Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

7.011 Nieuwe beleidskeus maken over toekomst inzameling oud papier

7.011 Nieuwe beleidskeus maken over toekomst inzameling oud papier
Projectleider/budgethouder
Louwerse Harry
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 31-12-2016

De huidige contracten met inzamelaars en verwerker van oud papier lopen af op 31 december 2017. In overleg met huidige inzamelaars willen we kijken of er nog draagvlak is om zo te blijven inzamelen en waar er verbeteringen mogelijk zijn. Ook bekijken we of er alternatieve inzamelmethoden mogelijk zijn.Toelichting

Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen afvalstoffenbeleidsplan.

Op 9 november 2017 heeft u het Afvalstoffenbeleid 2018 vastgesteld.  De inzet is om het oud papier te blijven inzamelen met de huidige (charitatieve) inzamelaars. In 2018 worden en tweetal pilots uitgevoerd om meer papier uit het restafval te halen.

In OLAZ verband loopt de aanbesteding van de overslag, sortering en de afzet van het oud papier. Deze aanbesteding heeft vertraging opgelopen omdat een inschrijvende partij bezwaar heeft gemaakt.  OLAZ is hiervoor gedagvaard in een kort geding en deze had een positieve afloop.

Op 6 december 2017 hebben de inzamelaars oud papier van de gemeente Veere uitleg gekregen over de OLAZ aanbesteding en de pilots. De inzamelaars zijn uitgenodigd aan (één van de) pilots deel te nemen.  Ook is nu de afspraak gemaakt om de  huidige overeenkomst met de gemeente te verlengen met maximaal een jaar tot er duidelijkheid is wie de nieuwe verwerker wordt. Tot zolang blijft ook de huidige afleverlocatie in Goes in gebruik. Zodra bekend is wie de nieuwe verwerker wordt gaat het college opnieuw in overleg met de inzamelaars.

 

 

  

 

 

 

O
Kwaliteit
07-02-2018

 

 

 

 

Er is in 2017 geen nieuw beleid vastgesteld. In OLAZ verband heeft de aanbesteding voor het verwerken van het oud papier vertraging opgelopen in verband met een bezwarenprocedure.  Maart 2018 verwachten we duidelijkheid en komen we met een voorstel.

Laatst gewijzigd op: 07-02-2018 10:03 door Louwerse Harry

  

 

 

 


06-02-2018

Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen afvalstoffenbeleidsplan.

Op 9 november 2017 heeft u het Afvalstoffenbeleid 2018 vastgesteld.  De inzet is om het oud papier te blijven inzamelen met de huidige (charitatieve) inzamelaars. In 2018 worden en tweetal pilots uitgevoerd om meer papier uit het restafval te halen.

In OLAZ verband loopt de aanbesteding van de overslag, sortering en de afzet van het oud papier. Deze aanbesteding heeft vertraging opgelopen omdat een inschrijvende partij bezwaar heeft gemaakt.  OLAZ is hiervoor gedagvaard in een kort geding. Behandeling ervan staat gepland op 20 februari 2018. 

Op 6 december 2017 hebben de inzamelaars oud papier van de gemeente Veere uitleg gekregen over de OLAZ aanbesteding en de pilots. De inzamelaars zijn uitgenodigd aan (één van de) pilots deel te nemen.  Ook is de afspraak gemaakt om de  huidige overeenkomst met de gemeente te verlengen met maximaal een jaar tot er duidelijkheid is wie de nieuwe verwerker wordt.  Tot zo lang blijft ook de huidige afleverlocatie in Goes in gebruik. Zodra bekend is wie de nieuwe verwerker wordt gaat het college opnieuw in overleg met de inzamelaars. 

 

  

 

 

 


14-12-2017

Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen afvalstoffenbeleidsplan.

Op 9 november 2017 heeft u het Afvalstoffenbeleid 2018 vastgesteld.  De inzet is om het oud papier te blijven inzamelen met de huidige (charitatieve) inzamelaars. In 2018 worden en tweetal pilots uitgevoerd om meer papier uit het restafval te halen.

In OLAZ verband loopt de aanbesteding van de overslag, sortering en de afzet van het oud papier. Deze aanbesteding heeft vertraging opgelopen omdat een inschrijvende partij bezwaar heeft gemaakt.  OLAZ is hiervoor gedagvaard in een kort geding. Behandeling ervan staat gepland op 20 februari 2018. 

Op 6 december 2017 hebben de inzamelaars oud papier van de gemeente Veere uitleg gekregen over de OLAZ aanbesteding en de pilots. De inzamelaars zijn uitgenodigd aan (één van de) pilots deel te nemen.  Ook is de afspraak gemaakt om de  huidige overeenkomst met de gemeente te verlengen met maximaal een jaar tot er duidelijkheid is wie de nieuwe verwerker wordt.  Tot zo lang blijft ook de huidige afleverlocatie in Goes in gebruik. Zodra bekend is wie de nieuwe verwerker wordt gaat het college opnieuw in overleg met de inzamelaars. 

 

  

 

 

 


13-11-2017

Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen afvalstoffenbeleidsplan.

In OLAZ verband loopt de aanbesteding van de overslag, sortering en de afzet van het oud papier. Deze aanbesteding heeft vertraging opgelopen. De verwachting is nu december. In december worden ook de huidige inzamelaars uitgenodigd voor vervolgoverleg.     

 


13-11-2017

Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen afvalstoffenbeleidsplan.

In OLAZ verband loopt de aanbesteding van de overslag, sortering en de afzet van het oud papier. Deze aanbesteding heeft vertraging opgelopen. De verwachting is nu december. In december worden ook de huidige inzamelaars uitgenodigd voor vervolgoverleg.     

 


19-10-2017

Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen afvalstoffenbeleidsplan.

In OLAZ verband loopt de aanbesteding van de overslag, sortering en de afzet van het oud papier. De consequenties van deze aanbesteding worden  in november verwacht.    

 


19-10-2017

Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen afvalstoffenbeleidsplan.

In OLAZ verband loopt de aanbesteding van de overslag, sortering en de afzet van het oud papier. De consequenties van deze aanbesteding worden  in november verwacht.    

 


08-09-2017

Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen afvalstoffenbeleidsplan.


08-09-2017

Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen afvalstoffenbeleidsplan.


10-03-2017

Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen afvalstoffenbeleidsplan.


O
Tijd
O
Geld