Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere
Projectleider/budgethouder
Baas Piet
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 07-02-2013
Einddatum: 30-12-2016

Inventariseren van de locaties in de stad Veere die als kostendrager voor het project Veelzijdig Veere kunnen fungeren. Deze inventarisatie richt zich met name op de plannen rondom het Oranjeplein en wordt bij de uitwerking van deze plannen betrokken. De discussie over de functies in de bebouwing (wonen, detail, horeca etc.) vindt plaats in het kader van het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het concept DPO (i.v.m. de functies) en de bouwstenen voor het op te stellen bestemmingsplan zijn gereed en worden integraal besproken. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad medio 2017.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 1 oktober 2015 stelde uw raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vast.  De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. De concept-evaluatie van het Distributie Planologisch Onderzoek-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein was in  oktober 2017 gereed. Het proces loopt wat vertraging op door twee oorzaken. Ten eerste een poging om tot overeenstemming te komen  met een direct betrokkene. Ten tweede het verzoek van de Stichting Behoud Hoogaars om in het concept-bestemmingsplan Oranjeplein een houtwerf met ligplaatsen ten behoeve van de Stichting op te nemen.  Wij staan hier positief tegenover. Op dit moment wordt ook het opstellen van het vereiste exploitatieplan voorbereid. Wij zullen het concept-bestemmingplan voordat het wordt gepubliceerd eerst informeel aan de commissie RO voor leggen.

12-02-2018

Op 1 oktober 2015 stelde uw raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vast.  De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. De concept-evaluatie van het Distributie Planologisch Onderzoek-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein was in  oktober 2017 gereed. Het proces loopt wat vertraging op door twee oorzaken. Ten eerste een poging om tot overeenstemming te komen  met een direct betrokkene. Ten tweede het verzoek van de Stichting Behoud Hoogaars om in het concept-bestemmingsplan Oranjeplein een houtwerf met ligplaatsen ten behoeve van de Stichting op te nemen.  Wij staan hier positief tegenover. Op dit moment wordt ook het opstellen van het vereiste exploitatieplan voorbereid. Wij zullen het concept-bestemmingplan voordat het wordt gepubliceerd eerst informeel aan de commissie RO voor leggen.


12-02-2018

Op 1 oktober 2015 stelde uw raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vast.  De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. De concept-evaluatie van het Distributie Planologisch Onderzoek-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein was in  oktober 2017 gereed. Het proces loopt wat vertraging op door twee oorzaken. Ten eerste een poging om tot overeenstemming te komen  met een direct betrokkene. Ten tweede het verzoek van de Stichting Behoud Hoogaars om in het concept-bestemmingsplan Oranjeplein een houtwerf met ligplaatsen ten behoeve van de Stichting op te nemen.  Wij staan hier positief tegenover. Op dit moment wordt ook het opstellen van het vereiste exploitatieplan voorbereid. Wij zullen het concept-bestemmingplan voordat het wordt gepubliceerd eerst informeel aan de commissie RO voor leggen.


12-02-2018

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald. De concept-evaluatie van het DPO-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein was in  oktober 2017 gereed. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere en op dit moment vindt informeel overleg plaats met een aantal meest direct betrokkenen. Twee zaken waren aanleiding voor vertraging van het proces. Ten eerste het infomeel overleg met een direct betrokkene heeft niet tot overeenstemming geleid. Ten tweede ontvingen wij het verzoek van de Stichting Behoud Hoogaars om in het concept-bestemmingsplan Oranjeplein een houtwerf met ligplaatsen ten behoeve van de Stichting op te nemen. Tijdens een Ledenvergadering eind 2017 van de Stadsraad Veere is dit plan gepresenteerd en daarop is positief gereageerd. Op dit moment wordt ook het opstellen van het vereiste exploitatieplan voorbereid. De bedoeling is om het concept-bestemmingplan voordat het wordt gepubliceerd eerst informeel aan de commissie RO voor te leggen.


04-09-2017

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald. Het concept-DPO-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein is in oktober 2017 gereed. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere en op dit moment vindt informeel overleg plaats met een aantal meest direct betrokkenen. Daarna vindt een informele openbare publicatie van het concept-bestemminsplan plaats. Afhankelijk van het verloop hiervan kan vaststelling van het bestemmingsplan in de eerste helft van 2018 plaatsvinden.


10-02-2017

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald. Het concept-DPO-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in december 2017.


12-08-2016

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald. Het concept-DPO-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein is in voorbereiding.


12-08-2016

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald. Het concept-DPO-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein is in voorbereiding.


12-08-2016

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald. Het concept-DPO-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein is in voorbereiding.


12-08-2016

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald. Het concept-DPO-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein is in voorbereiding.


15-04-2016

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het in 2016 op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald. Het concept-DPO-rapport en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein zijn in voorbereiding.


01-02-2016

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het in 2016 op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald.


15-01-2016

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het in 2016 op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald.


16-11-2015

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het in 2016 op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald.


14-10-2015

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald.


14-10-2015

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. De discussie over deze functies vindt plaats in de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan. Die procedure wordt nu voorbereid, we gaan vooralsnog uit van vaststelling van het bestemmingsplan in het najaar van 2016. Lopende de procedure kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald.


13-08-2015

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere). Hiermee zijn de ruimtelijke contouren voor de toekomst bepaald. De toekomstige opbrengsten worden bepaald door de toekomstige functies op het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal, inclusief de beoogde Montfoortse Toren. De discussie over deze functies zal plaatsvinden in het kader van het nieuw op te stellen bestemmingsplan.


13-07-2015

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. De toekomstige functies op het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal, inclusief de beoogde Montfoortse Toren, bepalen voor een groot deel de omvang van de toekomstige opbrengsten. De discussie hierover zal met name plaatsvinden bij de procedure voor het bestemmingsplan.


22-05-2015

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten, waarbij met name wordt gekeken naar het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal, inclusief de beoogde Montfoortse Toren. De discussie hierover zal met name plaatsvinden bij de procedure voor het bestemmingsplan. Immers, de toekomstige functies bepalen de mogelijke opbrengsten.


07-05-2015

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten, waarbij met name wordt gekeken naar het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal, inclusief de beoogde Montfoortse Toren. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat 1-9, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk, en het gebied tussen Kaai, Kraanstraat en Oranjeplein) er gaan uitzien. Dit wordt mede bepaald door het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp voor het plein en de discussie hierover zal met name plaatsvinden bij de procedure voor het bestemmingsplan. Immers, de functies bepalen mede de mogelijke opbrengsten. Het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp worden ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2015 (commissie RO 15 juni 2015).


30-04-2015

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten, waarbij met name wordt gekeken naar het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal, inclusief de beoogde Montfoortse Toren. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat 1-9, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk, en het gebied tussen Kaai, Kraanstraat en Oranjeplein) er gaan uitzien. Dit wordt mede bepaald door het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp voor het plein en de discussie hierover zal met name plaatsvinden bij de procedure voor het bestemmingsplan. Immers, de functies bepalen mede de mogelijke opbrengsten. Het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp worden ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2015.


13-04-2015

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten, waarbij met name wordt gekeken naar het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal, inclusief de beoogde Montfoortse Toren. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat 1-9, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk, en het gebied tussen Kaai, Kraanstraat en Oranjeplein) er gaan uitzien. Dit wordt mede bepaald door het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp voor het plein. Deze documenten wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 juni 2015.


12-03-2015

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten, waarbij met name wordt gekeken naar het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal, inclusief de beoogde Montfoortse Toren. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat 1-9, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk, en het gebied tussen Kaai, Kraanstraat en Oranjeplein) er gaan uitzien. Dit wordt mede bepaald door het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp voor het plein. Naar verwachting zijn beide documenten voor de zomer van 2015 gereed.


10-02-2015

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten, waarbij met name wordt gekeken naar het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal, inclusief de beoogde Montfoortse Toren. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat 1-9, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk, en het gebied tussen Kaai, Kraanstraat en Oranjeplein) er gaan uitzien. Dit wordt mede bepaald door het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp voor het plein. Naar verwachting zijn beide documenten voor de zomer van 2015 gereed. Verwezen wordt naar het onderdeel "Uitwerking handboek openbare ruimte voor de stad Veere".


02-02-2015

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten, waarbij met name wordt gekeken naar het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal, inclusief de beoogde Montfoortse Toren. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat 1-9, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk, en het gebied tussen Kaai, Kraanstraat en Oranjeplein) er gaan uitzien. Dit wordt mede bepaald door het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp voor het plein. Naar verwachting zijn beide documenten in het voorjaar van 2015 gereed. Verwezen wordt naar het onderdeel "Uitwerking handboek openbare ruimte voor de stad Veere".


10-12-2014

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten, waarbij met name wordt gekeken naar het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal, inclusief de beoogde Montfoortse Toren. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat 1-9, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk, en het gebied tussen Kaai, Kraanstraat en Oranjeplein) er gaan uitzien. Dit wordt mede bepaald door het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp voor het plein. Beide documenten worden opgesteld en zijn in het voorjaar van 2015 gereed. Verwezen wordt naar het onderdeel "Uitwerking handboek openbare ruimte voor de stad Veere".


18-11-2014

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten, waarbij met name wordt gekeken naar het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal, inclusief de beoogde Montfoortse Toren. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat 1-9, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk, en het gebied tussen Kaai, Kraanstraat en Oranjeplein) er gaan uitzien. Dit wordt mede bepaald door het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp voor het plein. Beide documenten worden opgesteld. Verwezen wordt naar het onderdeel "Uitwerking handboek openbare ruimte voor de stad Veere".


16-10-2014

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten, waarbij met name wordt gekeken naar het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal, inclusief de beoogde Montfoortse Toren. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat 1-9, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk, en het gebied tussen Kaai, Kraanstraat en Oranjeplein) er gaan uitzien. Dit wordt mede bepaald door het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp voor het plein. Beide documenten worden opgesteld. Verwezen wordt naar het onderdeel "Uitwerking handboek openbare ruimte voor de stad Veere".


16-10-2014

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten, waarbij met name wordt gekeken naar het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal, inclusief de beoogde Montfoortse Toren. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat 1-9, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk, en het gebied tussen Kaai, Kraanstraat en Oranjeplein) er gaan uitzien. Dit wordt mede bepaald door het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp voor het plein. Beide documenten worden opgesteld. Verwezen wordt naar het onderdeel Uitwerking handboek openbare ruimte.


16-09-2014

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten, waarbij met name wordt gekeken naar het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat 1-9, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk, en het gebied tussen Kaai, Kraanstraat en Oranjeplein) er gaan uitzien. Dit wordt mede bepaald door het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp voor het plein. Beide documenten worden opgesteld.


12-08-2014

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten, waarbij met name wordt gekeken naar het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat 1-9, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk, en het gebied tussen Kaai, Kraanstraat en Oranjeplein) er gaan uitzien.

 

Intussen is gestart met de opstelling van een beeldkwaliteitplan en een definitief civieltechnisch ontwerp. Op 30 april 2014 is er een redelijk druk bezochte informatiebijeenkomst gehouden in de stad Veere voor de inwoners en ondernemers. Daar is het in te zetten proces toegelicht. Eind mei is de de klankbordgroep Herontwikkeling Oranjeplein gestart. Hierin zijn onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd.


15-07-2014

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten. Met name de herontwikkeling van het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal hebben verdiencapaciteit. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk) er gaan uitzien. Dit wordt voorbereid.

 

Intussen is gestart met de opstelling van een beeldkwaliteitplan en een definitief civieltechnisch ontwerp. Op 30 april 2014 is er een redelijk druk bezochte informatiebijeenkomst gehouden in de stad Veere voor de inwoners en ondernemers. Daar is het in te zetten proces toegelicht. Eind mei is de de klankbordgroep Herontwikkeling Oranjeplein gestart. Hierin zijn onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd.


15-07-2014

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten. Met name de herontwikkeling van het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal hebben verdiencapaciteit. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk) er gaan uitzien. Dit wordt voorbereid.

 

Intussen is gestart met de opstelling van een beeldkwaliteitplan en een definitief civieltechnisch ontwerp. Op 30 april 2014 is er een redelijk druk bezochte informatiebijeenkomst gehouden in de stad Veere voor de inwoners en ondernemers. Daar is het in te zetten proces toegelicht. Eind mei is de de klankbordgroep Herontwikkeling Oranjeplein gestart. Hierin zijn onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd.


12-06-2014

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten. Met name de herontwikkeling van het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal hebben verdiencapaciteit. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk) er gaan uitzien. Dit wordt voorbereid.

Intussen is gestart met de opstelling van een beeldkwaliteitplan en een definitief civieltechnisch ontwerp. Op 30 april 2014 is er een redelijk druk bezochte informatiebijeenkomst gehouden in de stad Veere voor de inwoners en ondernemers. Daar is het in te zetten proces toegelicht. Op 27 mei 2014 heeft de klankbordgroep Herontwikkeling Oranjeplein vor het eerst vergaderd. de volgende vergadering staat geagendeerd voor eind juni.


14-05-2014

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten. Met name de herontwikkeling van het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal hebben verdiencapaciteit. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk) er gaan uitzien. Dit wordt voorbereid. Intussen is gestart met de opstelling van een beeldkwaliteitplan en een definitief civieltechnisch ontwerp. Op 30 april 2014 is er een redelijk druk bezochte informatiebijeenkomst gehouden in de stad Veere voor de inwoners en ondernemers. Daar is het in te zetten proces toegelicht. In de tweede helft van mei start het proces inhoudelijk, daarbij hoort ook een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep vanuit de inwoners en ondernemers van de stad. Bij de bemensing hiervan ligt de nadruk op de directe omgeving van het Oranjeplein.


09-04-2014

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten. Met name de herontwikkeling van het Oranjeplein en de nabij gelegen Torenwal hebben verdiencapaciteit. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk) er gaan uitzien. Dit wordt voorbereid. Intussen is gestart met de opstelling van een beeldkwaliteitplan en een definitief civieltechnisch ontwerp.


11-03-2014

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten. Met name de herontwikkeling van het Oranjeplein heeft zo'n verdiencapaciteit. Hierbij is van belang hoe het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan (Torenwal, deel Oudestraat, beoogde locatie Montfoortse Toren, Rijkendijk) er gaan uitzien. Deze aspecten zijn in zekere mate met elkaar verweven.


23-01-2014

De raad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Dit is mede basis voor onderzoek naar potentiële verdiencapaciteiten. Het onderzoek wordt gestart nadat een beeldkwaliteitplan is vastgesteld voor het Oranjeplein en de directe omgeving daarvan.


02-01-2014

De raad heeft een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Mede op basis daarvan wordt onderzocht welke potentiële verdiencapaciteiten ook daadwerkelijk opbrengsten kunnen genereren. Een eerste inventarisatie laat meerdere opties zien om gelden te genereren. Het college pakt dit actief op. Met name voor het Oranjeplein - incl. het gebied voor de beoogde Montfoortse Toren - zullen meerdere scenario's worden verkend. Begonnen wordt met het bepalen van de gewenste uitstraling voor (de omgeving van) het Oranjeplein nieuwe stijl. Dit wordt vastgelegd in een beeldkwaliteitplan. Naar verwachting kan dit in het voorjaar van 2014 zijn beslag krijgen.

 


25-11-2013

De raad heeft een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Met inachtneming hiervan wordt onderzocht welke potentiële verdiencapaciteiten ook daadwerkelijk opbrengsten kunnen genereren. De eerste indicaties geven aan dat er zeker realistische verdiencapaciteiten zijn. De verkenning wordt in het tweede halfjaar van 2013 verder uitgewerkt. Een eerste inventarisatie laat meerdere opties zijn om gelden te genereren uit het projectgebied. Zoals besproken tijdens de raadsbehandeling van het proces Placemaking neemt het college een actieve houding in. Met name voor het Oranjeplein zullen de komende maanden meerdere scenario's worden verkend. Hierbij is het wel zaak dat er eerstzorgvuldig wordt bepaald welke uitstraling we nastreven voor het Oranjeplein nieuwe stijl. Dit wordt vastgelegd in een beeldkwaliteitplan. Naar verwachting kan dit in het voorjaar van 2014 zijn beslag krijgen.

 


26-08-2013

De raad heeft een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Met inachtneming hiervan wordt onderzocht welke potentiële verdiencapaciteiten ook daadwerkelijk opbrengsten kunnen genereren. De eerste indicaties geven aan dat er zeker realistische verdiencapaciteiten zijn. De verkenning wordt in het tweede halfjaar van 2013 verder uitgewerkt. Een eerste inventarisatie laat meerdere opties zijn om gelden te genereren uit het projectgebied. Zoals besproken tijdens de raadsbehandeling van het proces Placemaking neemt het college een actieve houding in. Met name voor het Oranjeplein zullen de komende maanden meerdere scenario's worden verkend.


24-07-2013

De raad heeft een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers. Met inachtneming hiervan wordt onderzocht welke potentiële verdiencapaciteiten ook daadwerkelijk opbrengsten kunnen genereren. De eerste indicaties geven aan dat er zeker realistische verdiencapaciteiten zijn. De verkenning wordt in het tweede halfjaar van 2013 verder uitgewerkt.


15-05-2013

De plannen voor de herinrichting van openbare ruimten in de stad Veere tekenen zich af. Zodra hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden kan er concreter worden onderzocht welke potentiële verdiencapaciteiten ook daadwerkelijk opbrengsten kunnen genereren. De eerste resultaten geven aan dat er zeker realistische verdiencapaciteiten zijn.


G
Tijd

Nu het beeldkwaliteitplan is vastgesteld door de raad  wordt de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Vooralsnog gaan we uit van vaststelling in de eerste helft van 2018. De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.

G
Geld

Dit onderdeel wordt intern begeleid. De werkzaamheden (en daarmee de interne kosten) zijn opgenomen in de relevante afdelingsbudgetten. De toekomstige opbrengst is ook een deel van de dekking van te maken kosten. Voor het opstellen van het DPO-rapport en het bestemmingsplan is een budget beschikbaar.