Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere

8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere
Projectleider/budgethouder
Baas Piet
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 30-09-2012
Einddatum: 30-12-2016

Om het cultuurtoerisme te stimuleren is versterking van de marketing en promotie (branding) van de stad Veere een continue proces. Aandachtspunten onder andere: economisch-toeristisch ondernemerschap in de Schotse Huizen / herbestemming / herinrichting stadhuismuseum zodat er meer bezoekers komen / grotere rol Grote Kerk in cultuurtoeristische en economische functie stad Veere, waardoor de potentie beter benut wordt. De insteek is om hiervoor in overleg met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere) op gerichte tijden aandacht te hebben (zoals bijvoorbeeld bij het proces rondom de Grote Kerk).Toelichting

G
Kwaliteit

Al enkele jaren werken wij aan  een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. 

05-09-2017

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. In voorkomende gevallen vindt over één en ander overleg plaats met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere).


10-02-2017

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze samenwerking is bijvoorbeeld ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei 2015. In voorkomende gevallen vindt over één en ander overleg plaats met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere).


12-08-2016

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei 2015. Met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere) wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.  Indien daartoe aanleiding is volgt in 2016 verdere rapportage hierover.


15-04-2016

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei 2015. Met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere) wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.  In 2016 volgt verdere rapportage hierover.


01-02-2016

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei 2015. Met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere) wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.  In 2016 volgt verdere rapportage hierover.


15-01-2016

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei 2015. Met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere) wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.  In 2016 volgt verdere rapportage hierover.


16-11-2015

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei 2015. Met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere) wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.  In 2016 volgt verdere rapportage hierover.


14-10-2015

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei 2015.


13-08-2015

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei 2015.


13-07-2015

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Afgesproken is om de gemeentelijke en private ambities met elkaar te verbinden (synergie) en te kiezen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op zaterdag 9 en zondag 10 mei 2015.


22-05-2015

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Afgesproken is om de gemeentelijke en private ambities met elkaar te verbinden (synergie) en te kiezen voor een eenduidige aanpak, aansluitend bij bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (uitgebracht in het kader van de studie naar de gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk). Deze gecombineerde strategische gedachte is verder uitgewerkt, onder andere door samenwerking met Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op zaterdag 9 en zondag 10 mei 2015.


07-05-2015

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Afgesproken is om de gemeentelijke en private ambities met elkaar te verbinden (synergie) en te kiezen voor een eenduidige aanpak, aansluitend bij bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (uitgebracht in het kader van de studie naar de gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk). Momenteel wordt deze gecombineerde strategische gedachte verder uitgewerkt, onder andere door samenwerking met Museum Veere. Ook wordt deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op zaterdag 9 en zondeg 10 mei 2015.


30-04-2015

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere waaronder de Stichting Delta Cultureel. Afgesproken is om de gemeentelijke en private ambities met elkaar te verbinden (synergie) en te kiezen voor een eenduidige aanpak. Er wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals deze is geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (uitgebracht in het kader van de studie naar de gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk). Momenteel wordt deze gecombineerde strategische gedachte verder uitgewerkt.


13-04-2015

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere waaronder de Stichting Delta Cultureel. Afgesproken is om de gemeentelijke en private ambities met elkaar te verbinden (synergie) en te kiezen voor een eenduidige aanpak. Er wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals deze is geformuleerd in het rapport van bureau XPEX. Momenteel wordt dit verder uitgewerkt.


12-03-2015

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere waaronder de Stichting Delta Cultureel. Dit biedt kansen voor koppeling tussen gemeentelijke en private ambities (synergie). Er wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals deze is geformuleerd in het rapport van bureau XPEX. Momenteel wordt dit verder uitgewerkt.


10-02-2015

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere. Dit lijkt kansen te bieden voor zinvolle koppelingen tussen gemeentelijke en private ambities (synergie). Mogelijk kan worden aangesloten bij de ideeën rond de grote kerk en de plannen van de Stichting Delta Cultureel. Momenteel wordt dit verder uitgewerkt.


02-02-2015

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere. Dit lijkt kansen te bieden voor zinvolle koppelingen tussen gemeentelijke en private ambities (synergie). Mogelijk kan worden aangesloten bij de ideeën rond de grote kerk en de plannen van de Stichting Delta Cultureel. Momenteel wordt dit verder uitgewerkt.


10-12-2014

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn oriënterende contacten met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere. Dit lijkt kansen te bieden voor zinvolle koppelingen tussen gemeentelijke en private ambities (synergie). Mogelijk kan worden aangesloten bij de ideeën rond de grote kerk en de plannen van de Stichting Delta Cultureel.


18-11-2014

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn oriënterende contacten met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere. Dit lijkt kansen te bieden voor zinvolle koppelingen tussen gemeentelijke en private ambities (synergie). Mogelijk kan worden aangesloten bij de ideeën rond de grote kerk.


12-11-2014

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn oriënterende contacten met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere. Dit lijkt kansen te bieden voor zinvolle koppelingen tussen gemeentelijke en private ambities (synergie). Mogelijk kan worden aangesloten bij de ideeën rond de grote kerk.


12-11-2014

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn oriënterende contacten met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere. Dit lijkt kansen te bieden voor zinvolle koppelingen tussen gemeentelijke en private ambities (synergie).


16-10-2014

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn oriënterende contacten geweest met adviesbureaus. Deze hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Intussen hebben we op ambtelijk niveau contact met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere. Dit lijkt kansen te bieden voor uitwerking waarbij zinvolle koppelingen kunnen worden gemaakt tussen gemeentelijke en private ambities (synergie).


16-09-2014

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn oriënterende contacten geweest met adviesbureaus. Deze hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Onlangs is er contact geweest met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere. Na de zomerperiode van 2014 wordt dit verder uitgewerkt.


12-08-2014

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn oriënterende contacten geweest met adviesbureaus. Deze hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Onlangs is er contact geweest met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere. Na de zomerperiode wordt dit verder uitgewerkt.


15-07-2014

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn oriënterende contacten geweest met adviesbureaus. Deze hebben niet hetb gewenste resultaat opgeleverd. Onlangs is er contact geweest met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere. Na de zomerperiode wordt dit verder uitgewerkt.


12-06-2014

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een doordacht plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Dit wordt in 2014 verder uitgewerkt. Er zijn oriënterende contacten geweest met adviesbureaus. Zeer binnenkort wordt met een representatieve delegatie uit de stad Veere gesproken. De contacten hiervoor zijn gelegd.


14-05-2014

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een doordacht plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Dit wordt in 2014 verder uitgewerkt. Er zijn contacten met adviesbureaus om een dergelijk plan op te stellen. Ook de stad Veere wordt hierbij betrokken. De eerste oriënterende contacten hiervoor zijn gelegd.


09-04-2014

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een doordacht plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Dit wordt in 2014 verder uitgewerkt. Er zijn contacten met adviesbureaus om een dergelijk plan op te stellen. Ook de stad Veere wordt hierbij betrokken.


11-03-2014

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een doordacht plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Dit wordt in 2014 verder uitgewerkt. Er zijn contacten met adviesbureaus om een dergelijk plan op te stellen.


23-01-2014

In 2013 is begonnen met de voorbereiding van een doordacht plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Dit wordt in 2014 verder uitgewerkt.


02-01-2014

Een interne werkgroep onder leiding van de projectleider formuleert doelstellingen en oriënteert zich op deskundige externe begeleiding en ondersteuning. Hierbij wordt aangesloten bij vorderingen in dossiers als Placemaking, Grote Kerk stad Veere, stadhuismuseum en (uitvoering van) Placemaking. Met een aantal partijen worden gesprekken gevoerd om de doelstelling aan te scherpen.


25-11-2013

Een interne werkgroep onder leiding van de projectleider formuleert doelstellingen en oriënteert zich op deskundige externe begeleiding en ondersteuning. Hierbij wordt aangesloten bij vorderingen in dossiers als Placemaking, grote kerk stad Veere, stadhuismuseum en (uitvoering van) Placemaking. Met een aantal partijen worden verkennende gesprekken gevoerd om de doelstelling aan te scherpen.


26-08-2013

Een interne werkgroep onder leiding van de projectleider formuleert doelstellingen en oriënteert zich op deskundige externe begeleiding en ondersteuning. Hierbij wordt aangesloten bij vorderingen in dossiers als Placemaking, grote kerk stad Veere, stadhuismuseum en (uitvoering van) Placemaking


24-07-2013

Een interne werkgroep onder leiding van de projectleider formuleert doelstellingen en oriënteert zich op deskundige externe begeleiding en ondersteuning.


23-05-2013

Het traject staat nog aan het begin, er is geen aanleiding om vraagtekens te zetten bij de geformuleerde doelstellingen


G
Tijd

In de winterperiode 2014/2015 is een plan uitgewerkt. De campagne is gestart met de opening van Museum Veere (28 maart 2015) en de 'Europa om de hoek Kijkdagen' op 9 en 10 mei 2015. Dit laatste staat ook in relatie tot de ontvangen subsidie vanuit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (OP-zuid) voor het project Veelzijdig Veere.

G
Geld

Interne (personele) kosten zijn gedekt vanuit de afdelingsbudgetten. De externe kosten zijn deels betaald uit de toegekende subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling / Operationeel Programma Zuid-Nederland. Omdat de gemeentelijke ambities en belangen worden gedeeld met Stichting Delta Cultureel, Stichting Museum Veere en de ondernemers in stad, dragen ook deze partijen bij.