Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties

8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties
Projectleider/budgethouder
Kreeke Jacqueline, van de
Reijnhoudt Han
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Van alle -in exploitatie en niet in exploitatie genomen - gronden toetsen we steeds de boekwaarde aan de marktwaarde.Toelichting

G
Kwaliteit

Voor de jaarrekening 2017 zijn de grondexploitaties opnieuw doorgerekend en verwerkt conform de BBV notities grondexploitatie 2016 en faciliterend grondbeleid. De winstneming vond plaats volgens de notitie BBV : "de percentage of completion" methode.    

17-11-2017

Voor de jaarrekening 2017 worden de grondexploitaties opnieuw doorgerekend en verwerkt conform de BBV notities grondexploitatie 2016 en faciliterend grondbeleid.   


20-06-2017

Voor de jaarrekening 2016 zijn de grondexploitaties  opnieuw doorgerekend en verwerkt conform de BBV notities grondexploitatie 2016 en faciliterend grondbeleid).  


11-04-2017

Voor de jaarrekening 2016 zijn de resultaten weergegeven volgens de uitgebrachte notities van de commissie BBV (notitie grondexploitatie 2016 en notitie faciliterend grondbeleid).  Ook is het bedrag van eventueel te betalen vennootschapsbelasting over de grondexploitaties in beeld gebracht.


24-02-2017

Voor de jaarrekening worden de resultaten over 2016 weergegeven volgens de uitgebrachte notities van de commissie BBV (notitie grondexploitatie 2016 en notitie faciliterend grondbeleid).  Ook is het bedrag van eventueel te betalen vennootschapsbelasting over de grondexploitaties in beeld gebracht.


23-02-2017

Voor de jaarrekening worden de resultaten over 2016 weergegeven en de gevolgen vanaf 1-1-2017  in beeld gebracht van de uitgebrachte notities van de commissie BBV (notitie grondexploitatie 2016 en notitie faciliterend grondbeleid).  Ook is het bedrag van eventueel te betalen vennootschapsbelasting over de grondexploitaties in beeld gebracht.


16-01-2017

Voor de jaarrekening worden de resultaten over 2016 weergegeven en de gevolgen vanaf 1-1-2017  in beeld gebracht van de uitgebrachte notities van de commissie BBV (notitie grondexploitatie 2016 en notitie faciliterend grondbeleid).  Ook wordt het bedrag van eventueel te betalen vennootschapsbelasting over de grondexploitaties in beeld gebracht.


16-01-2017

Voor de jaarrekening worden de resultaten over 2016 weergegeven en de gevolgen vanaf 1-1-2017  in beeld gebracht van de uitgebrachte notities van de commissie BBV (notitie grondexploitatie 2016 en notitie faciliterend grondbeleid).  Ook wordt het bedrag van eventueel te betalen vennootschapsbelasting over de grondexploitaties in beeld gebracht.


16-06-2016

Bij de kadernota zijn de gevolgen vanaf 1-1-2016  in beeld gebracht van de uitgebrachte notities van de commissie BBV (notitie grondexploitatie 2016 en notitie faciliterend grondbeleid).  


07-04-2016

Op dit moment vindt de inventarisatie plaats om de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting in beeld te brengen. 


09-03-2016

Op dit moment vindt de inventarisatie plaats om de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting in beeld te brengen. 


27-01-2016

Voor de jaarrekening 2015 worden de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend.  Op dit moment vindt de inventarisatie plaats om de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 in beeld te brengen. 


14-01-2016

Voor de jaarrekening 2015 worden de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend.  Op dit moment vindt de inventarisatie plaats om de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 in beeld te brengen. 


11-12-2015

Voor de programmabegroting 2016 zijn de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend.  Op dit moment vindt de inventarisatie plaats om de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 in beeld te brengen. 


19-10-2015

Voor de programmabegroting 2016 zijn de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. Behandeling en vaststelling is in de Raad van 12 november. Op dit moment vindt de inventarisatie plaats om de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 in beeld te brengen. 


15-09-2015

Voor de programmabegroting 2016 zijn de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. Behandeling en vaststelling is in de Raad van 12 november. Op dit moment vindt de inventarisatie plaats om de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 in beeld te brengen. 


24-08-2015

Voor de kadernota 2015 zijn de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. Behandeling en vaststelling was in de Raad van 2 juli. 


07-07-2015

Voor de kadernota 2015 zijn de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. Behandelng en vaststelling was in de Raad van 2 juli. 


08-06-2015

Voor de kadernota 2015 zijn de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. Behandeling van de kadernota is in de Raad van 2 juli. 


14-05-2015

Voor de jaarrekening 2014 zijn de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. De jaarrekening is goedgekeurd in de Raad van 23 april, zodat de  budgetten voor 2015 zijn geautoriseerd. De prognoses zoals opgenomen in de jaarrekening zijn nog actueel.


10-04-2015

Voor de jaarrekening 2014 zijn de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. De jaarrekening is inmiddels besproken in de commissie. Bij goedkeuring in de Raad van 23 april  worden de budgetten voor 2015 geautoriseerd. De prognoses zoals opgenomen in de jaarrekening zijn nog actueel.


10-03-2015

Voor de jaarrekening 2014 zijn de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. Bij goedkeuring door de Raad worden de budgetten vanaf 2015 geautoriseerd.


03-09-2014

G
Tijd

De looptijd van de grondexploitaties verloopt volgens planning.

G
Geld

Bij de jaarrekening 2017 zijn de te verwachten resultaten geactualiseerd. Op dit moment verwachten wij dat het niet noodzakelijk is voorzieningen te treffen voor verlieslatende grondexploitaties.