Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied

8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied
Projectleider/budgethouder
Louwerse Ella
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2016

In 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens.

Jaarlijks in november krijgt  de gemeenteraad de stand van zaken over het gebruik van de geboden uitbreidingsmogelijkheden. Toelichting

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. Op 30 november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 voor de paardenbak een gewijzigd besluit vastgesteld. Door de uitspraak van de Raad van State op 31 mei 2017 is de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied inmiddels onherroepelijk.

G
Kwaliteit
12-02-2018

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. Op 30 november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 voor de paardenbak een gewijzigd besluit vastgesteld. Door de uitspraak van de Raad van State op 31 mei 2017 is de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied inmiddels onherroepelijk.


05-02-2018

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. Op 30 november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 voor de paardenbak een gewijzigd besluit vastgesteld. Door de uitspraak van de Raad van State op 31 mei 2017 is de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied inmiddels onherroepelijk.


01-09-2017

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. Op 30 november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 voor de paardenbak een gewijzigd besluit vastgesteld. Door de uitspraak van de Raad van State op 31 mei 2017 is de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied inmiddels onherroepelijk.


01-09-2017

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. Op 30 november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 voor de paardenbak een gewijzigd besluit vastgesteld. Door de uitspraak van de Raad van State op 31 mei 2017 is de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied inmiddels onherroepelijk.


09-02-2017

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. Op 30 november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 voor de paardenbak een gewijzigd besluit vastgesteld.


09-02-2017

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 voor de paardenbak een gewijzigd besluit vastgesteld.


12-07-2016

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. De nadere motivering is door de gemeenteraad op 5 juli 2016 vastgesteld.


15-04-2016

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (24-12-2014) heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin de uitspraak van de Raad van State is verwerkt. Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen. De zitting voor de bodemprocedure was op 25 februari 2016.

In nov. 2015 heeft de gemeenteraad een overzicht gehad van het gebruik van de uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.


06-04-2016

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (24-12-2014) heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin de uitspraak van de Raad van State is verwerkt. Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen. De zitting voor de bodemprocedure is op 25 februari 2016.

In nov. 2015 heeft de gemeenteraad een overzicht gehad van het gebruik van de uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.


14-03-2016

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (24-12-2014) heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin de uitspraak van de Raad van State is verwerkt.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen.  De zitting voor de bodemprocedure is op 25 februari 2016.

In nov. 2015 heeft de gemeenteraad een overzicht gehad van het gebruik van de uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.


01-02-2016

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (24-12-2014) heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin de uitspraak van de Raad van State is verwerkt.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen.  De zitting voor de bodemprocedure is op 25 februari 2016.

In nov. 2015 heeft de gemeenteraad een overzicht gehad van het gebruik van de uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.


14-01-2016

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (24-12-2014) heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin de uitspraak van de Raad van State is verwerkt.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen.  De zitting voor de bodemprocedure is op 25 februari 2016.

In nov. 2015 heeft de gemeenteraad een overzicht gehad van het gebruik van de uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.


14-12-2015

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan zijn 8 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin de uitspraak van de Raad van State is verwerkt.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen.  

In nov. 2015 heeft de gemeenteraad een overzicht gehad van het gebruik van de uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.


05-11-2015

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan zijn 8 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin de uitspraak van de Raad van State is verwerkt.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen.  


26-10-2015

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan zijn 8 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin de uitspraak van de Raad van State is verwerkt. De 1e herziening ligt t/m 19augustus 2015 ter inzage.  Er is bij de Raad van State beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen


20-08-2015

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan zijn 8 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin de uitspraak van de Raad van State is verwerkt. De 1e herziening ligt t/m 19augustus 2015 ter inzage.  Er is bij de Raad van State beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.


14-07-2015

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan zijn 8 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin de uitspraak van de Raad van State is verwerkt. De 1e herziening ligt t/m 19augustus 2015 ter inzage. 


09-06-2015

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan zijn 8 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  Naar aanleiding van deze uitspraak hebben wij in juni 2015 een voorstel ter behandeling aan de gemeenteraad voorgelegd.


18-05-2015

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan zijn 8 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  Naar aanleiding van deze uitspraak zullen wij in juni 2015 een voorstel ter behandeling aan de gemeenteraad voorleggen.


01-05-2015

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan zijn 8 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  Naar aanleiding van deze uitspraak zullen wij in juni 2015 een voorstel ter behandeling aan de gemeenteraad voorleggen..


20-03-2015

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan zijn 8 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  Naar aanleiding van deze uitspraak zullen wij in juni 2015 een voorstel ter behandeling aan de gemeenteraad voorleggen.


20-03-2015

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan zijn 8 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  Naar aanleiding van deze uitspraak zullen wij in juni 2015 een voorstel ter behandeling aan de gemeenteraad voorleggen.


09-03-2015

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan zijn 8 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  Naar aanleiding van deze uitspraak zullen wij in juni 2015 een voorstel ter behandeling aan de gemeenteraad voorleggen.


06-03-2015

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan zijn 8 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  Naar aanleiding van deze uitspraak zullen wij in juni 2015 een voorstel ter behandeling an de gemedenteraad voorleggen.


29-01-2015

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het plan zijn 8 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  Naar aanleiding van deze uitspraak volgt in juni 2015 een raadsvoorstel ter behandeling .


23-10-2014

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. De ingediende beroepen zijn op 7 oktober 2014 ter sprake gekomen op de zitting bij de Raad van State. De verwachting is dat eind 2014 de uitspraak volgt. Eind 2014 krijgt de gemeenteraad de stand van zaken over het gebruik van de in het bestemmingsplan geboden uitbreidingsmogelijkheden.


04-09-2014

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. De ingediende beroepen komen op 7 oktober 2014 ter sprake op de zitting bij de Raad van State. De verwachting is dat eind 2014/begin 2015 het bestemmingsplan Buitengebied onherroepelijk wordt. Eind 2014 krijgt de gemeenteraad de stand van zaken over het gebruik van de in het bestemmingsplan geboden uitbreidingsmogelijkheden.


14-08-2014

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. De ingediende beroepen komen op 7 oktober 2014 ter sprake op de zitting bij de Raad van State. De verwachting is dat eind 2014/begin 2015 het bestemmingsplan Buitengebied onherroepelijk is. Eind 2014 krijgt de gemeenteraad de stand van zaken over het gebruik van de in het bestemmingsplan geboden uitbreidingsmogelijkheden.


15-07-2014

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. De ingediende beroepen komen op 7 oktober 2014 ter sprake op de zitting bij de Raad van State. De verwachting is dat eind 2014/begin 2015 het bestemmingsplan onherroepelijk is. Eind 2014 krijgt de gemeenteraad de stand van zaken over het gebruik van de in het bestemmingsplan geboden uitbreidingsmogelijkheden.


06-06-2014

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. De verwachting is - omdat er beroepen zijn ingediend - dat in het najaar van 2014 het bestemmingsplan onherroepelijk is. Eind 2014 krijgt de gemeenteraad de stand van zaken over het gebruik van de in het bestemmingsplan geboden uitbreidingsmogelijkheden.


12-05-2014

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het bestemmingsplan biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. De verwachting is - omdat er beroepen zijn ingediend - dat in het najaar van 2014 het bestemmingsplan onherroepelijk is. Eind 2014 krijgt de gemeenteraad de stand van zaken over het gebruik van de geboden uitbreidingsmogelijkheden.


10-04-2014

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. De verwachting is - omdat er beroepen zijn ingediend - dat in het najaar van 2014 het bestemmingsplan onherroepelijk is. Eind 2014 krijgt de gemeenteraad de stand van zaken over het gebruik van de geboden uitbreidingsmogelijkheden.


24-03-2014

In mei 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens. De verwachting is - omdat er beroepen zijn ingediend - dat in het najaar van 2014 het bestemmingsplan onherroepelijk is. Eind 2014 krijgt de gemeenteraad de stand van zaken over het gebruik van de geboden uitbreidingsmogelijkheden.


G
Tijd
G
Geld