Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)
Projectleider/budgethouder
Louwerse Harry
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016

Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking.

Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma vast. We oefenen invloed uit via zienswijzen op begroting en -jaarrekening. We leggen in mei deze stukken voor.  Toelichting

De financiële jaarstukken OLAZ zijn op 8 juni 2017  behandeld in de raad.  De door het OLAZ vastgestelde voorschottarieven zijn verwerkt in de begroting 2018-2021.

 

G
Kwaliteit
08-09-2017

De financiële jaarstukken OLAZ zijn op 8 juni 2017  behandeld in de raad.  


12-05-2017

De financiële jaarstukken OLAZ staan geagendeerd op  8 juni 2017 voor behandeling. Het Algemeen Bestuur van het OLAZ zal de jaarstukken behandelen op 28 juni 2016. 


10-03-2017

De financiële jaarstukken staan geagendeerd op  8 juni 2017 voor behandeling. Het Algemeen bestuur van het OLAZ zal de jaarstukken behandelen op 28 juni 2016. 


01-03-2017

De financiële jaarstukken zijn op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft de jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016. 


16-02-2017

De financiële jaarstukken zijn  op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft de jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016. 


12-10-2016

De financiële jaarstukken zijn  op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft de jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016. 


12-10-2016

De financiële jaarstukken zijn  op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft de jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016. 


14-07-2016

De financiële jaarstukken zijn  op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft de jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016. 


10-06-2016

De financiële jaarstukken zijn  op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur van het OLAZ stelt de jaarstukken vast op 30 juni 2016. 


14-04-2016

De financiële jaarstukken zijn op 11 april 2016 ontvangen en behandeling in de raad staat gepland op 26 mei 2016. Het Algemeen bestuur van het OLAZ stelt de jaarstukken vast op 30 juni 2016. 


07-04-2016

De financiële jaarstukken worden op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur van het OLAZ stelt de jaarstukken vast op 30 juni 2016. 


12-02-2016

De financiele jaarstukken worden op 26 mei 2016 in de raad behandeld.  Het Algemeen bestuur van het OLAZ stelt de jaarstukken vast  op 30 juni 2016. 


22-01-2016

De financiele jaarstukken zijn op 11 juni 2015 in de raad behandeld.  Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft op 8 juli 2015 de jaarstukken vastgesteld. 


16-10-2015

De financiele jaarstukken zijn op 11 juni 2015 in de raad behandeld.  Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft op 8 juli 2015 de jaarstukken vastgesteld. 


10-07-2015

De financiele jaarstukken zijn op 11 juni 2015 in de raad behandeld.  Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft op 8 juli 2015 de jaarstukken vastgesteld. 


12-06-2015

De financiele jaarstukken zijn op 11 juni 2015 in de raad behandeld. Er is ingestemd met het voorstel en er worden geen zienswijzen ingediend.  


13-05-2015

De financiele  stukken zijn ontvangen op 1 april.  Het advies van het college is geen zienswijzen indienen. Het voorstel staat geagendeerd voor behandeling  in  raad van 11 juni.


16-04-2015

De stukken zijn ontvangen op 1 april.  Advies is in voorbereiding voor raad van 11 juni.


13-03-2015

De stukken worden ambtelijk voorbereid


13-02-2015

03-09-2014

G
Tijd
G
Geld