Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.031 Breedband internet buitengebied

8.031 Breedband internet buitengebied
Projectleider/budgethouder
Dekker René
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2018

Wij voeren het raadsbesluit van december 2016 (indien besloten) over snel breedband internet in het buitengebied uit. Voor 2017 ramen we € 50.000. In 2016 is eveneens € 50.000 beschikbaar ten last van de toeristische impuls. Toelichting

In  2017 is met Delta als provider een intensieve campagne gestart voor snel internet in het buitengebied.  Er vond een  vraagbundeling via gebiedsambassadeurs plaats. Naast de beschikbare aansluitsubsidie van gemeente en provincie (€ 200) stelde ook Delta zelf nog een éénmalige korting van  € 100 in het vooruitzicht. De aanbieding van Delta  aanbieding liep tot 1 februari 2018.

 

G
Kwaliteit
05-04-2018

In  2017 is met Delta als provider een intensieve campagne gestart voor snel internet in het buitengebied.  Er vond een  vraagbundeling via gebiedsambassadeurs plaats. Naast de beschikbare aansluitsubsidie van gemeente en provincie (€ 200) stelde ook Delta zelf nog een éénmalige korting van  € 100 in het vooruitzicht. De aanbieding van Delta  aanbieding liep tot 1 februari 2018.

 


11-02-2018

In  2017 is met Delta als provider een intensieve campagne gestart voor snel internet in het buitengebied.  Er vond een  vraagbundeling via gebiedsambassadeurs plaats. Naast de beschikbare aansluitsubsidie van gemeente en provincie (€ 200) stelde ook Delta zelf nog een éénmalige korting van  € 100 in het vooruitzicht. Deze aanbieding geldt tot 1 februari 2018.

 


11-02-2018

In  2017 is met Delta als provider een intensieve campagne gestart voor snel internet in het buitengebied.  Er vond een  vraagbundeling via gebiedsambassadeurs plaats. Naast de beschikbare aansluitsubsidie van gemeente en provincie (€ 200) stelde ook Delta zelf nog een éénmalige korting van  € 100 in het vooruitzicht. Deze aanbieding geldt tot 1 februari 2018.

 


11-02-2018

In  2017 is met Delta als provider een intensieve campagne gestart voor snel internet in het buitengebied.  Er vond een  vraagbundeling via gebiedsambassadeurs plaats. Naast de beschikbare aansluitsubsidie van gemeente en provincie (€ 200) stelde ook Delta zelf nog een éénmalige korting van  € 100 in het vooruitzicht. Deze aanbieding geldt tot 1 februari 2018.

 


11-02-2018

In  2017 is met Delta als provider een intensieve campagne gestart voor snel internet in het buitengebied.  Er vond een  vraagbundeling via gebiedsambassadeurs plaats. Naast de beschikbare aansluitsubsidie van gemeente en provincie (€ 200) stelde ook Delta zelf nog een éénmalige korting van  € 100 in het vooruitzicht. Deze aanbieding geldt tot 1 februari 2018.

 


08-02-2018

In  2017 is met Delta als provider een intensieve campagne gestart voor snel internet in het buitengebied.  Er heeft een  vraagbundeling via gebiedsambassadeurs plaats gevonden. Naast de beschikbare aansluitsubsidie van gemeente en provincie (€ 200) heeft ook Delta zelf nog een éénmalige korting van          € 100 in het vooruitzicht gesteld. Deze aanbieding geldt tot 1 februari 2018.

 


19-10-2017

In de raadsvergadering van december 2016 is ingestemd met de keuze voor een vast-draadloos systeem.  Voor een verdubbeling van de subsidie van de provincie voor aansluiting hebben wij als gemeente ook geld beschikbaar gesteld.

Inmiddels is gestart met een vraagbundeling via gebiedsambassadeurs, die ook offerte gaan vragen aan de geïnteresseerde marktpartijen. De uitrol is gepland voor het seizoen 2017 maar dat is wel afhankelijk van externe factoren,

zoals bijv. tijdige en voldoende aanmeldingen. Een bijdrageregeling voor het kunnen verlenen van subsidie voor aansluiting van de zogenaamde "witte adressen" is in de maak. Gemeenteraad heeft de regeling in april 2017 vastgesteld.

Inmiddels zijn door providers offertes uitgebracht, die door een werkgroep met sectorambassadeurs (R&T, agrarisch) worden beoordeeld om daarna een concrete aanbieding te kunnen doen aan degenen die voor aansluiting met subsidie in aanmerking komen.

Voor de realisering van het netwerk gaat de provincie begin juli een voorfinancieringsregeling vaststellen waarop de provider een beroep (geldlening) kan doen om het netwerk te financieren . De eerste aansluitingen kunnen dan ook niet meer voor de zomer worden gerealiseerd. 

Bij voldoende aanmeldingen is het najaar 2017 een meer realistische termijn. Delta en Greennet zijn in overleg om het draadloos breedband in het buitengebied samen aan te pakken en te realiseren. Als de besluitvorming hierover heeft plaats gevonden (november 2017) kunnen de witte adressen in het buitengebied een concreet aanbod worden gedaan.

 


19-10-2017

In de raadsvergadering van december 2016 is ingestemd met de keuze voor een vast-draadloos systeem.  Voor een verdubbeling van de subsidie van de provincie voor aansluiting hebben wij als gemeente ook geld beschikbaar gesteld.

Inmiddels is gestart met een vraagbundeling via gebiedsambassadeurs, die ook offerte gaan vragen aan de geïnteresseerde marktpartijen. De uitrol is gepland voor het seizoen 2017 maar dat is wel afhankelijk van externe factoren,

zoals bijv. tijdige en voldoende aanmeldingen. Een bijdrageregeling voor het kunnen verlenen van subsidie voor aansluiting van de zogenaamde "witte adressen" is in de maak. Gemeenteraad heeft de regeling in april 2017 vastgesteld.

Inmiddels zijn door providers offertes uitgebracht, die door een werkgroep met sectorambassadeurs (R&T, agrarisch) worden beoordeeld om daarna een concrete aanbieding te kunnen doen aan degenen die voor aansluiting met subsidie in aanmerking komen.

Voor de realisering van het netwerk gaat de provincie begin juli een voorfinancieringsregeling vaststellen waarop de provider een beroep (geldlening) kan doen om het netwerk te financieren . De eerste aansluitingen kunnen dan ook niet meer voor de zomer worden gerealiseerd. 

Bij voldoende aanmeldingen is het najaar 2017 een meer realistische termijn. Delta en Greennet zijn in overleg om het draadloos breedband in het buitengebied samen aan te pakken en te realiseren. Als de besluitvorming hierover heeft plaats gevonden (november 2017) kunnen de witte adressen in het buitengebied een concreet aanbod worden gedaan.

 


21-08-2017

In de raadsvergadering van december 2016 is ingestemd met de keuze voor een vast-draadloos systeem.  Voor een verdubbeling van de subsidie van de provincie voor aansluiting hebben wij als gemeente ook geld beschikbaar gesteld.

Inmiddels is gestart met een vraagbundeling via gebiedsambassadeurs, die ook offerte gaan vragen aan de geïnteresseerde marktpartijen. De uitrol is gepland voor het seizoen 2017 maar dat is wel afhankelijk van externe factoren,

zoals bijv. tijdige en voldoende aanmeldingen. Een bijdrageregeling voor het kunnen verlenen van subsidie voor aansluiting van de zogenaamde "witte adressen" is in de maak. Gemeenteraad heeft de regeling in april 2017 vastgesteld.

Inmiddels zijn door providers offertes uitgebracht, die door een werkgroep met sectorambassadeurs (R&T, agrarisch) worden beoordeeld om daarna een concrete aanbieding te kunnen doen aan degenen die voor aansluiting met subsidie in aanmerking komen.

Voor de realisering van het netwerk gaat de provincie begin juli een voorfinancieringsregeling vaststellen waarop de provider een beroep (geldlening) kan doen om het netwerk te financieren . De eerste aansluitingen kunnen dan ook niet meer voor de zomer worden gerealiseerd.  Bij voldoende aanmeldingen is het najaar 2017 een meer realistische termijn. 


21-08-2017

In de raadsvergadering van december 2016 is ingestemd met de keuze voor een vast-draadloos systeem.  Voor een verdubbeling van de subsidie van de provincie voor aansluiting hebben wij als gemeente ook geld beschikbaar gesteld.

Inmiddels is gestart met een vraagbundeling via gebiedsambassadeurs, die ook offerte gaan vragen aan de geïnteresseerde marktpartijen. De uitrol is gepland voor het seizoen 2017 maar dat is wel afhankelijk van externe factoren,

zoals bijv. tijdige en voldoende aanmeldingen. Een bijdrageregeling voor het kunnen verlenen van subsidie voor aansluiting van de zogenaamde "witte adressen" is in de maak. Gemeenteraad heeft de regeling in april 2017 vastgesteld.

Inmiddels zijn door providers offertes uitgebracht, die door een werkgroep met sectorambassadeurs (R&T, agrarisch) worden beoordeeld om daarna een concrete aanbieding te kunnen doen aan degenen die voor aansluiting met subsidie in aanmerking komen.

Voor de realisering van het netwerk gaat de provincie begin juli een voorfinancieringsregeling vaststellen waarop de provider een beroep (geldlening) kan doen om het netwerk te financieren . De eerste aansluitingen kunnen dan ook niet meer voor de zomer worden gerealiseerd.  Bij voldoende aanmeldingen is het najaar 2017 een meer realistische termijn. 


20-07-2017

In de raadsvergadering van december 2016 is ingestemd met de keuze voor een vast-draadloos systeem.  Voor een verdubbeling van de subsidie van de provincie voor aansluiting hebben wij als gemeente ook geld beschikbaar gesteld.

Inmiddels is gestart met een vraagbundeling via gebiedsambassadeurs, die ook offerte gaan vragen aan de geïnteresseerde marktpartijen. De uitrol is gepland voor het seizoen 2017 maar dat is wel afhankelijk van externe factoren,

zoals bijv. tijdige en voldoende aanmeldingen. Een bijdrageregeling voor het kunnen verlenen van subsidie voor aansluiting van de zogenaamde "witte adressen" is in de maak. Gemeenteraad heeft de regeling in april 2017 vastgesteld.

Inmiddels zijn door providers offertes uitgebracht, die door een werkgroep met sectorambassadeurs (R&T, agrarisch) worden beoordeeld om daarna een concrete aanbieding te kunnen doen aan degenen die voor aansluiting met subsidie in aanmerking komen.

Voor de realisering van het netwerk gaat de provincie begin juli een voor financieringsregeling vaststellen waarop de provider een beroep (geldlening) kan doen om het netwerk te financieren . De eerste aansluitingen kunnen dan ook niet meer voor de zomer worden gerealiseerd.  Bij voldoende aanmeldingen is het najaar 2017 een meer realistische termijn.


20-07-2017

In de raadsvergadering van december 2016 is ingestemd met de keuze voor een vast-draadloos systeem.  Voor een verdubbeling van de subsidie van de provincie voor aansluiting hebben wij als gemeente ook geld beschikbaar gesteld.

Inmiddels is gestart met een vraagbundeling via gebiedsambassadeurs, die ook offerte gaan vragen aan de geïnteresseerde marktpartijen. De uitrol is gepland voor het seizoen 2017 maar dat is wel afhankelijk van externe factoren,

zoals bijv. tijdige en voldoende aanmeldingen. Een bijdrageregeling voor het kunnen verlenen van subsidie voor aansluiting van de zogenaamde "witte adressen" is in de maak. Gemeenteraad heeft de regeling in april 2017 vastgesteld.

Inmiddels zijn door providers offertes uitgebracht, die door een werkgroep met sectorambassadeurs (R&T, agrarisch) worden beoordeeld om daarna een concrete aanbieding te kunnen doen aan degenen die voor aansluiting met subsidie in aanmerking komen.

Voor de realisering van het netwerk gaat de provincie begin juli een voor financieringsregeling vaststellen waarop de provider een beroep (geldlening) kan doen om het netwerk te financieren . De eerste aansluitingen kunnen dan ook niet meer voor de zomer worden gerealiseerd.  Bij voldoende aanmeldingen is het najaar 2017 een meer realistische termijn.


27-06-2017

In de raadsvergadering van december 2016 is ingestemd met de keuze voor een vast-draadloos systeem.  Voor een verdubbeling van de subsidie van de provincie voor aansluiting hebben wij als gemeente ook geld beschikbaar gesteld.

Inmiddels is gestart met een vraagbundeling via gebiedsambassadeurs, die ook offerte gaan vragen aan de geïnteresseerde marktpartijen. De uitrol is gepland voor het seizoen 2017 maar dat is wel afhankelijk van externe factoren,

zoals bijv. tijdige en voldoende aanmeldingen. Een bijdrageregeling voor het kunnen verlenen van subsidie voor aansluiting van de zogenaamde "witte adressen" is in de maak. Gemeenteraad heeft de regeling in april 2017 vastgesteld.

Inmiddels zijn door providers offertes uitgebracht, die door een werkgroep met sectorambassadeurs (R&T, agrarisch) worden beoordeeld om daarna een concrete aanbieding te kunnen doen aan degenen die voor aansluiting met subsidie in aanmerking komen.

Voor de realisering van het netwerk gaat de provincie begin juli een voor financieringsregeling vaststellen. De eerste aansluitingen kunnen dan ook niet meer voor de zoemer worden gerealiseerd.  Bij voldoende aanmeldingen is het najaar 2017 een meer

realistische termijn.


24-05-2017

In de raadsvergadering van december 2016 is ingestemd met de keuze voor een vast-draadloos systeem.  Voor een verdubbeling van de subsidie van de provincie voor aansluiting hebben wij als gemeente ook geld beschikbaar gesteld.

Inmiddels is gestart met een vraagbundeling via gebiedsambassadeurs, die ook offerte gaan vragen aan de geïnteresseerde marktpartijen. De uitrol is gepland voor het seizoen 2017 maar dat is wel afhankelijk van externe factoren,

zoals bijv. tijdige en voldoende aanmeldingen. Een bijdrageregeling voor het kunnen verlenen van subsidie voor aansluiting van de zogenaamde "witte adressen" is in de maak. Gemeenteraad heeft de regeling in april 2017 vastgesteld.

Inmiddels zijn door providers offertes uitgebracht, die door een werkgroep met sectorambassadeurs (R&T, agrarisch) worden beoordeeld om daarna een concrete aanbieding te kunnen doen aan degenen die voor aansluiting met subsidie in aanmerking komen.


14-03-2017

In de raadsvergadering van december 2016 is ingestemd met de keuze voor een vast-draadloos systeem.  Voor een verdubbeling van de subsidie van de provincie voor aansluiting hebben wij als gemeente ook geld beschikbaar gesteld.

Inmiddels is gestart met een vraagbundeling via gebiedsambassadeurs, die ook offerte gaan vragen aan de geïnteresseerde marktpartijen. De uitrol is gepland voor het seizoen 2017 maar dat is wel afhankelijk van externe factoren,

zoals bijv. tijdige en voldoende aanmeldingen. Een bijdrageregeling voor het kunnen verlenen van subsidie voor aansluiting van de zogenaamde "witte adressen" is in de maak.


17-01-2017

In de raadsvergadering van december 2016 is ingestemd met de keuze voor een vast-draadloos systeem.  Voor een verdubbeling van de subsidie van de provincie voor aansluiting hebben wij als gemeente ook geld beschikbaar gesteld.

Inmiddels is gestart met een vraagbundeling via gebiedsambassadeurs, die ook offerte gaan vragen aan de geïnteresseerde marktpartijen. De uitrol is gepland voor het seizoen 2017 maar dat is wel afhankelijk van externe factoren,

zoals bijv. tijdige en voldoende aanmeldingen.


O
Tijd
G
Geld