Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg

7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg
Projectleider/budgethouder
Ven Eelco, van der
Zande Huub, van de
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-03-2014
Einddatum: 30-12-2018

In Koudekerke en Domburg ontstaat gebrek aan grafruimte. In 2015 zijn we daarom gestart met de planvorming uitbreiding van de capaciteit op deze begraafplaatsen. In januari 2016 nam uw raad een besluit over de wijze van uitbreiden, de planning en is krediet ter beschikking gesteld.   

In Domburg is gekozen voor uitbreiding van de begraafplaats. De grond voor de uitbreiding is nog niet verworven, naar verwachting gebeurt dit in de loop van 2017. Zodra de grond is verworven realiseren we de noodzakelijke ophoging. De opgebrachte grond moet zeker nog een jaar nazakken voordat we met de realisatie kunnen starten. 

In Koudekerke is de keuze gevallen op het verhogen van een bestaand grafveld. Dit betekent dat we een aantal grafmonumenten moeten verwijderen en als de nabestaanden dat wensen op dezelfde plek (maar wat hoger) weer terugplaatsen. We nemen de tijd om uitgebreid te communiceren, waarmee we willen voorkomen dat nabestaanden worden verrast met veranderingen op de begraafplaats. Dit traject ronden we af in 2018 en daarna starten we met de realisatie.

 Toelichting

In de raad van januari  2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.

 In 2017 is  gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van de ophoging in Koudekerke. Communicatie is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren. 

Begin 2017 zijn we verder gegaan met het communicatie traject. In dat kader zijn op de begraafplaats nieuwe informatieborden geplaatst en is er een herhaalde oproep gedaan via de media.  De daadwerkelijke uitvoering start in 2018.

Voor Domburg is in 2017 is het ontwerp uitgewerkt. De aanleg is afhankelijk van de verwerving van de grond. De verwerving is eind februari 2018 afgerond. Direct na verwerving wordt begonnen met de ophoging.

 

 

  

G
Kwaliteit
05-02-2018

In de raad van januari  2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  In 2016 is  gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  Begin 2017 zijn  in dat kader op de begraafplaats nieuwe borden geplaatst.  De daadwerkelijke uitvoering start in 2018.

 In Domburg starten we direct na verwerving van de grond met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is eind februari 2018 afgerond.

 

 

  


08-09-2017

In de raad van januari  2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  In 2016 is  gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  Begin 2017 zijn  in dat kader op de begraafplaats nieuwe borden geplaatst.  De daadwerkelijke uitvoering start in 2018. In Domburg starten we direct na verwerving van de grond met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is tot half september 2017 nog niet afgerond. Een concept ontwerp is gemaakt en bij het waterschap ter toetsing ingediend.

 

 

  


21-07-2017

In de raad van januari  2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  In 2016 is  gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  Begin 2017 zijn  in dat kader op de begraafplaats nieuwe borden geplaatst.  De daadwerkelijke uitvoering start in 2018. In Domburg starten we direct na verwerving van de grond met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is tot half mei  2017 nog niet afgerond. Een concept ontwerp is gemaakt en bij het waterschap ter toetsing ingediend.

 

 

  


21-07-2017

In de raad van januari  2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  In 2016 is  gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  Begin 2017 zijn  in dat kader op de begraafplaats nieuwe borden geplaatst.  De daadwerkelijke uitvoering start in 2018. In Domburg starten we direct na verwerving van de grond met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is tot half mei  2017 nog niet afgerond. Een concept ontwerp is gemaakt en bij het waterschap ter toetsing ingediend.

 

 

  


18-05-2017

In de raad van januari  2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  In 2016 is  gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  Begin 2017 zijn  in dat kader op de begraafplaats nieuwe borden geplaatst.  De daadwerkelijke uitvoering start in 2018. In Domburg starten we direct na verwerving van de grond met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is tot half mei  2017 nog niet afgerond.

 

 

  


15-03-2017

In de raad van januari  2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  In 2016 is  gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  Begin 2017 zijn  in dat kader op de begraafplaats nieuwe borden geplaatst.  De daadwerkelijke uitvoering start in 2018. In Domburg starten we direct na verwerving van de grond met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is tot maart 2017 nog niet afgerond.

 

 

  


01-03-2017

In de raad van januari  2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  In 2016 is  gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  In dat kader zijn er in 2016 op de begraafplaats borden geplaatst.  De daadwerkelijke uitvoering start in 2018. In Domburg zouden we direct na verwerving van de grond starten met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is in 2106 nog niet afgerond.

 

 

  


16-02-2017

In de raad van januari  2016 is  krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  In 2016 is  gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  In dat kader zijn er in 2016 op de begraafplaats borden geplaatst.  De daadwerkelijk uitvoering start in 2018. In Domburg zouden we direct na verwerving van de grond starten met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is in 2106 nog niet afgerond.

 

 

  


17-01-2017

In de raad van januari  2016 is  krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  We zijn gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke wordt daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  In dat kader zijn er op de begraafplaats inmiddels borden geplaatst.  De daadwerkelijk uitvoering start dan ook pas over twee jaar. In Domburg gaan we direct na verwerving starten met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is nog niet afgerond.

 

 

  


06-09-2016

In de raad van januari  2016 is  krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  We zijn gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke wordt daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  In dat kader zijn er op de begraafplaats inmiddels borden geplaatst.  De daadwerkelijk uitvoering start dan ook pas over twee jaar. In Domburg gaan we direct na verwerving starten met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is nog niet afgerond.

 

 

  


13-07-2016

In de raad van januari  2016 is  krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  We zijn gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke wordt daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  In dat kader zijn er op de begraafplaats inmiddels borden geplaatst.  De daadwerkelijk uitvoering start dan ook pas over twee jaar. In Domburg gaan we direct na verwerving starten met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken.

 

 

  


15-04-2016

In de raad van januari  2016 is  krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  We zijn gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke wordt daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  In dat kader zijn er op de begraafplaats inmiddels borden geplaatst.  De daadwerkelijk uitvoering start dan ook pas over twee jaar. In Domburg gaan we binnenkort starten met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken.

 

 

  


15-04-2016

In de raad van januari  2016 is  krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  We zijn gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke wordt daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  De daadwerkelijk uitvoering start dan ook pas over twee jaar. In Domburg gaan we binnenkort starten met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken.

 

 

  


15-03-2016

In de raad van januari  2016 is  krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  We zijn gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke wordt daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  De daadwerkelijk uitvoering start dan ook pas over twee jaar. In Domburg gaan we binnenkort starten met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken.

 

 

  


17-02-2016

In de raad van januari  2016 is  krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  We zijn gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen.

 

 

  


03-02-2016

In de raad van februari 2015 is  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld. 

In 2015 zijn we gestart met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in Koudekerke en Domburg. Voor de zomer zijn er gesprekken geweest met de dorpsraden. In zijn er zowel in Domburg en Koudekerke inspraakavonden geweest. Aan de hand van de reacties is er verder gewerkt aan het ontwerp en het raadsvoorstel. Het voorstel is in januari 2016 vastgesteld door de raad. 

 

  


18-01-2016

In de raad van februari 2015 is  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld. 

We zijn gestart met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in Koudekerke en Domburg. Voor de zomer zijn er gesprekken geweest met de dorpsraden. In zijn er zowel in Domburg en Koudekerke inspraakavonden geweest. Aan de hand van de reacties is er verder gewerkt aan het ontwerp en het raadsvoorstel. Het voorstel is gereed en is besproken in de cie. 

  


15-12-2015

In de raad van februari 2015 is  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld. 

We zijn gestart met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in Koudekerke en Domburg. Voor de zomer zijn er gesprekken geweest met de dorpsraden. In zijn er zowel in Domburg en Koudekerke inspraakavonden geweest. Aan de hand van de reacties is er verder gewerkt aan het ontwerp en het raadsvoorstel. Het voorstel is gereed en gaat naar de cie. van januari.

  


08-12-2015

In de raad van februari 2015 is  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld. 

We zijn gestart met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in Koudekerke en Domburg. Voor de zomer zijn er gesprekken geweest met de dorpsraden. In zijn er zowel in Domburg en Koudekerke inspraakavonden geweest. Aan de hand van de reacties wordt er nu verder gewerkt aan het ontwerp en het raadsvoorstel.

  


19-11-2015

In de raad van februari 2015 is  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld. 

We zijn gestart met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in Koudekerke en Domburg. Voor de zomer zijn er gesprekken geweest met de dorpsraden. In zijn er zowel in Domburg en Koudekerke inspraakavonden geweest. Aan de hand van de reacties wordt er nu verder gewerkt aan het ontwerp en het raadsvoorstel.

  


15-10-2015

In de raad van februari 2015 is  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld. 

We zijn gestart met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in Koudekerke en Domburg. Voor de zomer zijn er gesprekken geweest met de dorpsraden. In zijn er zowel in Domburg en Koudekerke inspraakavonden geweest. Aan de hand van de reacties wordt er verder gewerkt aan het ontwerp en het raadsvoorstel.

  


20-08-2015

In de raad van februari 2015 is  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld. 

We zijn gestart met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in Koudekerke en Domburg. Voor de zomer zijn er gesprekken met de dorpsraden. Daarna starten we met het ontwerpproces. Begin september wordt een inloopavond in Domburg georganiseerd. 

  


12-06-2015

In de raad van februari 2015 is  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld. 

We zijn gestart met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in Koudekerke en Domburg. Voor de zomer zijn er gesprekken met de dorpsraden. Daarna starten we met het ontwerpproces.

  


13-04-2015

In de raad van februari 2015 is  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld. 

We zijn gestart met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in Koudekerke en Domburg.

  


11-03-2015

In de raad van februari 2015 is  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld. 

We zijn gestart met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in Koudekerke en Domburg.

  


13-02-2015

In de raad van februari 2015 is  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld. 

We starten met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in Koudekerke en Domburg.

  


27-01-2015

In de raad van februari 2015 wordt  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld. 

In 2014 is gestart met  de planvorming voor uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke.

  


15-01-2015

In de raad van februari 2015 behandelt de Raad de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen. Nu zijn we gestart  met de planvorming voor uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke.

  


12-12-2014

In de raad van maart 2015 behandelt de Raad de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen. Nu zijn we gestart  met de planvorming voor uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke.

  


10-11-2014

In de raad van oktober is de discussie-nota rondom de begraafplaatsen vastgesteld. Nu zijn we gestart  met de planvorming voor uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke en het schrijven van de definitieve beleidsnota.

  


09-10-2014

In de raad van oktober is de discussie-nota rondom de begraafplaatsen vastgesteld. Nu starten we met de planvorming voor uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke.

  


23-09-2014

In de raad van oktober wordt de discussie-nota rondom de begraafplaatsen vastgesteld. Daarna kan gestart worden met de eventuele planvorming voor uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke.

  


13-08-2014

In de raad van oktober wordt de discussie-nota rondom de begraafplaatsen vastgesteld. Daarna kan gestart worden met de eventuele planvorming voor uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke.

2 raadsleden hebben zich opnieuw laten informeren over de bestaande situatie op onze begraafplaatsen.  


11-07-2014

In de raad van oktober wordt het beleid rondom de begraafplaatsen vastgesteld. Daarna kan gestart worden met de eventuele planvorming voor uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke.

2 raadsleden hebben zich laten informeren over de bestaande situatie op onze begraafplaatsen.  


11-06-2014

In de raad van oktober wordt het beleid rondom de begraafplaatsen vastgesteld. Daarna kan een start worden gevonden met de eventuele planvorming voor uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke.

Op 20 juni wordt een korte excursie geregeld.  


27-05-2014

In de raad van oktober wordt het beleid rondom de begraafplaatsen vastgesteld. Daarna kan een start worden gevonden met de eventuele planvorming voor uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke.

 


09-04-2014

In de raad van oktober wordt het beleid rondom de begraafplaatsen vastgesteld. Daarna kan een start worden gevonden met de eventuele planvorming voor uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke..

 


11-03-2014

In de raad van oktober wordt het beleid rondom de begraafplaatsen vastgesteld. Daarna kan een start worden gevonden met de eventuele planvorming voor uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke.


11-03-2014

.In de raad van oktober wordt het beleid rondom de begraafplaatsen vastgesteld. Daarna kan een start worden gevonden met de eventuele planvorming voor uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke.


27-02-2014

.In de raad van oktober wordt het beleid rondom de begraafplaatsen vastgesteld.


24-01-2014

.In de raad van juli wordt het beleid rondom de begraafplaatsen vastgesteld.


24-01-2014

.In de raad van juli wordt het beleid rondom de begraafplaatsen vastgesteld.


06-01-2014

.In de raad van juni wordt het beleid rondom de begraafplaatsen vastgesteld.


14-11-2013

.


G
Tijd
G
Geld