Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere
Projectleider/budgethouder
Baas Piet
Francke Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 07-02-2013
Einddatum: 30-12-2015

In 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen van het complex Mijnenmagazijn aan. Dit betrof het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De opgave is om via marktconsultatie te komen tot een duurzame en exploitabele herbestemming.Toelichting

G
Kwaliteit

 In het eerste halfjaar van 2017 zou stichting Boei een  tender/marktuitvraag  uitzetten , zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen. Helaas is dit niet gelukt. De provincie Zeeland meent dat  ook de steiger eigendom is van de gemeente Veere (terwijl deze destijds bewust niet in de koop van het pand is meegenomen). Wij hoopten in september / oktober 2017 duidelijkheid te hebben over dit juridisch geschil. Dit laat op zich wachten; er zijn complicerende omstandigheden. Wij verwachten begin 2018 duidelijkheid te krijgen, ook over de vraag of sloop van de steiger bespreekbaar is.

12-02-2018

 In het eerste halfjaar van 2017 zou stichting Boei een  tender/marktuitvraag  uitzetten , zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen. Helaas is dit niet gelukt. De provincie Zeeland meent dat  ook de steiger eigendom is van de gemeente Veere (terwijl deze destijds bewust niet in de koop van het pand is meegenomen). Wij hoopten in september / oktober 2017 duidelijkheid te hebben over dit juridisch geschil. Dit laat op zich wachten; er zijn complicerende omstandigheden. Wij verwachten begin 2018 duidelijkheid te krijgen, ook over de vraag of sloop van de steiger bespreekbaar is.


12-02-2018

In november 2015 is samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg / verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 heeft BOEi dit vervolgonderzoek uitgevoerd. De bedoeling was om in het eerste halfjaar van 2017 de tender/marktuitvraag "online" te zetten, zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen. Helaas is dit niet gelukt. De provincie Zeeland is van mening, dat  de steiger ook eigendom is van de gem. Veere (terwijl deze destijds bewust niet in de koop van het pand is meegenomen). Wij hoopten in september / oktober 2017 duidelijkheid te hebben over dit juridisch geschil. Deze duidelijkheid kon / wilde de provincie helaas niet geven omdat zij van mening is, dat ook Rijkswaterstaat vanuit het verleden nog privaatrechtelijke verplichtingen heeft op dit gebied. Er wordt begin 2018 een bijeenkomst Provincie / Rijkswaterstaat / Gemeente belegd om duidelijkheid te krijgen. Verder krijgen wij van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed begin 2018 een reactie op de vraag of sloop van de steiger eventueel bespreekbaar is (dat zou in verband met de slechte onderhoudstoestand van de steiger kostenbesparend zijn). Daarna kan het traject verder worden opgepakt (voor eventuele gegadigden is het uiteraard van belang om de privaatrechtelijke verhoudingen / consequenties én de vraag of sloop van de steiger eventueel bespreekbaar is te weten).


04-09-2017

 In november 2015 is samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. De planning is om in het eerste halfjaar van  2017 de tender/marktuitvraag "online" te zetten, zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen. Helaas is deze planning niet gehaald. De provincie Zeeland is van mening, dat  de steiger ook eigendom is van de gem. Veere (terwijl deze destijds bewust niet in de koop van het pand is meegenomen). Wij hopen in september / oktober 2017 duidelijkheid te hebben over dit juridisch geschil. Daarna kan het traject verder worden opgepakt (voor eventuele gegadigden is het uiteraard van belang om de privaatrechtelijke verhoudingen / consequenties te weten).


08-05-2017

 In november 2015 is samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. De planning is om in het eerste halfjaar van  2017 de tender/marktuitvraag "online" te zetten, zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen.


12-04-2017

 In november 2015 is samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. De planning is om in het eerste halfjaar van  2017 de tender/marktuitvraag "online" te zetten, zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen.


10-02-2017

Het complex van het Mijnenmagazijn bestaat uit het Mijnenmagazijn, het naastgelegen kantinegebouw en de aanlegsteiger. Het complex is een Rijksmonument en ligt in het Beschermd Stadsgezicht van Veere. In april 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen aan. Dit betreft het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De aanlegsteiger en de ondergrond zijn van de Provincie. De achterliggende bunkertjes horen niet bij het complex van het Mijnenmagazijn. Deze zijn wel van de gemeente, de ondergrond is van de Provincie. In december 2012 deed de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed (BOEi) onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 nam u hiervan kennis. Mogelijke scenario's zijn verblijfsrecreatie (lofts en/of hotel) en bedrijfsruimte . Sindsdien spreken wij met diverse initiatiefnemers/marktpartijen over een mogelijke invulling/herbestemming. In november 2015 hebben wij samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. De planning is om in maart 2017 de tender/marktuitvraag "online" te zetten, zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen.


09-02-2017

Het complex van het Mijnenmagazijn bestaat uit het Mijnenmagazijn, het naastgelegen kantinegebouw en de aanlegsteiger. Het complex is een Rijksmonument en ligt in het Beschermd Stadsgezicht van Veere. In april 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen aan. Dit betreft het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De aanlegsteiger en de ondergrond zijn van de Provincie. De achterliggende bunkertjes horen niet bij het complex van het Mijnenmagazijn. Deze zijn wel van de gemeente, de ondergrond is van de Provincie. In december 2012 deed de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed (BOEi) onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 nam u hiervan kennis. Mogelijke scenario's zijn verblijfsrecreatie (lofts en/of hotel) en bedrijfsruimte . Sindsdien spreken wij met diverse initiatiefnemers/marktpartijen over een mogelijke invulling/herbestemming. In november 2015 hebben wij samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. De planning is om in maart 2017 de tender/marktuitvraag "online" te zetten, zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw kan indienen.


11-10-2016

Het complex van het Mijnenmagazijn bestaat uit het Mijnenmagazijn, het naastgelegen kantinegebouw en de aanlegsteiger. Het complex is een Rijksmonument en ligt in het Beschermd Stadsgezicht van Veere. In april 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen aan. Dit betreft het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De aanlegsteiger en de ondergrond zijn van de Provincie. De achterliggende bunkertjes horen niet bij het complex van het Mijnenmagazijn. Deze zijn wel van de gemeente, de ondergrond is van de Provincie. In december 2012 deed de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed (BOEi) onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 nam u hiervan kennis. Mogelijke scenario's zijn verblijfsrecreatie (lofts en/of hotel) en bedrijfsruimte . Sindsdien spreken wij met diverse initiatiefnemers/marktpartijen over een mogelijke invulling/herbestemming. In november 2015 hebben wij samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en de voortgang.


14-09-2016

Het complex van het Mijnenmagazijn bestaat uit het Mijnenmagazijn, het naastgelegen kantinegebouw en de aanlegsteiger. Het complex is een Rijksmonument en ligt in het Beschermd Stadsgezicht van Veere. In april 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen aan. Dit betreft het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De aanlegsteiger en de ondergrond zijn van de Provincie. De achterliggende bunkertjes horen niet bij het complex van het Mijnenmagazijn. Deze zijn wel van de gemeente, de ondergrond is van de Provincie. In december 2012 deed de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed (BOEi) onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 nam u hiervan kennis. Mogelijke scenario's zijn verblijfsrecreatie (lofts en/of hotel) en bedrijfsruimte . Sindsdien spreken wij met diverse initiatiefnemers/marktpartijen over een mogelijke invulling/herbestemming. In november 2015 hebben wij samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en de voortgang.


13-09-2016

Het complex van het Mijnenmagazijn bestaat uit het Mijnenmagazijn, het naastgelegen kantinegebouw en de aanlegsteiger. Het complex is een Rijksmonument en ligt in het Beschermd Stadsgezicht van Veere. In april 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen aan. Dit betreft het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De aanlegsteiger en de ondergrond is in eigendom bij de Provincie. De achterliggende bunkertjes maken geen deel uit van het complex van het Mijnenmagazijn. Deze zijn wel in eigendom bij de gemeente, de ondergrond is in eigendom bij de Provincie. In december 2012 deed de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed (BOEi) onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 nam u hiervan kennis. Mogelijke scenario's zijn verblijfsrecreatie (lofts en/of hotel) en bedrijfsruimte . Sindsdien spreken wij met diverse initiatiefnemers/marktpartijen over een mogelijke invulling/herbestemming. In november 2015 hebben wij samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en de voortgang.


15-07-2016

Het complex van het Mijnenmagazijn is een Rijksmonument. In april 2010 hebben wij de opstallen Mijnenmagazijn en bijbehorend kantinegebouw gekocht. De ondergrond en de steiger zijn nog in eigendom bij de Provincie. In december 2012 deed de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed (BOEi) onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 nam u hiervan kennis. Mogelijke scenario's zijn verblijfsrecreatie (lofts en/of hotel) en bedrijfsruimte . Sindsdien spreken wij met diverse initiatiefnemers/marktpartijen over een mogelijke invulling/herbestemming. In november 2015 hebben wij samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en de voortgang.


15-04-2016

Het complex van het Mijnenmagazijn is een Rijksmonument. In april 2010 hebben wij de opstallen Mijnenmagazijn en bijbehorend kantinegebouw gekocht. De ondergrond en de steiger zijn nog in eigendom bij de Provincie. In december 2012 deed de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed (BOEi) onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 nam u hiervan kennis. Mogelijke scenario's zijn verblijfsrecreatie (lofts en/of hotel) en bedrijfsruimte . Sindsdien spreken wij met diverse initiatiefnemers/marktpartijen over een mogelijke invulling/herbestemming. In november 2015 hebben wij samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en de voortgang.


11-03-2016

Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw (opstalrecht) is in eigendom van de gemeente. De ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel. Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over invulling/herbestemming. Op 30 november 2015 is namens ons door BOEi subsidie aangevraagd bij de RCE voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek waarbij BOEi concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria opstelt voor een mogelijk tender/marktuitvraag om de markt te interesseren voor concrete en haalbare initiatieven. Hiervoor hebben wij ca. €7.000 subsidie toegekend gekregen. In 2016 wordt samen met BOEi dit vervolgonderzoek uitgevoerd. Wij informeren u via Peperflow over de stand van zaken en de voortgang.


12-02-2016

Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw (opstalrecht) is in eigendom van de gemeente. De ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel. Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over invulling/herbestemming. Op 30 november 2015 is namens ons door BOEi subsidie aangevraagd bij de RCE voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek waarbij BOEi concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria opstelt voor een mogelijk tender/marktuitvraag om de markt te interesseren voor concrete en haalbare initiatieven.


01-02-2016

Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw is in eigendom van de gemeente. De ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel. Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over invulling/herbestemming. Op 30 november 2015 is namens ons door BOEi subsidie aangevraagd bij de RCE voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek waarbij BOEi concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria opstelt voor een mogelijk tender/marktuitvraag om de markt te interesseren voor concrete en haalbare initiatieven. Via Pepperflow wordt u geïnformeerd over de voortgang,


15-01-2016

Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw is in eigendom van de gemeente. De ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel. Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over invulling/herbestemming. Op 30 november 2015 is namens ons door BOEi subsidie aangevraagd bij de RCE voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek waarbij BOEi concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria opstelt voor een mogelijk tender/marktuitvraag om de markt te interesseren voor concrete en haalbare initiatieven. Via Pepperflow wordt u geïnformeerd over de voortgang,


11-12-2015

Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw is in eigendom van de gemeente. De ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel. Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over invulling/herbestemming. Wij hebben op 24 november 2015 BOEi opdracht gegeven om subsidie aan te vragen bij de RCE voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek waarbij BOEi concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria opstelt voor een mogelijk tender/marktuitvraag om de markt te interesseren voor concrete en haalbare initiatieven. Via Pepperflow wordt u geïnformeerd over de voortgang,


16-11-2015

Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw is in eigendom van de gemeente. De ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel. Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over invulling/herbestemming. Daarvan was het plan van Habitat Projectontwikkeling voor een bedrijfsgebouw voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur het meest concreet. Omdat dit plan financieel niet haalbaar is, is deze partij afgehaakt. Op dit moment worden er met een aantal nieuwe partijen gesprekken gevoerd. In de eerste helft van 2016 volgt nadere informatie.


22-10-2015

Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw is in eigendom van de gemeente. De ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel. Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over invulling/herbestemming. Daarvan was het plan van Habitat Projectontwikkeling voor een bedrijfsgebouw voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur het meest concreet. Omdat dit plan financieel niet haalbaar is, is deze partij afgehaakt. Op dit moment worden er met een aantal nieuwe partijen gesprekken gevoerd.


15-09-2015

Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw is in eigendom van de gemeente. De ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel. Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over invulling/herbestemming. Daarvan was het plan van Habitat Projectontwikkeling voor een bedrijfsgebouw voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur het meest concreet. Omdat dit plan financieel niet haalbaar is, is deze partij afgehaakt. Op dit moment worden er met een aantal nieuwe partijen gesprekken gevoerd.


15-09-2015

Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw is in eigendom van de gemeente. De ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel. Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over invulling/herbestemming. Daarvan was het plan van Habitat Projectontwikkeling voor een bedrijfsgebouw voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur het meest concreet. Omdat dit plan financieel niet haalbaar is, is deze partij afgehaakt. Op dit moment worden er met een aantal nieuwe partijen gesprekken gevoerd.


14-08-2015

Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw is in eigendom van de gemeente. De ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel. Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over invulling/herbestemming. Daarvan was het plan van Habitat Projectontwikkeling voor een bedrijfsgebouw voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur het meest concreet. Omdat dit plan financieel niet haalbaar is, is deze partij afgehaakt. Op dit moment worden er met een aantal nieuwe partijen gesprekken gevoerd.


07-07-2015

In november 2014 is er overleg geweest met Habitat Projectontwikkeling / de Stichting ZigZag en de portefeuillehouder over de stand van zaken. Op dit moment wordt door betrokken partijen op eigen risico en voor eigen rekening de mogelijkheid onderzocht om het Mijnenmagazijn te herbestemmen tot een incubator aquacultures (een opstap voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur) en de haalbaarheid verder onderzocht. In dat overleg is meegedeeld, dat de gemeente niet voornemens is (veel) geld in het project te stoppen. Voor de zomer 2015 zullen wij de gemeenteraad verder informeren.


22-05-2015

In november 2014 is er overleg geweest met Habitat Projectontwikkeling / de Stichting ZigZag en de portefeuillehouder over de stand van zaken. Op dit moment wordt door betrokken partijen op eigen risico en voor eigen rekening de mogelijkheid onderzocht om het Mijnenmagazijn te herbestemmen tot een incubator aquacultures (een opstap voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur) en de haalbaarheid verder onderzocht. In dat overleg is meegedeeld, dat de gemeente niet voornemens is (veel) geld in het project te stoppen. Voor de zomer 2015 zullen wij de gemeenteraad verder informeren.


17-03-2015

In november 2014 is er overleg geweest met Habitat Projectontwikkeling / de Stichting ZigZag en de portefeuillehouder over de stand van zaken. Op dit moment wordt door betrokken partijen op eigen risico en voor eigen rekening de mogelijkheid onderzocht om het Mijnenmagazijn te herbestemmen tot een incubator aquacultures (een opstap voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur) en de haalbaarheid verder onderzocht. In dat overleg is meegedeeld, dat de gemeente niet voornemens is (veel) geld in het project te stoppen. Voor de zomer 2015 zullen wij de gemeenteraad verder informeren.


16-03-2015

In november 2014 is er overleg geweest met Habitat Projectontwikkeling / de Stichting ZigZag en de portefeuillehouder over de stand van zaken. Op dit moment wordt door betrokken partijen op eigen risico en voor eigen rekening de mogelijkheid onderzocht om het Mijnenmagazijn te herbestemmen  tot een incubator aquacultures (een opstap voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur) en de haalbaarheid verder onderzocht.  In dat overleg is meegedeeld, dat de gemeente niet voornemens is (veel) geld in het project te stoppen. Voor de zomer 2015 zullen wij de gemeenteraad verder informeren.


10-02-2015

In november 2014 is er overleg geweest met Habitat Projectontwikkeling / de Stichting ZigZag en de portefeuillehouder over de stand van zaken. Op dit moment wordt door betrokken partijen op eigen risico en voor eigen rekening de mogelijkheid onderzocht om het Mijnenmagazijn te herbestemmen  tot een incubator aquacultures (een opstap voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur) en de haalbaarheid verder onderzocht.  In dat overleg is meegedeeld, dat de gemeente niet voornemens is (veel) geld in het project te stoppen. Voor de zomer 2015 zullen wij de gemeenteraad verder informeren.


09-02-2015

In november is er overleg met Habitat Projectontwikkeling en de portefeuillehouder over de stand van zaken.

Op dit moment wordt door Habitat Projectontwikkeling op eigen risico en voor eigen rekening de mogelijkheid onderzocht om het Mijnenmagazijn te herbestemmen  tot een incubator aquacultures (een opstap voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur). Alle andere initiatieven worden doorgespeeld naar Habitat Projectontwikkeling om te belijken of deze eventueel inpasbaar zijn. De focus ligt bij het initiatief van Habitat Projectontwikkeling. Wij hebben op 25 maart 2014 kennis genomen van de markinitiatieven en de besprekingen met Habitat Projectontwikkeling. In de komende periode wordt in overleg met Habitat Projectontwikkeling de haalbaarheid verder onderzocht. 

 

In november is er overleg met Habitat Projectontwikkeling en de portefeuillehouder over de stand van zaken.

Op dit moment wordt door Habitat Projectontwikkeling op eigen risico en voor eigen rekening de mogelijkheid onderzocht om het Mijnenmagazijn te herbestemmen tot een incubator aquacultures (een opstap voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur). Alle andere initiatieven worden doorgespeeld naar Habitat Projectontwikkeling om te belijken of deze eventueel inpasbaar zijn. De focus ligt bij het initiatief van Habitat Projectontwikkeling. Wij hebben op 25 maart 2014 kennis genomen van de markinitiatieven en de besprekingen met Habitat Projectontwikkeling. In de komende periode wordt in overleg met Habitat Projectontwikkeling de haalbaarheid verder onderzocht.


18-11-2014

In november is er overleg met Habitat Projectontwikkeling en de portefeuillehouder over de stand van zaken.

Op dit moment wordt door Habitat Projectontwikkeling op eigen risico en voor eigen rekening de mogelijkheid onderzocht om het Mijnenmagazijn te herbestemmen  tot een incubator aquacultures (een opstap voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur). Alle andere initiatieven worden doorgespeeld naar Habitat Projectontwikkeling om te belijken of deze eventueel inpasbaar zijn. De focus ligt bij het initiatief van Habitat Projectontwikkeling. Wij hebben op 25 maart 2014 kennis genomen van de markinitiatieven en de besprekingen met Habitat Projectontwikkeling. In de komende periode wordt in overleg met Habitat Projectontwikkeling de haalbaarheid verder onderzocht. 


12-11-2014

In november is er overleg met Habitat Projectontwikkeling en de portefeuillehouder over de stand van zaken.

Op dit moment wordt door Habitat Projectontwikkeling op eigen risico en voor eigen rekening de mogelijkheid onderzocht om het Mijnenmagazijn te herbestemmen  tot een incubator aquacultures (een opstap voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur). Alle andere initiatieven worden doorgespeeld naar Habitat Projectontwikkeling om te belijken of deze eventueel inpasbaar zijn. De focus ligt bij het initiatief van Habitat Projectontwikkeling. Wij hebben op 25 maart 2014 kennis genomen van de markinitiatieven en de besprekingen met Habitat Projectontwikkeling. In de komende periode wordt in overleg met Habitat Projectontwikkeling de haalbaarheid verder onderzocht. 


15-08-2014

Op dit moment wordt door Habitat Projectontwikkeling op eigen risico en voor eigen rekening de mogelijkheid onderzocht om het Mijnenmagazijn te herbestemmen en te ontwikkelen tot een incubator aquacultures (een opstap voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur). Alle andere initiatieven worden doorgespeeld naar Habitat Projectontwikkeling om te belijken of deze eventueel inpasbaar zijn. De focus ligt bij het initiatief van Habitat Projectontwikkeling. Het college van b. en w. heeft op 25 maart 2014 kennis genomen van de markinitiatieven en de besprekingen met Habitat Projectontwikkeling. In de komende periode wordt in overleg met Habitat Projectontwikkeling de haalbaarheid verder onderzocht.

 

Na de zomer 2014 overleg Habitat Projectontwikkeling / portefeuillehouder over de stand van zaken.


12-06-2014

Op dit moment wordt door Habitat Projectontwikkeling op eigen risico en voor eigen rekening de mogelijkheid onderzocht om het Mijnenmagazijn te herbestemmen en te ontwikkelen tot een incubator aquacultures (een opstap voor startende ondernemers op het gebied van aquacultuur). Alle andere initiatieven worden doorgespeeld naar Habitat Projectontwikkeling om te belijken of deze eventueel inpasbaar zijn. De focus ligt bij het initiatief van Habitat Projectontwikkeling. Het college van b. en w. heeft op 25 maart 2014 kennis genomen van de markinitiatieven en de besprekingen met Habitat Projectontwikkeling. In de komende periode wordt in overleg met Habitat Projectontwikkeling de haalbaarheid verder onderzocht.


12-06-2014

Op dit moment wordt door Habitat Projectontwikkeling op eigen risico en voor eigen rekening de mogelijkheid onderzocht om het Mijnenagazijn te herbestemmen en te ontwikkelen tot een incubator aquacultures (een opstap voor startende ondernemers). Alle andere initiatieven worden doorgespeeld naar Habitat Projectontwikkeling om te belijken of deze eventueel inpasbaar zijn. De focus ligt dus bij het initiatief van Habitat Projectontwikkeling. Het college van b. en w. heeft op 25 maart 2014 kennis genomen van de markinitiatieven. Op 1 april 2014 is er gesproken met de initiatiefnemer Habitat Projectontwikkeling en de Stichtign ZigZag over de haalbaarheid van initiatief incubator aquacultures. In de april-mei 2014 wordt de haalbaarheid verder onderzocht.


19-05-2014

Op dit moment wordt door Habitat Projectontwikkeling op eigen risico en voor eigen rekening de mogelijkheid onderzocht om het mijnenagazijn te herbestemmen en ontwikkelen tot een incubator aquacultures (een opstap voor startende ondernemers). Alle andere initiatieven worden doorgespeeld naar Habitat Projectontwikkeling om te belijken of deze eventueel inpasbaar zijn. De focus ligt dus bij het initiatief van Habitat Projectontwikkeling. Het college van b. en w. heeft op 25 maart 2014 kennis genomen van de markinitiatieven. Op 1 april 2014 is er gesproken met de initiatiefnemer Habitat Projectontwikkeling en de Stichtign ZigZag over de haalbaarheid van initiatief incubator aquacultures. In de april-mei 2014 wordt de haalbaarheid verder onderzocht.


14-05-2014

Het onderzoek naar mogelijke gebruiksfuncties is begin 2013 opgeleverd door adviesbureau BOEi. Op basis hiervan is een verkenning gestart naar potentiële investereerders / exploitanten die passen binnen onze ruimtelijke randvoorwaarden. De korte afstand tot de historische stad is hierbij heel belangrijk en stelt eisen aan toekomstige functie en gebruik. Er is contact met een kandidaat-ondernemer over een idee wat goed kan passen binnen de gemeentelijke doelen en randvoorwaarden.


09-04-2014

Het onderzoek naar mogelijke gebruiksfuncties is begin 2013 opgeleverd door adviesbureau BOEi. Op basis hiervan is een verkenning gestart naar potentiële investereerders / exploitanten die passen binnen onze ruimtelijke randvoorwaarden. De korte afstand tot de historische stad is hierbij heel belangrijk en stelt eisen aan toekomstige functie en gebruik. Er zijn oriënterende contacten met mogelijke kandidaat-gebruikers / aspirant-huurders c.q. -kopers. Deze lopen door in 2014, maar hebben nog niet geleid tot concrete voorstellen voor functies of afspraken.


09-04-2014

Het onderzoek naar mogelijke gebruiksfuncties is begin 2013 opgeleverd door adviesbureau BOEi. Op basis hiervan is een verkenning gestart naar potentiële investereerders / exploitanten die passen binnen onze ruimtelijke randvoorwaarden. De korte afstand tot de historische stad is hierbij heel belangrijk en stelt eisen aan toekomstige functie en gebruik. Er zijn oriënterende contacten met mogelijke kandidaat-gebruikers / aspirant-huurders c.q. -kopers. Deze lopen door in 2014, maar hebben nog niet geleid tot concrete voorstellen voor functies of afspraken.


11-03-2014

Het onderzoek naar mogelijke gebruiksfuncties is begin 2013 opgeleverd door adviesbureau BOEi. Op basis hiervan is een verkenning gestart naar potentiële investereerders / exploitanten die passen binnen onze ruimtelijke randvoorwaarden. De korte afstand tot de historische stad is hierbij heel belangrijk. Er zijn oriënterende contacten met mogelijke kandidaat-gebruikers. Deze lopen door in 2014, maar hebben nog niet geleid tot concrete voorstellen voor functies of afspraken.


11-03-2014

Het onderzoek naar mogelijke gebruiksfuncties is begin 2013 opgeleverd door adviesbureau BOEi. Op basis hiervan is een verkenning gestart naar potentiële investereerders / exploitanten die passen binnen onze ruimtelijke randvoorwaarden. De korte afstand tot de historische stad is hierbij heel belangrijk. Er zijn oriënterende contacten met mogelijke kandidaat-gebruikers. Deze lopen door in 2014, maar hebben in 2013 nog niet geleid tot concrete voorstellen voor functies of afspraken.


23-01-2014

Het onderzoek naar mogelijke gebruiksfuncties is begin 2013 opgeleverd door adviesbureau BOEi. Op basis hiervan is een verkenning gestart naar potentiële investereerders / exploitanten die passen binnen onze ruimtelijke randvoorwaarden. De korte afstand tot de historische stad is hierbij heel belangrijk. Er zijn oriënterende contacten met mogelijke kandidaat-gebruikers. Deze lopen door in 2014, maar hebben in 2013 nog niet geleid tot concrete voorstellen voor functies of afspraken.


02-01-2014

Het onderzoek naar mogelijke gebruiksfuncties is begin 2013 opgeleverd door adviesbureau BOEi. Op basis hiervan wordt verkend of er potentiële investereerders / exploitanten zijn te vinden die passen binnen onze ruimtelijke randvoorwaarden. De korte afstand tot de historische stad is hierbij heel belangrijk. Er zijn oriënterende contacten met mogelijke kandidaat-gebruikers. Met hen worden gesprekken gevoerd. Deze hebben nog niet geleid tot concrete voorstellen voor functies of afspraken. In de raad van september 2013 is aan de hand van een memo de laatste stand van zaken meegedeeld.


21-11-2013

Onderzoek naar mogelijke gebruiksfuncties is begin 2013 opgeleverd door adviesbureau BOEi. Op basis hiervan wordt verkend of er potentiële investereerders / exploitanten zijn te vinden die passen binnen onze ruimtelijke randvoorwaarden. Er zijn oriënterende contacten met mogelijke kandidaat-gebruikers. De uitkomst hiervan is nog niet zeker. Wel zijn er partijen die zeggen serieus geïnteresseerd te zijn. Met hen worden gesprekken gevoerd, maar de uitkomst hiervan is nog onzeker. Het heeft in elk geval nog niet geleid tot concrete voorstellen voor functies of afspraken. In de raad van september is aan de hand van een memo de laatste stand van zaken meegedeeld.


08-10-2013

Onderzoek naar mogelijke gebruiksfuncties is begin 2013 opgeleverd door adviesbureau BOEi. Op basis hiervan wordt verkend of er potentiële investereerders / exploitanten zijn te vinden die passen binnen onze ruimtelijke randvoorwaarden. Er zijn oriënterende contacten met mogelijke kandidaat-gebruikers. De uitkomst hiervan is nog niet zeker. Wel zijn er partijen die zeggen serieus geïnteresseerd te zijn. Met hen worden gesprekken gevoerd, maar de uitkomst hiervan is nog onzeker. In de raad van september is aan de hand van een memo de laatste stand van zaken meegedeeld.


26-08-2013

Onderzoek naar mogelijke gebruiksfuncties is begin 2013 opgeleverd door adviesbureau BOEi. Op basis hiervan wordt verkend of er potentiële investereerders / exploitanten zijn te vinden die passen binnen onze ruimtelijke randvoorwaarden. Er zijn verkennende contacten met mogelijke kandidaat-gebruikers. De uitkomst hiervan is nog niet zeker. Wel zijn er partijen die zeggen serieus geïnteresseerd te zijn. Met hen worden gesprekken gevoerd. In de raad van september wordt aan de hand van een memo de laatste stand van zaken meegedeeld.


24-07-2013

Onderzoek naar mogelijke gebruiksfuncties is begin 2013 opgeleverd door adviesbureau BOEi. Op basis hiervan wordt verkend of er potentiële investereerders / exploitanten zijn te vinden die passen binnen onze ruimtelijke randvoorwaarden. Er zijn verkennende contacten met mogelijke kandidaat-gebruikers. De uitkomst hiervan is nog niet zeker.


24-07-2013

Onderzoek naar mogelijke gebruiksfuncties is begin 2013 opgeleverd door adviesbureau BOEi. Op basis hiervan wordt verkend of er potentiële investereerders / exploitanten zijn te vinden die passen binnen onze ruimtelijke randvoorwaarden. Er zijn verkennende contacten met mogelijke kandidaat-gebruikers.


17-04-2013

Onderzoek naar mogelijke gebruiksfuncties is opgeleverd door adviesbureau BOEi. Op basis hiervan wordt verkend of er potentiële investereerders / exploitanten zijn te vinden die passen binnen onze ruimtelijke randvoorwaarden.


G
Tijd

April 2010: aankoop opstallen Mijnenmagazijn en kantinegebouw.

December 2012: haalbaarheidsonderzoek BOEi.

September 2013: informeren gemeenteraad stand van zaken.

2014-2016: oriënterende gesprekken initiatiefnemers/marktpartijen.

2016/2017: vervolgonderzoek BOEi.

 

O
Geld

De opstallen Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw zijn in april 2010 aangekocht voor €125.000. De boekwaard per 1 januari 2016 was € 235.472. In verband met nieuwe regelgeving voor grondexploitaties, besloot u op 7 juli 2016 (Kadernota 2016) om de boekwaarde per 1 januari 2016 volledig af te boeken ten laste van de reserve grondbedrijf. Dit is gebeurd via de 2e Marap 2016.

In he rapport van BOEI (december 2012) is een raming gemaakt van de restauratiekosten:

- Mijnenmagazijn: € 720.212

- Kantinegebouw: € 111.679

- Aanlegsteiger: € 495.930

Totaal: € 1.328.321

Het onderzoek van BOEi (2012) is bekostigd uit de subsidie Fonds Regionale Ontwikkeling/Operationeel programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). De kosten van het vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek zijn €10.189 (inclusief BTW). De RCE-subsidie is €7.132,00. Het verschilbedrag, € 3.057,00 wordt betaald door de gemeente en BOEi.