Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.021 Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken

8.021 Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken
Projectleider/budgethouder
Belzen-Schram Monique, van
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2020

Er is capaciteit benodigd om het onrechtmatig gebruik van groen- en reststroken in kaart te brengen en uitvoeringsmaatregelen te treffen. We ramen een budget van € 65.000  in 2017.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 3 april 2017 startte bureau Eiffel met de inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Dit resulteerde  in een businesscase.  Eiffel verzorgde op 18 september 2017 een presentatie aan de commissie RO. De conclusie was dat er in ± 750 gevallen sprake is van gebruik van gemeentegrond  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormde de basis voor de financiële ramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 gingen wij ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Begin  2018 vond de gunning plaats aan (opnieuw) bureau Eiffel.

 

 

 

16-04-2018

Op 3 april 2017 startte bureau Eiffel met de inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Dit resulteerde  in een businesscase.  Eiffel verzorgde op 18 september 2017 een presentatie aan de commissie RO. De conclusie was dat er in ± 750 gevallen sprake is van gebruik van gemeentegrond  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormde de basis voor de financiële ramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 gingen wij ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Begin  2018 vond de gunning plaats aan (opnieuw) bureau Eiffel.

 

 

 


09-02-2018

Op 3 april 2017 startte bureau Eiffel met de inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Dit resulteerde  in een businesscase.  Eiffel verzorgde op 18 september 2017 een presentatie aan de commissie RO. De conclusie was dat er in ± 750 gevallen sprake is van gebruik van gemeentegrond  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormde de basis voor de financiële ramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 gingen wij ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik .Begin  2018 vond de gunning plaats aan (opnieuw) bureau Eiffel.

 

 

 


05-02-2018

Op 4 oktober 2016 ging het college akkoord met het Plan van Aanpak onrechtmatig grondgebruik  (PvA).  Hiermee gaven zij het startsein voor de projectmatige/gefaseerde aanpak van het onrechtmatig grondgebruik binnen de gemeente Veere. Omdat  hiervoor extra personele capaciteit nodig was raamden zij hiervoor extra budget.

De eerste stap van het PvA omvatte een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig).

Op 3 april 2017 startte  Eiffel met deze inventarisatie en dit resulteerde  in een businesscase. Op 22 mei 2017 presenteerde Eiffel de uitkomsten van deze businesscase aan de ambtelijke organisatie. Daarnaast verzorgden zij op 18 september 2017 een presentatie aan de commissie RO. De conclusie was dat er in ± 750 gevallen sprake gebruik van gemeentegrond  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormde de basis voor de financiële ramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 ging het college van B&W ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Gezien de kostenraming in de businesscase was het noodzakelijk om aan te besteden.  De verwachting was dat  dit aanbestedingstraject  in september 2017  doorlopen zou zijn waarna de opdracht kon worden gegund. Door wat vertraging vindt de gunning echter pas begin 2018 plaats.

 

 

 


31-10-2017

Op 4 oktober 2016 ging het college akkoord met het Plan van Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop groen- en reststroken (PvA). Een projectmatige/gefaseerde aanpak is hierbij noodzakelijk en omdat hiervoor extra personele capaciteit nodig is raamden wij hiervoor extra budget.

De eerste stap van het PvA omvat een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Op dit moment is een collegeadvies in voorbereiding waarin geadviseerd wordt deze inventarisatie te laten uitvoeren door een extern bureau.

Op 3 april 2017 is  Eiffel gestart met de inventarisatie van het (onrechtmatig) grondgebruik binnen de gemeente Veere. Deze inventarisatie duurt ± 4 weken en resulteert in een businessplan. Dit plan zal worden gebruikt om de vervolgstappen uit te werken.

Op 22 mei 2017 presenteerde Eiffel de uitkomsten van de businesscase.  Hieruit blijkt dat er op ongeveer 984 locaties sprake is van gebruik van gemeentegrond.  Na aftrek van situaties waar al een overeenkomst voor is afgesloten etc. resteren uiteindelijk ± 750 situaties  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormt de basis voor de opbrengstenramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 ging het college van B&W ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Gezien de kostenraming in de businesscase is het noodzakelijk om aan te besteden.  De verwachting is dat  dit aanbestedingstraject  in september 2017  doorlopen is waarna de opdracht kan worden gegund.

Tijdens de raadsvergadering van juli 2017 vroeg raadslid mw. Bierens-den Haan om een toelichting van het project. In de commissie RO van 18 september zal bureau Eiffel dan ook een korte presentatie geven waarin zij hun bevindingen, de noodzaak van het project en de financiële consequenties zullen toelichten. De verwachting is dat het project budgetneutraal kan worden uitgevoerd (zie geld).

Tijdens de commissie RO van 18 september gaf Eiffel een presentatie en werden vragen van de raadsleden beantwoord. Dit resulteerde in groen licht voor het project en de noodzakelijke aanbesteding is inmiddels dan ook in gang gezet. Eind 2017 vindt de gunning plaats.

 


31-10-2017

Op 4 oktober 2016 ging het college akkoord met het Plan van Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop groen- en reststroken (PvA). Een projectmatige/gefaseerde aanpak is hierbij noodzakelijk en omdat hiervoor extra personele capaciteit nodig is raamden wij hiervoor extra budget.

De eerste stap van het PvA omvat een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Op dit moment is een collegeadvies in voorbereiding waarin geadviseerd wordt deze inventarisatie te laten uitvoeren door een extern bureau.

Op 3 april 2017 is  Eiffel gestart met de inventarisatie van het (onrechtmatig) grondgebruik binnen de gemeente Veere. Deze inventarisatie duurt ± 4 weken en resulteert in een businessplan. Dit plan zal worden gebruikt om de vervolgstappen uit te werken.

Op 22 mei 2017 presenteerde Eiffel de uitkomsten van de businesscase.  Hieruit blijkt dat er op ongeveer 984 locaties sprake is van gebruik van gemeentegrond.  Na aftrek van situaties waar al een overeenkomst voor is afgesloten etc. resteren uiteindelijk ± 750 situaties  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormt de basis voor de opbrengstenramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 ging het college van B&W ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Gezien de kostenraming in de businesscase is het noodzakelijk om aan te besteden.  De verwachting is dat  dit aanbestedingstraject  in september 2017  doorlopen is waarna de opdracht kan worden gegund.

Tijdens de raadsvergadering van juli 2017 vroeg raadslid mw. Bierens-den Haan om een toelichting van het project. In de commissie RO van 18 september zal bureau Eiffel dan ook een korte presentatie geven waarin zij hun bevindingen, de noodzaak van het project en de financiële consequenties zullen toelichten. De verwachting is dat het project budgetneutraal kan worden uitgevoerd (zie geld).

Tijdens de commissie RO van 18 september gaf Eiffel een presentatie en werden vragen van de raadsleden beantwoord. Dit resulteerde in groen licht voor het project en de noodzakelijke aanbesteding is inmiddels dan ook in gang gezet. Eind 2017 vindt de gunning plaats.

 


07-09-2017

Op 4 oktober 2016 ging het college akkoord met het Plan van Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop groen- en reststroken (PvA). Een projectmatige/gefaseerde aanpak is hierbij noodzakelijk en omdat hiervoor extra personele capaciteit nodig is raamden wij hiervoor extra budget.

De eerste stap van het PvA omvat een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Op dit moment is een collegeadvies in voorbereiding waarin geadviseerd wordt deze inventarisatie te laten uitvoeren door een extern bureau.

Op 3 april 2017 is  Eiffel gestart met de inventarisatie van het (onrechtmatig) grondgebruik binnen de gemeente Veere. Deze inventarisatie duurt ± 4 weken en resulteert in een businessplan. Dit plan zal worden gebruikt om de vervolgstappen uit te werken.

Op 22 mei 2017 presenteerde Eiffel de uitkomsten van de businesscase.  Hieruit blijkt dat er op ongeveer 984 locaties sprake is van gebruik van gemeentegrond.  Na aftrek van situaties waar al een overeenkomst voor is afgesloten etc. resteren uiteindelijk ± 750 situaties  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormt de basis voor de opbrengstenramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 ging het college van B&W ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Gezien de kostenraming in de businesscase is het noodzakelijk om aan te besteden.  De verwachting is dat  dit aanbestedingstraject  in september 2017  doorlopen is waarna de opdracht kan worden gegund.

Tijdens de raadsvergadering van juli 2017 vroeg raadslid mw. Bierens-den Haan om een toelichting van het project. In de commissie RO van 18 september zal bureau Eiffel dan ook een korte presentatie geven waarin zij hun bevindingen, de noodzaak van het project en de financiële consequenties zullen toelichten. De verwachting is dat het project in elk budgetneutraal kan worden uitgevoerd (zie geld).

 


29-06-2017

Op 4 oktober 2016 ging het college akkoord met het Plan van Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop groen- en reststroken (PvA). Een projectmatige/gefaseerde aanpak is hierbij noodzakelijk en omdat hiervoor extra personele capaciteit nodig is raamden wij hiervoor extra budget.

De eerste stap van het PvA omvat een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Op dit moment is een collegeadvies in voorbereiding waarin geadviseerd wordt deze inventarisatie te laten uitvoeren door een extern bureau.

Op 3 april 2017 is  Eiffel gestart met de inventarisatie van het (onrechtmatig) grondgebruik binnen de gemeente Veere. Deze inventarisatie duurt ± 4 weken en resulteert in een businessplan. Dit plan zal worden gebruikt om de vervolgstappen uit te werken.

Op 22 mei 2017 presenteerde Eiffel de uitkomsten van de businesscase.  Hieruit blijkt dat er op ongeveer 984 locaties sprake is van gebruik van gemeentegrond.  Na aftrek van situaties waar al een overeenkomst voor is afgesloten etc. resteren uiteindelijk ± 750 situaties  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormt de basis voor de opbrengstenramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 ging het college van B&W ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Gezien de kostenraming in de businesscase is het noodzakelijk om aan te besteden.  De verwachting is dat  dit aanbestedingstraject  in september 2017  doorlopen is waarna de opdracht kan worden gegund.

 


29-06-2017

Op 4 oktober 2016 ging het college akkoord met het Plan van Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop groen- en reststroken (PvA). Een projectmatige/gefaseerde aanpak is hierbij noodzakelijk en omdat hiervoor extra personele capaciteit nodig is raamden wij hiervoor extra budget.

De eerste stap van het PvA omvat een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Op dit moment is een collegeadvies in voorbereiding waarin geadviseerd wordt deze inventarisatie te laten uitvoeren door een extern bureau.

Op 3 april 2017 is  Eiffel gestart met de inventarisatie van het (onrechtmatig) grondgebruik binnen de gemeente Veere. Deze inventarisatie duurt ± 4 weken en resulteert in een businessplan. Dit plan zal worden gebruikt om de vervolgstappen uit te werken.

Op 22 mei 2017 presenteerde Eiffel de uitkomsten van de businesscase.  Hieruit blijkt dat er op ongeveer 984 locaties sprake is van gebruik van gemeentegrond.  Na aftrek van situaties waar al een overeenkomst voor is afgesloten etc. resteren uiteindelijk ± 750 situaties  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormt de basis voor de opbrengstenramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 ging het college van B&W ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Gezien de kostenraming in de businesscase is het noodzakelijk om aan te besteden.  De verwachting is dat we dit aanbestedingstraject  in september 2017  doorlopen is waarna de opdracht kan worden gegund.

 


29-06-2017

Op 4 oktober 2016 ging het college akkoord met het Plan van Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop groen- en reststroken (PvA). Een projectmatige/gefaseerde aanpak is hierbij noodzakelijk en omdat hiervoor extra personele capaciteit nodig is raamden wij hiervoor extra budget.

De eerste stap van het PvA omvat een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Op dit moment is een collegeadvies in voorbereiding waarin geadviseerd wordt deze inventarisatie te laten uitvoeren door een extern bureau.

Op 3 april 2017 is  Eiffel gestart met de inventarisatie van het (onrechtmatig) grondgebruik binnen de gemeente Veere. Deze inventarisatie duurt ± 4 weken en resulteert in een businessplan. Dit plan zal worden gebruikt om de vervolgstappen uit te werken.

Op 22 mei 2017 presenteerde Eiffel de uitkomsten van de businesscase.  Hieruit blijkt dat er op ongeveer 984 locaties sprake is van gebruik van gemeentegrond.  Na aftrek van situaties waar al een overeenkomst voor is afgesloten etc. resteren uiteindelijk ± 750 situaties  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormt de basis voor de opbrengstenramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 ging het college van B&W ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Gezien de kostenraming in de businesscase is het noodzakelijk om aan te besteden.  De verwachting is dat we dit aanbestedingstraject  in september 2017  doorlopen is waarna de opdracht kan worden gegund.

 


29-06-2017

Op 4 oktober 2016 ging het college akkoord met het Plan van Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop groen- en reststroken (PvA). Een projectmatige/gefaseerde aanpak is hierbij noodzakelijk en omdat hiervoor extra personele capaciteit nodig is raamden wij hiervoor extra budget.

De eerste stap van het PvA omvat een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Op dit moment is een collegeadvies in voorbereiding waarin geadviseerd wordt deze inventarisatie te laten uitvoeren door een extern bureau.

Op 3 april 2017 is  Eiffel gestart met de inventarisatie van het (onrechtmatig) grondgebruik binnen de gemeente Veere. Deze inventarisatie duurt ± 4 weken en resulteert in een businessplan. Dit plan zal worden gebruikt om de vervolgstappen uit te werken.

Op 22 mei 2017 presenteerde Eiffel de uitkomsten van de businesscase.  Hieruit blijkt dat er op ongeveer 984 locaties sprake is van gebruik van gemeentegrond.  Na aftrek van situaties waar al een overeenkomst voor is afgesloten etc. resteren uiteindelijk ± 750 situaties  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormt de basis voor de opbrengstenramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 ging het college van B&W ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Gezien de kostenraming in de businesscase is het noodzakelijk om aan te besteden.  De verwachting is dat we dit aanbestedingstraject  in september 2017  doorlopen is waarna de opdracht kan worden gegund.

 


29-06-2017

Op 4 oktober 2016 ging het college akkoord met het Plan van Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop groen- en reststroken (PvA). Een projectmatige/gefaseerde aanpak is hierbij noodzakelijk en omdat hiervoor extra personele capaciteit nodig is raamden wij hiervoor extra budget.

De eerste stap van het PvA omvat een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Op dit moment is een collegeadvies in voorbereiding waarin geadviseerd wordt deze inventarisatie te laten uitvoeren door een extern bureau.

Op 3 april 2017 is  Eiffel gestart met de inventarisatie van het (onrechtmatig) grondgebruik binnen de gemeente Veere. Deze inventarisatie duurt ± 4 weken en resulteert in een businessplan. Dit plan zal worden gebruikt om de vervolgstappen uit te werken.

Op 22 mei 2017 presenteerde Eiffel de uitkomsten van de businesscase.  Hieruit blijkt dat er op ongeveer 984 locaties sprake is van gebruik van gemeentegrond.  Na aftrek van situaties waar al een overeenkomst voor is afgesloten etc. resteren uiteindelijk ± 750 situaties  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormt de basis voor de opbrengstenramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 ging het college van B&W ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Gezien de kostenraming in de businesscase is het noodzakelijk om aan te besteden.  De verwachting is dat we dit aanbestedingstraject  in september 2017  doorlopen is waarna de opdracht kan worden gegund.

 


20-04-2017

Op 4 oktober 2016 ging het college akkoord met het Plan van Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop groen- en reststroken (PvA). Een projectmatige/gefaseerde aanpak is hierbij noodzakelijk en omdat hiervoor extra personele capaciteit nodig is raamden wij hiervoor extra budget.

De eerste stap van het PvA omvat een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Op dit moment is een collegeadvies in voorbereiding waarin geadviseerd wordt deze inventarisatie te laten uitvoeren door een extern bureau.

Op 3 april 2017 is  Eiffel gestart met de inventarisatie van het (onrechtmatig) grondgebruik binnen de gemeente Veere. Deze inventarisatie duurt ± 4 weken en resulteert in een businessplan. Dit plan zal worden gebruikt om de vervolgstappen uit te werken.


05-04-2017

Op 4 oktober 2016 ging het college akkoord met het Plan van Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop groen- en reststroken (PvA). Een projectmatige/gefaseerde aanpak is hierbij noodzakelijk en omdat hiervoor extra personele capaciteit nodig is raamden wij hiervoor extra budget.

De eerste stap van het PvA omvat een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Op dit moment is een collegeadvies in voorbereiding waarin geadviseerd wordt deze inventarisatie te laten uitvoeren door een extern bureau.

Op 3 april 2017 is  Eiffel gestart met de inventarisatie van het (onrechtmatig) grondgebruik binnen de gemeente Veere. Deze inventarisatie duurt ± 4 weken en resulteert in een businessplan. Dit plan zal worden gebruikt om de vervolgstappen uit te werken.


09-02-2017

Op 4 oktober 2016 ging het college akkoord met het Plan van Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop groen- en reststroken (PvA). Een projectmatige/gefaseerde aanpak is hierbij noodzakelijk en omdat hiervoor extra personele capaciteit nodig is raamden wij hiervoor extra budget.

De eerste stap van het PvA omvat een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Op dit moment is een collegeadvies in voorbereiding waarin geadviseerd wordt deze inventarisatie te laten uitvoeren door een extern bureau.


09-02-2017

De eerste stap van het PvA omvat een inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Op dit moment is een collegeadvies in voorbereiding waarin geadviseerd wordt deze inventarisatie te laten uitvoeren door een extern bureau.


07-09-2016

G
Tijd
G
Geld

In het businessplan zijn aan de hand van eerdergenoemde  oppervlakte diverse berekeningen gemaakt van de mogelijke opbrengst bij verkoop. Hierbij zijn een aantal verkooppercentages doorgerekend (best case/normal case/worst case scenario). Ook de kosten zijn inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat het project budgetneutraal of mogelijk zelfs rendabel kan zijn.

De kosten namen wij op in de kadernota.