt een nieuwe  nota Volksgezondheid voorbereid met een lokaal uitvoeringsprogramma  .  


06-06-2017

Er wordt een nieuwe nota Volksgezondheid voorbereid voor de periode 2017-2020.  In de vorm van een kaderbrief wordt toegelicht welke onderwerpen in de nieuwe nota aan bod komen. De Wmo adviesraden worden in dit proces betrokken.  Er worden in juli 2017 nieuwe gegevens over de gezondheid verwacht vanuit de laatste onderzoeken uit 2016. Deze gegevens worden toegevoegd aan de kaderbrief die in het najaar van 2017 aan  de raad zal worden voorgelegd.

In het overgangsjaar 2017 zullen de speerpunten uit de vorige periode worden voortgezet . Voor 2018  wordt een lokaal uitvoeringsprogramma   voorbereid.  


22-05-2017

Er wordt een nieuwe nota Volksgezondheid voorbereid voor de periode 2017-2020.  In de vorm van een kaderbrief wordt toegelicht welke onderwerpen in de nieuwe nota aan bod komen. de Wmo adviesraden worden in dit proces betrokken. In het najaar van 2017 wordt deze notitie aan het college voorgelegd en naar de raad gezonden.

In 2017 zullen de speerpunten uit de vorige nota worden voortgezet . Voor 2018  wordt een lokaal uitvoeringsprogramma  met lokale organisaties voorbereid.  


12-05-2017

Er wordt een nieuwe nota Volksgezondheid voorbereid voor de periode 2017-2020.  De Walcherse kaderbrief voor het opstellen van de nieuwe nota wordt in mei voorgelegd aan het college.

In 2017 zullen de speerpunten uit de vorige nota worden voortgezet . Voor 2018  wordt een lokaal uitvoeringsprogramma  met lokale organisaties voorbereid.  


04-05-2017

Er wordt een nieuwe nota Volksgezondheid voorbereid voor de periode 2017-2020.  De kaderbrief voor het opstellen van de nieuwe nota wordt in mei voorgelegd aan het college. Er wordt Walchers samengewerkt.

In 2017 zullen de speerpunten uit de vorige nota worden voortgezet . Er wordt voor 2018  een lokaal uitvoeringsprogramma   met lokale organisaties voorbereid.  


04-05-2017

Er wordt een nieuwe nota Volksgezondheid voorbereid voor de periode 2017-2020.  De kaderbrief voor het opstellen van de nieuwe nota wordt in mei voorgelegd aan het college. Er wordt Walchers samengewerkt.

De kaders en doelstellingen worden momenteel Walchers voorbereid. Voor de uitvoering wordt een lokaal uitvoeringsprogramma voorbereid. Voor het lokale uitvoeringsplan wordt de relatie gelegd met lokale organisaties om samen een plan op te stellen.


15-02-2017

Er wordt een nieuwe nota Volksgezondheid voorbereid voor de periode 2017-2020.  De kaders en doelstellingen worden momenteel Walchers voorbereid. Voor de uitvoering wordt een lokaal uitvoeringsprogramma voorbereid.


13-01-2017

Er wordt een nieuwe nota Volksgezondheid voorbereid voor de periode 2017-2020.  Een kaderbrief wordt momenteel voorbereid. Aan deze nota wordt een lokaal uitvoeringsprogramma gekoppeld.


11-01-2017

Er wordt een nieuwe nota Volksgezondheid voorbereid voor de periode 2017-2020. Aan deze nota wordt een lokaal uitvoeringsprogramma gekoppeld.


G
Tijd
G
Geld