Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande
Projectleider/budgethouder
Looff Arnoud, de
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-09-2013

Op 30 mei 2013 heeft u de Structuurvisie centrumgebied Zoutelande vastgesteld. In 2013 is begonnen met de eerste uitwerkingen en stedenbouwkundige ontwerpen. Enkele projecten zijn al in de realisatiefase. Met diverse partijen is overleg over de heront-wikkeling binnen het centrumgebied. Besluiten daarover zijn afhankelijk van derden.Toelichting

G
Kwaliteit

 De bouw van Hotel de Tien Torens is bijna afgerond.  De bouw van hotel Middendorp/Willibrord  is in het najaar van 2017 gestart.  De bouw van de herontwikkeling van de Rabobank locatie startte  in het voorjaar van 2017. De vergunning voor de herontwikkeling  locatie Hofje van Janse, nu 't  Soute (hoek Langendam/Duinweg), werd in 2017 onherroepelijk.

07-02-2018

 De bouw van Hotel de Tien Torens is bijna afgerond.  De bouw van hotel Middendorp/Willibrord  is in het najaar van 2017 gestart.  De bouw van de herontwikkeling van de Rabobank locatie is in het voorjaar van 2017 gestart. De vergunning voor de herontwikkeling  locatie Hofje van Janse, nu 't  Soute (hoek Langendam/Duinweg), is onherroepelijk.


05-02-2018

 De bouw van Hotel de Tien Torens is bijna afgerond.  De bouw van hotel Middendorp/Willebrord  is in het najaar van 2017 gestart.  De bouw van de herontwikkeling van de Rabobank locatie is in het voorjaar van 2017 gestart. De vergunning voor de herontwikkeling  locatie Hofje van Janse, nu 't  Soute (hoek Langendam/Duinweg), is onherroepelijk.


22-05-2017

 De bouw van het Beachhotel is afgerond. De bouw van Hotel de Tien Torens is gestart.  De vergunning voor hotel Middendorp/Willebrord  is inmiddels ook verleend. De gemeenteraad gaf als gevolg van de tussenuitspraak in de beroepsprocedure rond Het Soute (hoek Duinweg)  een verklaring van geen bedenkingen af.De rechtbank heeft inmiddels een eind uitspraak gedaan in het voordeel van de gemeente.


24-02-2017

 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en de vergunningen zijn verleend. De bouw van het Beachhotel is afgerond. De bouw van Hotel de Tien Torens is gestart.  De vergunning voor hotel Middendorp/Willebrord  is inmiddels ook verleend. De gemeenteraad gaf als gevolg van de tussenuitspraak in de beroepsprocedure rond Het Soute (hoek Duinweg)  een verklaring van geen bedenkingen af.


13-02-2017

 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en zijn verleend. De bouw van het Beachhotel is afgerond. De bouw van Hotel de Tien Torens is gestart.  De vergunning voor hotel Middendorp/Willebrord  is inmiddels ook verleend. Naar aanleiding van de beroepsprocedure rond Het Soute (hoek Duinweg) heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.


13-09-2016

 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en zijn verleend. De bouw van het Beachhotel is afgerond. De bouw van Hotel de Tien Torens is gestart.  De vergunning voor hotel Middendorp/Willebrord  is inmiddels ook verleend. Naar aanleiding van de beroepsprocedure rond Het Soute (hoek Duinweg) zal naar verwachting in oktober 2016 een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.


26-08-2016

 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en zijn verleend. De bouw van het Beachhotel is afgerond. De bouw van Hotel de Tien Torens is gestart.  De vergunning voor hotel Middendorp/Willebrord  is inmiddels ook verleend. Naar aanleiding van de beroepsprocedure rond Het Soute (hoek Duinweg) zal naar verwachting in oktober een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.


06-04-2016

 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en zijn verleend. De bouw van het Beachhotel wordt in het eerste kwartaal van 2016 afgerond. In het tweede kwartaal start de bouw van hotel de Tien Torens. De vergunning voor hotel Midden/Willebrord zal naar verwachting in april 2016 worden verleend.


10-03-2016

 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en zijn verleend. De bouw van het Beachhotel wordt in het eerste kwartaal afgerond. In het tweede kwartaal start de bouw van hotel de Tien Torens. De vergunning voor hotel Midden/Willebrord zal naar verwachting in april worden verleend.


19-01-2016

 De eerste plannen doorlopen nu de planologische procedure. In het laatste kwartaal van 2016 zijn de eerste bouwwerkzaamheden gestart. In november heeft het college besloten medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de Rabo-locatie met appartementen en fysiotherapie. De vergunning voor herontwikkeling van hotel De Tien Torens is onherroepelijk, start werkzaamheden in april 2016.


18-11-2015

 De eerste plannen doorlopen nu de planologische procedure. Afhankelijk van de uitkomst, wordt in het vierde kwartaal met de eerste bouwwerkzaamheden gestart. Het college zal naar verwachting in november een eerste besluit nemen over de herontwikkeling van de Rabo-locatie met appartementen en fysiotherapie. De vergunning voor herontwikkeling van hotel De Tien Torens is onherroepelijk, start werkzaamheden in april 2016.


20-08-2015

 De eerste plannen doorlopen nu de planologische procedure. Afhankelijk van de uitkomst, wordt in het vierde kwartaal met de eerste bouwwerkzaamheden gestart. Op dit moment wordt gewerkt aan de herontwikkeling van de Rabobank-locatie met een invulling van appartementen voor permanente bewoning.


24-04-2015

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze passen binnen de kaders van de structuurvisie voor het centrum. Als er afwijkingen zijn komen we bij u terug.


18-03-2015

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze passen binnen de kaders van de structuurvisie voor het centrum. Als er afwijkingen zijn komen we bij u terug.


28-01-2015

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze passen binnen de kaders van de structuurvisie voor het centrum. Als er afwijkingen zijn komen we bij u terug.


28-01-2015

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze passen binnen de kaders van de structuurvisie voor het centrum.  Als er afwijkingen zijn komen we bij u terug.

 


18-11-2014

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze passen binnen de kaders van de structuurvisie voor het centrum. Als er afwijkingen zijn komen we bij u terug.

 


02-09-2014

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze passen binnen de kaders van de structuurvisie voor het centrum. Als er afwijkingen zijn komen we bij u terug.

 


31-08-2014

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze nog in een verkennende fase verkeren. Een aantal projecten zijn door de ontwikkelaars in de maanden mei en juni met omwonenden, dorpsraad en ondernemersvereniging gecommuniceerd. In de loop van het jaar worden de eerste aanvragen verwacht.

 


08-08-2014

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze nog in een verkennende fase verkeren. Een aantal projecten zijn door de ontwikkelaars in de maanden mei en juni met omwonenden, dorpsraad en ondernemersvereniging gecommuniceerd. In de loop van het jaar worden de eerste aanvragen verwacht.

 


08-08-2014

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze nog in een verkennende fase verkeren. Een aantal projecten zijn door de ontwikkelaars in de maanden mei en juni met omwonenden, dorpsraad en ondernemersvereniging gecommuniceerd. In de loop van het jaar worden de eerste aanvragen verwacht

 


11-06-2014

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze nog in een verkennende fase verkeren. Een aantal projecten zijn door de ontwikkelaars in de maanden mei en juni met omwonenden, dorpsraad en ondernemersvereniging gecommuniceerd. In de loop van het jaar worden de eerste aanvragen verwacht.

 


14-04-2014

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze nog in een verkennende fase verkeren. De eerste aanvraag voor één pand aan het Willibrordeplein is ingediend. De signalen vanuit Zoutelande zijn positief in de zin dat de visie over het algemeen in de praktijk voldoende ruimte geeft om tot goede ontwikkelingen te komen.

 


14-04-2014

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze nog in een verkennende fase verkeren. De eerste aanvraag voor één pand aan het Willibrordeplein is ingediend. De signalen vanuit Zoutelande zijn positief in de zin dat de visie over het algemeen in de praktijk voldoende ruimte geeft om tot goede ontwikkelingen te komen.

 


25-03-2014

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze nog in een verkennende fase verkeren. In de loop van 2014 worden de eerste uitgewerkte plannen verwacht. De signalen vanuit zijn positief in de zijn dat de visie over het algemeen in de praktijk voldoende ruimte geeft om tot goede ontwikkelingen te komen.

 


30-01-2014

Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zijn ondernemers, particulieren en ontwikkelaars druk aan de slag gegaan met ontwikkelen van bouwplannen. De handschoen wordt in Zoutelande voortvarend opgepakt. Voor de meeste ontwikkellocaties geldt dat ze nog in een verkennende fase verkeren. In de loop van 2014 worden de eerste uitgewerkte plannen verwacht. De signalen vanuit zijn positief in de zijn dat de visie over het algemeen in de praktijk voldoende ruimte geeft om tot goede ontwikkelingen te komen.

 


12-11-2013

Bij de ontwikkeling van de plannen is veel aandacht voor kwaliteit. Het gaat dan om onderdelen zoals beeldwkaliteit, omgevingskwaliteit en duurzaamheid. in de ruimtelijke onderbouwingen die worden gemaakt, zal dit per plan worden uitgewerkt.


12-11-2013

G
Tijd

De ontwikkelingen liggen nog op het schema zoals dat in de uitvoeringsagenda van de centrumvisie is opgenomen.

G
Geld

In de diverse projecten is de gemeente geen mede-ontwikkelaar. Kosten komen volledig voor rekening van de initiatiefnemers. Exploitatiebijdragen komen ten goede voor het opplussen van de openbare ruimte zoals de reconstructie van Nieuwstraat/Ooststraat.