Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.002 Plan van aanpak uitvoering Masterplan Fort den Haakweg

8.002 Plan van aanpak uitvoering Masterplan Fort den Haakweg
Projectleider/budgethouder
Francke Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 10-06-2015
Einddatum: 30-12-2020

Op 15 september 2015 stelden wij het plan van aanpak vast voor de uitvoering van het Masterplan Fort den Haakweg. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie.Toelichting

G
Kwaliteit

De supervisor begeleidde de uitwerking van het Masterplan . Dit verwoordde hij in zijn eindadvies. Verder stelde landschapsarchitecten Bosch&Slabbers een landschapsplan op. Op 20 april 2017 nam u het eindadvies van de supervisor over en stelde u het landschapsplan vast. Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan vast als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Daarbij stelde u de grondexploitatieopzet vast en stemde u in met de (anterieure) grondexploitatieovereenkomsten tussen de gemeente Veere en de initiatiefnemers uit de gebiedscoalitie. Met uw besluiten legde u de basis voor de uitvoering en realisatie van het Masterplan (periode 2018-2020).

27-10-2017

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg" (oktober 2014) en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" (oktober 2015) vormt dit het masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg, nu bekend als "Park Fort den Haak". Onder begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert van het bureau Spacevalue) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas) werkte de gebiedscoalitie het masterplan uit. Op 20 april 2017 nam u het eindadvies van de supervisor over en stelde u het landschappelijk inrichtingsplan van landschapsarchitecten Bosch&Slabbers vast. Dit landschappelijk inrichtingsplan is de verder ruimtelijke- en landschappelijke uitwerking van het masterplan.  Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan (gewijzigd) vast als planologisch kader en stemde u in met de grondexploitatie en de daarbij behorende anterieure exploitatieovereenkomsten waarin de ontwikkelingen uit het masterplan kwalitatief zijn geborgd. Daarmee is het masterplan qua besluitvorming afgerond. Op basis van uw besluiten volgt nu de realisatiefase. Voor deze realisatiefase stellen wij een plan van aanpak op waarin o.a. een integrale realisatieplanning wordt opgenomen. Nu er een beroepsprocedure loopt tegen het bestemmingsplan staat de uitvoering voor dit moment "on hold". Wel zijn en blijven wij met de gebiedscoalitie in overleg om de realisatie, daar waar kan, voor te bereiden.


11-08-2017

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg" (oktober 2014) en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" (oktober 2015) vormt dit het masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg, nu bekend als "Park Fort den Haak". Onder begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert van het bureau Spacevalue) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas) werkte de gebiedscoalitie het masterplan uit. Op 20 april 2017 nam u het eindadvies van de supervisor over en stelde u het landschappelijk inrichtingsplan van landschapsarchitecten Bosch&Slabbers vast. Dit landschappelijk inrichtingsplan is de verder ruimtelijke- en landschappelijke uitwerking van het masterplan.  Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan (gewijzigd) vast als planologisch kader en stemde u in met de grondexploitatie en de daarbij behorende anterieure exploitatieovereenkomsten waarin de ontwikkelingen uit het masterplan kwalitatief zijn geborgd. Daarmee is het masterplan qua besluitvorming afgerond. Op basis van uw besluiten volgt nu de realisatiefase. Voor deze realisatiefase stellen wij een plan van aanpak op waarin o.a. een integrale realisatieplanning wordt opgenomen.


08-05-2017

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg" (oktober 2014) en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" (oktober 2015) vormt dit het masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg. Onder begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas) werkte de gebiedscoalitie het masterplan uit. Op 20 april 2017 nam u het eindadvies van de supervisor voer en stelde u het landschappelijk inrichtingsplan vast als ruimtelijke uitwerking van het masterplan. Conform uw besluit stellen wij het bestemmingsplan op en sluiten wij met de gebiedscoalitie overeenkomsten.


08-05-2017

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg 2020" en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" vormt dit het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg. De komende jaren (tot 2018/2019) voert de gebiedscoalitie het Masterplan uit onder begeleiding van de door u aangestelde supervisor (Marty van de Klundert van het bureau Spacevalue) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas). In september 2015 stelden wij hiervoor het plan van aanpak vast. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. Op 28 november 2016 presenteerde de supervisor het voorlopige landschaps/inpassingsplan aan uw raadscommissie RO. Onder regie van de door u aangestelde supervisor wordt het voorlopige landschaps/inpassingsplan uitgewerkt tot een definitief landschaps/inpassingsplan. Van 12 januari t/m 22 februari 2017 ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Op basis van het landschaps/inpassingsplan en het ontwerp bestemmingsplan stellen wij een definitieve grondexploitatie op en sluiten wij met de gebiedscoalitie overeenkomsten. Onder voorbehoud van de procedure van het ontwerp bestemmingsplan en het proces rond de planvorming van het definitieve landschaps/inpassingsplan, bieden wij u op 20 april 2017 het volgende ter besluitvorming aan: [1] het bestemmingsplan, [2] het definitieve landschaps/inpassingsplan en [3] de definitieve grondexploitatie met bijbehorende overeenkomsten.


19-01-2017

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg 2020" en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" vormt dit het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg. De komende jaren (tot 2018/2019) voert de gebiedscoalitie het Masterplan uit onder begeleiding van de door u aangestelde supervisor (Marty van de Klundert van het bureau Spacevalue) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas). In september 2015 stelden wij hiervoor het plan van aanpak vast. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. Op 28 november 2016 presenteerde de supervisor het voorlopige landschaps/inpassingsplan aan uw raadscommissie RO. Onder regie van de door u aangestelde supervisor wordt het voorlopige landschaps/inpassingsplan uitgewerkt tot een definitief landschaps/inpassingsplan. Van 12 januari t/m 22 februari 2017 ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Op basis van het landschaps/inpassingsplan en het ontwerp bestemmingsplan stellen wij een definitieve grondexploitatie op en sluiten wij met de gebiedscoalitie overeenkomsten. Onder voorbehoud van de procedure van het ontwerp bestemmingsplan en het proces rond de planvorming van het definitieve landschaps/inpassingsplan, bieden wij u op 20 april 2017 het volgende ter besluitvorming aan: [1] het bestemmingsplan, [2] het definitieve landschaps/inpassingsplan en [3] de definitieve grondexploitatie met bijbehorende overeenkomsten.


19-01-2017

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg 2020" en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" vormt dit het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg. De komende jaren (tot 2018/2019) voert de gebiedscoalitie het Masterplan uit onder begeleiding van de door u aangestelde supervisor (Marty van de Klundert van het bureau Spacevalue) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas). In september 2015 stelden wij hiervoor het plan van aanpak vast. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. Op 28 november In samenwerking met de supervisor, de coalitiepartners en de welstandscommissie worden de plannen uitgewerkt tot een definitief landschaps/inpassingsplan. Van 12 januari t/m 22 februari 2017 ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Conform uw besluit sluiten wij met de gebiedscoalitie overeenkomsten, bereiden wij de planologische procedures voor en informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.


14-09-2016

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg 2020" en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" vormt dit het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg. De komende jaren (tot 2018/2019) voert de gebiedscoalitie het Masterplan uit onder begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas). In september 2015 stelden wij hiervoor het plan van aanpak vast. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. In samenwerking met de supervisor, de coalitiepartners en de welstandscommissie worden de plannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp/inpassingsplan. Conform uw besluit sluiten wij met de gebiedscoalitie overeenkomsten, bereiden wij de planologische procedures voor en informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.


14-09-2016

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg 2020" en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" vormt dit het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg. De komende jaren (2016-2018/2019) voert de gebiedscoalitie het Masterplan uit onder begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas). In september 2015 stelde wij hiervoor het plan van aanpak vast. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. In samenwerking met de supervisor, de coalitiepartners en de welstandscommissie worden de plannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp/inpassingsplan. Conform uw besluit sluiten wij met de gebiedscoalitie overeenkomsten, bereiden wij de planologische procedures voor en informeren wij u over de stand van zaken en voortgang. Op 15 februari 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO,  over de stand van zaken. Op 16 maart 2016 was er een informatieavond voor bewoners. Op 20 juni 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.


13-09-2016

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg 2020" (oktober 2013)  en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" (oktober 2014) vormt dit het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg. De komende jaren (2016-2018/2019) voert de gebiedscoalitie het Masterplan uit onder begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas). In september 2015 stelde wij hiervoor het plan van aanpak vast. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. In samenwerking met de supervisor, de coalitiepartners en de welstandscommissie worden de plannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp/inpassingsplan. Conform uw besluit sluiten wij met de gebiedscoalitie overeenkomsten, bereiden wij de planologische procedures voor en informeren wij u over de stand van zaken en voortgang. Op 15 februari 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO,  over de stand van zaken. Op 16 maart 2016 was er een informatieavond voor bewoners. Op 20 juni 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.


13-09-2016

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg 2020" (oktober 2013)  en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" (oktober 2014) vormt dit het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg. De komende jaren (2016-2018/2019) voert de gebiedscoalitie het Masterplan uit onder begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas). In september 2015 stelde wij hiervoor het plan van aanpak vast. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. In samenwerking met de supervisor, de coalitiepartners en de welstandscommissie worden de plannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp/inpassingsplan. Conform uw besluit sluiten wij met de gebiedscoalitie overeenkomsten, bereiden wij de planologische procedures voor en informeren wij u over de stand van zaken en voortgang. Op 15 februari 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO,  over de stand van zaken. Op 16 maart 2016 was er een informatieavond voor bewoners. Op 20 juni 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.


13-09-2016

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg 2020" (oktober 2013)  en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" (oktober 2014) vormt dit het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg. De komende jaren (2016-2018/2019) voert de gebiedscoalitie het Masterplan uit onder begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas). In september 2015 stelde wij hiervoor het plan van aanpak vast. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. In samenwerking met de supervisor, de coalitiepartners en de welstandscommissie worden de plannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp/inpassingsplan. Conform uw besluit sluiten wij met de gebiedscoalitie overeenkomsten, bereiden wij de planologische procedures voor en informeren wij u over de stand van zaken en voortgang. Op 15 februari 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO,  over de stand van zaken. Op 16 maart 2016 was er een informatieavond voor bewoners. Op 20 juni 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.


G
Tijd

2 februari 2012: vaststelling "Dorpsplan Vrouwenpolder" als opmaat naar Masterplan Fort den Haakweg.

10 oktober 2013: "Gebiedsvisie Fort den Haakweg" (economische marktverkenning).

2 oktober 2014: Ontwikkelplan Fort den Haakweg (stedenbouwkundige/landschappelijke kader). U besloot om een externe/onafhankelijke supervisor aan te stellen voor het borgen van de ruimtelijke kwaliteit.

11 juni 2015: vaststelling "Nota Supervisie Fort den Haakweg" (kwalitatieve beoordeling supervisor).

20 april 2017: vaststelling eindadvies supervisor + landschappelijk inrichtingsplan (ruimtelijke- en landschappelijke uitwerking).

8 juni 2017: vaststelling bestemmingsplan + grondexploitatie (planologisch- en financieel kader).

2017-2020: realisatiefase. Op dit loopt er een beroepsprocedure bij de Raad van State. Dit heeft gevolgen voor de start van de realisatie(fase).

 

G
Geld

Wij hebben voor de uitvoering en realisatie van het masterplan een voorlopige grondexploitatie opgesteld. Deze grondexploitatieopzet maakt deel uit van uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg"). Uit deze voorlopige grondexploitatieopzet blijkt dat de gebiedsontwikkeling financieel haalbaar is. U besloot om als partner in deze gebiedsontwikkeling €300.000 beschikbaar te stellen. Deze voorlopige grondexploitatie hebben wij binnen uw gestelde financiële voorwaarden/kaders van geactualiseerd (o.a. kostenramingen en opbrengstpotenties). Daaruit blijkt dat de gebiedsontwikkeling financieel- en economisch uitvoerbaar is. Op 8 juni 2017 besloot u de geactualiseerde/definitieve grondexploitatie vast te stellen en daarbij een uitvoeringskrediet van € 2,1 mln. beschikbaar te stellen.