Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.016 Werkbudget uitwerking / uitvoering Veelzijdig Veere / Placemaking Veere

8.016 Werkbudget uitwerking / uitvoering Veelzijdig Veere / Placemaking Veere
Projectleider/budgethouder
Baas Piet
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016

Voor het in voorbereiding nemen van diverse onderdelen van Veelzijdig Veere / Placemaking Veere zoals Oostwatering, Mijnenmagazijn, terrein Grote Kerk, herinrichting Markt, fietsparkeren etc. is een werkbudget nodig (€ 100.000). Voor zover mogelijk (zie hoofdstuk 3) activeren we deze kosten als immateriële vaste activa. Per onderdeel vragen we later zo nodig een uitvoeringsbudget op.

Acties 2017:

Onder het project “Veelzijdig Veere“ vallen diverse onderdelen die moeten worden opgepakt / uitgevoerd, zoals:

  • Het bestemmingsplan voor het Oranjeplein en in samenhang daarmee de inventarisatie / actualisatie van het DPO (Distributie Planologisch Onderzoek: functies detail / horeca?). Zie ook maatregel  8.013.
  • Opwaardering jachthavengebied Oostwatering. Zie maatregel  8.014.
  • Herbestemming Mijnenmagazijn. Zie maatregel  8.008.
  • Plannen Grote Kerk: zie besluit gemeenteraad december 2016 met acties 2017.
  • Eventuele steiger / optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij de stad Veere: Plan van aanpak wordt uitgewerkt. Besluitvorming 1e helft 2017.
  • Een plan voor de oplossing van het fietsparkeren in de stad Veere in overleg met een plaatselijk initiatiefnemer. Zie ook maatregel  8.013.
  • Deze onderdelen zijn intern bij de gemeente integraal opgepakt en worden voorbereid in overleg met de diverse betrokken partijen in de stad Veere.
  • Het daadwerkelijk opstarten van de uitvoering van deze zaken kan eerst plaatsvinden, nadat de voorbereiding is afgerond.
  • Op dat moment (als alles praktisch, technisch én financieel gezien rond is) kan de uitvoering in de lijnorganisatie worden ingepland.
  • In verband met de voorbereiding van al deze onderdelen is het van belang om te kunnen beschikken over een werkbudget “uitwerking / uitvoering Veelzijdig Veere / Placemaking Veere” waaruit de kosten van eventuele deskundige / specialistische adviezen etc. kunnen worden betaald en waardoor de verschillende processen niet worden vertraagd.

 Toelichting

--
Kwaliteit
--
Tijd
--
Geld