Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk
Projectleider/budgethouder
Nuhaan- van Amelsfoort Denise
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 07-06-2017

De raad heeft in december 2016 een besluit genomen over het verlenen van de vervolgopracht voor fase 2. In fase 2 werken we de verschijningsvorm van de kerk uit (definitief ontwerp), we zetten de programmering en activiteiten op, we maken een (investerings)planning en exploitatieraming en stellen een brochure op. Op grond daarvan kunnen we dan het fondswervingstraject starten onder leiding van het nieuwe bestuur met ondersteuning van Ernst Veen. De rapportage van deze fase presenteren we na een interne toets door het projectteam tijdens een tweede externe bijeenkomst en koppelen we vervolgens naar de raad terug.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 1 mei 2017 leverde  XPEX de projectbrochure  met een plan voor nieuwe gebruiksmogelijkheden voor de Grote Kerk op. Met deze projectbrochure heeft het bestuur van de Grote Kerk onder begeleiding van Ernst Veen het fondsenwervingstraject opgestart. Op 16 mei 2017 vond een informatieavond in de Grote Kerkplaats waar de plannen werden gepresenteerd.  De avond werd zeer goed bezocht. Op 8 juni 2017 heeft u kennis genomen van de projectbrochure en naar aanleiding hiervan voor de jaren 2017 t/m 2020 een éénmalige bijdrage van €280.000 ter beschikking gesteld. Een substantieel deel hiervan wordt gedekt uit de Toeristisch Impuls Veere. In september 2017 heeft de eigenaar Stichting Monumenten Bezit een zolder in de kerk aangebracht om zo een fysieke scheiding aan te brengen tussen mens en vleermuis.

06-02-2018

Op 1 mei 2017 heeft XPEX de projectbrochure  met een plan voor nieuwe gebruiksmogelijkheden voor de Grote Kerk opgeleverd. Met deze projectbrochure heeft het bestuur van de Grote Kerk onder begeleiding van Ernst Veen het fondsenwervingstraject opgestart. Op 16 mei 2017 hebben wij een informatieavond in de Grote Kerk georganiseerd om de plannen te presenteren. De avond werd zeer goed bezocht. Op 8 juni 2017 heeft u kennis genomen van de projectbrochure en naar aanleiding hiervan voor de jaren 2017 t/m 2020 een éénmalige bijdrage van €280.000 ter beschikking gesteld. Een substantieel deel hiervan wordt gedekt uit de Toeristisch Impuls Veere. In september 2017 heeft de eigenaar Stichting Monumenten Bezit een zolder in de kerk aangebracht om zo een fysieke scheiding aan te brengen tussen mens en vleermuis.


15-05-2017

 1 mei is de projectbrochure opgeleverd. Deze brochure wordt op 8 juni voorgelegd aan de raad. Op 16 mei organiseren wij een informatieavond waarin de plannen van de grote kerk gepresenteerd worden aan het grote publiek. Daarnaast hebben we een kwartiermaker aangesteld, Kathrin Ginsberg (directeur CBK). Zij start onder begeleiding van Ernst Veen het fondsenwervingstraject op. Bedoeling is dat in de loop van 2018 met een deel van de voorgenomen programmering gestart wordt.


31-01-2017

 In december heeft de raad opdracht verleend voor de 2e fase van de opdracht. In deze fase wordt een ontwerp gemaakt voor onder meer de entree, restaurant en publieke functies. Daarnaast worden de definitieve programmering en projectvoorstellen met definitieve investerings- en exploitatieramingen opgesteld. Dit wordt opgeleverd in de vorm van een projectbrochure, waarmee het bestuur van de Grote Kerk onder begeleiding van Ernst Veen het fondsenwervingstraject op kan starten. Deze rapportage wordt voor de zomer voorgelegd aan de raad. Bedoeling is dat in de loop van 2018 met een deel van de voorgenomen programmering gestart wordt.


31-01-2017

De rapportage van de 1e fase is afgerond. Op 21 november hebben wij een informatieavond in de Grote kerk georganiseerd om de plannen uit deze rapportage te presenteren aan belangstellenden. De belangstelling was groot, er waren zo'n 175 bezoekers.  In december heeft de raad opdracht verleend voor de 2e fase van de opdracht. In deze fase wordt een ontwerp gemaakt voor onder meer de entree, restaurant en publieke functies. Daarnaast worden de definitieve programmering en projectvoorstellen met definitieve investerings- en exploitatieramingen opgesteld. Dit wordt opgeleverd in de vorm van een projectbrochure, waarmee het bestuur van de Grote Kerk onder begeleiding van Ernst Veen het fondsenwervingstraject op kan starten. In de loop van 2018 kan dan met een deel van de voorgenomen programmering gestart worden.


17-11-2016

De rapportage van de 1e fase is afgerond. In december besluit de raad over de opdrachtverlening voor de 2e fase van de opdracht. In deze fase wordt een ontwerp gemaakt voor onder meer de entree, restaurant en publieke functies. Daarnaast worden de definitieve programmering en projectvoorstellen met definitieve investerings- en exploitatieramingen opgesteld. Dit wordt opgeleverd in de vorm van een projectbrochure, waarmee het bestuur van de Grote Kerk onder begeleiding van Ernst Veen het fondsenwervingstraject op kan starten. In de loop van 2018 kan dan met een deel van de voorgenomen programmering gestart worden.


06-09-2016

Er zijn in 2015 veel zaken veranderd, waardoor onze blik op het proces aangepast moest worden: de uitgestelde overdracht van eigendom van de Grote Kerk van de Rijksdienst naar de Nationale Monumenten Organisatie verhinderde de mogelijkheid tot het maken van onder meer meerjarige huurafspraken, de bezuinigingsopgave van de provincie Zeeland, waardoor zij geen structurele financieel steun kunnen bieden voor een culturele invulling van de kerk en het feit dat de in de plannen voorgestelde verhuizing van vleermuizen een zeer langdurig en onzeker traject gaat worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we 2016 gebruiken als overgangsjaar. In 2016 wordt de Grote Kerk gehuurd door MPZ en mag SDC de MPZ-programmering aanvullen. In de tussentijd zal Ernst Veen/XPEX in 2016 bestuursleden werven, de stichting oprichten, fondsen te werven, aan de programmering voor 2017 e.v. te werken en de investerings- en exploitatiebegroting opstellen.   Daarnaast spreken de NMO en SMB dit jaar verschillende keren over de manier waarop zij deze ontwikkeling kunnen ondersteunen. Bij het RCE is subsidie aangevraagd tbv dit proces. Deze subsidieaanvraag is echter eind februari afgewezen vanwege te weinig budget bij RCE.  Daarnaast zijn we in 2015 de samenwerking aangegaan met de University College Roosevelt (UCR). In 2016 zullen zij diverse activiteiten in Veere organiseren, zoals onder meer satelliet colleges in het Stadhuis en een Summer School met internationale bijdragen van studenten en docenten.


12-07-2016

Er zijn in 2015 veel zaken veranderd, waardoor onze blik op het proces aangepast moest worden: de uitgestelde overdracht van eigendom van de Grote Kerk van de Rijksdienst naar de Nationale Monumenten Organisatie verhinderde de mogelijkheid tot het maken van onder meer meerjarige huurafspraken, de bezuinigingsopgave van de provincie Zeeland, waardoor zij geen structurele financieel steun kunnen bieden voor een culturele invulling van de kerk en het feit dat de in de plannen voorgestelde verhuizing van vleermuizen een zeer langdurig en onzeker traject gaat worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we 2016 gebruiken als overgangsjaar. In 2016 wordt de Grote Kerk gehuurd door MPZ en mag SDC de MPZ-programmering aanvullen. In de tussentijd zal Ernst Veen/XPEX in 2016 bestuursleden werven, de stichting oprichten, fondsen te werven, aan de programmering voor 2017 e.v. te werken en de investerings- en exploitatiebegroting opstellen.   Daarnaast spreken de NMO en SMB dit jaar verschillende keren over de manier waarop zij deze ontwikkeling kunnen ondersteunen. Bij het RCE is subsidie aangevraagd tbv dit proces. Deze subsidieaanvraag is echter eind februari afgewezen vanwege te weinig budget bij RCE.  Daarnaast zijn we in 2015 de samenwerking aangegaan met de University College Roosevelt (UCR). In 2016 zullen zij diverse activiteiten in Veere organiseren, zoals onder meer satelliet colleges in het Stadhuis, een Summer School met internationale bijdragen van studenten en docenten en de verkenning naar een expositie in de Grote Kerk.


16-06-2016

Er zijn in 2015 veel zaken veranderd, waardoor onze blik op het proces aangepast moest worden: de uitgestelde overdracht van eigendom van de Grote Kerk van de Rijksdienst naar de Nationale Monumenten Organisatie verhinderde de mogelijkheid tot het maken van onder meer meerjarige huurafspraken, de bezuinigingsopgave van de provincie Zeeland, waardoor zij geen structurele financieel steun kunnen bieden voor een culturele invulling van de kerk en het feit dat de in de plannen voorgestelde verhuizing van vleermuizen een zeer langdurig en onzeker traject gaat worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we 2016 gebruiken als overgangsjaar. In 2016 wordt de Grote Kerk gehuurd door MPZ en mag SDC de MPZ-programmering aanvullen. In de tussentijd zal Ernst Veen/XPEX in 2016 bestuursleden werven, de stichting oprichten, fondsen te werven, aan de programmering voor 2017 e.v. te werken en de investerings- en exploitatiebegroting opstellen.   Daarnaast spreken de NMO en SMB dit jaar verschillende keren over de manier waarop zij deze ontwikkeling kunnen ondersteunen. Bij het RCE is subsidie aangevraagd tbv dit proces. Deze subsidieaanvraag is echter eind februari afgewezen vanwege te weinig budget bij RCE.  Daarnaast zijn we in 2015 de samenwerking aangegaan met de University College Roosevelt (UCR). In 2016 zullen zij diverse activiteiten in Veere organiseren, zoals onder meer satelliet colleges in het Stadhuis, een Summer School met internationale bijdragen van studenten en docenten en de voorbereiding voor een herfstexpositie in de Grote Kerk.


06-04-2016

Er zijn in 2015 veel zaken veranderd, waardoor onze blik op het proces aangepast moest worden: de uitgestelde overdracht van eigendom van de Grote Kerk van de Rijksdienst naar de Nationale Monumenten Organisatie verhinderde de mogelijkheid tot het maken van onder meer meerjarige huurafspraken, de bezuinigingsopgave van de provincie Zeeland, waardoor zij geen structurele financieel steun kunnen bieden voor een culturele invulling van de kerk en het feit dat de in de plannen voorgestelde verhuizing van vleermuizen een zeer langdurig en onzeker traject gaat worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we 2016 gebruiken als overgangsjaar. In 2016 wordt de Grote Kerk gehuurd door MPZ en mag SDC de MPZ-programmering aanvullen. In de tussentijd zal Ernst Veen/XPEX in 2016 bestuursleden werven, de stichting oprichten, fondsen te werven, aan de programmering voor 2017 e.v. te werken en de investerings- en exploitatiebegroting opstellen. Voor de zomer wordt een regionale consultatieronde georganiseerd, waarin we belanghebbenden meenemen in het proces.  Daarnaast spreken de NMO en SMB dit jaar verschillende keren over de manier waarop zij deze ontwikkeling kunnen ondersteunen. Bij het RCE is subsidie aangevraagd tbv dit proces. Deze subsidieaanvraag is echter eind februari afgewezen vanwege te weinig budget bij RCE.  Daarnaast zijn we in 2015 de samenwerking aangegaan met de University College Roosevelt (UCR). In 2016 zullen zij diverse activiteiten in Veere organiseren, zoals onder meer satelliet colleges in het Stadhuis, een Summer School met internationale bijdragen van studenten en docenten en de voorbereiding voor een herfstexpositie in de Grote Kerk.


19-01-2016

Er zijn in 2015 veel zaken veranderd, waardoor onze blik op het proces aangepast moest worden: de uitgestelde overdracht van eigendom van de Grote Kerk van de Rijksdienst naar de Nationale Monumenten Organisatie verhinderde de mogelijkheid tot het maken van onder meer meerjarige huurafspraken, de bezuinigingsopgave van de provincie Zeeland, waardoor zij geen structurele financieel steun kunnen bieden voor een culturele invulling van de kerk en het feit dat de in de plannen voorgestelde verhuizing van vleermuizen een zeer langdurig en onzeker traject gaat worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we 2016 gebruiken als overgangsjaar. In 2016 wordt de Grote Kerk gehuurd door MPZ en mag SDC de MPZ-programmering aanvullen. In de tussentijd zal Ernst Veen/XPEX in 2016 bestuursleden werven, de stichting oprichten, fondsen te werven, aan de programmering voor 2017 e.v. te werken en de investerings- en exploitatiebegroting opstellen. Bij het RCE is subsidie aangevraagd tbv dit proces. Daarnaast zijn we in 2015 de samenwerking aangegaan met de University College Roosevelt (UCR). In 2016 zullen zij diverse activiteiten in Veere organiseren, zoals onder meer satelliet colleges in het Stadhuis, een Summer School met internationale bijdragen van studenten en docenten en de voorbereiding voor een herfstexpositie in de Grote Kerk.


07-01-2016

We willen het jaar 2016 gebruiken als overgangsjaar. In 2016 wordt de Grote Kerk gehuurd door MPZ en mag SDC de MPZ-programmering aanvullen. In de tussentijd zal Ernst Veen/XPEX in 2016 bestuursleden werven, de stichting oprichten, fondsen te werven, aan de programmering voor 2017 e.v. te werken en de investerings- en exploitatiebegroting opstellen. Bij het RCE is subsidie aangevraagd tbv dit proces. Daarnaast gaan we samenwerken met de University College Roosevelt (UCR). In 2016 zullen zij diverse activiteiten in Veere organiseren, zoals onder meer satelliet colleges in het Stadhuis, een Summer School met internationale bijdragen van studenten en docenten en de voorbereiding voor een herfstexpositie in de Grote Kerk.


26-11-2015

We willen het jaar 2016 gebruiken als overgangsjaar. In 2016 wordt de Grote Kerk gehuurd door MPZ en mag SDC de MPZ-programmering aanvullen. In de tussentijd willen we Ernst Veen/XPEX de opdracht verlenen om o.a. de stichting op te zetten, fondsen te werven, aan de programmering voor 2017 e.v. te werken en de investerings- en exploitatiebegroting op te stellen. Deze offerte wordt in december aan u voorgelegd. Daarnaast is subsidie bij het RCE aangevraagd tbv dit proces.


16-11-2015

Door veranderende condities is er enige vertraging opgelopen in het proces naar een nieuw gebruiksconcept van de Grote Kerk en daarmee ook in het oprichten van een stichting die de Grote Kerk gaat huren.Voor het overbruggingsjaar 2016 zijn afspraken gemaakt met MPZ en SDC over de huur en het gebruik van de Grote Kerk. Uiteraard wordt de gemeenteraad van eventuele relevante ontwikkelingen op de hoogte gehouden.


15-10-2015

Door veranderende condities is er enige vertraging opgelopen in het proces naar een nieuw gebruiksconcept van de Grote Kerk en daarmee ook in het oprichten van een stichting die de Grote Kerk gaat huren.Voor het overbruggingsjaar 2016 zijn afspraken gemaakt met MPZ en SDC over de huur en het gebruik van de Grote Kerk.


25-08-2015

Door veranderende condities is er enige vertraging opgelopen in het proces naar een nieuw gebruiksconcept van de Grote Kerk en daarmee ook in het oprichten van een stichting die de Grote Kerk gaat huren. Met partijen voor beheer / huur van de Grote Kerk zijn er gesprekken geweest voor het overbruggingsjaar 2016. In oktober a.s. zullen wij de gemeenteraad hierover nader informeren.


24-08-2015

Door veranderende condities is er enige vertraging opgelopen in het proces naar een nieuw gebruiksconcept van de Grote Kerk en daarmee ook in het oprichten van een stichting die de Grote Kerk gaat huren. Met partijen voor beheer / huur van de Grote Kerk zijn er gesprekken geweest voor het overbruggingsjaar 2016. In september a.s. zullen wij de gemeenteraad hierover nader informeren.


22-05-2015

In de raadsvergadering van 13 november jl. heeft u de uitgangspunten en kaders vastgesteld voor de Grote Kerk in Veere. Wij hebben aangegeven in december een vervolg procesvoorstel, inclusief de offerte van Ernst Veen, ter besluitvorming aan u voor te leggen.

Tijdens de vergadering stelde u verschillende vragen. Wij hebben meer tijd nodig om onder andere deze vragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden. Wij komen in een later stadium bij u terug met een voorstel.

Inmiddels hebben wij u in een memo  op de hoogte gebracht van de veranderende condities waardoor het voorstel doorschuift naar een later moment. In diezelfde memo  blikken we vooruit naar 2016. Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze memo (d.d. 19 februari). 


20-03-2015

In de raadsvergadering van 13 november jl. heeft u de uitgangspunten en kaders vastgesteld voor de Grote Kerk in Veere. Wij hebben aangegeven in december een vervolg procesvoorstel, inclusief de offerte van Ernst Veen, ter besluitvorming aan u voor te leggen.

Tijdens de vergadering stelde u verschillende vragen. Wij hebben meer tijd nodig om onder andere deze vragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden. Wij komen in een later stadium bij u terug met een voorstel.

Inmiddels hebben wij u in een memo  op de hoogte gebracht van de veranderende condities waardoor het voorstel doorschuift naar een later moment. In diezelfde memo  blikken we vooruit naar 2016. Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze memo (d.d. 19 februari). 


17-03-2015

In de raadsvergadering van 13 november jl. heeft u de uitgangspunten en kaders vastgesteld voor de Grote Kerk in Veere. Wij hebben aangegeven in december een vervolg procesvoorstel, inclusief de offerte van Ernst Veen, ter besluitvorming aan u voor te leggen.

Tijdens de vergadering stelde u verschillende vragen. Wij hebben meer tijd nodig om onder andere deze vragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden. Wij komen in een later stadium bij u terug met een voorstel.

Inmiddels hebben wij u in een memo  op de hoogte gebracht van de veranderende condities waardoor het voorstel doorschuift naar een later moment. In diezelfde memo  blikken we vooruit naar 2016. Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze memo (d.d. 19 februari). 


17-03-2015

In de raadsvergadering van 13 november jl. heeft u de uitgangspunten en kaders vastgesteld voor de Grote Kerk in Veere. Wij hebben aangegeven in december een vervolg procesvoorstel, inclusief de offerte van Ernst Veen, ter besluitvorming aan u voor te leggen.

Tijdens de vergadering stelde u verschillende vragen. Wij hebben meer tijd nodig om onder andere deze vragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden. Wij komen in een later stadium bij u terug met een voorstel.


08-12-2014

In de raadsvergadering van 13 november jl. heeft u de uitgangspunten en kaders vastgesteld voor de Grote Kerk in Veere. Wij hebben aangegeven in december een vervolg procesvoorstel, inclusief de offerte van Ernst Veen, ter besluitvorming aan u voor te leggen.

Tijdens de vergadering stelde u verschillende vragen. Wij hebben meer tijd nodig om onder andere deze vragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden. Wij komen in een later stadium bij u terug met een voorstel.


03-09-2014

G
Tijd

.

G
Geld

.