Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.004 Doorontwikkeling badstatus Domburg

8.004 Doorontwikkeling badstatus Domburg
Projectleider/budgethouder
Dekker René
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016

In overleg met de OBD, Stadsraad en enkele adviseurs (de stuurgroep) verder invulling geven aan de criteria van de badstatus onderscheiding voor Domburg. Denk aan voorzieningen, arrangementen, promotie e.d.

Voor een goede doorontwikkeling van de Badstatus Domburg zijn aan de voorkant goede afspraken nodig over de structuur, werkwijze, taakomschrijving, financiën e.d. Wij gaan een kwartiermaker vragen hiervoor een concreet voorstel te doen. Gemeente en OBD betalen de kosten ieder voor de helft. Het voorstel van de kwartiermaker komt in april aan de orde in commissie en raad.
 Toelichting

Samen met de OBD hebben wij aan een kwartiermaker opdracht verleend  onderzoek te doen naar de doorontwikkeling van de badstatus Domburg. Hiervoor zijn bij verschillende betrokken partijen interviews  gehouden over hoe een en ander verder aan te pakken. Zaken als  betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering zijn daarbij aan de orde gekomen. Het onderzoeksrapport is eind 2017 opgeleverd.

G
Kwaliteit
19-10-2017

In overleg met de OBD en de stadsraad wordt gekeken hoe een en ander verder aan te pakken. Aan een kwartiermaker is gevraagd om hiernaar een kort onderzoek te doen m.b.t. betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering. De resultaten van het onderzoek verwachten wij vóór de zomer 2017. Omdat niet alle interviews voor de zomer hebben kunnen  plaats vinden is de oplevering van het onderzoek doorgeschoven naar het 3e kwartaal 2017.


19-10-2017

In overleg met de OBD en de stadsraad wordt gekeken hoe een en ander verder aan te pakken. Aan een kwartiermaker is gevraagd om hiernaar een kort onderzoek te doen m.b.t. betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering. De resultaten van het onderzoek verwachten wij vóór de zomer 2017. Omdat niet alle interviews voor de zomer hebben kunnen  plaats vinden is de oplevering van het onderzoek doorgeschoven naar het 3e kwartaal 2017.


19-10-2017

In overleg met de OBD en de stadsraad wordt gekeken hoe een en ander verder aan te pakken. Aan een kwartiermaker is gevraagd om hiernaar een kort onderzoek te doen m.b.t. betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering. De resultaten van het onderzoek verwachten wij vóór de zomer 2017. Omdat niet alle interviews voor de zomer hebben kunnen  plaats vinden is de oplevering van het onderzoek doorgeschoven naar het 3e kwartaal 2017.


19-10-2017

In overleg met de OBD en de stadsraad wordt gekeken hoe een en ander verder aan te pakken. Aan een kwartiermaker is gevraagd om hiernaar een kort onderzoek te doen m.b.t. betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering. De resultaten van het onderzoek verwachten wij vóór de zomer 2017. Omdat niet alle interviews voor de zomer hebben kunnen  plaats vinden is de oplevering van het onderzoek doorgeschoven naar het 3e kwartaal 2017.


21-08-2017

In overleg met de OBD en de stadsraad wordt gekeken hoe een en ander verder aan te pakken. Aan een kwartiermaker is gevraagd om hiernaar een kort onderzoek te doen m.b.t. betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering. De resultaten van het onderzoek verwachten wij vóór de zomer 2017. Omdat niet alle interviews voor de zomer hebben kunnen  plaats vinden is de oplevering van het onderzoek doorgeschoven naar het 3e kwartaal 2017.


21-08-2017

In overleg met de OBD en de stadsraad wordt gekeken hoe een en ander verder aan te pakken. Aan een kwartiermaker is gevraagd om hiernaar een kort onderzoek te doen m.b.t. betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering. De resultaten van het onderzoek verwachten wij vóór de zomer 2017. Omdat niet alle interviews voor de zomer hebben kunnen  plaats vinden is de oplevering van het onderzoek doorgeschoven naar het 3e kwartaal 2017.


20-07-2017

In overleg met de OBD en de stadsraad wordt gekeken hoe een en ander verder aan te pakken. Aan een kwartiermaker is gevraagd om hiernaar een kort onderzoek te doen m.b.t. betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering. De resultaten van het onderzoek verwachten wij vóór de zomer 2017. Omdat niet alle interviews voor de zomer hebben kunnen  plaats vinden is de oplevering van het onderzoek doorgeschoven naar het 3e kwartaal 2017.


20-07-2017

In overleg met de OBD en de stadsraad wordt gekeken hoe een en ander verder aan te pakken. Aan een kwartiermaker is gevraagd om hiernaar een kort onderzoek te doen m.b.t. betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering. De resultaten van het onderzoek verwachten wij vóór de zomer 2017. Omdat niet alle interviews voor de zomer hebben kunnen  plaats vinden is de oplevering van het onderzoek doorgeschoven naar het 3e kwartaal 2017.


27-06-2017

In overleg met de OBD en de stadsraad wordt gekeken hoe een en ander verder aan te pakken. Aan een kwartiermaker is gevraagd om hiernaar een kort onderzoek te doen m.b.t. betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering. De resultaten van het onderzoek verwachten wij vóór de zomer 2017.


24-05-2017

In overleg met de OBD en de stadsraad wordt gekeken hoe een en ander verder aan te pakken. Aan een kwartiermaker is gevraagd om hiernaar een kort onderzoek te doen m.b.t. betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering. De resultaten van het onderzoek verwachten wij vóór de zomer 2017.


14-03-2017

In overleg met de OBD en de stadsraad wordt gekeken hoe een en ander verder aan te pakken. Aan een kwartiermaker is gevraagd om hiernaar een kort onderzoek te doen m.b.t. betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering. De resultaten van het onderzoek verwachten wij vóór de zomer 2017.


17-01-2017

In overleg met de OBD en de stadsraad wordt gekeken hoe een en ander verder aan te pakken. Aan een kwartiermaker is gevraagd hiernaar een kort onderzoek te doen m.b.t. betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering.


15-09-2016

O
Tijd
O
Geld