Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten

8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten
Projectleider/budgethouder
Baas Piet
Bruin Nel, de
Kluijfhout Piet
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2016

Bij nieuwe particuliere grondexploitatie ontwikkelingen sluiten we een grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomst (SOK) af .  Zo brengen we balans aan in de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkelingen en de financiële opbrengst.Toelichting

Wij sluiten jaarlijks met ondernemers en particulieren grondexploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten af voor ruimtelijke initiatieven, waaraan wij planologische medewerking willen verlenen.  Plannen moeten passen binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders en partijen zijn gehouden tot volledig kostenverhaal of tot een bijdrage in gemeentelijke kosten.

In 2017 werden in totaal 28 overeenkomsten vastgesteld en afgewikkeld..

G
Kwaliteit
05-09-2017

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces.  Ook bij de vestiging van Nieuwe Economische Dragers worden overeenkomsten afgesloten.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. De aanvraag is inmiddels volledig en voldoet aan de randvoorwaarden. De ter inzagelegging in het kader van de zienswijzenprocedure vond inmiddels plaats. Binnenkort wordt een besluit genomen over de ingediende zienswijzen.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: Het bestemmingsplan Der Boede is op  14 april 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Er is bericht van de Raad van State ontvangen, dat er één beroepschrift is ingekomen tegen het vastgestelde bestemmingsplan Der Boede. Dit beroep is in februari 2017 ingetrokken. het bestemmingsplan is dus onherroepelijk.


24-02-2017

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces.  Ook bij de vestiging van Nieuwe Economische Dragers worden overeenkomsten afgesloten.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. De aanvraag is inmiddels volledig en voldoet aan de randvoorwaarden. De ter inzagelegging in het kader van de zienswijzenprocedure vond inmiddels plaats. De ingediende zienswijzen worden op dit moment behandeld.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: Het bestemmingsplan Der Boede is op  14 april 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Er is bericht van de Raad van State ontvangen, dat er één beroepschrift is ingekomen tegen het vastgestelde bestemmingsplan Der Boede. Dit beroep is in februari 2017 ingetrokken.


10-02-2017

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces.  Ook bij de vestiging van Nieuwe Economische Dragers worden overeenkomsten afgesloten.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. De aanvraag is inmiddels volledig en voldoet aan de randvoorwaarden. De ter inzagelegging in het kader van de zienswijzenprocedure heeft inmiddels plaatsgevonden. De ingediende zienswijzen worden op dit moment behandeld.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: Het bestemmingsplan Der Boede is op  14 april 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Er is bericht van de Raad van State ontvangen, dat er één beroepschrift is ingekomen tegen het vastgestelde bestemmingsplan Der Boede. De behandeling van dit beroepschrift wordt afgewacht.


10-02-2017

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces.  Ook bij de vestiging van Nieuwe Economische Dragers worden overeenkomsten afgesloten.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. De aanvraag is inmiddels volledig en voldoet aan de randvoorwaarden. De ter inzagelegging in het kader van de zienswijzenprocedure heeft inmiddels plaatsgevonden. De ingediende zienswijzen worden op dit moment behandeld.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: Het bestemmingsplan Der Boede is op  14 april 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Er is bericht van de Raad van State ontvangen, dat er één beroepschrift is ingekomen tegen het vastgestelde bestemmingsplan Der Boede. De behandeling van dit beroepschrift wordt afgewacht.


12-08-2016

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces.  Ook bij de vestiging van Nieuwe Economische Dragers worden overeenkomsten afgesloten.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. De aanvraag is inmiddels volledig en voldoet aan de randvoorwaarden. Het college zal een besluit nemen over de start van de ter inzagelegging in het kader van de zienswijzenprocedure. Hiervoor wordt een besluit voorbereid, evenals een ontwerp-omgevingsvergunning.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: Het bestemmingsplan Der Boede is op  14 april 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels is er bericht van de Raad van State ontvangen, dat er één beroepschrift is ingekomen tegen het vastgestelde bestemmingsplan Der Boede.


15-04-2016

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces.  Ook bij de vestiging van Nieuwe Economische Dragers worden overeenkomsten afgesloten.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Begin april 2016 is een nieuwe aanvraag Omgevingsvergunning ingediend. Deze wordt op de gebruikelijke manier beoordeeld én getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden, waarna besluitvorming zal plaatsvinden.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: Het bestemmingsplan Der Boede is op  14 april 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Eventueel kan beroep worden ingediend bij de Raad van  State (de termijn afwachten).


06-04-2016

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces. In 2015 zijn (onder andere in verband met de vestiging van Nieuwe Economische Dragers) diverse overeenkomsten afgesloten.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Op 2 september 2015 is een tweede bewonersinformatieavond gehouden. De planuitwerking is nu zo ver, dat de aanvraag Omgevingsvergunning is ingediend. Deze stukken worden op de gebruikelijke manier beoordeeld én getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden, waarna besluitvorming zal plaatsvinden.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: In overleg met betrokken partijen is een concept-bestemmingsplan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. Zoals afgesproken is dit concept-plan ook gecommuniceerd met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad Koudekerke. Inmiddels ligt het ontwerp-bestemmingsplan tot en met 27 januari 2016 ter inzage.


01-02-2016

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten  is een continue proces. In 2015 zijn (onder andere in verband met de vestiging van Nieuwe Economische Dragers) diverse overeenkomsten afgesloten.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Op 2 september 2015 is een tweede bewonersinformatieavond gehouden. De planuitwerking is nu zo ver, dat de aanvraag Omgevingsvergunning is ingediend. Deze stukken worden op de gebruikelijke manier beoordeeld én getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden , waarna besluitvorming zal plaatsvinden.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: In overleg met betrokken partijen is een concept-bestemmingsplan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. Zoals afgesproken is dit concept-plan ook gecommuniceerd met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad Koudekerke. Inmiddels ligt het ontwerp-bestemmingsplan tot en met 27 januari 2016 ter inzage.


29-01-2016

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten  is een continue proces. Als zich nieuwe projecten voordoen worden dergelijke overeenkomsten afgesloten. De vernieuwde Nota Grondbeleid is in voorbereiding.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Op 2 september 2015 is een tweede bewonersinformatieavond gehouden. De planuitwerking is nu zo ver, dat de aanvraag Omgevingsvergunning is ingediend. Deze stukken worden op de gebruikelijke manier beoordeeld én getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden , waarna besluitvorming zal plaatsvinden.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: In overleg met betrokken partijen is een concept-bestemmingsplan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. Zoals afgesproken is dit concept-plan ook gecommuniceerd met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad Koudekerke. Inmiddels ligt het ontwerp-bestemmingsplan tot en met 27 januari 2016 ter inzage.


15-01-2016

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten  is een continue proces. Als zich nieuwe projecten voordoen worden dergelijke overeenkomsten afgesloten. De vernieuwde Nota Grondbeleid is in voorbereiding.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Op 2 september 2015 is een tweede bewonersinformatieavond gehouden. De planuitwerking is nu zo ver, dat de aanvraag Omgevingsvergunning is ingediend. Deze stukken worden op de gebruikelijke manier beoordeeld én getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden , waarna besluitvorming zal plaatsvinden.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: In overleg met betrokken partijen is een concept-bestemmingsplan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. Zoals afgesproken is dit concept-plan ook gecommuniceerd met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad Koudekerke. Inmiddels ligt het ontwerp-bestemmingsplan tot en met 27 januari 2016 ter inzage.


16-11-2015

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten  is een continue proces. Als zich nieuwe projecten voordoen worden dergelijke overeenkomsten afgesloten. De vernieuwde Nota Grondbeleid is in voorbereiding.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Op 2 september j.l. is een tweede bewonersinformatieavond gehouden. De planuitwerking is nu zo ver, dat de aanvraag Omgevingsvergunning is ingediend. Deze stukken worden op de gebruikelijke manier beoordeeld én getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden , waarna besluitvorming zal plaatsvinden.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: In overleg met betrokken partijen is een concept-bestemmingsplan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. Zoals afgesproken is dit concept-plan ook gecommuniceerd met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad Koudekerke. Op dit moment wordt het concept-bestemmingsplan verder uitgewerkt en vindt hierover onder andere overleg plaats met de provincie Zeeland. Zodra dit overleg is afgerond wordt de bestemmingsplan-procedure gestart.


22-10-2015

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten  is een continue proces. Als zich nieuwe projecten voordoen worden dergelijke overeenkomsten afgesloten. De vernieuwde Nota Grondbeleid is in voorbereiding.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen wordt een plan ontwikkeld wat past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Op 2 september j.l. is een tweede bewonersinformatieavond gehouden. De aanvraag-stukken worden op dit moment verder uitgewerrkt.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: In overleg met betrokken partijen wordt een concept-bestemmingsplan ontwikkeld wat past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. Zoals afgesproken is dit concept-plan ook gecommuniceerd met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeel de Dorpsraad Koudekerke. Op dit moment wordt het concept-bestemmingsplan verder uitgewerkt en vindt hierover onder andere overleg plaats met de provincie Zeeland.


24-08-2015

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten  is een continue proces. Als zich nieuwe projecten voordoen worden dergelijke overeenkomsten afgesloten. De vernieuwde Nota Grondbeleid is in voorbereiding.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen wordt een plan ontwikkeld wat past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Op 2 september a.s. staat een tweede bewonersinformatieavond gepland.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: In overleg met betrokken partijen wordt een concept-bestemmingsplan ontwikkeld wat past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. Zoals afgesproken wordt dit concept-plan ook gecommuniceerd met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeel de Dorpsraad Koudekerke.


22-05-2015

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten  is een continue proces. Als zich nieuwe projecten voordoen worden dergelijke overeenkomsten afgesloten. De vernieuwde Nota Grondbeleid is in voorbereiding.


20-03-2015

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten  is een continue proces. Als zich nieuwe projecten voordoen worden dergelijke overeenkomsten afgesloten. De vernieuwde Nota Grondbeleid is in voorbereiding.


03-09-2014

G
Tijd
G
Geld