Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast

7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast
Projectleider/budgethouder
Bosman Rens
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2013
Einddatum: 30-12-2019

Op plaatsen waar regelmatig wateroverlast optreedt, voeren we onderzoek uit en nemen waar nodig - en mogelijk- maatregelen in de openbare ruimte om de overlast te verminderen.  Dit combineren we zoveel mogelijk met andere werkzaamheden in de openbare ruimte om kosten te besparen. We stimuleren dat inwoners ook zelf maatregelen nemen om overlast en schade te beperken.Toelichting

G
Kwaliteit

Vooral in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast nu en in de toekomst te verminderen is in 2015 een maatregelenpakket opgesteld. In 2017 zijn hiervan diverse maatregelen uitgevoerd. De uitvoering hiervan zetten we voort in 2018.  

Voor de andere kernen onderzochten we in 2017 waar in de toekomst, onder invloed van de klimaatverandering,  knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. Op basis van deze kennis kunnen we bij ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden alvast maatregelen meenemen om toekomstige overlast te voorkomen.

08-09-2017

Met name  in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast in de toekomst te verminderen is een maatregelenpakket opgesteld. In 2017 zijn al diverse maatregelen uitgevoerd, die worden in de rest van het jaar voortgezet. 

Voor de overige kernen is onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving, kunnen we wellicht maatregelen nemen om toekomstige overlast te voorkomen.


08-09-2017

Met name  in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast in de toekomst te verminderen is een maatregelenpakket opgesteld. In 2017 zijn al diverse maatregelen uitgevoerd, die worden in de rest van het jaar voortgezet. 

Voor de overige kernen is onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving, kunnen we wellicht maatregelen nemen om toekomstige overlast te voorkomen.


08-09-2017

Met name  in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast in de toekomst te verminderen is een maatregelenpakket opgesteld. In 2017 zijn al diverse maatregelen uitgevoerd, die worden in de rest van het jaar voortgezet. 

Voor de overige kernen is onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving, kunnen we wellicht maatregelen nemen om toekomstige overlast te voorkomen.


13-06-2017

Met name  in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast in de toekomst te verminderen is een maatregelenpakket opgesteld. In 2016 zijn diverse maatregelen uitgevoerd. In 2017 is  vervolg gegeven aan uitvoering van de maatregelen.

Voor de overige kernen is onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving, kunnen we wellicht maatregelen nemen om toekomstige overlast te voorkomen.


24-04-2017

Met name  in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast in de toekomst te verminderen is een maatregelenpakket opgesteld. In 2016 zijn diverse maatregelen uitgevoerd. In 2017 wordt  vervolg gegeven aan uitvoering van de maatregelen.

Voor de overige kernen is onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving, kunnen we wellicht maatregelen nemen om toekomstige overlast te voorkomen.


14-03-2017

Met name  in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast in de toekomst te verminderen is een maatregelenpakket opgesteld. In 2016 zijn diverse maatregelen uitgevoerd. In 2017 zal een vervolg worden gegeven aan uitvoering van de maatregelen.

Voor de overige kernen is onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving, kunnen we wellicht maatregelen nemen om toekomstige overlast te voorkomen.


01-03-2017

Met name  in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast in de toekomst te verminderen is een maatregelenpakket opgesteld. In 2016 zijn hieruit de overstort met toevoerleidingen aan de noordzijde van Westkapelle verruimd en is in de omgeving van de Utrechtsestraat de riolering vervangen en een regenwaterriool aangebracht. In 2017 zal een vervolg worden gegeven aan uitvoering van de maatregelen.

Voor de overige kernen is onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving, kunnen we wellicht maatregelen nemen om toekomstige overlast te voorkomen.


20-02-2017

Met name  in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast in de toekomst te verminderen is een maatregelenpakket opgesteld. In 2016 zijn hieruit de overstort met toevoerleidingen aan de noordzijde van Westkapelle verruimd en is in de omgeving van de Utrechtsestraat de riolering vervangen en is een regenwaterriool aangebracht. In 2017 zal een vervolg worden gegeven aan uitvoering van de maatregelen.

Voor de overige kernen is onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving kunnen we wellicht maatregelen nemen om toekomstige overlast tegen te gaan.


16-02-2017

Met name  in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast in de toekomst te verminderen is een maatregelenpakket opgesteld. In 2016 zijn hieruit de overstort met toevoerleidingen aan de noordzijde van Westkapelle verruimd en is in de omgeving van de Utrechtsestraat de riolering vervangen en is een regenwaterriool aangebracht. In 2017 zal een vervolg worden gegeven aan uitvoering van de maatregelen.

Voor de overige kernen is onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving kunnen we wellicht maatregelen nemen om toekomstige overlast tegen te gaan.


16-01-2017

Vooral in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op. Inmiddels is bekend waar de knelpunten zitten en welke maatregelen  we moeten treffen  om de overlast te verminderen.  Inmiddels zijn verschillende maatregelen uitgevoerd of komen in 2017 in uitvoering.

Voor de overige kernen wordt nu onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving kunnen we wellicht maatregelen nemen om toekomstige overlast tegen te gaan.


18-10-2016

De studie naar het stelsel van Westkapelle is afgerond. Het is bekend waar de knelpunten zitten en welke maatregelen  we moeten treffen  om de overlast te verminderen. Met de uitvoering is een start gemaakt.  Inmiddels zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd of zijn in uitvoering.

Voor de overige kernen wordt nu onderzocht waar in de toekomst knelpunten met overlast kunnen ontstaan. Als er dan ruimtelijke ontwikkelingen zijn in die omgeving of er moet toch onderhoud worden gepleegd kunnen we anticiperen op de mogelijke overlast en maatregelen nemen.


13-09-2016

13-09-2016

Na klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd en zijn maatregelen getroffen om afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om overlast tegen te gaan. De gemeente heeft de ontvangstplicht.    

Maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn uitgevoerd (1e fase) de rest voeren we uit na de zomervakantie.  In Breezand II is onderzoek uitgevoerd naar wateroverlast. We werken aan een vervangingsplan voor de drainage.


11-08-2016

Na klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd en zijn maatregelen getroffen om afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om overlast tegen te gaan. De gemeente heeft de ontvangstplicht.    

Maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn uitgevoerd (1e fase) de rest voeren we uit na de zomervakantie.  In Breezand II is onderzoek uitgevoerd naar wateroverlast. We werken aan een vervangingsplan voor de drainage.


13-07-2016

Na klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd en zijn maatregelen getroffen om afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om overlast tegen te gaan. De gemeente heeft de ontvangstplicht.    

Maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn uitgevoerd (1e fase) de rest voeren we uit na de herfstvakantie.  In Breezand II is onderzoek uitgevoerd naar wateroverlast. We werken nu aan een vervangingsplan voor de drainage.


13-06-2016

Na klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd en zijn maatregelen getroffen om afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om overlast tegen te gaan. De gemeente heeft de ontvangstplicht.    

Maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn voorbereid en worden in 2016 uitgevoerd. In Breezand II is onderzoek uitgevoerd naar wateroverlast. De drainage dient grotendeels vervangen te worden.


13-04-2016

Na klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd. Er zijn maatregelen getroffen om afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om overlast tegen te gaan. De gemeente heeft de ontvangstplicht.    

Maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn voorbereid en worden in 2016 uitgevoerd. In Breezand II wordt onderzoek uitgevoerd naar wateroverlast.


07-04-2016

Na klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd. Er zijn maatregelen getroffen om afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om overlast tegen te gaan. De gemeente heeft de ontvangstplicht.    

Maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn voorbereid en worden in 2016 uitgevoerd. In Breezand II wordt onderzoek uitgevoerd naar wateroverlast.


23-02-2016

Na klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd. Er zijn maatregelen getroffen om afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om overlast tegen te gaan.  De gemeente heeft de ontvangstplicht.    

Maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn voorbereid en worden in 2016 uitgevoerd. In Breezand II wordt onderzoek uitgevoerd naar wateroverlast.


01-02-2016

In verband met klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd naar de grondwaterstanden.  Plaatselijk zijn een aantal maatregelen getroffen om de afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om de overlast te verminderen.  De gemeente heeft vervolgens de ontvangstplicht. De bewoners hebben advies gekregen hoe ze overlast  op eigen terrein kunnen oplossen. 

 

Maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn voorbereid en worden in 2016 uitgevoerd. 


13-01-2016

In verband met klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd naar de grondwaterstanden.  Plaatselijk zijn een aantal maatregelen getroffen om de afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om de overlast te verminderen.  De gemeente heeft vervolgens de ontvangstplicht. De bewoners hebben advies gekregen hoe ze overlast  op eigen terrein kunnen opgelossen. 

De maatregelen in Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.

Maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn voorbereid en worden in 2016 uitgevoerd. 


10-12-2015

In verband met klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd naar de grondwaterstanden.  Plaatselijk zijn een aantal maatregelen getroffen om de afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om de overlast te verminderen.  De gemeente heeft vervolgens de ontvangstplicht. De bewoners hebben advies gekregen hoe ze overlast  op eigen terrein kunnen opgelossen. 

De maatregelen in Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.

maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn in voorbereiding. 


09-11-2015

In verband met klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd naar de grondwaterstanden.  Plaatselijk zijn een aantal maatregelen getroffen om de afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om de overlast te verminderen.  De gemeente heeft vervolgens de ontvangstplicht. De bewoners hebben advies gekregen hoe ze overlast  op eigen terrein kunnen opgelossen. 

De maatregelen in Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.

maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn in voorbereiding 


09-11-2015

In verband met klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd naar de grondwaterstanden.  Plaatselijk zijn een aantal maatregelen getroffen om de afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om de overlast te verminderen.  De gemeente heeft vervolgens de ontvangstplicht. De bewoners hebben advies gekregen hoe ze overlast  op eigen terrein kunnen opgelossen. 

De maatregelen in Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.


12-10-2015

In verband met klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd en is een aantal peilbuizen   geplaatst om  de grondwaterstanden te volgen.  Plaatselijk zijn een aantal maatregelen getroffen om de afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om de overlast te verminderen.  De gemeente heeft vervolgens de ontvangstplicht. De bewoners hebben advies gekregen hoe ze overlast  op eigen terrein kunnen opgelossen. 

De maatregelen in Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.


16-09-2015

In verband met klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd en is een aantal peilbuizen   geplaatst om  de grondwaterstanden te volgen.  Plaatselijk zijn een aantal maatregelen getroffen om de afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om de overlast te verminderen.  De gemeente heeft vervolgens de ontvangstplicht. De bewoners hebben advies gekregen hoe ze overlast  op eigen terrein kunnen opgelossen. 

De maatregelen in Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.


03-08-2015

In verband met klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd en is een aantal peilbuizen   geplaatst om  de grondwaterstanden te volgen.  Plaatselijk zijn een aantal maatregelen getroffen om de afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om de overlast te verminderen.  De gemeente heeft vervolgens de ontvangstplicht. De bewoners hebben advies gekregen hoe de overlast  op eigen terrein opgelost kan worden. 

De maatregelen in Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.


14-04-2015

In verband met klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd en is een aantal peilbuizen   geplaatst om  de grondwaterstanden te volgen.  Plaatselijk zijn een aantal maatregelen getroffen om de afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om de overlast te verminderen.  De gemeente heeft vervolgens de ontvangstplicht. De bewoners hebben advies gekregen hoe de overlast  op eigen terrein opgelost kan worden. 

De maatregelen in Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.


12-03-2015

In verband met klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd en is een aantal peilbuizen   geplaatst om  de grondwaterstanden te volgen.  Plaatselijk zijn een aantal maatregelen getroffen om de afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om de overlast te verminderen.  De gemeente heeft vervolgens de ontvangstplicht. De bewoners hebben advies gekregen hoe de overlast  op eigen terrein opgelost kan worden. 

De maatregelen in Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond


13-02-2015

In verband met klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd en is een aantal peilbuizen   geplaatst om  de grondwaterstanden te volgen.  Plaatselijk zijn een aantal maatregelen getroffen om de afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om de overlast te verminderen.  De gemeente heeft vervolgens de ontvangstplicht. De bewoners hebben advies gekregen hoe de overlast  op eigen terrein opgelost kan worden. 

De maatregelen in Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.


20-01-2015

In verband met klachten mbt grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek hiernaar uitgevoerd en is een aantal peilbuizen op diverse locaties  geplaatst om  de grondwaterstanden te volgen. Ook heeft over de overlast overleg met het waterschap plaatsgevonden. Plaatselijk zijn een aantal maatregelen getroffen om de afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om de overlast te verminderen.  De gemeente heeft vervolgens de ontvangstplicht. De bewoners hebben advies gekregen hoe de overlast problemen op eigen terrein opgelost kunnen worden. 

De maatregelen in Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.


12-01-2015

De opdracht tot onderzoek van de grondwateroverlast in de Middelburgsestraat is uitgebreid. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties  geplaatst en de grondwaterstanden worden nagelopen. Ook heeft overleg met het waterschap plaatsgevonden. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden. Inmiddels zijn enige maatregelen uitgevoerd en is advies aan de bewoners uitgebracht om overlast op eigen terrein tegen te gaan.

De maatregelen In Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.


12-01-2015

De opdracht tot onderzoek van de grondwateroverlast in de Middelburgsestraat is uitgebreid. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties  geplaatst en de grondwaterstanden worden nagelopen. Ook heeft overleg met het waterschap plaatsgevonden. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden. Inmiddels zijn enige maatregelen uitgevoerd en is advies aan de bewoners uitgebracht.

De maatregelen In Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.


15-12-2014

De opdracht tot onderzoek van de grondwateroverlast in de Middelburgsestraat is uitgebreid. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties  geplaatst en de grondwaterstanden worden nagelopen. Ook heeft overleg met het waterschap plaatsgevonden. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden.

De maatregelen In Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.


10-11-2014

De opdracht tot onderzoek van de grondwateroverlast in de Middelburgsestraat is uitgebreid. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties  geplaatst en de grondwaterstanden worden gemonitord. Ook heeft overleg met het waterschap plaatsgevonden. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden.

De maatregelen In Oostkapelle tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan zijn in oktober 2014 afgerond.


06-10-2014

De opdracht tot onderzoek van de grondwateroverlast in de Middelburgsestraat is uitgebreid. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties  geplaatst en de grondwaterstanden worden gemonitord. Ook heeft overleg met het waterschap plaatsgevonden. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden.

In Oostkapelle is in september gestart met de uitvoering van maatregelen tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan.


11-08-2014

De opdracht tot onderzoek van de grondwateroverlast in de Middelburgsestraat is uitgebreid. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties aldaar geplaatst en de grondwaterstanden worden gemonitord. Ook heeft overleg met het waterschap plaatsgevonden. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden.

In Oostkapelle is in september gestart met de uitvoering van maatregelen tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan


07-08-2014

Opdracht tot onderzoek grondwateroverlast in de Middelburgsestraat is uitgebreid. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties aldaar geplaatst en de grondwaterstanden worden gemonitord. Ook heeft overleg met het waterschap plaatsgevonden. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden.

In Oostkapelle wordt begin september gestart met de uitvoering van maatregelen tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan


10-07-2014

Opdracht tot onderzoek grondwateroverlast in de Middelburgsestraat is uitgebreid. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties aldaar geplaatst en de grondwaterstanden worden gemonitord. Ook heeft overleg met het waterschap plaatsgevonden. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden.

In Oostkapelle wordt begin september gestart met de uitvoering van maatregelen tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan.


13-06-2014

Opdracht tot onderzoek grondwateroverlast in de Middelburgsestraat is uitgebreid. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties aldaar geplaatst en de grondwaterstanden worden gemonitord. Ook vindt overleg met het waterschap plaats. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden.

In Oostkapelle wordt direct na de zomervakantie gestart met de uitvoering van maatregelen tegen grondwateroverlast in de omgeving Begonialaan - Anjerlaan.


13-06-2014

Opdracht tot onderzoek grondwateroverlast in de Middelburgsestraat is uitgebreid. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties aldaar geplaatst en de grondwaterstanden worden gemonitord. Ook vindt overleg met het waterschap plaats. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden.


10-06-2014

Opdracht tot onderzoek grondwateroverlast in de Middelburgsestraat is verstrekt. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties aldaar geplaatst en de grondwaterstanden worden gemonitord. Ook vindt overleg met het waterschap plaats. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden 


08-05-2014

Opdracht tot opderzoek grondwateroverlast in Middelburgsestraat is verstrekt. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties aldaar geplaatst en de grondwaterstanden worden gemonitord. Ook vindt overleg met waterschap plaats. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden 


09-04-2014

Opdracht tot opderzoek grondwateroverlast in Middelburgsestraat is verstrekt. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties aldaar geplaatst en de grondwaterstanden worden gemonitord. Ook vindt overleg met waterschap plaats. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden.  


13-03-2014

Opdracht tot opderzoek grondwateroverlast in Middelburgsestraat is verstrekt. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties aldaar geplaatst en de grondwaterstanden zullen gemonitord worden. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden.  


12-02-2014

Opdracht tot opderzoek grondwateroverlast in Middelburgsestraat is verstrekt. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties aldaar geplaatst en de grondwaterstanden zullen gemonitord worden. Vervolgens zal adv bevindingen rapportage plaatsvinden  


24-01-2014

Opdracht tot opderzoek grondwateroverlast in Middelburgsestraat is verstrekt. Een aantal peilbuizen is op diverse locaties aldaar geplaatst en de grondwaterstanden zullen gemonitord worden.  


06-01-2014

Offerte onderzoek Middelburgsestraat is ontvangen. 


G
Tijd

Zie kwaliteit.

G
Geld

De Raad heeft ingestemd met het GRP 2015-2019. Hierin zijn middelen opgenomen voor onderzoek en treffen van maatregelen om wateroverlast te beperken.