Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg

8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg
Projectleider/budgethouder
Karman Quirien
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015

Integraal creëren van een ruimtelijke totaaloplossing voor het singelgebied. Invulling is voorzien met wonen, werken en parkeren. In combinatie worden ook de Nijverheidsweg herontwikkeld. De bestaande bedrijven worden gehuisvest op het terrein Oosterloo dat hiervoor is gereserveerd. De oude locatie van de supermarkt wordt omgevormd tot een bijzondere woonlocatie.

In 2017 zal voor het Singelgebied het bestemmingsplan in procedure worden gebracht en zal het stedenbouwkundig plan en de uitwerking van het openbaar gebied plaatsvinden.

Naar verwachting is de verwerving voor de Nijverheidsweg begin 2017 vergevorderd. Parallel daaraan ronden we het stedenbouwkundig plan af en kan het bestemmingsplan worden opgesteld. De uitplaatsingen naar Oosterloo kunnen we dan ook vorm geven, samen met de kopers.

Voor de huidige AH-locatie aan de Singel brengen we het bestemmingsplan in procedure.

 Toelichting

G
Kwaliteit

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp was de Visie Domburg. Het ontwerp is verwerkt in een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan heeft in het voorjaar de inspraakprocedure doorlopen. Het bestemmingsplan is voor de zienswijzeprocedure in het najaar van 2017 in procedure gebracht. In het voorjaar van 2018 bieden wij u het bestemmingsplan ter vaststelling aan.

05-02-2018

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp was de Visie Domburg. Het ontwerp is verwerkt in een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan heeft in het voorjaar de inspraakprocedure doorlopen. Het bestemmingsplan is voor de zienswijzeprocedure in het najaar van 2017 in procedure gebracht. In het voorjaar van 2018 wordt de afronding van de procedure verwacht.


06-09-2017

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp is de Visie Domburg. In december is het eerste plan aan de inwoners van Domburg gepresenteerd op een zeer druk bezochte inloopavond. De opzet van het plan is goed ontvangen. Aan de hand van tips en opmerkingen uit Domburg is het plan aangepast. Op dit moment wordt bekeken of aan de hand van ingediende inspraakreacties het plan inhoudelijk moet worden aangepast.


17-05-2017

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp is de Visie Domburg. In december is het eerste plan aan de inwoners van Domburg gepresenteerd op een zeer druk bezochte inloopavond. De opzet van het plan is goed ontvangen. Aan de hand van tips en opmerkingen is het plan aangepast. Het voorontwerpbestemmingsplan  ligt vanaf 18 mei ter inzage tot 28 juni.  Op 21 juni staat een inloopavond voor Domburg gepland waarin de plannen bekeken kunnen worden. Domburg krijgt hiervoor een uitnodiging. In de zomermaanden zullen de reacties worden beoordeeld en het plan worden aangepast richting een ontwerp.


24-02-2017

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp is de Visie Domburg. In december is het eerste plan aan de inwoners van Domburg gepresenteerd op een zeer druk bezochte inloopavond. De opzet van het plan is goed ontvangen. Aan de hand van tips en opmerkingen wordt het plan opnieuw bekeken.


10-02-2017

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkelt op basis van de nieuwste inzichten op het gebeid van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp is de Visie Domburg. In december is het eerste plan aan de inwoners van Domburg gepresenteerd op een zeer druk bezochte inloopavond. De opzet van het plan is goed ontvangen. Aan de hand van tips en opmerkingen wordt het plan opnieuw bekeken.


26-08-2016

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er wordt gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan wordt ontwikkelt op basis van de nieuwste inzichten op het gebeid van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp is de Visie Domburg.


26-08-2016

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er wordt gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan wordt ontwikkelt op basis van de nieuwste inzichten op het gebeid van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp is de Visie Domburg.


26-08-2016

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er wordt gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan wordt ontwikkelt op basis van de nieuwste inzichten op het gebeid van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp is de Visie Domburg.


G
Tijd

 Het voorontwerp bestemmingsplan heeft  ter inzage gelegen. Er zijn een tweetal inspraakreacties ingediend. Op dit moment wordt het ontwerpplan voorbereid. Dit najaar wordt het bestemmingsplan voor ontwerp ter inzage gelegd. Vaststelling zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2018.

G
Geld

Aan de hand van het eerste concept zal een exploitatieberekening worden gemaakt. Als de uitkomsten bekend zijn hebben we een goed beeld van de financiële situatie.