Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering

8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering
Projectleider/budgethouder
Dekker René
Francke Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 09-10-2013
Einddatum: 30-12-2018

Op 10 oktober 2013 stelde u het scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. In juli 2015 stelden wij de nota van werkpakketten vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie.Toelichting

G
Kwaliteit
In 2017 hebben wij onder begeleiding van adviseur Rob Vrolijks van het projectbureau Vrolijks en samen met de havenpartners uit Oostwatering de haalbaarheid onderzocht van het door u op 10 oktober 2013 gekozen ambitiescenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal". Op 28 november 2017 informeerden wij u  over de uitkomst van de haalbaarheidsfase. In gezamenlijk overleg met de havenpartners concludeerden wij dat het ambitiescenario "Locatieontwikkeling" niet haalbaar is vanwege ruimtelijke- en economisch/financiële overwegingen. Om toch te komen tot de gewenste opwaardering van Oostwatering besloten wij  over te stappen naar het scenario "Cafetariamodel". Dit is conform uw besluit van 10 oktober 2013. Hierover informeerden wij u via een raadsmemo bij de ingekomen stukken van uw vergadering van 1 februari 2018.
05-02-2018
In 2017 hebben wij onder begeleiding van adviseur Rob Vrolijks van het projectbureau Vrolijks en samen met de havenpartners uit Oostwatering de haalbaarheid onderzocht van het door u op 10 oktober 2013 gekozen ambitiescenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal". Op 28 november 2017 informeerde wij u via adviseur Rob Vrolijks over de uitkomst van de haalbaarheidsfase. In gezamenlijk overleg met de havenpartners is geconcludeerd dat het ambitiescenario "Locatieontwikkeling" niet haalbaar is vanwege ruimtelijke- en economisch/financiële overwegingen. Om toch te komen tot de gewenste opwaardering van Oostwatering besloten wij op advies van Rob Vrolijks over te stappen naar het scenario "Cafetariamodel". Dit is conform uw besluit van 10 oktober 2013. Hierover informeerden wij u via een raadsmemo bij de ingekomen stukken van uw vergadering van 1 februari 2018.

27-10-2017
In het kader van de uitvoering van het programma "Veelzijdig Veere" stelde u op 10 oktober 2013 u de gebiedsvisie voor het jachthavengebied Oostwatering, en specifiek daaruit het (ontwikkel)scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal",  vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werken onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur Rob Vrolijks dit (ontwikkel)scenario uit. Hiervoor stelden wij op 14 juli 2015 een plan van aanpak ("Nota van werkpakketten") vast. Dit plan van aanpak beschrijft via werkpakketten welke stappen/acties uitgevoerd  moeten worden om te komen tot definitieve planvorming en uiteindelijk realisatie. De komende jaren (vanaf 2015) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur Rob Vrolijks het plan van aanpak/werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om te komen tot stedenbouwkundige- en landschappelijke randvoorwaarden. Momenteel voeren de havenpartners in onderling overleg gesprekken om te komen tot een gezamenlijk/integraal gedragen plan binnen de door u gestelde kaders.

27-10-2017
In het kader van de uitvoering van het programma "Veelzijdig Veere" stelde u op 10 oktober 2013 u de gebiedsvisie voor het jachthavengebied Oostwatering, en specifiek daaruit het (ontwikkel)scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal",  vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werken onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur Rob Vrolijks dit (ontwikkel)scenario uit. Hiervoor stelden wij op 14 juli 2015 een plan van aanpak ("Nota van werkpakketten") vast. Dit plan van aanpak beschrijft via werkpakketten welke stappen/acties uitgevoerd  moeten worden om te komen tot definitieve planvorming en uiteindelijk realisatie. De komende jaren (vanaf 2015) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur Rob Vrolijks het plan van aanpak/werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om te komen tot stedenbouwkundige- en landschappelijke randvoorwaarden. Momenteel voeren de havenpartners in onderling overleg gesprekken om te komen tot een gezamenlijk/integraal gedragen plan binnen de door u gestelde kaders.

11-08-2017
In het kader van de uitvoering van het programma "Veelzijdig Veere" stelde u op 10 oktober 2013 u de gebiedsvisie voor het jachthavengebied Oostwatering, en specifiek daaruit het (ontwikkel)scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal",  vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werken onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur Rob Vrolijks dit (ontwikkel)scenario uit. Hiervoor stelden wij op 14 juli 2015 een plan van aanpak ("Nota van werkpakketten") vast. Dit plan van aanpak beschrijft via werkpakketten welke stappen/acties uitgevoerd  moeten worden om te komen tot definitieve planvorming en uiteindelijk realisatie. De komende jaren (vanaf 2015) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur Rob Vrolijks het plan van aanpak/werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om te komen tot stedenbouwkundige- en landschappelijke randvoorwaarden. Momenteel voeren de havenpartners in onderling overleg gesprekken om te komen tot een gezamenlijk/integraal gedragen plan binnen de door u gestelde kaders.

08-05-2017
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werken onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelden wij deze nota vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. De komende jaren (2015-2018/2022) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks de werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten uit te werken. Eerder meldden wij dat het project aangemeld was voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma. In verband met gewijzigde programma eisen nemen wij niet langer deel aan dit project.

08-05-2017
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werken onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelden wij deze nota vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. De komende jaren (2015-2018/2022) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks de werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten uit te werken. Wij meldden dat het project aangemeld was voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma. In verband met gewijzigde programma eisen nemen wij niet langer deel aan dit project.

08-05-2017
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werken onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelden wij deze nota vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. De komende jaren (2015-2018/2022) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks de werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten uit te werken. Verder speelt het aspect duurzaamheid een rol bij deze gebiedsontwikkeling. Wij onderzoeken daarvoor mogelijkheden voor Europese subsidie. Het project is succesvol aangemeld voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma .

10-02-2017
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werken onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelden wij deze nota vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. De komende jaren (2015-2018/2022) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks de werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten uit te werken. Verder speelt het aspect duurzaamheid een rol bij deze gebiedsontwikkeling. Wij onderzoeken daarvoor mogelijkheden voor Europese subsidie. Het project is succesvol aangemeld voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma .

17-01-2017
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werken onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelden wij deze nota vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. De komende jaren (2015-2018/2022) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks de werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten uit te werken. Verder speelt het aspect duurzaamheid een rol bij deze gebiedsontwikkeling. Wij onderzoeken daarvoor mogelijkheden voor Europese subsidie. Het project is succesvol aangemeld voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma .

11-10-2016
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werken onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelden wij deze nota vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. De komende jaren (2015-2018/2022) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks de werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten uit te werken. Verder speelt het aspect duurzaamheid een rol bij deze gebiedsontwikkeling. Wij onderzoeken daarvoor mogelijkheden voor Europese subsidie. Het project is succesvol aangemeld voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma .

14-09-2016
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werken onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelden wij deze nota vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. De komende jaren (2015-2018/2022) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks de werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten uit te werken. Verder speelt het aspect duurzaamheid een rol bij deze gebiedsontwikkeling. Wij onderzoeken daarvoor mogelijkheden voor Europese subsidie. Het project is succesvol aangemeld voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma .

14-09-2016
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werkte onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelde wij deze nota vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. De komende jaren (2015-2018/2022) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks de werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten uit te werken. Verder speelt het aspect duurzaamheid een rol bij deze gebiedsontwikkeling. Wij onderzoeken daarvoor mogelijkheden voor Europese subsidie. Het project is succesvol aangemeld voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma .Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.

13-09-2016
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werkte onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelde wij deze nota vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. De komende jaren (2015-2018/2022) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks de werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde wij/Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige aspecten uit te werken. Verder speelt het aspect duurzaamheid een rol bij deze gebiedsontwikkeling. Wij onderzoeken daarvoor mogelijkheden voor Europese subsidie. Het project is succesvol aangemeld voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma .Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.

13-09-2016
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werkte onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelde wij deze nota vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. Op 21 september 2015 informeerde wij/Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige aspecten uit te werken. Verder speelt het aspect duurzaamheid een rol bij deze gebiedsontwikkeling. Wij onderzoeken daarvoor mogelijkheden voor Europese subsidie. Het project is succesvol aangemeld voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma.

15-07-2016
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werkte onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelde wij deze nota vast. De werkpakketten beschrijven per havenpartner wie wat moet doen om te komen tot realisatie. Op 21 september 2015 informeerde wij/Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige aspecten uit te werken. Duurzaamheid speelt een rol bij deze gebiedsontwikkeling. Wij onderzoeken daarvoor mogelijkheden op Europese subsidie. Het project is al succesvol aangemeld voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma.

15-04-2016
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werkte onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelde wij deze nota vast. De werkpakketten beschrijven per havenpartner wie wat moet doen om te komen tot realisatie. Op 21 september 2015 informeerde wij/Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige aspecten uit te werken. Duurzaamheid speelt een rol bij deze gebiedsontwikkeling. Wij onderzoeken daarvoor mogelijkheden op Europese subsidie. Het project is al succesvol aangemeld voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma.

15-04-2016
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De havenpartners werkte onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelde wij deze nota vast. De nota beschrijft Hierin  14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan. Op 21 september 2015 hebben wij u tijdens de algemene commissie geinformeerd over de stand van zaken. Voor de uitvoering van ons werkpakket hebben wij opdracht gegeven aan Spacevalue voor het uitwerken van ruimtelijke scenario's. Deze werken wij nu samen met de andere gebiedspartners uit. Een thema van de opwaardering van het jachthavengbebied is "duurzaamheid". Hiervoor hebben wij het project in het kader van het Europese Interreg V/2 zeeën programma succesvol aangemeld. Wij adviseren u over de uitwerking hiervan.

11-03-2016
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is samen met de gebiedspartners de nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota hebben wij op 14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan. Op 21 september 2015 hebben wij u tijdens de algemene commissie geinformeerd over de stand van zaken. Voor de uitvoering van ons werkpakket hebben wij opdracht gegeven aan Spacevalue voor het uitwerken van ruimtelijke scenario's. Deze werken wij nu samen met de andere gebiedspartners uit. Een thema van de opwaardering van het jachthavengbebied is "duurzaamheid". Hiervoor hebben wij het project in het kader van het Europese Interreg V/2 zeeën programma succesvol aangemeld. Wij adviseren u over de uitwerking hiervan.

12-02-2016
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is samen met de gebiedspartners de nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota hebben wij op 14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan. Op 21 september 2015 hebben wij u tijdens de algemene commissie geinformeerd over de stand van zaken. Voor de uitvoering van ons werkpakket hebben wij opdracht gegeven aan Spacevalue voor het uitwerken van ruimtelijke scenario's gebaseerd op de nota van werkpakketten. Deze werken wij nu samen met de andere gebiedspartners uit.

01-02-2016
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is samen met de gebiedspartners de nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota hebben wij op 14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan. Op 21 september 2015 hebben wij u tijdens de algemene commissie geinformeerd over de stand van zaken. Voor de uitvoering van ons werkpakket hebben wij opdracht gegeven aan Spacevalue voor het uitwerken van ruimtelijke scenario's gebaseerd op de nota van werkpakketten. Deze werken wij nu samen met de andere gebiedspartners uit.

14-01-2016
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is samen met de gebiedspartners de nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota hebben wij op 14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan. Op 21 september 2015 hebben wij u tijdens de algemene commissie geinformeerd over de stand van zaken. Voor de uitvoering van ons werkpakket hebben wij opdracht gegeven aan Spacevalue voor het uitwerken van ruimtelijke scenario's gebaseerd op de nota van werkpakketten. Deze werken wij nu samen met de andere gebiedspartners uit.

12-11-2015
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is samen met de gebiedspartners de nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota hebben wij op 14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan. Op 21 september 2015 hebben wij u tijdens de algemene commissie geinformeerd over de stand van zaken. Voor de uitvoering van ons werkpakket hebben wij opdracht gegeven aan Spacevalue voor het uitwerken van ruimtelijke scenario's gebaseerd op de nota van werkpakketten.

14-10-2015
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is samen met de gebiedspartners de nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota hebben wij op 14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan. Op 21 september 2015 hebben wij u tijdens de algemene commissie geinformeerd over de stand van zaken.

15-09-2015
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is samen met de gebiedpartners de nota van werkpakketten opgesteld. De inhoud van deze nota heeft draagvlak bij de gebiedspartners. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan.

15-09-2015
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is samen met de gebiedpartners de nota van werkpakketten opgesteld. De inhoud van deze nota heeft draagvlak bij de gebiedspartners. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan.

08-09-2015
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is samen met de gebiedpartners de nota van werkpakketten opgesteld. De inhoud van deze nota heeft draagvlak bij de gebiedspartners. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan.

08-09-2015
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, heeft Rob Vrolijks de nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota heeft draagvlak bij de gebiedspartners. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan.

08-09-2015
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, heeft Rob Vrolijks een nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota hebben wij op 14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan. In de algemene commissievergadering op 21 september 2015 wordt u hierover geïnformeerd. Zodra de werkpakketten zijn uitgewerkt, wordt dit aan u ter besluitvorming voorgelegd.

24-08-2015
Op 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld als ambitieniveau. De uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, heeft Rob Vrolijks een nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota hebben wij op 14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van het besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan. In de algemene commissievergadering op 21 september 2015 wordt u hierover geïnformeerd. Zodra de werkpakketten zijn uitgewerkt, wordt dit aan u ter besluitvorming voorgelegd.

22-05-2015

Op 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. De uitwerking van dit voorkeurscenario gebeurt in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Het externe Projectbureau Vrolijks (Breda) begeleidt dit proces, zij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie, met name watersport. De focus van de uitwerking richt zich momenteel op de vraag welke partij, op welk moment, welke stappen moet doen om het eindresultaat zo goed als mogelijk te bereiken. Hierbij zal worden ingezet op het stapsgewijs uitwerken (en bereiken) van het eindscenario.


20-03-2015

Op 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. De uitwerking van dit voorkeurscenario gebeurt in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Het externe Projectbureau Vrolijks (Breda) begeleidt dit proces, zij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie, met name watersport. De focus van de uitwerking richt zich momenteel op de vraag welke partij, op welk moment, welke stappen moet doen om het eindresultaat zo goed als mogelijk te bereiken. Hierbij zal worden ingezet op het stapsgewijs uitwerken (en bereiken) van het eindscenario.


10-02-2015

Op 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. De uitwerking van dit voorkeurscenario gebeurt in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Het externe Projectbureau Vrolijks (Breda) begeleidt dit proces, zij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie, met name watersport. De focus van de uitwerking richt zich momenteel op de vraag welke partij, op welk moment, welke stappen moet doen om het eindresultaat zo goed als mogelijk te bereiken. Hierbij zal worden ingezet op het stapsgewijs uitwerken (en bereiken) van het eindscenario.


10-02-2015

Op 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. De uitwerking van dit voorkeurscenario gebeurt in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Het externe Projectbureau Vrolijks (Breda) begeleidt dit proces, zij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie, met name watersport. De focus van de uitwerking richt zich momenteel op de vraag welke partij, op welk moment, welke stappen moet doen om het eindresultaat zo goed als mogelijk te bereiken. Hierbij zal worden ingezet op het stapsgewijs uitwerken (en bereiken) van het eindscenario.


10-12-2014

Op 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. De uitwerking van dit voorkeurscenario gebeurt in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Het externe Projectbureau Vrolijks (Breda) begeleidt dit proces, zij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie, met name watersport. De focus van de uitwerking richt zich momenteel op de vraag welke partij, op welk moment, welke stappen moet doen om het eindresultaat zo goed als mogelijk te bereiken. Hierbij zal worden ingezet op het stapsgewijs uitwerken (en bereiken) van het eindscenario.


18-11-2014

Op10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. De uitwerking van dit voorkeurscenario gebeurt in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Het externe Projectbureau Vrolijks (Breda) begeleidt dit proces, zij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie, met name watersport. De focus van de uitwerking richt zich momenteel op de vraag welke partij, op welk moment, welke stappen moet doen om het eindresultaat zo goed als mogelijk te bereiken. Hierbij zal worden ingezet op het stapsgewijs uitwerken (en bereiken) van het eindscenario.


12-11-2014

Op10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. De uitwerking van dit voorkeurscenario gebeurt in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Het externe Projectbureau Vrolijks (Breda) begeleidt dit proces, zij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie, met name watersport. De focus van de uitwerking richt zich momenteel op de vraag welke partij, op welk moment, welke stappen moet doen om het eindresultaat zo goed als mogelijk te bereiken. Hierbij zal worden ingezet op het stapsgewijs uitwerken (en bereiken) van het eindscenario.


16-10-2014

Op10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. De uitwerking van dit voorkeurscenario gebeurt in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Het externe Projectbureau Vrolijks (Breda) begeleidt dit proces, zij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie, met name watersport. De focus van de uitwerking richt zich momenteel op de vraag welke partij, op welk moment, welke stappen zal moeten doen om het eindresultaat zo goed als mogelijk te bereiken.


16-09-2014

Op10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. De uitwerking van dit voorkeurscenario gebeurt in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Het externe adviesbureau Vrolijks (Breda) begeleidt dit proces. De focus ligt op het inventariseren van het antwoord op de vraag welke partij, op welk moment, welke stappen zal moeten doen om het eindresultaat zo goed als mogelijk te bereiken.


12-08-2014

Op10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. Daarna is gestart met de uitwerking van dit voorkeurscenario. Ook deze stap gebeurt in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Het externe adviesbureau Vrolijks (Breda) begeleidt dit proces. De focus ligt op het inventariseren van het antwoord op de vraag welke partij, op welk moment, welke stappen zal moeten doen om het eindresultaat zo goed als mogelijk te bereiken.


12-08-2014

Op10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. Daarna is gestart met de uitwerking van dit voorkeurscenario. Ook deze stap gebeurt in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Het externe adviesbureau Vrolijks (Breda) begeleidt dit proces. Vanaf medio juni vinden de eerste inhoudelijke gesprekken plaats waarbij de diverse posities worden verkend. Begonnen is met de watersportvereniging De Arne. Zodra het drukke seizoen achter de rug is, wordt dit verder opgepakt.


15-07-2014

Op10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. Daarna is gestart met de uitwerking van dit voorkeurscenario. Ook deze stap gebeurt in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Voor de deskundige begeleiding hiervan is opdracht verstrekt aan adviesbureau Vrolijks uit Breda. Vanaf medio juni vinden de eerste inhoudelijke gesprekken plaats waarbij de diverse posities worden verkend. Begonnen is met de watersportvereniging De Arne.


12-06-2014

Op10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. Intussen is gestart met de uitwerking van dit voorkeurscenario. Evenals in de aanloop naar de scenariokeuze gebeurt de uitwerking ook in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Voor de deskundige begeleiding hiervan is opdraxcht verstrekt aan adviesbureau Vrolijks uit Breda. Vanaf medio juni vinden de eerste inhoudelijke gesprekken plaats waarbij de diverse posities worden verkend, te beginnen met de watersportvereniging.


14-05-2014

Op10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. Intussen is gestart met de uitwerking van dit voorkeurscenario. Evenals in de aanloop naar de scenariokeuze gebeurt de uitwerking ook in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers. Voor de deskundige begeleiding hiervan is opdraxcht verstrekt aan adviesbureau Vrolijks uit Breda.


09-04-2014

Op10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. Intussen is gestart met de uitwerking van dit voorkeurscenario. Evenals in de aanloop naar de scenariokeuze gebeurt de uitwerking ook in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers.


11-03-2014

In zijn vergadering van 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. Intussen is gestart met de uitwerking van dit voorkeurscenario. Evenals in de aanloop naar de scenariokeuze gebeurt de uitwerking ook in samenspraak met de zakelijk gerechtigden (ondererfpachters) en de gebruikers.


23-01-2014

In zijn vergadering van 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad scenario 3 ("De locatie centraal") vastgesteld als ambitieniveau. De projectwethouder en de projectleider zijn op basis van dit raadsbesluit gesprekken gestart met de gebruikers en zakelijk rechthebbenden.


02-01-2014

In zijn vergadering van 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad het voorstel van het college onderschreven om als ambitieniveau voor het jachthavengebied uit te gaan van scenario 3 ("De locatie centraal"). De gebruikers en zakelijk rechthebbenden (erfpachters) in het gebied hebben stuk voor stuk laten weten blij te zijn met deze raadsuitspraak.  De projectwethouder en de projectleider zijn in gesprek met de gebruikers en zakelijk rechthebbenden om het raadsbesluit uit te werken. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de opmerkingen die de raad heeft gemaakt bij de behandeling van het onderwerp.


25-11-2013

In maart 2013 is opdracht verleend aan bureaucombinatie Vrolijks & Kragten tot een onderzoek naar toekomstscenario's voor de jachthaven Oostwatering. In interactieve sessies met de directe gebruikers in de jachthaven is een aantal scenario's ontwikkeld. Op 5 september 2013 hebben leden van de commissie en de gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan de jachthaven. In zijn vergadering van 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad het voorstel van het college onderschreven om als ambitieniveau voor het jachthavengebied uit te gaan van scenario 3 ("De locatie centraal"). De gebruikers en zakelijk rechthebbenden (erfpachters) in het gebied hebben stuk voor stuk laten weten blij te zijn met deze raadsuitspraak.  De projectwethouder en de projectleider zijn in gesprek met de gebruikers en zakelijk rechthebbenden om het raadsbesluit uit te werken. Uiteraard wordt hierbij terdege rekening gehouden met de opmerkingen die de raad heeft gemaakt bij de behandeling van het onderwerp.


08-10-2013

In maart 2013 is opdracht verleend aan bureaucombinatie Vrolijks & Kragten tot een onderzoek naar toekomstscenario's voor de jachthaven Oostwatering. In interactieve sessies met de directe gebruikers in de jachthaven is een aantal scenario's ontwikkeld. Op 5 september 2013 hebben leden van de commissie en de gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan de jachthaven. De gemeenteraad behandelt in zijn vergadering van 10 oktober a.s. het voorstel van het college om als ambitieniveau voor het jachthavengebied uit te gaan van scenario 3 ("De locatie centraal"). De commissie RO heeft in haar vergadering van 23 september positief geadviseerd op dit voorstel.


08-10-2013

In maart 2013 is opdracht verleend aan bureaucombinatie Vrolijks & Kragten tot een onderzoek naar toekomstscenario's voor de jachthaven Oostwatering. In interactieve sessies met de directe gebruikers in de jachthaven is een aantal scenario's ontwikkeld. Op 5 september 2013 hebben leden van de commissie en de gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan de jachthaven. De gemeenteraad behandelt in zijn vergadering van 10 oktober het voorstel van het college om als ambitieniveau voor het jachthavengebied uit te gaan van scenario 3 ("De locatie centraal").


08-10-2013

In maart 2013 is opdracht verleend aan bureaucombinatie Vrolijks & Kragten tot een onderzoek naar toekomstscenario's voor de jachthaven Oostwatering. In interactieve sessies met de directe gebruikers in de jachthaven is een aantal scenario's ontwikkeld. Op 5 september 2013 hebben leden van de commissie en de gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan de jachthaven. In zijn vergadering van 10 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om als ambitieniveau voor het jachthavengebied uit te gaan van scenario 3 ("De locatie centraal"). Het college gaat hiermee - in eerste instantie met de directe gebruikers - aan de slag.


27-09-2013

In maart 2013 is opdracht verleend aan bureaucombinatie Vrolijks & Kragten tot een onderzoek naar toekomstscenario's voor de jachthaven Oostwatering. De bureaus zijn zeer deskundig en ervaren in watersport gerelateerde vraagstukken. Zij werken constructief samen met de gebruikers en andere belanghebbende organisaties en instanties.

 

Er is inventariserend gesproken met beleidsbepalende instanties (waterschap, provincie, gemeente, staatsbosbeheer) en andere belanghebbenden (stadsraad Veere, middenstandsvereniging Veere, verhuurders van het vastgoed van de commerciële jachtwerf, waterrestaurant en de zeilschool).  In interactieve sessies met de directe gebruikers in de jachthaven is een aantal scenario's ontwikkeld. Op 5 september 2013 hebben leden van de commissie en de gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan de jachthaven. Het rapport is behandeld in de commissie RO van 23 september 2013. Op 10 oktober a.s. neemt de gemeenteraad een besluit.


26-08-2013

In maart 2013 is opdracht verleend op basis van aanbesteding aan bureaucombinatie Vrolijks & Kragten tot het uitvoeren van een onderzoek naar meerdere toekomstscenario's voor de jachthaven Oostwatering. Beide bureaus zijn zeer deskundig er ervaren in watersport gerelateerde vraagstukken. de bureaus werken zeer constructief samen met de gebruikers en andere belanghebbende organisaties en instanties.

 

Begonnen is met een inventariserende ronde langs beleidsbepalende instanties (waterschap, provincie, gemeente, staatsbosbeheer) en andere belanghebbenden (stadsraad Veere, middenstandsvereniging Veere, verhuurders van het vastgoed van de commerciële jachtwerf, waterrestaurant en de zeilschool).  Vervolgens is in interactieve sessies de directe gebruikers in de jachthaven een aantal scenario's ontwikkeld voor een opgewaardeerde jachthaven. Het concept rapport is in de zomermaanden aangeleverd. Behandeling in de commissie RO en de gemeenteraad staan gepland voor 23 september en 10 oktober 2013. Op 5 september 2013 is er nog een werkbezoek aan de jachthaven voor leden van de commissie en de gemeenteraad.


24-07-2013

In maart 2013 is opdracht verleend op basis van aanbesteding aan bureaucombinatie Vrolijks & Kragten tot het uitvoeren van een onderzoek naar meerdere toekomstscenario's voor de jachthaven Oostwatering. Beide bureaus zijn zeer deskundig er ervaren in watersport gerelateerde vraagstukken. de bureaus werken zeer constructief samen met de gebruikers en andere belanghebbende organisaties en instanties.


24-07-2013

In maart 2013 is opdracht verleend op basis van aanbesteding aan bureaucombinatie Vrolijks & Kragten tot het uitvoeren van een onderzoek naar meerdere toekomstscenario's voor de jachthaven Oostwatering. Het eindrapport is in concept gereed. Behandeling van het eindrapport inclusief een voorstel van het college, is voorzien voor de commissie RO van 23 september 2013 en de gemeenteraad van 10 oktober 2013.


24-07-2013

In maart 2013 is opdracht verleend op basis van aanbesteding aan bureaucombinatie Vrolijks & Kragten tot het uitvoeren van een onderzoek naar meerdere toekomstscenario's voor de jachthaven Oostwatering. Het conceptrapport is gereed. Behandeling van het eindrapport inclusief een voorstel van het college, is voorzien voor de commissie RO van 23 september 2013 en de gemeenteraad van 10 oktober 2013.


15-05-2013

G
Tijd

27 maart 2008: vaststelling programma Veelzijdig Veere als opmaat naar opwaardering jachthavengebied Oostwatering.

10 oktober 2013: vaststelling gebiedsvisie jachthaven Oostwatering, specifiek het scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" als ambitieniveau.

2015-heden: uitwerking  scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" via plan van aanpak en werkpakketten.

O
Geld
U stelde als financiële voorwaarde dat de gebiedsontwikkeling voor de gemeente minimaal budgetneutraal moet zijn. De tot juli 2015 gemaakte kosten vielen onder het subsidieprogramma OP Zuid. Dit programma is inmiddels uitgevoerd/afgerond en dan tot dan toe gemaakte kosten zijn met de havenpartners verrekend. Voor de uitvoering van ons werkpakket stellen wij een (voorlopige) grondexploitatie op, waarbij kosten en opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt. Wij stelden €24.500 beschikbaar om ons werkpakket uit te voeren. In de kadernota 2016 is voor de uitvoering "Veelzijdig Veere", waar de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering deel van uitmaakt, (extra) werkbudget  (€100.000) gereserveerd dat opgenomen is in de begroting 2017.