Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

7.009 Opstellen afvalbeleidsplan

7.009 Opstellen afvalbeleidsplan
Projectleider/budgethouder
Louwerse Harry
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

In samenwerking met andere gemeenten in Zeeland en het OLAZ willen we een nieuwe afvalbeleidsplan opstellen. De ambitie is om te komen tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar aan huishoudelijk restafval in 2020. Dit willen we bereiken door meer afvalpreventie en beter afvalscheiding volgens het programma “Van Afval naar Grondstof” (VANG).  Toelichting

G
Kwaliteit

 Het afvalbeleidsplan is in de raadsvergadering  van  9 november 2017 behandeld. Besloten is in 2018 een 7-tal pilots uit te voeren alvorens een definitief besluit te nemen.

13-11-2017

 Het afvalbeleidsplan is behandeld in de raadsvergadering  van  9 november. Besloten is in 2018 een 7-tal pilots uit te voeren alvorens een definitief besluit te nemen.


19-10-2017

 Behandeling van het afvalbeleidsplan staat geagendeerd voor de raadsvergadering  van  9 november.


08-09-2017

 Op 11 april  is in de algemene commissievergadering een toelichting gegeven op het bestuursakkoord "Van Afval naar Grondstof" (VANG) en wat dit betekent voor de gemeente Veere.  De input van deze vergadering wordt verwerkt in een beleidsnotitie.  De planning is deze notitie ter opiniering  te behandelen in de raad van november  


08-09-2017

 Op 11 april  is in de algemene commissievergadering een toelichting gegeven op het bestuursakkoord "Van Afval naar Grondstof" (VANG) en wat dit betekent voor de gemeente Veere.  De input van deze vergadering wordt verwerkt in een beleidsnotitie.  De planning is deze notitie ter opiniering  te behandelen in de raad van november  


12-05-2017

 Op 11 april  is in de algemene commissievergadering een toelichting gegeven op het bestuursakkoord "Van Afval naar Grondstof" (VANG) en wat dit betekent voor de gemeente Veere.  De input van deze vergadering wordt verwerkt in een beleidsnotitie.  De planning is deze notitie ter opiniering  te behandelen in de raad van november  


13-04-2017

 Op 11 april  is in de algemene commissievergadering een toelichting gegeven op het bestuursakkoord "Van Afval naar Grondstof" (VANG) en wat dit betekent voor de gemeente Veere  


10-03-2017

 Op 11 april  tijdens de algemene commissievergadering wordt een toelichting gegeven op het bestuursakkoord "Van Afval naar Grondstof" (VANG) en wat dit betekent voor de gemeente Veere  


G
Tijd
G
Geld