Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.001 Bestemmingsplan Fort den Haakweg

8.001 Bestemmingsplan Fort den Haakweg
Projectleider/budgethouder
Francke Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-01-2016
Einddatum: 06-09-2017

Het opstellen van een bestemmingsplan voor de juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan (gewijzigd) vast.  Tegen uw besluit loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State. Medio 1e helft 2018 verwachten wij uitspraak.

27-10-2017

Het bestemmingsplan is opgesteld als juridisch-planologische uitwerking/kader van het masterplan Fort den Haakweg (nu bekend als "Park Fort den Haak"). Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan (gewijzigd) vast.  Tegen uw besluit is beroep aangetekend en is een verzoek om een voorlopige voorziening gevraagd bij de Raad van State. Dit betekent dat bestemmingsplan niet in werking treedt. Het bestemmingsplan treedt pas in werking nadat de Raad van State heeft beslist op de voorlopige voorziening.  Op dit moment is het beroep en de voorlopige voorziening in behandeling bij de Raad van State. 


27-10-2017

Het bestemmingsplan is opgesteld als juridisch-planologische uitwerking/kader van het masterplan Fort den Haakweg (nu bekend als "Park Fort den Haak"). Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan (gewijzigd) vast.  Tegen uw besluit is beroep aangetekend en is een verzoek om een voorlopige voorziening gevraagd bij de Raad van State. Dit betekent dat bestemmingsplan niet in werking treedt. Het bestemmingsplan treedt pas in werking nadat de Raad van State heeft beslist op de voorlopige voorziening.  Op dit moment is het beroep en de voorlopige voorziening in behandeling bij de Raad van State. 


11-08-2017

Het bestemmingsplan is opgesteld als juridisch-planologische uitwerking/kader van het masterplan Fort den Haakweg (nu bekend als "Park Fort den Haak"). Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan (gewijzigd) vast. Tot en met 7 september 2017 loopt de beroepstermijn. Als er geen beroep wordt ingesteld dan wel een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Raad van State, treedt het bestemmingsplan op 8 september 2017 in werking.


08-05-2017

Het bestemmingsplan is opgesteld als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Het ontwerp bestemmingsplan lag van 12 januari tot en met 22 februari 2017 ter inzage.   Op 11 januari 2017 organiseerde de Dorpsraad Vrouwenpolder een informatie/inloopavond. Op 8 juni 2017 wordt het bestemmingsplan aan u ter besluitvorming aangeboden.


12-04-2017

Het (ontwerp) bestemmingsplan is opgesteld als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Dit op basis van het door de supervisor aan u, via de raadscommissie RO van 28 november 2016, gepresenteerde voorlopige landschaps/inpassingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 12 januari tot en met 22 februari 2017 ter inzage.   Op 11 januari 2017 organiseerde de Dorpsraad Vrouwenpolder een informatie/inloopavond waarbij onder andere het ontwerp bestemmingsplan is toegelicht. Het definitief ontwerp is op 20 april 2017 aan u ter goedkeuring aangeboden (onder voorbehoud van de procedure en het proces rond de planvorming van het definitieve landschaps/inpassingsplan). In juni 2017 wordt het bestemmingsplan aan u ter besluitvorming aangeboden.


10-02-2017

Conform uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg") stelde het bureau Rho het (ontwerp) bestemmingsplan op als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Dit op basis van het door de supervisor aan u, via de raadscommissie RO van 28 november 2016, gepresenteerde voorlopige landschaps/inpassingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 12 januari tot en met 22 februari 2017 ter inzage.  Dit maakten wij op 11 januari 2017 bekend. Op 11 januari 2017 organiseerde de Dorpsraad Vrouwenpolder een informatie/inloopavond waarbij onder andere het ontwerp bestemmingsplan door het bureau Rho is toegelicht. Het ontwerp bestemmingsplan wordt op 20 april 2017 aan u ter besluitvorming aangeboden (onder voorbehoud van de procedure en het proces rond de planvorming van het definitieve landschaps/inpassingsplan). Daarbij wordt verder aan u het definitieve landschaps/inpassingsplan en de grondexploitatie ter besluitvorming voorgelegd.


19-01-2017

Conform uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg") stelde het bureau Rho het (ontwerp) bestemmingsplan op als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Dit op basis van het door de supervisor aan u, via de raadscommissie RO van 28 november 2016, gepresenteerde voorlopige landschaps/inpassingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 12 januari tot en met 22 februari 2017 ter inzage.  Dit maakten wij op 11 januari 2017 bekend. Op 11 januari 2017 organiseerde de Dorpsraad Vrouwenpolder een informatie/inloopavond waarbij onder andere het ontwerp bestemmingsplan door het bureau Rho is toegelicht. Het ontwerp bestemmingsplan wordt op 20 april 2017 aan u ter besluitvorming aangeboden (onder voorbehoud van de procedure en het proces rond de planvorming van het definitieve landschaps/inpassingsplan). Daarbij wordt verder aan u het definitieve landschaps/inpassingsplan en de grondexploitatie ter besluitvorming voorgelegd.


19-01-2017

Conform uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg") stelde het bureau Rho het (ontwerp) bestemmingsplan op voor de juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg. Dit op basis van het door de supervisor aan u, via de raadscommissie RO van 28 november 2016, gepresenteerde voorlopige landschaps/inpassingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 12 januari tot en met 22 februari 2017 ter inzage.  Dit maakten wij op 11 januari 2017 bekend. Op 11 januari 2017 organiseerde de Dorpsraad Vrouwenpolder een informatie/inloopavond waarbij onder andere het ontwerp bestemmingsplan door het bureau Rho is toegelicht. Het ontwerp bestemmingsplan wordt op 20 april 2017 aan u ter besluitvorming aangeboden (onder voorbehoud van het verloop van de procedure). Daarbij wordt verder aan u het definitieve landschaps/inpassingsplan en de grondexploitatie ter besluitvorming voorgelegd.


12-01-2017

Conform uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg") stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op voor de juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg. Het bureau Rho heeft op basis van het door de supervisor aan u, via de raadscommissie RO, gepresenteerde voorlopige landschaps/inpassingsplan het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Planning was dat wij in 2016 de planologische procedure startten van dit ontwerp bestemmingsplan.  Vanwege de planvorming van de gebiedscoalitie en de wettelijke voorgeschreven proceduretermijnen konden wij niet tijdig de procedure starten. Daarom is de start van de procedure uitgesteld naar januari-februari 2017. Het ontwerp bestemmingsplan wordt op 20 april 2017 aan u ter besluitvorming aangeboden (onder voorbehoud van het verloop van de procedure).


11-10-2016

Conform uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg") stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op voor de juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg. Het concept bestemmingsplan is op hoofdlijnen gereed. Afhankelijk van de planvorming door de gebiedscoalitie starten wij de procedure. De planvorming is in een afrondende fase. Planning is dat wij nog dit jaar de planologische procedure starten. Vanwege de wettelijke voorgeschreven proceduretermijnen kunnen wij voor uw raadsvergadering van 15 december 2016 de procedure niet afronden. Daarom wordt uw besluitvorming over het bestemmingsplan uitgesteld tot kwartaal 1 van 2017 (vergadering 16 maart 2017).


14-09-2016

Conform uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg") stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op voor de juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg. Het concept bestemmingsplan is op hoofdlijnen gereed. Afhankelijk van de planvorming door de gebiedscoalitie starten wij de procedure. De planvorming is in een afrondende fase. Planning is dat wij nog dit jaar de planologische procedure starten. Vanwege de wettelijke voorgeschreven proceduretermijnen kunnen wij voor uw raadsvergadering van 15 december 2016 de procedure niet afronden. Daarom wordt uw besluitvorming over het bestemmingsplan uitgesteld tot kwartaal 1 van 2017 (vergadering 16 maart 2017).


14-09-2016

Conform uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg") stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op voor de juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg. In 2016 starten wij de procedure van het ontwerp bestemmingsplan.


14-09-2016

Conform uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg") stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op voor de juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg. In 2016 startten wij de procedure van het ontwerp bestemmingsplan.


13-09-2016

Conform uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg") stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op voor de juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg. Het bestemmingsplan is op hoofdlijnen gereed. Afhankelijk van de planvorming door de gebiedscoalitie starten wij de procedure van het ontwerp bestemmingsplan. De planvorming is in een afrondende fase. Streefplanning is dat wij nog dit jaar de planologische procedure van het ontwerp bestemmingsplan starten.


13-09-2016

Conform uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg") stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op voor de juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg. Het concept bestemmingsplan is op hoofdlijnen gereed. Afhankelijk van de planvorming door de gebiedscoalitie starten wij de procedure. De planvorming is in een afrondende fase. Streefplanning is dat wij nog dit jaar de planologische procedure van het ontwerp bestemmingsplan starten.


13-09-2016

Conform uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg") stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op voor de juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg. Het concept bestemmingsplan is op hoofdlijnen gereed. Afhankelijk van de planvorming door de gebiedscoalitie starten wij de procedure. De planvorming is in een afrondende fase. Streefplanning is dat wij nog dit jaar de planologische procedure starten.


13-09-2016

Als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op. Het concept bestemmingsplan is op hoofdlijnen gereed. Afhankelijk van de planvorming door de gebiedscoalitie starten wij de procedure.Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg" (oktober 2013) en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" (oktober 2014) vormt dit het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg.. Conform uw besluit bereiden wij de planologische procedures voor. In Het bureau Rho stelt het bestemmingsplan op. Het concept bestemmingsplan is op hoofdlijnen gereed. Afhankelijk van de planvorming door de gebiedscoalitie starten wij de procedure. De planvorming is in een afrondende fase. Streefplanning is dat wij nog dit jaar de planologische procedure starten.


13-09-2016

Als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op. Het concept bestemmingsplan is op hoofdlijnen gereed. Afhankelijk van de planvorming door de gebiedscoalitie starten wij de procedure.


15-07-2016

Als planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op.


15-04-2016

Als planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op.


12-01-2016

Als planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op.


12-01-2016

Als planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg stelt het bureau Rho het bestemmingsplan "Fort den Haakweg" op.


G
Tijd

November 2016 - januari 2016: aanbesteding

Januari - februari 2017: zienswijzenprocedure

8 juni 2017: besluitvorming bestemmingsplan

juli - september 2017: beroepstermijn

september - heden: behandeling beroep + voorlopige voorziening bij de Raad van State

G
Geld

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn opgenomen in de grondexploitatie van het masterplan Fort den Haakweg. op 8 juni 2017 stemde u in met deze grondexploitatie.