Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied

8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied
Projectleider/budgethouder
Louwerse Ella
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 28-12-2017

We verwerken de onvolkomenheden en nieuwe kleinschalige initiatieven in het bestemmingsplan Buitengebied.

We starten  met het verwerken van de cultuurhistorische visie in het bestemmingsplan Buitengebied en bekijken of daardoor de algemene uitgangspunten uit de Landschapsvisie in het bestemmingsplan aangepast moeten worden. Deze herziening van het bestemmingsplan leggen we in juni 2017 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Toelichting

De lijst met de cultuurhistorisch waardevolle panden op basis van de Structuurvisie Cultureel Erfgoed is in juli 2017 voorgelegd aan uw raad. Daarna is de procedure tot herziening van het bestemmingsplan Buitengebied met o.a. de opname van deze panden  panden gestart. Op 9 november 2017 stelde uw raad deze 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vast. 

 

G
Kwaliteit
05-02-2018

De lijst met de cultuurhistorische panden op basis van de Structuurvisie Cultureel Erfgoed is in juli 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna is de procedure tot herziening van het bestemmingsplan Buitengebied met o.a. de opname van cultuurhistorische panden gestart. Op 9 november 2017 heeft de gemeenteraad de 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vastgesteld. 

 


01-09-2017

De lijst met de cultuurhistorische panden op basis van de Structuurvisie Cultureel Erfgoed is in juli 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit betekent dat daarna de procedure tot herziening van het bestemmingsplan Buitengebied gestart kan worden. Deze herziening heeft in ontwerp tot en met 30 augustus 2017 ter inzage gelegen. We leggen de herziening in november 2017 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 


01-09-2017

De lijst met de cultuurhistorische panden op basis van de Structuurvisie Cultureel Erfgoed is in juli 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit betekent dat daarna de procedure tot herziening van het bestemmingsplan Buitengebied gestart kan worden. Deze herziening heeft in ontwerp tot en met 30 augustus 2017 ter inzage gelegen. We leggen de herziening in november 2017 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 


27-02-2017

De lijst met de cultuurhistorische panden op basis van de Structuurvisie Cultureel Erfgoed wordt in juni/juli 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit betekent dat daarna de procedure tot herziening van het bestemmingsplan Buitengebied gestart kan worden. Deze herziening leggen we in november 2017 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 


24-02-2017

Zie 8.026


09-02-2017

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen.  Op 30 november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan over de paardenbak. 


09-02-2017

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen.  De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 het vaststellingsbesluit ten behoeve van de paardenbak gewijzigd vastgesteld. 


23-08-2016

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. De nadere motivering is door de gemeenteraad op 5 juli 2016 vastgesteld.   De nadere motivering is naar de Raad  van State gezonden.


12-07-2016

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. De nadere motivering is door de gemeenteraad op 5 juli 2016 vastgesteld.


15-04-2016

 De gemeenteraad heeft op 11 juni 2015 de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.  Er is bij de Raad van State beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen. De zitting voor de bodemprocedure was op 25 februari 2016. De uitspraak wordt afgewacht.


14-03-2016

 De gemeenteraad heeft op 11 juni 2015 de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.  Er is bij de Raad van State beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen. De zitting voor de bodemprocedure is gepland op 25 februari 2016.


01-02-2016

 De gemeenteraad heeft op 11 juni 2015 de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.  Er is bij de Raad van State beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen. De zitting voor de bodemprocedure is gepland op 25 februari 2016.


14-01-2016

 De gemeenteraad heeft op 11 juni 2015 de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.  Er is bij de Raad van State beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen. De zitting voor de bodemprocedure is gepland op 25 februari 2016.


14-12-2015

De 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied heeft als ontwerp ter inzage  van 19 februari t/m 1 april 2015 gelegen.  Er zijn 14 zienswijzen ingediend.   De gemeenteraad heeft op 11 juni 2015 een besluit genomen over de ingediende zienswijzen en de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.  Er is bij de Raad van State beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen..


05-11-2015

De 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied heeft als ontwerp ter inzage  van 19 februari t/m 1 april 2015 gelegen.  Er zijn 14 zienswijzen ingediend.   De gemeenteraad heeft op 11 juni 2015 een besluit genomen over de ingediende zienswijzen en de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.  Er is bij de Raad van State beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen.


26-10-2015

De 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied heeft als ontwerp ter inzage  van 19 februari t/m 1 april 2015 gelegen.  Er zijn 14 zienswijzen ingediend.   De gemeenteraad heeft op 11 juni 2015 een besluit genomen over de ingediende zienswijzen en de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. De 1e herziening ligt t/m 19 augustus 2015 ter inzage. Er is bij de Raad van State beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen.


20-08-2015

De 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied heeft als ontwerp ter inzage  van 19 februari t/m 1 april 2015 gelegen.  Er zijn 14 zienswijzen ingediend.   De gemeenteraad heeft op 11 juni 2015 een besluit genomen over de ingediende zienswijzen en de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. De 1e herziening ligt t/m 19 augustus 2015 ter inzage. Er is bij de Raad van State beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.


14-07-2015

De 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied heeft als ontwerp ter inzage  van 19 februari t/m 1 april 2015 gelegen.  Er zijn 14 zienswijzen ingediend.   De gemeenteraad heeft op 11 juni 2015 een besluit genomen over de ingediende zienswijzen en de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. De 1e herziening ligt t/m 19 augustus 2015 ter inzage.


09-06-2015

De 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied heeft als ontwerp ter inzage  van 19 februari t/m 1 april 2015 gelegen.  Er zijn 14 zienswijzen ingediend. De concept-beantwoording daarvan is voorgelegd aan het college. Vervolgens is een voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan  gemaakt voor de vergadering van 11 juni 2015. 


18-05-2015

De 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied ligt als ontwerp ter inzage  van 19 februari t/m 1 april 2015.  Er zijn 14 zienswijzen ingediend. De concept-beantwoording daarvan is voorgelegd aan het college. 


01-05-2015

De 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied ligt als ontwerp ter inzage  van 19 februari t/m 1 april 2015.  De ingediende zienswijzen (14)  worden momenteel verwerkt.


14-04-2015

De 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied ligt als ontwerp ter inzage  van 19 februari t/m 1 april 2015.  De ingediende zienswijzen (13)  worden momenteel verwerkt


12-03-2015

De 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied ligt als ontwerp ter inzage  van 19 februari t/m 1 april 2015.


13-02-2015

De 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied wordt als ontwerp ter inzage gelegd van 19 februari t/m 1 april 2015.


13-02-2015

De 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied wordt als ontwerp ter inzage gelegd van 19 februari t/m 1 april 2015.


01-09-2014

G
Tijd
G
Geld