Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.024 Herontwikkeling Molenwal Westkapelle

8.024 Herontwikkeling Molenwal Westkapelle
Projectleider/budgethouder
Scheffer Rob
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015

De woningbouwcorporatie sloopt en herontwikkelt 24 van de 32 duplexwoningen. Dit is een kans voor een herontwikkeling van dit gebied. Afhankelijk van het besluit van de raad inzake het maatschappelijk vastgoed kan een ontwikkeling worden opgestart waarbij het maatschappelijk vastgoed in Westkapelle kan worden betrokken. In 2017 zal het programma van eisen voor de ontwikkeling worden opgesteld en een stedenbouwkundig plan worden opgesteld voor de locatie. Parallel hieraan kan gestart worden met het opstarten van het bouwplan. Een en ander in samenspraak met de betrokken partijen.

 Toelichting

Deze herontwikkeling is één van de vier Maatschappelijk Vastgoedprojecten in de gemeente. Er waren diverse overleggen  met de beoogde gebruikers van de accommodatie. Hierbij zijn de eisen en wensen opgehaald voor de ontwikkeling. Daarnaast vonden inloopavonden plaats voor de omwonenden van de locaties waar mogelijk ontwikkelingen gaan komen aan de Molenwal en bij de Lichtboei, Lichtstraal en de nieuwe locatie van de volkstuinen. Ook vond diverse malen overleg plaats met de Visiegroep Westkapelle. Op basis van al deze overleggen stelden wij een concept ruimtelijk functioneel- en een technisch programma van eisen op. Voor de herontwikkeling van de locaties van de Lichtboei en de Lichtstraal zijn voorstellen gemaakt voor de mogelijke herontwikkeling. Tenslotte vond overleg plaats met het bestuur van de volkstuinen.

G
Kwaliteit
11-02-2018

Er waren diverse overleggen  met de beoogde gebruikers van de accommodatie. Hierbij zijn de eisen en wensen opgehaald voor de ontwikkeling. Daarnaast vonden inloopavonden plaats voor de omwonenden van de locaties waar mogelijk ontwikkelingen gaan komen aan de Molenwal en bij de Lichtboei, Lichtstraal en de nieuwe locatie van de volkstuinen. Ook vond diverse malen overleg plaats met de Visiegroep Westkapelle. Op basis van al deze overleggen stelden wij een concept ruimtelijk functioneel- en een technisch programma van eisen op. Voor de herontwikkeling van de locaties van de Lichtboei en de Lichtstraal zijn voorstellen gemaakt voor de mogelijke herontwikkeling. Tenslotte vond overleg plaats met het bestuur van de volkstuinen.


05-02-2018

Er zijn diverse overleggen geweest met de beoogde gebruikers van de accommodatie. Hierbij zijn de eisen en wensen opgehaald ten behoeve van de ontwikkeling. Daarnaast zijn inloopavonden geweest voor de omwonenden van de locaties waar mogelijk ontwikkelingen gaan komen aan de Molenwal en bij de Lichtboei, Lichtstraal en de nieuwe locatie van de volkstuinen. Tevens heeft diverse malen overleg plaatsgevonden met de Visiegroep Westkapelle. Op basis van deze overleggen zijn een concept ruimtelijk functioneel en een technisch programma van eisen opgesteld. Voor de herontwikkeling van de locaties van de Lichtboei en de Lichtstraal zijn voorstellen gemaakt voor de mogelijke herontwikkeling. Tenslotte heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van de volkstuinen.


08-03-2017

De start van het project Herontwikkeling Molenwal wachtte op uw besluit in december 2016 over de nota Maatschappelijke vastgoed.  Het college heeft opdracht gegeven tot het starten van een project om in Westkapelle te komen tot het gewenste maatschappelijke voorzieningenniveau: in ieder geval de functies onderwijs en ontmoeten worden op een verantwoorde manier gehuisvest in een MFA. Het project omvat de locaties van de Lichtboei, de Lichtstraal, Westkapelle Herrijst en de Molenwal. Alle gemeentelijke eigendommen en die van Woonburg. Het onderzoek naar de haalbaarheid zal in december 2017 gereed zijn.  


13-02-2017

De start van het project Herontwikkeling Molenwal wachtte op uw besluit in december 2016 over de nota Maatschappelijke vastgoed.  Het college heeft opdracht gegeven tot het starten van een project om in Westkapelle te komen tot het gewenste maatschappelijke voorzieningenniveau: in ieder geval de functies onderwijs en ontmoeten worden op een verantwoorde manier gehuisvest in een MFA. Het project omvat de locaties van de Lichtboei, de Lichtstraal, Westkapelle Herrijst en de Molenwal. Alle gemeentelijke eigendommen en die van Woonburg. Het onderzoek naar de haalbaarheid zal in december 2017 gereed zijn.  


01-10-2015

G
Tijd
G
Geld