Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere

8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere
Projectleider/budgethouder
Baas Piet
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 26-09-2013
Einddatum: 30-12-2016

Vanuit de lijnorganisatie moeten de volgende uit Veelzijdig Veere voortvloeiende zaken in de komende jaren worden opgestart (op het moment, dat de betreffende zaken praktisch, technisch én financieel gezien kunnen worden ingepland):

  • opstarten voorbereiden herinrichting Markt en de omgeving van de Grote Kerk.
  • voorbereiding van het bestemmingsplan voor het Oranjeplein.
  • watervervoer op het Veerse Meer als onderdeel van het project Ecoferium Veerse Dam.
  • een plan voor de oplossing van het fietsparkeren in de stad Veere (in overleg met een plaatselijk initiatiefnemer).

Voor zover relevant worden deze zaken inhoudelijk meegenomen in de betreffende programma's en thema's van de begroting.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

Het  parkeerverwijssysteem is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere. Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. Uw raad stelde deze documenten op 1 oktober 2015 vast, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen waren voor het  opgestelde bestemmingsplan. Het concept-bestemmingsplan was in oktober 2017 gereed.   Voordat het concept-bestemmingsplan wordt gepubliceerd is het de bedoeling om het in de loop van 2018 eerst informeel voor te leggen aan de commissie RO.

12-02-2018

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

Het  parkeerverwijssysteem is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere. Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. Uw raad stelde deze documenten op 1 oktober 2015 vast, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen waren voor het  opgestelde bestemmingsplan. Het concept-bestemmingsplan was in oktober 2017 gereed.   Voordat het concept-bestemmingsplan wordt gepubliceerd is het de bedoeling om het eerst informeel voor te leggen aan de commissie RO.


12-02-2018

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging. Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. De concept-evaluatie van het DPO-rapport (met daarin aangegeven de mogelijke functies) is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein was in oktober 2017 gereed.. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere en op dit moment vindt informeel overleg plaats met een aantal direct betrokkenen. Twee zaken waren aanleiding voor vertraging in het proces. Ten eerste leidde het informeel overleg met een direct betrokkene niet tot overeenstemming. Ten tweede ontvingen wij het verzoek van de Stichting Behoud Hoogaars tot het opnemen van een houtwerf met ligplaatsen in het concept-bestemmingsplan Oranjeplein. Het verplichte exploitatieplan is in voorbereiding. Voordat het concept-bestemmingsplan wordt gepubliceerd is het de bedoeling om het eerst informeel voor te leggen aan de commissie RO.


05-09-2017

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het concept-DPO-rapport (met daarin aangegeven de mogelijke functies) is ontvangen en de procedure voor een nieuw bestemmingsplan is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. Op dit moment vindt informeel overleg plaats met een aantal direct betrokkenen. Het concept-bestemmingsplan is in oktober 2017 gereed. Daarna een publicatie voor een informele inzage-ronde. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in de eerste helft van 2018.  De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.


10-02-2017

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het concept-DPO-rapport (met daarin aangegeven de mogelijke functies) is ontvangen en de procedure voor een nieuw bestemmingsplan is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in december 2017.  De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.


10-02-2017

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het concept-DPO-rapport (met daarin aangegeven de mogelijke functies) is ontvangen en de procedure voor een nieuw bestemmingsplan is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in december 2017.  De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.


17-08-2016

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het concept-DPO-rapport (met daarin aangegeven de mogelijke functies) is ontvangen en de procedure voor een nieuw bestemmingsplan is in voorbereiding . Vooralsnog gaan we uit van vaststelling in de eerste helft van 2017. De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.


15-04-2016

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het concept-DPO-rapport en het concept-bestemmingsplan zijn in voorbereiding.


01-02-2016

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. De planning is om in november 2016 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Voor zover nodig wordt in het Jaarverslag 2015 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


15-01-2016

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. De planning is om in november 2016 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Voor zover nodig wordt in het Jaarverslag 2015 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


16-11-2015

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. De planning is om in november 2016 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Voor zover nodig wordt in het Jaarverslag 2015 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


14-10-2015

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan.

Voor zover nodig wordt in het Jaarverslag 2015 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


13-08-2015

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. Bij de totstandkoming was een klankbordgroep vanuit de stad Veere betrokken, waardoor er breed draagvlak is,

Over de overige onderdelen uit het Handboek wordt in het Jaarverslag 2014 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


13-07-2015

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. Bij de totstandkoming was een klankbordgroep vanuit de stad Veere betrokken, waardoor er breed draagvlak is voor de visiedocumenten.

Over de overige onderdelen uit het Handboek wordt in het Jaarverslag 2014 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


22-05-2015

Opdracht voor een civieltechnisch ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld door het driemanschap ir. L. Harders, B. Schout en drs. P. Sijnke. Op 30 april 2014 is de historische analyse van infrastructuur en bebouwing in een openbare bijeenkomst gepresenteerd. Daarbij is ook het te doorlopen proces geschetst. Verder is een klankbordgroep ingesteld, waarin direct belanghebbenden rond het Oranjeplein zijn vertegenwoordigd, evenals de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere. Tot slot is er ook een maquette gemaakt waarin de mogelijke scenario's voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl' zijn verwerkt. Begin april 2015 is het beeldkwaliteitplan opgeleverd, met daarin opgenomen het civieltechnisch ontwerp. Ook heeft de klankbordgroep haar advies aangeleverd aan het college.

Over de overige onderdelen wordt in het Jaarverslag 2014 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


22-05-2015

Opdracht voor een civieltechnisch ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld door het driemanschap ir. L. Harders, B. Schout en drs. P. Sijnke. Op 30 april 2014 is de historische analyse van infrastructuur en bebouwing in een openbare bijeenkomst gepresenteerd. Daarbij is ook het te doorlopen proces geschetst. Verder is een klankbordgroep ingesteld, waarin direct belanghebbenden rond het Oranjeplein zijn vertegenwoordigd, evenals de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere. Tot slot is er ook een maquette gemaakt waarin de mogelijke scenario's voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl' zijn verwerkt. Begin april 2015 is het beeldkwaliteitplan opgeleverd, met daarin opgenomen het civieltechnisch ontwerp. Ook heeft de klankbordgroep haar advies aangeleverd aan het college. Behandeling van de documenten in de commissie RO en de gemeenteraad staan geagendeerd voor 15 juni respectievelijk 2 juli 2015.

Over de overige onderdelen wordt in het Jaarverslag 2014 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


07-05-2015

Opdracht voor een civieltechnisch ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld door het driemanschap ir. L. Harders, B. Schout en drs. P. Sijnke. Op 30 april 2014 is de historische analyse van infrastructuur en bebouwing in een openbare bijeenkomst gepresenteerd. Daarbij is ook het te doorlopen proces geschetst. Verder is een klankbordgroep ingesteld, waarin direct belanghebbenden rond het Oranjeplein zijn vertegenwoordigd, evenals de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere. Tot slot is er ook een maquette gemaakt waarin de mogelijke scenario's voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl' zijn verwerkt.

Over de overige onderdelen wordt in het Jaarverslag 2014 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


30-04-2015

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Op 30 april 2014 is de historische analyse van de infrastructuur en bebouwing van de stad Veere in een openbare bijeenkomst aan de bevolking gepresenteerd. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld, waarin onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein zijn vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd. De planning is om het beeldkwaliteitplan, het civieltechnisch ontwerp en het advies van de klankbordgroep aan de gemeenteraad voor te leggen in zijn vergadering van 2 juli 2015.

Over de overige onderdelen wordt in het Jaarverslag 2014 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


13-04-2015

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Op 30 april 2014 is de historische analyse van de infrastructuur en bebouwing van de stad Veere in een openbare bijeenkomst aan de bevolking gepresenteerd. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld, waarin onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein zijn vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd. De planning is om het beeldkwaliteitplan, het civieltechnisch ontwerp en het advies van de klankbordgroep aan de gemeenteraad voor te leggen in zijn vergadering van 11 juni 2015.

Over de overige onderdelen wordt in het Jaarverslag 2014 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


12-03-2015

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Op 30 april 2014 is de historische analyse van de infrastructuur en bebouwing van de stad Veere in een openbare bijeenkomst aan de bevolking gepresenteerd. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld, waarin onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein zijn vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd. De planning is om voor de  zomer van 2015 één en ander aan de gemeenteraad voor te leggen.

Over de overige onderdelen wordt in het Jaarverslag 2014 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


06-03-2015

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Op 30 april 2014 is de historische analyse van de infrastructuur en bebouwing van de stad Veere in een openbare bijeenkomst aan de bevolking gepresenteerd. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld, waarin onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein zijn vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd. De planning is om voor de  zomer van 2015 één en ander aan de gemeenteraad voor te leggen.

Over de overige onderdelen wordt in het Jaarverslag 2014 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


06-03-2015

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Op 30 april 2014 is de historische analyse van de infrastructuur en bebouwing van de stad Veere voor in een openbare bijeenkomst aan de bevolking gepresenteerd. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld, waarin onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein zijn vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd. De planning is om voor de  zomer van 2015 één en ander aan de gemeenteraad voor te leggen.

Over de overige onderdelen wordt in het Jaarverslag 2014 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


10-02-2015

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Zij zetten hiervoor in, de heren ir. J.W. Bosch en J. van Minnebruggen. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor is opdracht verleend aan de heren ir. L. Harders en ir. B. Schout (zelfstandig architect resp. planoloog). De beide sporen zijn voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse is opgesteld door de heer drs. P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief. Op 30 april 2014 is deze analyse in een openbare bijeenkomst voor stad Veere gepresenteerd in de kleine kerk. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp. Hiertoe is een klankbordgroep ingesteld, waarin onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd. De klankbordgroep staat onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs. De planning is om voor de  zomer van 2015 één en ander aan de gemeenteraad voor te leggen.

Over de overige onderdelen wordt in het Jaarverslag 2014 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.


10-02-2015

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Zij zetten hiervoor in, de heren ir. J.W. Bosch en J. van Minnebruggen. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor is opdracht verleend aan de heren ir. L. Harders en ir. B. Schout (zelfstandig architect resp. planoloog). De beide sporen zijn voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse is opgesteld door de heer drs. P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief. Op 30 april 2014 is deze analyse in een openbare bijeenkomst voor stad Veere gepresenteerd in de kleine kerk. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp. Hiertoe is een klankbordgroep ingesteld, waarin onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd. De klankbordgroep staat onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs. De planning is om voor de  zomer van 2015 één en ander aan de gemeenteraad voor te leggen.

Over de overige onderdelen wordt in het Jaarverslag 2014 gerapporteerd bij de betreffende posten.


02-02-2015

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Zij zetten hiervoor in, de heren ir. J.W. Bosch en J. van Minnebruggen. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor is opdracht verleend aan de heren ir. L. Harders en ir. B. Schout (zelfstandig architect resp. planoloog). De beide sporen zijn voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse is opgesteld door de heer drs. P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief. Op 30 april 2014 is deze analyse in een openbare bijeenkomst voor stad Veere gepresenteerd in de kleine kerk. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp. Hiertoe is een klankbordgroep ingesteld, waarin onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd. De klankbordgroep staat onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs.


10-12-2014

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Zij zetten hiervoor in, de heren ir. J.W. Bosch en J. van Minnebruggen. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor is opdracht verleend aan de heren ir. L. Harders en ir. B. Schout (zelfstandig architect resp. planoloog). De beide sporen zijn voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse is opgesteld door de heer drs. P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief. Op 30 april 2014 is deze analyse in een openbare bijeenkomst voor stad Veere gepresenteerd in de kleine kerk. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp. Hiertoe is een klankbordgroep ingesteld, waarin onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd. De klankbordgroep staat onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs en is op 27 mei, 26 juni, 28 augustus en 30 oktober 2014 bij elkaar geweest. De volgende vergadering vindt begin januari 2015 plaats, dan wordt aan de hand van een maquette het studiegebied besproken en wordt ook ingegaan op de opmerkingen en vragen vanuit de klankbordgroep tot nu toe.


18-11-2014

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Zij zetten hiervoor in, de heren ir. J.W. Bosch en J. van Minnebruggen. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor is opdracht verleend aan de heren ir. L. Harders en ir. B. Schout (zelfstandig architect resp. planoloog). De beide sporen worden voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse is opgesteld door de heer drs. P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief. Op 30 april 2014 is deze analyse in een openbare bijeenkomst voor stad Veere gepresenteerd in de kleine kerk. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp. Hiertoe is een klankbordgroep ingesteld, waarin onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd. De klankbordgroep staat onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs en is op 27 mei, 26 juni, 28 augustus en 30 oktober 2014 bij elkaar geweest. De volgende vergadering vindt begin januari 2015 plaats, dan wordt aan de hand van een maquette het studiegebied besproken.


12-11-2014

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Zij zetten hiervoor in, de heren ir. J.W. Bosch en J. van Minnebruggen. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor is opdracht verleend aan de heren ir. L. Harders en ir. B. Schout (zelfstandig architect resp. planoloog). De beide sporen worden voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse is opgesteld door de heer drs. P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief. Op 30 april 2014 is deze analyse in een openbare bijeenkomst voor stad Veere gepresenteerd in de kleine kerk. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp. Hiertoe is een klankbordgroep ingesteld, waarin onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd. De klankbordgroep staat onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs en is op 27 mei, 26 juni, 28 augustus en 30 oktober 2014 bij elkaar geweest. De volgende vergadering vindt begin januari 2015 plaats, dan wordt aan de hand van een maquette het studiegebied besproken.


16-10-2014

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Zij zetten hiervoor in, de heren ir. J.W. Bosch en J. van Minnebruggen. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor is opdracht verleend aan de heren ir. L. Harders en ir. B. Schout (zelfstandig architect resp. planoloog). De beide sporen worden voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse is opgesteld door de heer drs. P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief. Op 30 april 2014 is deze analyse in een openbare bijeenkomst voor stad Veere gepresenteerd in de kleine kerk. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp. Hiertoe is een klankbordgroep ingesteld, waarin onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd. De klankbordgroep staat onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs en is op 27 mei, 26 juni en 28 augustus 2014 bij elkaar geweest. De volgende vergadering vindt eind oktober plaats.


16-09-2014

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Zij zetten hiervoor in, de heren ir. J.W. Bosch en J. van Minnebruggen. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor is opdracht verleend aan de heren ir. L. Harders en ir. B. Schout (zelfstandig architect resp. planoloog). De beide sporen worden voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse is opgesteld door de heer drs. P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief. Op 30 april 2014 is deze analyse in een openbare bijeenkomst voor stad Veere gepresenteerd in de kleine kerk. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan. Hiertoe is een klankbordgroep ingesteld, waarin onder andere direct belanghebbenden rond het Oranjeplein vertegenwoordigd. Ook de Middenstandsvereniging Veere, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere hebben enkele bestuursleden afgevaardigd. De klankbordgroep staat onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs en is op 27 mei, 26 juni en 28 augustus 2014 bij elkaar geweest. De volgende vergadering vindt eind oktober plaats.


16-09-2014

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Zij zetten hiervoor in, de heren ir. J.W. Bosch en J. van Minnebruggen. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor is opdracht verleend aan de heren ir. L. Harders en ir. B. Schout (zelfstandig architect resp. planoloog). De beide sporen worden voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse is opgesteld door de heer drs. P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief. Op 30 april 2014 is deze analyse in een openbare bijeenkomst voor stad Veere gepresenteerd in de kleine kerk. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan. De klankbordgroep die het proces zal begeleiden staat onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs. De klankbordgroep is op 27 mei, 26 juni en 28 augustus 2014 bij elkaar geweest. De volgende vergadering vindt eind oktober plaats.


12-08-2014

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Zij zetten hiervoor in, de heren ir. J.W. Bosch en J. van Minnebruggen. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor is opdracht verleend aan de heren ir. L. Harders en ir. B. Schout (zelfstandig architect resp. planoloog). De beide sporen worden voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse is opgesteld door de heer drs. P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief. De analyse is gepresenteerd tijdens de openbare informatiebijeenkomst voor de stad Veere in de kleine kerk op 30 april 2014. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan. De klankbordgroep die het proces zal begeleiden, staat onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs. De klankbordgroep is op 27 mei en 26 juni 2014 bij elkaar geweest. De volgende vergadering vindt eind augustus plaats.


15-07-2014

Opdracht voor een definitief (civieltechnisch) ontwerp Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers. Parallel hieraan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor is opdracht verleend aan de heren L. Harders en B. Schout (zelfstandig architect resp. planoloog). De beide sporen worden voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse is opgesteld door de heer P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief. De analyse is gepresenteerd tijdens de openbare informatiebijeenkomst voor de stad Veere op 30 april 2014. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan. De klankbordgroep die het proces zal begeleiden, staat onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs. De klankbordgroep is op 27 mei en 26 juni 2014 bij elkaar geweest. De volgende vergadering vindt eind augustus plaats.


12-06-2014

Opdrachtverlening voor definitief (civieltechnisch) ontwerp en beeldkwaliteitplan Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers respectievelijk de heren L. Harders en B. Schout (zelfstandig architect resp. planoloog). Deze beide sporen worden voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse is opgesteld door de heer P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief. De analyse is gepresenteerd tijdens de openbare informatiebijeenkomst voor de stad Veere op 30 april 2014. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan. De klankbordgroep die het proces zal begeleiden, staat onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs. De klankbordgroep is op 27 mei 2014 voor het eerst bij elkaar geweest. De volgende vergadering vindt eind juni plaats.


14-05-2014

Opdrachtverlening voor definitief (civieltechnisch) ontwerp en beeldkwaliteitplan Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers respectievelijk de heren L. Harders en B. Schout (zelfstandig architect resp. planoloog). Deze beide sporen worden voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse is opgesteld door de heer P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief. De analyse is gepresenteerd tijdens de openbare informatiebijeenkomst voor de stad Veere op 30 april 2014. Daarbij is ook globaal het proces geschetst voor het ontwerp van het beeldkwaliteitplan. De klankbordgroep die het proces zal begeleiden, staat onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer mr. J.J.P.M. Asselbergs.


09-04-2014

Opdrachtverlening voor definitief (civieltechnisch) ontwerp en beeldkwaliteitplan Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers respectievelijk de heren L. Harders en B. Schout (beiden zelfstandig architect). Deze beide sporen worden voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse wordt opgesteld door de heer P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief.


09-04-2014

Opdrachtverlening voor definitief (civieltechnisch) ontwerp en beeldkwaliteitplan Oranjeplein is verleend aan Bosch Slabbers respectievelijk de heren L. Harders en B. Schout (beiden zelfstandig architect). Deze beide sporen worden voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere. Deze analyse wordt opgesteld door de heer P. Sijnke, historicus van het Zeeuws Archief.


03-04-2014

Opdrachtverlening voor definitief (civieltechnisch) ontwerp en beeldkwaliteitplan Oranjeplein wordt is verleend aan Bosch Slabbers respectievelijk de heren L. Harders en B. Schout (beiden zelfstandig architect). Deze beide sporen worden voorafgegaan door een historische analyse van infrastructuur en bebouwing van de stad Veere.


20-02-2014

Opdrachtverlening voor definitief (civieltechnisch) ontwerp en beeldkwaliteitplan Oranjeplein wordt voorbereid.


20-02-2014

Opdrachtverlening voor definitief (civieltechnisch) ontwerp en beeldkwaliteitplan Oranjeplein wordt voorbereid.


24-01-2014

G
Tijd

De klankbordgroep heeft haar advies over het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp aan het gemeentebestuur op 2 april 2015 vastgesteld. De gemeenteraad heeft dit advies (op voorstel van het college) integraal overgenomen. Dit betekent dat op 2 onderdelen wordt afgeweken van de voorstellen van de externe adviseurs, namelijk voor de nieuwe bestrating voor de Campveerse Toren (deelgebied 1c) en voor de bebouwing in het gebied achter de Kraanstraat (deelgebied 2b). Het concept-bestemmingsplan is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. Op dit moment vindt informeel overleg plaats met een aantal direct betrokkenen. Het concept-bestemmingsplan is in oktober 2017 gereed. Daarna een publicatie voor een informele inzage-ronde. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in de eerste helft van 2018.  De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.

G
Geld

De uitwerking van het "Handboek openbare ruimte voor de historische stadskern" is onderdeel van het project Veelzijdig Veere. Voor dit project is subsidie toegekend vanuit het Operationeel Programma Zuid-Nederland / Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Kosten die niet uit de subsidie kunnen worden gedekt komen ten laste van de reserve grote projecten of van de toekomstige exploitatie van het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. Deze laatste opbrengsten worden in sterke mate bepaald door de toekomstige functies. Hierover worden keuzes gemaakt in het nieuwe bestemmingsplan.