Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen

7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen
Projectleider/budgethouder
Bosman Rens
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

De drainage in de vakantieparken als Breezand, Joossesweg etc. vertoont steeds meer gebreken. Dit kan leiden tot wateroverlast. De komende jaren maken we drainagesystemen schoon en waar nodig vervangen we die.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 verbeterden we het drainagesysteem in bungalowpark Breezand I.  In het najaar 2017 startten we met de vervanging van drainagesysteem in Breezand II. Deze werkzaamheden worden in 2018 afgerond. Het gereserveerde maar nog niet bestede budget hiervoor voegen we toe aan de voorziening riolering.

 

 

06-02-2018

In 2017 verbeterden we het drainagesysteem in bungalowpark Breezand I.  In het najaar 2017 startten we met de vervanging van drainagesysteem in Breezand II. Deze werkzaamheden worden in 2018 afgerond. Het gereserveerde maar nog bestede budget hiervoor voegen we toe aan de voorziening riolering.

 

 


14-03-2017

Voor bungalowpark Breezand II is onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van het drainagesysteem. De staat van onderhoud is zeer matig tot slecht. In het najaar  van 2017 zal het drainagesysteem vervangen worden. 

 

 


01-03-2017

In bungalowpark Breezand I in Vrouwenpolder is het drainagesysteem vervangen en robuuster gemaakt. Hiermee neemt de kans op optredende grondwateroverlast af. Voor bungalowpark Breezand II is onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van het drainagesysteem. De staat van onderhoud is zeer matig tot slecht. In de eerste helft van 2017 zal het drainagesysteem vervangen worden. 

 

 


20-02-2017

In bungalowpark Breezand I in Vrouwenpolder is het drainagesysteem vervangen en robuuster gemaakt. Hiermee neemt de kans op optredende grondwateroverlast af.   Voor bungalowpark Breezand II is onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van het drainagessysteem. De staat van onderhoud is zeer matig tot slecht. In de eerste helft van 2017 zal het drainagesysteem vervangen worden. 

 

 


16-02-2017

In bungalowpark Breezand I in Vrouwenpolder is het drainagesysteem vervangen en robuuster gemaakt. Hiermee neemt de kans op optredende grondwateroverlast af.   Voor bungalowpark Breezand II is onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van het drainagessysteem. De staat van onderhoud is zeer matig tot slecht. In de eerste helft van 2017 zal het drainagesysteem vervangen worden. 

 

 


16-01-2017

Eind 2015 is het krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het drainagesysteem. De voorgenomen maatregelen in Breezand I in Vrouwenpolder zijn uitgevoerd.  Het onderzoek naar het functioneren van het drainagesysteem in Breezand II is gereed.  Op basis hiervan is een plan gemaakt voor vervanging en verbetering. Het bestek is gereed en zal in het eerste kwartaal van 2017 aanbesteed worden.


12-12-2016

Eind 2015 is het krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het drainagesysteem. De eerste en tweede fase in Breezand I zijn uitgevoerd.  De studie naar de toestand van het drainagesysteem in Breezand II is gereed.  Op basis van de uitkomsten is een plan gemaakt voor vervanging en verbetering. Het bestek is in voorbereiding en zal in eind 2016 aanbesteed worden.


18-10-2016

Eind 2015 is het krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het drainagesysteem. De eerste fase Breezand I is uitgevoerd, de 2e en tevens laatste fase is uitvoering.  De studie naar de toestand van het drainagesysteem in Breezand II is gereed.  Op basis van de uitkomsten is een plan gemaakt voor vervanging en verbetering. Het bestek is in voorbereiding en zal in eind 2016 aanbesteed worden.


11-08-2016

Eind 2015 is het krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het drainagesysteem. De eerste fase Breezand I is uitgevoerd, de 2e en tevens laatste fase voeren we uit na de zomervakantie.  De studie naar de toestand van het drainagesysteem in Breezand II is gereed.  Op basis van de uitkomsten is een plan gemaakt voor vervanging en verbetering. Najaar 2016 zal vervangen drainage worden aanbesteed


11-08-2016

Eind 2015 is het krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het drainagesysteem. De eerste fase Breezand I is uitgevoerd, de 2e en tevens laatste fase voeren we uit na de zomervakantie.  De studie naar de toestand van het drainagesysteem in Breezand II is gereed.  Op basis van de uitkomsten is een plan gemaakt voor vervanging en verbetering. Najaar 2016 zal vervangen drainage worden aanbesteed


13-07-2016

Eind 2015 is het krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het drainagesysteem. De eerste fase Breezand I is uitgevoerd, de 2e en tevens laatste fase voeren we uit na de herfstvakantie.  De studie naar de toestand van het drainagesysteem in Breezand II is gereed.  Op basis van de uitkomsten maken we een plan voor vervanging en verbetering en een bestek.


13-06-2016

Eind 2015 is krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het drainagesysteem. Maatregelen voor Breezand I zullen in voor- en najaar van 2016  worden gerealiseerd. De maatregelen zijn afgestemd met de belangenvereniging. In Breezand II in Vrouwenpolder is onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage. Het blijkt dat deze grotendeels vervangen dient te worden. Inmiddels is opdrachtgegeven om een ontwerp te maken.


13-04-2016

Eind 2015 is krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het drainagesysteem. Maatregelen voor Breezand I zullen in voor- en najaar van 2016  worden gerealiseerd. De maatregelen zijn afgestemd met de belangenvereniging. In Breezand II in Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage.


07-04-2016

Eind 2015 is krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het drainagesysteem. Maatregelen voor Breezand I zullen in voor- en najaar van 2016  worden gerealiseerd. De maatregelen zijn afgestemd met de belangenvereniging. In Breezand II in Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage.


23-02-2016

Eind  2015 is krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het drainagesysteem. Maatregelen voor Breezand I zullen in voor- en najaar van 2016  worden gerealiseerd. De maatregelen zijn afgestemd met de belangenvereniging.  In Breezand II in Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage.


01-02-2016

In het 3e kwartaal van 2015 is het krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het drainagesysteem. Een maatregelenplan voor Breezand I is voorbereid en  afgestemd met de belangenvereniging.  De voorgenomen maatregelen zullen in 2016 worden uitgevoerd. In Breezand II in Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage.


13-01-2016

In het 3e kwartaal van 2015 is het krediet opgevraagd om maatregelen te kunnen uitvoeren aan het drainagesysteem. Een maatregelenplan voor Breezand I is voorbereid en  afgestemd met de belangenvereniging.  Maatregelen zullen in 2016 worden uitgevoerd. In Breezand II te Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage.


10-12-2015

In het 3e kwartaal van 2015 is het krediet opgevraagd om maatregelen te kunnen uitvoeren aan het drainagesysteem. Een maatregelenplan voor Breezand I is in voorbereiding en wordt afgestemd met de belangenvereniging.  In Breezand II te Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage.


26-11-2015

In het 3e kwartaal van 2015 is het krediet opgevraagd om maatregelen te kunnen uitvoeren aan het drainagesysteem. Een maatregelenplan voor Breezand I is in voorbereiding.  In Breezand II te Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage.


09-11-2015

In het 3e kwartaal van 2015 wordt het krediet opgevraagd om maatregelen te kunnen uitvoeren aan het drainagesysteem. In breezand II te Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage


09-11-2015

In het 3e kwartaal van 2015 wordt het krediet opgevraagd om maatregelen te kunnen uitvoeren aan het drainagesysteem. In breezand II te Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage


09-11-2015

In het 3e kwartaal van 2015 wordt het krediet opgevraagd om maatregelen te kunnen uitvoeren aan het drainagesysteem. In breezand II te Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage


16-09-2015

In het 3e kwartaal van 2015 wordt het krediet opgevraagd om maatregelen te kunnen uitvoeren aan het drainagesysteem.


09-07-2015

In het 3e kwartaal van 2015 zal het krediet opgevraagd worden om maatregelen te kunnen uitvoeren aan het drainagesysteem.


16-06-2015

In het 3e kwartaal van 2015 zal het krediet opgevraagd worden om maatregelen te kunnen uitvoeren aan het drainagesysteem


12-06-2015

In het 3e kwartaal van 2015 zal het krediet opgevraagd worden om maatregelen te kunnen uitvoeren aan het drainagesysteem.


11-05-2015

In het 2e kwartaal van 2015 zal het krediet opgevraagd worden om maatregelen te kunnen uitvoeren aan het drainagesysteem.


14-04-2015

In het 2e kwartaal van 2015 zal het krediet opgevraagd worden om maatregelen te kunnen aan het drainagesysteem.


16-02-2015

In het 1e kwartaal van 2015 zal het krediet opgevraagd worden om maatregelen te kunnen aan het drainagesysteem.


03-09-2014

G
Tijd

Voor de maatregelen in bungalowpark Breezand II te Vrouwenpolder is een plan en bestek gemaakt en aanbesteed. In het najaar van 2017 wordt de drainage in Breezand II vervangen en robuuster gemaakt.

G
Geld

De raad heeft ingestemd met het GRP 2015-2019 waarin herstel en onderhoud van het drainagesysteem is opgenomen.