Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.006 Herontwikkeling gebied rond het Groentje

8.006 Herontwikkeling gebied rond het Groentje
Projectleider/budgethouder
Bosman Rens
Karman Quirien
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-11-2016
Einddatum: 31-05-2018

Het hart van Domburg is het 't Groentje en de directe omgeving.  De druk op het gebied is aanzienlijk.  Het drukke verkeersknooppunt met de  terrassen, winkels, weekmarkt, fietsparkeren en groen zijn op een heel klein gebied  geconcentreerd en staan vaak op gespannen voet met elkaar. 

Een herschikking van functies is noodzakelijk. In nauwe samenwerking met bewoners en de ondernemers maken we in 2017 een herontwikkelingsplan. In de winterperiode van 2017-2018 kan dan gestart worden met de herinrichting.  

 Toelichting

G
Kwaliteit

De herontwikkeling van 't Groentje is gestart. Vergelijkbaar met het proces voor de Boulevard is gekozen om te werken met een klankbordgroep die is samengesteld met leden vanuit de OBD, de Stadsraad Domburg en stakeholders die grenzen aan het gebied. De supervisor voor Domburg, Matthijs de Boer Stedenbouw, had de verantwoording voor het maken van een ontwerp. Alle stakeholders hebben bij de start van het proces suggesties en aandachtspunten aangeleverd. Het eerste conceptontwerp wordt in 2018 verwacht.

08-09-2017

Planvorming zal plaats gaan vinden op een vergelijkbare manier als de boulevardzone is aangepakt. We zijn gestart met gesprekken met de omgeving.


06-09-2017

Planvorming zal plaats gaan vinden op een vergelijkbare manier als de boulevardzone is aangepakt.


06-09-2017

Planvorming zal plaats gaan vinden op een vergelijkbare manier als de boulevardzone is aangepakt.


17-05-2017

Planvorming zal plaats gaan vinden op een vergelijkbare manier als de boulevardzone is aangepakt.


24-04-2017

De planvorming is nog niet gestart. In het voorjaar van  2017 zal een startoverleg plaatsvinden met vertegenwoordigers van de stadsraad en de ondernemers over het planvormingsproces.


20-02-2017

De planvorming is nog niet gestart. In maart 2017 zal een startoverleg plaatsvinden met vertegenwoordigers van de stadsraad en de ondernemers over het planvormingsproces.


16-01-2017

De planvorming is nog niet gestart. In februari 2017 zal een startoverleg plaatsvinden met vertegenwoordigers van de stadsraad en de ondernemers over het planvormingsproces.


13-09-2016

De planvorming is nog niet gestart


O
Tijd

Planvorming is gestart. Dit zou al in het voorjaar gebeuren, maar is vertraagd. De planvorming is dus later van start gegaan, maar wordt dan wel uitgebreid met het mee-ontwerpen van de Schuitvlotstraat.

G
Geld

Er is een globale investering geraamd van 375.000 euro ten laste van de reserve Grondbedrijf