Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere
Projectleider/budgethouder
Baas Piet
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Er is een plan van aanpak vastgesteld voor een integrale aanpak van de diverse zaken die spelen rondom het Veerse Meer en het Kanaal door Walcheren bij de stad Veere. Onder andere de geluidproblematiek van de cruiseschepen, de mogelijke aanleg van een stroomkabel en een stroomkast etc. (met een overzicht van de kosten en opbrengsten) én de eventuele realisering van een extra aanlegmogelijkheid (t.b.v. de rondvaartboot) in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren komen daarbij aan de orde. Het streven is, dat e.e.a. gereed is voor de start van het seizoen 2017.Toelichting

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander met externe gebruikers besproken. Onder andere  als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk stilgelegd. Met de aanleg van voldoende walstroomcapaciteit en andere voorzieningen in april 2017 hopen wij dat de hinderlijke situatie voor een groot deel is opgelost. Inmiddels is met de provincie Zeeland afgesproken dat wij de steiger voor de cruiseschepen officieel zullen overnemen  en hebben wij voor de toekomst gemeentelijke regels vastgesteld voor het aan- en afmeren van cruiseschepen. Ook het toewijzen van ligplaatsen voor cruiseschepen aan de rederijen gebeurd vanaf 2018 door ons college.  Wij hopen dat hiermee in 2018 de klachten van omwonenden tot het verleden behoren. Afhankelijk hiervan worden t.z.t. in overleg met de gebruiker de voorbereidingen voor een eventuele extra steiger weer opgepakt.

G
Kwaliteit
12-02-2018

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. Onder andere  als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk stilgelegd. Met de aanleg van voldoende walstroomcapaciteit en andere voorzieningen in april 2017 hopen wij dat de hinderlijke situatie voor een groot deel is opgelost. Inmiddels is met de provincie Zeeland afgesproken dat wij de steiger voor de cruiseschepen officieel zullen overnemen  en hebben wij voor de toekomst gemeentelijke regels vastgesteld voor het aan- en afmeren van cruiseschepen. Ook het toewijzen van ligplaatsen voor cruiseschepen aan de rederijen gebeurd vanaf 2018 door ons college.  Wij hopen dat hiermee in 2018 de klachten van omwonenden tot het verleden behoren. Afhankelijk hiervan worden t.z.t. in overleg met Rederij Dijkhuizen de voorbereidingen voor een eventuele extra steiger weer opgepakt (omwonenden gaven aan hiertegen tot in hoogste instantie bezwaar / beroep te zullen aantekenen).


04-09-2017

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. Onder andere  als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk stilgelegd. Met de aanleg van voldoende walstroomcapaciteit in april 2017 zal de hinderlijke situatie voor een groot deel zijn opgelost. Op dit moment vinden onderhandelingen met de provincie Zeeland plaats om de steiger voor de cruiseschepen over te nemen en verder wordt een gemeentelijke verordening voorbereid om voor de toekomst regels vast te stellen voor het aan- en afmeren van cruiseschepen. Wij hopen, dat hiermee in 2018 de klachten van omwonenden tot het verleden behoren. Afhankelijk hiervan worden t.z.t. in overleg met Rederij Dijkhuizen de voorbereidingen voor een eventuele extra steiger weer opgepakt (omwonenden gaven aan hiertegen tot in hoogste instantie bezwaar / beroep te zullen aantekenen).


12-04-2017

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. Onder andere  als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk stilgelegd. Met de aanleg van voldoende walstroomcapaciteit in april 2017 zal de hinderlijke situatie voor een groot deel zijn opgelost. De besprekingen met Rederij Dijkhuizen zijn weer hervat. In de loop van 2017 volgt nadere informatie.


10-02-2017

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. Onder andere  als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk stilgelegd. Als het goed is zijn deze klachten in het voorjaar 2017 opgelost. De besprekingen met Rederij Dijkhuizen zijn weer hervat. In de loop van 2017 volgt nadere informatie.


10-02-2017

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. Onder andere  als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk stilgelegd. Als het goed is zijn deze klachten in het voorjaar 2017 opgelost. De besprekingen met Rederij Dijkhuizen zijn weer hervat. In de loop van 2017 volgt nadere informatie.


12-08-2016

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. In 2016 wordt dit nader uitgewerkt en volgt nadere informatie. Insteek is ingebruikname voor het seizoen 2017.


15-04-2016

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. In de eerste helft van 2016 wordt dit nader uitgewerkt en volgt nadere informatie. Insteek is ingebruikname eind 2016 / begin 2017.


01-02-2016

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. In de eerste helft van 2016 wordt dit nader uitgewerkt en volgt nadere informatie.


15-01-2016

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. In de eerste helft van 2016 wordt dit nader uitgewerkt en volgt nadere informatie.


16-11-2015

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Na het toeristenseizoen gaan wij één en ander met de rederijen verder bespreken. In 2016 volgt nadere informatie.


22-10-2015

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Na het toeristenseizoen gaan wij één en ander met de rederijen verder bespreken.


24-08-2015

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Na het toeristenseizoen gaan wij één en ander met de rederijen verder bespreken.


24-08-2015

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Na het toeristenseizoen gaan wij één en ander met de rederijen verder bespreken.


24-08-2015

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Na het toeristenseizoen gaan wij één en ander met de rederijen verder bespreken.

In onderzoek is of we de aanlegmogelijkheden voor schepen bij de stad Veere kunnen verbeteren. Dit geldt ook voor rondvaartboten en het "rondje-met-het-pontje". Op dit moment zijn wijn in gesprek met de 2 rederijen en de provincie Zeeland. Als er meer duidelijkheid is zullen wij u over de voortgang rapporteren.


24-08-2015

aa


22-05-2015

In onderzoek is of we de aanlegmogelijkheden voor schepen bij de stad Veere kunnen verbeteren. Dit geldt ook voor rondvaartboten en het "rondje-met-het-pontje". Op dit moment zijn wijn in gesprek met de 2 rederijen en de provincie Zeeland. Als er meer duidelijkheid is zullen wij u over de voortgang rapporteren.


20-03-2015

In onderzoek is of we de aanlegmogelijkheden voor schepen bij de stad Veere kunnen verbeteren. Dit geldt ook voor rondvaartboten en het "rondje-met-het-pontje". Op dit moment zijn wijn in gesprek met de 2 rederijen en de provincie Zeeland. Als er meer duidelijkheid is zullen wij u over de voortgang rapporteren.


20-03-2015

03-09-2014

G
Tijd
G
Geld