Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

7.006 Vervangen riool

7.006 Vervangen riool
Projectleider/budgethouder
Bosman Rens
Zande Huub, van de
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2012
Einddatum: 30-12-2019

Op basis van vastgestelde inspectiecriteria vervangen we riolering, waar mogelijk in combinatie met andere werkzaamheden. Indien mogelijk vindt renovatie van de riolering plaats. Incidenteel zijn acute reparaties noodzakelijk.Toelichting

G
Kwaliteit

Bij het vervangen van riolering gaven we voorrang aan locaties waar regelmatig wateroverlast optreedt.  Vooral in Westkapelle is een grote inspanning geleverd. In de Noordweg. Huygensstraat, 't Hofje en de Torenstraat voerden we maatregelen uit. De Casembrootstraat is in 2017 voorbereid en de uitvoering start in 2018. Daarnaast hebben we in 2017 riolen vervangen in combinatie met wegwerkzaamheden.  Zo vervingen we de riolen in de Nieuwstraat - Ooststraat in Zoutelande en de riolen in de Veerseweg in Veere. In De Ruiser pakten we de riolen aan in het kader van een opknapbeurt voor het hele park.  Een deel van de werkzaamheden loopt door in 2018.

 

04-04-2018

Bij het vervangen van riolering gaven we voorrang aan locaties waar regelmatig wateroverlast optreedt.  Vooral in Westkapelle is een grote inspanning geleverd. In de Noordweg. Huygensstraat, 't Hofje en de Torenstraat voerden we maatregelen uit. De Casembrootstraat is in 2017 voorbereid en de uitvoering start in 2018. Daarnaast hebben we in 2017 riolen vervangen in combinatie met wegwerkzaamheden.  Zo vervingen we de riolen in de Nieuwstraat - Ooststraat in Zoutelande en de riolen in de Veerseweg in Veere. In De Ruiser pakten we de riolen aan in het kader van een opknapbeurt voor het hele park.  Een deel van de werkzaamheden loopt door in 2018, het restantbudget wat hiervoor is bedoeld  voegen we toe aan de voorziening riolering.

 


04-04-2018

Bij het vervangen van riolering gaven we voorrang aan locaties waar regelmatig wateroverlast optreedt.  Vooral in Westkapelle is een grote inspanning geleverd. In de Noordweg. Huygensstraat, 't Hofje en de Torenstraat voerden we maatregelen uit. De Casembrootstraat is in 2017 voorbereid en de uitvoering start in 2018. Daarnaast hebben we in 2017 riolen vervangen in combinatie met wegwerkzaamheden.  Zo vervingen we de riolen in de Nieuwstraat - Ooststraat in Zoutelande en de riolen in de Veerseweg in Veere. In De Ruiser pakten we de riolen aan in het kader van een opknapbeurt voor het hele park.  Een deel van de werkzaamheden loopt door in 2018, het restantbudget wat hiervoor is bedoeld  voegen we toe aan de voorziening riolering.

 


06-02-2018

Bij het vervangen van riolering gaven we voorrang aan locaties waar regelmatig wateroverlast optreedt.  Vooral in Westkapelle is een grote inspanning geleverd. In de Noordweg. Huygensstraat, t'Hofje en de Torenstraat voerden we maatregelen uit. De Casembrootstraat is in 2017 voorbereid en de uitvoering start in 2018. Daarnaast hebben we in 2017 riolen vervangen in combinatie met wegwerkzaamheden.  Zo vervingen we de riolen in de Nieuwstraat - Ooststraat in Zoutelande en de riolen in de Veerseweg in Veere. In De Ruiser pakten we de riolen aan in het kader van een opknapbeurt voor het hele park.  Een deel van de werkzaamheden loopt door in 2018, het restantbudget wat hiervoor is bedoeld  voegen we toe aan de voorziening riolering.

 


08-09-2017

Om de regelmatig optredende wateroverlast in Westkapelle te verminderen, is voorrang gegeven aan de vervanging en aanpassing van de riolering in deze kern. In de Noordweg. Huygensstraat en Torenstraat  zijn de voorgenomen maatregelen uitgevoerd. De Casembrootstraat is in voorbereiding.

De verbetering van het stelsel in De Ruiser is voorbereid en wordt in het najaar uitgevoerd.

 


26-07-2017

Om de regelmatig optredende wateroverlast in Westkapelle te verminderen, is voorrang gegeven aan de vervanging en aanpassing van de riolering in deze kern. In de Noordweg. Huygensstraat en Torenstraat  zijn de voorgenomen maatregelen uitgevoerd. De Casembrootstraat is in voorbereiding.

De verbetering van het stelsel in De Ruiser is voorbereid en wordt in het najaar uitgevoerd.

 


18-05-2017

Om de regelmatig optredende wateroverlast in Westkapelle te verminderen, is voorrang gegeven aan de vervanging en aanpassing van de riolering in deze kern. In de Noordweg  zijn de voorgenomen maatregelen uitgevoerd.  De Huigenstraat - Torenstraat is in uitvoering.  De Casembrootstraat is in voorbereiding.

De verbetering van het stelsel in De Ruiser is in voorbereiding en wordt in het najaar uitgevoerd.

 


18-05-2017

Om de regelmatig optredende wateroverlast in Westkapelle te verminderen, is voorrang gegeven aan de vervanging en aanpassing van de riolering in deze kern. In de Noordweg  zijn de voorgenomen maatregelen uitgevoerd.  De Huigenstraat - Torenstraat is in uitvoering.  De Casembrootstraat is in voorbereiding.

De verbetering van het stelsel in De Ruiser is in voorbereiding en wordt in het najaar uitgevoerd.

 


24-04-2017

Om de regelmatig optredende wateroverlast in Westkapelle te verminderen, is voorrang gegeven aan de vervanging en aanpassing van de riolering in deze kern. In de Krekelstraat, Utrechtsestraat, de Arke en een deel van de Zuidstraat en de Noordweg  zijn de voorgenomen maatregelen uitgevoerd.  Ook het vergroten van de overstort aan de noordzijde van Westkapelle is afgerond.

In de Reigershoutstraat Grijpskerke is in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. Hiermee is een knelpunt waar regelmatig sprake is van wateroverlast opgepakt.

 De rioleringswerken in de Torenstraat en Huijgensstraat te Westkapelle zijn gestart in februari 2017.


13-04-2017

Om de regelmatig optredende wateroverlast in Westkapelle te verminderen, is voorrang gegeven aan de vervanging en aanpassing van het rioolstelsel in deze kern. In de Krekelstraat, Utrechtsestraat, de Arke en een deel van de Zuidstraat zijn de voorgenomen maatregelen uitgevoerd.  Ook het vergroten van de overstort aan de noordzijde van Westkapelle is afgerond.

In de Reigershoutstraat Grijpskerke is in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. Hiermee is een knelpunt waar regelmatig sprake is van wateroverlast opgepakt.

 De rioleringswerken in de Noordweg, Torenstraat en Huijgensstraat te Westkapelle zijn gestart in februari 2017.


14-03-2017

Om de regelmatig optredende wateroverlast in Westkapelle te verminderen, is voorrang gegeven aan de vervanging en aanpassing van het rioolstelsel in deze kern. 

In de Reigershoutstraat Grijpskerke is in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. Hiermee is een knelpunt waar regelmatig sprake is van wateroverlast opgepakt.

 De rioleringswerken in de Noordweg, Torenstraat en Huijgensstraat te Westkapelle zijn  in maart 2017 gestart. 

 

 

 


01-03-2017

Om de regelmatig optredende wateroverlast in Westkapelle te verminderen, is voorrang gegeven aan de vervanging en aanpassing van het rioolstelsel in deze kern. In de Krekelstraat, Utrechtsestraat, de Arke en een deel van de Zuidstraat zijn de voorgenomen maatregelen uitgevoerd.  Ook het vergroten van de overstort aan de noordzijde van Westkapelle is afgerond.

In de Reigershoutstraat Grijpskerke is in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. Hiermee is een knelpunt waar regelmatig sprake is van wateroverlast opgepakt.

 De rioleringswerken in de Noordweg, Torenstraat en Huijgensstraat te Westkapelle starten  in februari 2017. 

 

 

 


20-02-2017

Om de regelmatig optredende wateroverlast in Westkapelle te verminderen is voorrang gegeven aan de vervanging en aanpassing van het rioolstelsel in deze kern. In de Krekelstraat, Utrechtsestraat, de Arke en  een deel van de Zuidstraat zijn de voorgenomen maatregelen uitgevoerd.  Ook het  vergroten van de overstort aan de noordzijde van 'Westkapelle is afgerond.

In de Reigershoutstraat Grijpskerke is  in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. Hiermee is een knelpunt waar regelmatig sprake is van wateroverlast opgepakt.

 De rioleringswerken in de Noordweg, Torenstraat en de Huijgenssttraat  te Westkapelle starten  in februari 2017. 

 

 

 


16-02-2017

Om de regelmatig optredende wateroverlast in Westkapelle te verminderen is voorrang gegeven aan de vervanging en aanpassing van het rioolstelsel in deze kern. In de Krekelstraat, Utrechtsestraat, de Arke en  een deel van de Zuidstraat zijn de voorgenomen maatregelen uitgevoerd.  Ook het  vergroten van de overstort aan de noordzijde van 'Westkapelle is afgerond.

In de Reigershoutstraat Grijpskerke is  in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. Hiermee is een knelpunt waar regelmatig sprake is van wateroverlast opgepakt.

 De rioleringswerken in de Noordweg, Torenstraat en de Huijgenssttraat  te Westkapelle starten  in februari 2017. 

 

 

 


16-02-2017

Om de wateroverlast in Westkapelle te verminderen geven we voorrang aan de vervanging en aanpassing van het rioolstelsel in deze kern. In de Krekelstraat, Utrechtsestraat, de Arke en  een deel van de Zuidstraat zijn de voorgenomen maatregelen uitgevoerd.  Ook het  vergroten van de overstort aan de noordzijde van 't Hofje is afgerond.

De rioleringswerken in de Noordweg, Torenstraat en de Huijgenssttraat  te Westkapelle starten  in februari 2017. 

In de Reigershoutstraat Grijpskerke is  in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. Hiermee is een knelpunt waar regelmatig sprake is van wateroverlast opgepakt.

 

 

 


16-01-2017

Om de wateroverlast in Westkapelle te verminderen geven we voorrang aan de vervanging en aanpassing van het rioolstelsel in deze kern. In de Krekelstraat, Utrechtsestraat, de Arke en  een deel van de Zuidstraat zijn de voorgenomen maatregelen uitgevoerd.  Ook het  vergroten van de overstort aan de noordzijde van 't Hofje is afgerond.

De rioleringswerken in de Noordweg, Torenstraat en de Huijgenssttraat  te Westkapelle starten  in februari 2017. 

In de Reigershoutstraat Grijpskerke is  in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. Hiermee is een knelpunt waar regelmatig sprake is van wateroverlast opgepakt.

 

 

 


12-12-2016

In het kader van het oplossen van wateroverlast geven we voorrang aan de vervanging en aanpassing van het stelsel in Westkapelle. De vervanging van riolering en aanleg regenwaterriool in de Krekelstraat, Utrechtsestraat en de Arke en  een deel van de Zuidstraat is gereed.  Het  vergroten van de overstort in het 't Hofje is afgerond.

Aanleg riolering in de Noordweg te Westkapelle start in januari 2017. 

In de Reigershoutstraat Grijpskerke is  in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. Hiermee pakken we dan ook gelijk een knelpunt op waar regelmatig sprake is van wateroverlast.

 

 

 


15-11-2016

In het kader van het oplossen van wateroverlast geven we voorrang aan de vervanging en aanpassing van het stelsel in Westkapelle. De vervanging van riolering en aanleg regenwaterriool in de Krekelstraat, Utrechtsestraat en de Arke en  een deel van de Zuidstraat is gereed.  Het  vergroten van de overstort in het 't Hofje is afgerond.

Aanleg riolering in de Noordweg te Westkapelle is aanbesteed en start binnenkort. 

In de Reigershoutstraat Grijpskerke is  in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. We pakken dan ook gelijk een knelpunt op waar regelmatig sprake is van wateroverlast.

 

 

 


18-10-2016

In het kader van het oplossen van wateroverlast geven we voorrang aan de vervanging en aanpassing van het stelsel in Westkapelle. De vervanging van riolering en aanleg regenwaterriool in de Krekelstraat, Utrechtsestraat en de Arke en ineen deel van de Zuidstraat is gereed.  Het  vergroten van de overstort in het 't Hofje is afgerond.

Aanleg riolering in de Noordweg te Westkapelle is aanbesteed en start binnenkort. 

In de Reigershoutstraat Grijpskerke is  in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. We pakken dan ook gelijk een knelpunt op waar regelmatig sprake is van wateroverlast.

 

 

 


13-09-2016

In het kader van het oplossen van wateroverlast geven we voorrang aan de vervanging en aanpassing van het stelsel in Westkapelle. De vervanging van riolering en aanleg regenwaterriool in de Krekelstraat, Utrechtsestraat en de Arke en ineen deel van de Zuidstraat is gereed.  Het  vergroten van de overstort in het 't Hofje zal in  september worden afgerond.

Aanleg riolering in de Noordweg te Westkapelle is in voorbereiding 

In de Reigershoutstraat Grijpskerke wordt in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. We pakken dan ook gelijk een knelpunt op waar regelmatig sprake is van wateroverlast.

 

 

 


11-08-2016

In het kader van het oplossen van wateroverlast geven we voorrang aan de vervanging en aanpassing van het stelsel in Westkapelle. De vervanging van riolering en aanleg regenwaterriool in de Krekelstraat, Utrechtsestraat en de Arke is  gereed.  De aanleg van een regenwaterriool in een deel van de Zuidstraat Westkapelle is gereed.  Het  vergroten van de overstort in het 't Hofje zal in  september worden afgerond.

Aanleg riolering in de Noordweg te Westkapelle is in voorbereiding 

In de Reigershoutstraat Grijpskerke wordt in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. We pakken dan ook gelijk een knelpunt op waar regelmatig sprake is van wateroverlast.

 

 

 


13-07-2016

In het kader van het oplossen van wateroverlast geven we voorrang aan de vervanging en aanpassing van het stelsel in Westkapelle. De vervanging van riolering en aanleg regenwaterriool in de Krekelstraat, Utrechtsestraat en de Arke is  gereed.  De aanleg van een regenwaterriool in een deel van de Zuidstraat Westkapelle voeren we momenteel uit, net als het vergroten van de overstort in het 't Hofje. 

In de Reigershoutstraat Grijpskerke wordt in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. We pakken dan ook gelijk een knelpunt op waar regelmatig sprake is van wateroverlast.

 

 

 


13-06-2016

Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Krekelstraat, Westkapelle is 1e kwartaal 2016 uitgevoerd. Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Utrechtsestraat en  d'Árke  Westkapelle is  in mei/juni  2016 gerealiseerd. In een deel van de Zuidstraat Westkapelle wordt een regenwaterriool aangelegd.

Vergroten van de overstort 't Hofje en  toevoerende leidingen wordt nog voor de zomer 2016 aangelegd. In de Reigershoutstraat Grijpskerke wordt in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd.

 

 

 


13-04-2016

Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Krekelstraat, Westkapelle is in het 1e kwartaal 2016 uitgevoerd. Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Utrechtsestraat en  d'Árke  Westkapelle zal vanaf april 2016 plaatsvinden. In een deel van de Zuidstraat Westkapelle wordt een regenwaterriool aangelegd.

Vergroten van de overstort 't Hofje en  toevoerende leidingen wordt voorjaar 2016 voorbereid en wellicht nog voor de zomer 2016 aangelegd. In de Reigershoutstraat Grijpskerke wordt medio 2016 een regenwaterriool aangelegd.

 

 

 


07-04-2016

Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Krekelstraat, Westkapelle vindt in februari en maart 2016 plaats. Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Utrechtsestraat en  d'Árke  Westkapelle zal vanaf maart 2016 plaatsvinden. In een deel van de Zuidstraat Westkapelle wordt een regenwaterriool aangelegd.

Vergroten van de overstort 't Hofje en  toevoerende leidingen wordt voorjaar 2016 voorbereid. In de Reigershoutstraat Grijpskerke wordt medio 2016 een regenwaterriool aangelegd.

 

 

 


14-03-2016

Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Krekelstraat, Westkapelle vindt in februari en maart 2016 plaats. Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Utrechtsestraat en  d'Árke  Westkapelle zal vanaf maart 2016 plaatsvinden. In een deel van de Zuidstraat Westkapelle wordt een regenwaterriool aangelegd.

Vergroten van de overstort 't Hofje en  toevoerende leidingen wordt voorjaar 2016 voorbereid.  In de Reigershoutstraat Grijpskerke wordt medio 2016 een regenwaterriool aangelegd.

 

 

 


14-03-2016

Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Krekelstraat, Westkapelle vindt in februari en maart 2016 plaats. Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Utrechtsestraat en  d'Árke  Westkapelle zal vanaf maart 2016 plaatsvinden. Vergroten van de overstort 't Hofje en  toevoerende leidingen wordt voorjaar 2016 voorbereid.  

 

 

 


23-02-2016

Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Krekelstraat, Westkapelle vindt in februari 2016 plaats. Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Utrechtsestraat en  d'Árke  Westkapelle zal vanaf maart 2016 plaatsvinden 

 

 

 


01-02-2016

In 2015 zijn de volgende riolen (deels) vervangen;  Prelaatweg Aagtekerke, Fazantenlaan Veere en  Majoorwerf Zoutelande. Een deel van de riolering in de Cornelis Jaspersestraat Meliskerke, Domburgseweg Domburg en Prelaatweg Aagtekerke is van een zogenaamde kous voorzien.

Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Krekelstraat, Westkapelle is in september 2015 aanbesteed. De uitvoering vindt in februari 2016 plaats.

 

 

 


01-02-2016

In 2015 zijn de volgende riolen (deels) vervangen;  Prelaatweg Aagtekerke, Fazantenlaan Veere en  Majoorwerf Zoutelande. Een deel van de riolering in de Cornelis Jaspersestraat Meliskerke, Domburgseweg Domburg en Prelaatweg Aagtekerke is van een zogenaamde kous voorzien.

Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Krekelstraat, Westkapelle is in september 2015 aanbesteed. De uitvoering vindt in februari 2016 plaats.

 

 

 


13-01-2016

In 2015 zijn de volgende riolen (deels) vervangen;  Prelaatweg Aagtekerke,, Fazantenlaan Veere en  Majoorwerf Zoutelande. Een deel van de riolering in de Cornelis Jaspersestraat Meliskerke, Domburgseweg Domburg en Prelaatweg Aagtekerke is gerelined.

Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Krekelstraat, Westkapelle is in september 2015 aanbesteed. Uitvoering vindt in februari 2016 plaats.

 

 

 


10-12-2015

De volgende riolen zijn vervangen;  Prelaatweg te Aagtekerke en  Majooorwerf Zoutelande. Een deel van de riolering in de Cornelis jaspersestraat Meliskerke, Domburgseweg Domburg en Prelaatweg Aagtekerke is gerelined.

In het najaar van 2015 is een deel van de riolering in de Fazantenlaan in Veere vervangen. Vervangen van riolering in de Benoordenhoutsestraat te Westkapelle is in september uitgevoerd. Vervangen riolering en aanleg riolering Krekelstraat, Westkapelle is in september aanbesteed. Uitvoering vindt in januari 2016 plaats

 

 

 


09-11-2015

De volgende riolen zijn vervangen;  Prelaatweg te Aagtekerke en  Majooorwerf Zoutelande. Een deel van de riolering in de Cornelis jaspersestraat Meliskerke, Domburgseweg Domburg en Prelaatweg Aagtekerke is gerelined.

In het najaar van 2015 wordt een deel van de riolering in de Fazantenlaan in Veere vervangen. Vervangen van riolering in de Benoordenhoutsestraat te Westkapelle is in september uitgevoerd. Vervangen riolering en aanleg riolering Krekelstraat, Westkapelle is in september aanbesteed. Uitvoering vindt in januari 2016 plaats

 

 

 


12-10-2015

De volgende riolen zijn vervangen;  Prelaatweg te Aagtekerke en  Majooorwerf Zoutelande. Een deel van de riolering in de Cornelis jaspersestraat in Meliskerke is gerelined.

In najaar 2015 wordt een deel van de riolering in de Fazantenlaan in Veere vervangen. Vervangen van riolering in de Benoordenhoutsestraat te Westkapelle is in september uitgevoerd. Vervangen riolering en aanleg riolering Krekelstraat, Westkapelle is in september aanbesteed.

Komend najaar worden  de riolering in de Domburgseweg, Domburg  en een deel van de riolering Prelaatweg Aagtekerke van een renovatiekous voorzien 

 

 


16-09-2015

De volgende riolen zijn vervangen;  Prelaatweg te Aagtekerke en  Majooorwerf Zoutelande. Een deel van de riolering in de Cornelis jaspersestraat in Meliskerke is gerelined.

In najaar 2015 wordt een deel van de riolering in de Fazantenlaan in Veere vervangen. Vervangen van riolering in de Benoordenhoutsestraat te Westkapelle vindt in september plaats. Vervangen riolering en aanleg riolering Krekelstraat, Westkapelle is in september aanbesteed.

Komend najaar wordt de riolering in de Domburgseweg, Domburg  van een kous voorzien.  Renovatie deel riolering Prelaatweg Aagtekerke is in voorbereiding genomen 

 

 


16-09-2015

De volgende riolen zijn vervangen;  Prelaatweg te Aagtekerke en  Majooorwerf Zoutelande. Een deel van de riolering in de Cornelis jaspersestraat in Meliskerke is gerelined.

In najaar 2015 wordt een deel van de riolering in de Fazantenlaan in Veere vervangen. Vervangen van riolering in de Benoordenhoutsestraat te Westkapelle vindt in september plaats. Vervangen riolering en aanleg riolering Krekelstraat, Westkapelle is in september aanbesteed.

Komend najaar wordt de riolering in de Domburgseweg, Domburg  van een kous voorzien.  Renovatie deel riolering Prelaatweg Aagtekerke is in voorbereiding genomen 

 

 


03-08-2015

De volgende riolen zijn vervangen;  Prelaatweg te Aagtekerke en  Majooorwerf Zoutelande. Een deel van de riolering in de Cornelis jaspersestraat in Meliskerke is gerelined.

In najaar 2015 wordt een deel van de riolering in de Fazantenlaan in Veere vervangen. Vervangen van riolering in de Benoordenhoutsestraat te Westkapelle wordt in september uitgevoerd. Vervangen riolering en aanleg riolering Krekelstraat, Westkapelle wordt in september aanbesteed.

De riolering in de Domburgseweg, Domburg zal komend najaar van een kous worden voorzien.  Renovatie deel riolering Prelaatweg Aagtekerke is in voorbereiding genomen 

 

 


17-06-2015

De volgende riolen zijn vervangen;  Prelaatweg te Aagtekerke en  Majooorwerf Zoutelande. Een deel van de riolering in de Cornelis jaspersestraat in Meliskerke is van een kous voorzien

Binnenkort wordt gestart met vervangen deel riolering in de Fazantenlaan in Veere. Vervangen van riolering in de Krekelstraat en Benoordenhoutseweg te Westkapelle is in voorbereiding.

 

 


17-06-2015

De volgende riolen zijn vervangen;  Prelaatweg te Aagtekerke en  Majooorwerf Zoutelande. Een deel van de riolering in de Cornelis jaspersestraat in Meliskerke is van een kous voorzien

Binnenkort wordt gestart met vervangen deel riolering in de Fazantenlaan in Veere. Vervangen van riolering in de Krekelstraat en Benoordenhoutseweg te Westkapelle is in voorbereiding.

 

 


12-06-2015

De volgende riolen zijn vervangen;  Prelaatweg te Aagtekerke en  Majooorwerf Zoutelande.

Binnenkort wordt gestart met vervangen deel riolering in de Fazantenlaan in Veere. Vervangen van riolering in de Krekelstraat en Benoordenhoutseweg te Westkapelle is in voorbereiding.

 

 


11-05-2015

In het tweede deel van2014 zijn in combinatie met het onderhoud aan wegen en herinrichtingswerken  een aantal werkzaamheden uitgevoerd waaronder vervangen van de riolering in de Kaai in Veere. Ook zijn maatregelen uitgevoerd ter beperking van de overlast in Westkapelle. In februari 2015 is een deel van de riolering in de Prelaatweg te Aagtekerke vervangen.

Binnenkort wordt gestart met vervangen deel riolering in de Fazantenlaan in Veere. Vervangen van riolering in de Krekelstraat te Westkapelle is in voorbereiding.

 

 


14-04-2015

In het tweede deel van2014 zijn in combinatie met het onderhoud aan wegen en herinrichtingswerken  een aantal werkzaamheden uitgevoerd waaronder vervangen van de riolering in de Kaai in Veere. Ook zijn maatregelen uitgevoerd ter beperking van de overlast in Westkapelle. In februari 2015 is een deel van de riolering in de prelaatweg te Aagtekerke vervangen.

Binnenkort wordt gestart met vervangen deel riolering in de Fazantenlaan in Veere. Vervangen van riolering in de Krekelstraat te Westkapelle is in voorbereiding

 

 


12-03-2015

In het tweede deel van2014 zijn in combinatie met het onderhoud aan wegen en herinrichtingswerken  een aantal werkzaamheden uitgevoerd waaronder vervangen van de riolering in de Kaai in Veere. Ook zijn maatregelen uitgevoerd ter beperking van de overlast in Westkapelle. In februari 2015 is een deel van de riolering in de prelaatweg te Aagtekerke vervangen.

Binnenkort wordt gestart met vervangen deel riolering in de Fazantenlaan in Veere. Vervangen van riolering in de Krekelstraat te Westkapelle is in voorbereiding.

 

 


13-02-2015

In het tweede deel van2014 zijn in combinatie met het onderhoud aan wegen en herinrichtingswerken  een aantal werkzaamheden uitgevoerd waaronder vervangen van de riolering in de Kaai in Veere. Ook zijn maatregelen uitgevoerd ter beperking van de overlast in Westkapelle. 

Binnenkort wordt gestart met vervangen deel riolering in de Prelaatweg Aagtekerke en Fazantenlaan in Veere. Vervangen van riolering in de Krekelstraat te Westkapelle is in voorbereiding.

 

 


20-01-2015

In het tweede deel van het jaar zijn in combinatie met het onderhoud aan wegen en herinrichtingswerken  een aantal werkzaamheden uitgevoerd waaronder vervangen van de riolering in de Kaai in Veere. Ook zijn maatregelen uitgevoerd ter beperking van de overlast in Westkapelle. 

 

 


20-01-2015

In het tweede deel van het jaar zijn in combinatie met het onderhoud aan wegen en herinrichtingswerken  een aantal werkzaamheden uitgevoerd waaronder riolering in de Kaai in Veere. Ook zijn maatregelen uitgevoerd ter beperking van de overlast in Westkapelle. 

 

 


12-01-2015

In het tweede deel van het jaar zijn in combinatie met het onderhoud aan wegen nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd waaronder riolering in de Kaai in Veere. Maatregelen aan de riolering in de Fazantenlaan in Veere en in Westkapelle zullen binnenkort in  voorbereiding worden genomen.

 

 


15-12-2014

In het tweede deel van het jaar worden in combinatie met het onderhoud aan wegen nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd waaronder riolering in de Kaai in Veere. Maatregelen aan de riolering in de Fazantenlaan in Veere en in Westkapelle zullen binnenkort in  voorbereiding worden genomen.

 

 


10-11-2014

In het tweede deel van het jaar worden in combinatie met het onderhoud aan wegen nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd waaronder riolering in de Kaai in Veere

 

 


06-10-2014

In het tweede deel van het jaar worden in combinatie met het onderhoud aan wegen nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd waaronder riolering in de Kaai in Veere.

 

 


11-08-2014

In het tweede deel van het jaar worden in combinatie met het onderhoud aan wegen nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd waaronder riolering in de Kaai in Veere

 

 


07-08-2014

In de 1e helft van 2014 is de riolering in de Sloestraat in Zoutelande vervangen.  In de Badhuisstraat Domburg en de Schuitvlotstraat Grijpskerke zijn deelrenovaties uitgevoerd. in het tweede deel van het jaar worden in combinatie met het onderhoud aan wegen nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd waaronder riolering kaai Veere

 

 


10-07-2014

In de 1e helft van 2014 is de riolering in de Sloestraat in Zoutelande vervangen.  In de Badhuisstraat Domburg en de Schuitvlotstraat Grijpskerke zijn deelrenovaties uitgevoerd. in het tweede deel van het jaar worden in combinatie met het onderhoud aan wegen nog een aantal werkzaamheden uitgovoerd

 

 


13-06-2014

In de 1e helft van 2014 is de riolering in de Sloestraat in Zoutelande vervangen.  In de Badhuisstraat Domburg en de Schuitvlotstraat Grijpskerke zijn deelrenovaties uitgevoerd. in het tweede deel van het jaar worden in combinatie met het onderhoud aan wegen nog een aantal werkzaamheden uitgovoerd.

 

 


10-06-2014

In de 1e helft  van 2014 is de riolering in de Sloestraat in Zoutelande vervangen.  In de Badhuisstraat Domburg en de Schuitvlotstraat Grijpskerke zijn deelrenovaties uitgevoerd

 

 


08-05-2014

In de 1e helft  van 2014 is de riolering in de Sloestraat in Zoutelande vervangen.  In de Badhuisstraat Domburg en de Schuitvlotstraat Grijpskerke zijn deelrenovaties uitgevoerd.

 

 


09-04-2014

In de 1e helft  van 2014  wordt de riolering in de Sloestraat in Zoutelande vervangen

 

 


14-03-2014

In het begin van 2014  wordt de riolering in de Sloestraat in Zoutelande vervangen

 

 


12-02-2014

In het begin van 2014  wordt de riolering in de Sloestraat in Zoutelande vervangen.

 

 


24-01-2014

In de Boisotstraat Koudekerke is rioolrenovatie uitgevoerd. Renovatie van diverse rioleringen in Veere en Vrouwenpolder is gereed. In het begin van 2014  wordt de riolering in de Sloestraat in Zoutelande vervangen.

 

 


06-01-2014

In de Boisotstraat Koudekerke is rioolrenovatie uitgevoerd. Renovatie van diverse rioleringen in Veere en Vrouwenpolder is gereed. In het begin van 2014  wordt de riolering in de Sloestraat (Zoutelande) vervangen.

 

 


06-01-2014

In de Boisotstraat Koudekerke is rioolrenovatie uitgevoerd. Renovatie van diverse rioleringen in Veere en Vrouwenpolder is gereed. In het begin van 2014  wordt de riolering in de Sloestraat (Zoutelande) vervangen.

 

 


17-12-2013

In de Boisotstraat Koudekerke is rioolrenovatie uitgevoerd. Renovatie van diverse rioleringen in Veere is gereed. In het begin van 2014  wordt de riolering in de Sloestraat (Zoutelande) vervangen.

 

 


23-10-2013

In de Boisotstraat Koudekerke is rioolrenovatie uitgevoerd. Renovatie van diverse rioleringen in Veere is in uitvoering. Komende winter wordt de riolering in de Sloestraat vervangen.

 

 


23-09-2013

In de Boisotstraat Koudekerke is rioolrenovatie uitgevoerd. Renovatie van diverse straten in Veere is aanbesteed, uitvoering in oktober. Komende winter wordt de riolering in de Sloestraat vervangen.

 

 


27-08-2013

In de Boisotstraat Koudekerke is rioolrenovatie uitgevoerd. Renovatie van diverse straten in Veere is aanbesteed, uitvoering in oktober. winter wordt de riolering in de Sloestraat vervangen.

 

 


03-07-2013

In de Boisotstraat Koudekerke vindt rioolrenovatie plaats. Renovatie van diverse straten in Veere is in voorbereiding. Najaar/winter wordt de riolering in de Sloestraat vervangen.

 

Offertes renovatie riolering Veere zijn ontvangen. Opdracht volgt in juli. Uitvoering volgt september/oktober


05-06-2013

In de Boisotstraat Koudekerke vindt rioolrenovatie plaats. Renovatie van diverse straten in Veere is in voorbereiding. Najaar/winter wordt de riolering in de Sloestraat vervangen.


13-05-2013

In de Boisotstraat Koudekerke vindt rioolrenovatie plaats. Renovatie van diverse straten in Veere is in voorbereiding. Najaar/winter wordt de riolering in de Sloestraat vervangen


G
Tijd

 

 

G
Geld