Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen

8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen
Projectleider/budgethouder
Francke Geert
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2013
Einddatum: 31-05-2016

Welstandsbeleid opstellen, monitoren en evalueren van de werkvelden.

Werkvelden zijn o.a.  het begeleiden van de welstands- en monumentencommissie/het welstandsbeleid invoegen in het bestemmingsplan(omgevingsplan)/het tegengaan van storende elementen in het buitengebied/ het adviseren over de Provinciale kustvisie.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 26 mei 2016 stelde u de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vast. In 2017 beoordeelde de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bouwplannen aan deze nota. Dit staat verwoord  in het jaarverslag 2017 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit jaarverslag verschijnt in 2018.

06-02-2018

Op 26 mei 2016 stelde u de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vast. In 2017 beoordeelde de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bouwplannen aan deze nota. Dit staat verwoord  in het jaarverslag 2017 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.


07-09-2017

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de Algemene commissiebijeenkomst van 5 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet. 

Door de welstandscommissie is een verslag van de welstandscommissie 2016 opgesteld. Deze zal via het college aan de raad worden voorgelegd


07-09-2017

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de Algemene commissiebijeenkomst van 5 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet. 

Door de welstandscommissie is een verslag van de welstandscommissie 2016 opgesteld. Deze zal via het college aan de raad worden voorgelegd


07-09-2017

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de Algemene commissiebijeenkomst van 5 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet. 

Door de welstandscommissie is een verslag van de welstandscommissie 2016 opgesteld. Deze zal via het college aan de raad worden voorgelegd


07-09-2017

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de Algemene commissiebijeenkomst van 5 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet. 

Door de welstandscommissie is een verslag van de welstandscommissie 2016 opgesteld. Deze zal via het college aan de raad worden voorgelegd


14-08-2017

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de Algemene commissiebijeenkomst van 5 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet. 


14-08-2017

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de Algemene commissiebijeenkomst van 5 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet. 


15-05-2017

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de Algemene commissiebijeenkomst van 5 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet.  We zijn bezig om processen te maken en intern te bespreken om te komen tot een team ruimtelijke kwaliteit voor de Omgevingswet.


15-05-2017

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de Algemene commissiebijeenkomst van 5 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet.  We zijn bezig om processen te maken en intern te bespreken om te komen tot een team ruimtelijke kwaliteit voor de Omgevingswet.


24-02-2017

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de Algemene commissiebijeenkomst van 5 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet.  We zijn bezig om processen te maken en intern te bespreken om te komen tot een team ruimtelijke kwaliteit voor de Omgevingswet.


23-02-2017

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de raadsvergadering op 1 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet.  We zijn bezig om processen te maken en intern te bespreken om te komen tot een team ruimtelijke kwaliteit voor de Omgevingswet.


23-02-2017

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de raadsvergadering op 1 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet.  We zijn bezig om processen te maken en intern te bespreken om te komen tot een team ruimtelijke kwaliteit voor de Omgevingswet.


16-01-2017

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. Een evaluatieverslag vanaf 2013 van de welstand- en monumentencommissie is in december 2015 in de commissie RO geweest.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016

 De welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016

 Het welstandsbeleid op grond van de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 uitvoeren.

Naar aanleiding van de algemene raadsvergadering op 1 december 2016 verder gezamenlijk met Flip ten Cate van de federatie ruimtelijke ontwikkeling (mooiwaarts) het spoor uitzetten naar de omgevingswet. 

bezig om processen te maken en te bespreken intern om te komen tot een team ruimtelijke kwaliteit voor de omgevingswet.


16-01-2017

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. Een evaluatieverslag vanaf 2013 van de welstand- en monumentencommissie is in december 2015 in de commissie RO geweest.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016

 De welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016

 Het welstandsbeleid op grond van de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 uitvoeren.

Naar aanleiding van de algemene raadsvergadering op 1 december 2016 verder gezamenlijk met Flip ten Cate van de federatie ruimtelijke ontwikkeling (mooiwaarts) het spoor uitzetten naar de omgevingswet. 

bezig om processen te maken en te bespreken intern om te komen tot een team ruimtelijke kwaliteit voor de omgevingswet.


14-12-2016

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. Een evaluatieverslag vanaf 2013 van de welstand- en monumentencommissie is in december 2015 in de commissie RO geweest.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016

 De welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016

 Het welstandsbeleid op grond van de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 uitvoeren.

Naar aanleiding van de algemene raadsvergadering op 1 december 2016 verder gezamenlijk met Flip ten Cate van de federatie ruimtelijke ontwikkeling (mooiwaarts) het spoor uitzetten naar de omgevingswet. 


14-12-2016

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. Een evaluatieverslag vanaf 2013 van de welstand- en monumentencommissie is in december 2015 in de commissie RO geweest.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016

 De welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016

 Het welstandsbeleid op grond van de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 uitvoeren.

Naar aanleiding van de algemene raadsvergadering op 1 december 2016 verder gezamenlijk met Flip ten Cate van de federatie ruimtelijke ontwikkeling (mooiwaarts) het spoor uitzetten naar de omgevingswet. 


13-09-2016

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. Een evaluatieverslag vanaf 2013 van de welstand- en monumentencommissie is in december 2015 in de commissie RO geweest.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016

 De welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016

 Het welstandsbeleid op grond van de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 uitvoeren


14-06-2016

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. Een evaluatieverslag vanaf 2013 van de welstand- en monumentencommissie is in december 2015 in de commissie RO geweest.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016

 De welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016

 


06-04-2016

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. Een evaluatieverslag vanaf 2013 van de welstand- en monumentencommissie is in december 2015 in de commissie RO geweest.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016

 

 


02-02-2016

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan.  Een evaluatieverslag vanaf 2013  van de welstand- en monumentencommissie  is  in december 2015 in de commissie RO geweest.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016

 

 


14-12-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016

Doordat de gedelegeerde Jan Oostveen zijn zittingstermijn is afgelopen heben we in de 2 e week van december 2015 afscheid van hem genomen.

Hiervoor in de plaats hebben we architect Liesbeth Brink aangetrokken. Aan de raad ter kennisname gebracht een evaluatieverslag van de welstand- en monumentencommissie en een voorstel benoeming leden welstand- en monumentencommissie.


14-12-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016

Doordat de gedelegeerde Jan Oostveen zijn zittingstermijn is afgelopen heben we in de 2 e week van december 2015 afscheid van hem genomen.

Hiervoor in de plaats hebben we architect Liesbeth Brink aangetrokken. Aan de raad ter kennisname gebracht een evaluatieverslag van de welstand- en monumentencommissie en een voorstel benoeming leden welstand- en monumentencommissie.


14-12-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016

Doordat de gedelegeerde Jan Oostveen zijn zittingstermijn is afgelopen heben we in de 2 e week van december 2015 afscheid van hem genomen.

Hiervoor in de plaats hebben we architect Liesbeth Brink aangetrokken. Aan de raad ter kennisname gebracht een evaluatieverslag van de welstand- en monumentencommissie en een voorstel benoeming leden welstand- en monumentencommissie.


14-12-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016

Doordat de gedelegeerde Jan Oostveen zijn zittingstermijn is afgelopen heben we in de 2 e week van december 2015 afscheid van hem genomen.

Hiervoor in de plaats hebben we architect Liesbeth Brink aangetrokken. Aan de raad ter kennisname gebracht een evaluatieverslag van de welstand- en monumentencommissie en een voorstel benoeming leden welstand- en monumentencommissie.


30-09-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016


30-09-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie


08-07-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie


08-06-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie


09-04-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.


10-03-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.


05-03-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.


05-03-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.

beleidsregels welstandsnota worden door de welstandscommissie in goede samenwerking met de ambtenaren uitgevoerd 

 

 


10-02-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.

beleidsregels welstandsnota worden door de welstandscommissie in goede samenwerking met de ambtenaren uitgevoerd 

 

 


15-01-2015

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. In oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota.

 

 


15-01-2015

oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan over de bezetting van de welstandscommissie en een aanvulling op de welstandsnota

 

 


16-12-2014

oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan

welstandscriteria worden naar behoren getoetst in het vierde kwartaal

 


02-09-2014

oktober 2015 wordt er een voorstel aan de raad gedaan

welstandscriteria worden naar behoren getoetst


31-08-2014

Eind 2014 wordt er een voorstel aan de raad gedaan

welstandscriteria worden naar behoren getoetst


16-07-2014

Eind 2014 wordt er een voorstel aan de raad gedaan

welstandscriteria worden naar behoren getoetst


27-05-2014

Eind 2014 wordt er een voorstel aan de raad gedaan


25-03-2014

Eind 2014 wordt er een voorstel aan de raad gedaan


30-01-2014

eind 2014 wordt er een voorstel aan de raad gedaan


31-10-2013

G
Tijd

welstandscriteria worden naar behoren getoetst

Ook de structuurvisie cultuur historisie wordt besproken

De nieuwe nota wordt overeenkomstig de inspraakprocedure bekend gemaakt.

de nieuwe nota ruimtelijke ontwikkeling wordt naar behoren gebruikt door de welstandscommissie.

samen met de welstandscommissie bezig aan het jaarverslag welstandscommissie 2016

Jaarverslag 2016 is klaar voorverzending raad

O
Geld

voldoende budget.

Binnen budget geregeld

het budget van de welstand en monumentencommissie wordt overschreden.

dit komt door meerdere adviezen en onderzoeken in het jaar 2016.

dit wordt uitgewerkt en verantwoord in het jaarverslag 2016