Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.032 Energieneutraal maken eigen gebouwen

8.032 Energieneutraal maken eigen gebouwen
Projectleider/budgethouder
Cornel Albert
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-09-2015
Einddatum: 30-12-2018

Streven  naar een zo laag mogelijk energieverbruik en het benodigde resterende energieverbruik opwekken met duurzaam gewonnen energie. Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017  is een lucht-warmte pomp aangebracht bij de gemeenteloods.
Een deel van het dak is voorzien van zonnepanelen voor de opwekking het benodigde eigen elektra gebruik.  
Hiermee is de gemeenteloods in 2017 bijna energieneutraal gemaakt.
Het overige dakvlak van de loods is beschikbaar gesteld voor initiatief postcoderoos.
Inmiddels is door particulieren voor  30% van deze panelen  ingetekend.
In 2018 moet blijken of dit project voor deze particulieren haalbaar wordt. 

Begin 2017 is de nieuwe klimaatinstallatie, met lucht-warmtepomp,  van het gemeentehuis opgeleverd.
Het gasfornuis in de keuken is vervangen door een elektrische uitvoering, hierna is de gasmeter afgesloten.

In 2017 is SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieopwekking) aangevraagd.
Dit is voor zonnepanelen op het gemeentehuis en de Couburg  toegekend.
Hiermee kan het plan van een energieneutraal gemeentehuis en stappen in deze richting bij de Couburg worden afgerond in 2018.

In 2017 is de EED energieaudit, inventarisatie van alle energieverbruiken binnen de gemeentelijke organisatie  afgerond.  

 

 

 

05-02-2018

In 2017  is een lucht-warmte pomp aangebracht bij de gemeenteloods.
Een deel van het dak is voorzien van zonnepanelen voor de opwekking het benodigde eigen elektra gebruik.  
Hiermee is de gemeenteloods in 2017 bijna energieneutraal gemaakt.
Het overige dakvlak van de loods is beschikbaar gesteld voor initiatief postcoderoos.
Inmiddels is door particulieren voor  30% van deze panelen  ingetekend.
In 2018 moet blijken of dit project voor deze particulieren haalbaar wordt. 

Begin 2017 is de nieuwe klimaatinstallatie, met lucht-warmtepomp,  van het gemeentehuis opgeleverd.
Het gasfornuis in de keuken is vervangen door een elektrische uitvoering, hierna is de gasmeter afgesloten.

In 2017 is SDE+ subsidie aangevraagd voor zonnepanelen op het gemeentehuis, deze subsidie is toegekend.
Hiermee kan het plan van een energieneutraal gemeentehuis worden afgerond.

In 2017 is SDE+ subsidie aangevraagd voor zonnepanelen op de Couburg, deze subsidie is toegekend. .  

In 2017 is de EED energieaudit, inventarisatie van alle energieverbruiken binnen de gemeentelijke organisatie  afgerond.  

 

 

 


24-01-2018

In 2017  is de verwarmingsinstallaties van de gemeenteloods vernieuwd.
Een deel van het dak is voorzien van zonnepanelen voor de opwekking het benodigde eigen elektra gebruik.  
Hiermee is de gemeenteloods bijna energieneutraal gemaakt.
Het overige dakvlak van de loods is beschikbaar gesteld voor initiatief postcoderoos.
Inmiddels is door particulieren voor  30% van deze panelen  ingetekend.

Begin 2017 is de nieuwe klimaatinstallatie, met lucht-warmtepomp,  van het gemeentehuis opgeleverd.
Het gasfornuis in de keuken is vervangen door een elektrische uitvoering, hierna is de gasmeter afgesloten.
In 2017 is SDE+ subsidie aangevraagd voor zonnepanelen, deze subsidie is toegekend.
Hiermee kan het plan van een energieneutraal gemeentehuis worden afgerond.

In 2017 is SDE+ subsidie aangevraagd voor zonnepanelen op de Couburg, deze subsidie is toegekend. .  

In 2017 is de EED energieaudit, inventarisatie van alle energieverbruik binnen de gemeentelijke organisatie  afgerond.  

 

Er zijn plannen voor verdere stappen energieneutraal gemeentehuis, Couburg en enkele openbare toiletten opgesteld.
Er is SDE+ subsidie aangevraagd.

In de projecten maatschappelijk vastgoed wordt ambitie energieneutraal of "0-op de meter " meegenomen.

De oplevering heeft plaatsgevonden, de opleverpunten zijn afgerond.

De werkzaamheden door ZiZo aan de installatie en het plaatsen van de zonnepanelen zijn afgerond;
de oplevering hiervan zal na de bouwvakantie plaatsvinden.
De eerste aanmeldingen voor zonnepanelen en deelname aan de corporatie zijn binnen bij SAMAN.
In september zal een info markt worden georganiseerd om dit verder onder de aandacht te brengen.  
De werkzaamheden van Zizo aan de installaties alsmede de plaatsing van zonnepanelen
is in volle gang.  Saman heeft opdracht gekregen om particulieren te zoeken die
willen participeren in dit project. Bij voldoende aanmeldingen kan dan de uitvoering
eind 2017 aanvangen.  

De opdracht aan ZiZo voor het energieneutraal maken gemeenteloods is verstrekt;
de voorbereiding van de uitvoering is ter hand genomen.
De uitvoering zal rond de zomervakantie worden afgerond.
SAMAN heeft van gemeente de mogelijkheid het resterende dak gemeenteloods
te gebruiken voor een postcodeproject; thans wordt gewerkt aan werving en deelneming .  

In de PvE's van de projecten accommodatie wordt gestreefd naar niveau energieneutraal, of zelfs NOM.

Het plan om het gemeentehuis verder energieneutraal te maken d.m.v. zonnepanelen is ingebracht
in het project en ontwikkeling rondom het gemeentehuis.

Synorga heeft de opdracht gekregen om een energieaudit EED uit te voeren voor gemeente Veere;
de conceptrapportage hiervan is aangeleverd.  

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


22-11-2017

Er zijn plannen voor verdere stappen energieneutraal gemeentehuis, Couburg en enkele openbare toiletten opgesteld.
Er is SDE+ subsidie aangevraagd.

In de projecten maatschappelijk vastgoed wordt ambitie energieneutraal of "0-op de meter " meegenomen.

De oplevering heeft plaatsgevonden, de opleverpunten zijn afgerond.

De werkzaamheden door ZiZo aan de installatie en het plaatsen van de zonnepanelen zijn afgerond;
de oplevering hiervan zal na de bouwvakantie plaatsvinden.
De eerste aanmeldingen voor zonnepanelen en deelname aan de corporatie zijn binnen bij SAMAN.
In september zal een info markt worden georganiseerd om dit verder onder de aandacht te brengen.  
De werkzaamheden van Zizo aan de installaties alsmede de plaatsing van zonnepanelen
is in volle gang.  Saman heeft opdracht gekregen om particulieren te zoeken die
willen participeren in dit project. Bij voldoende aanmeldingen kan dan de uitvoering
eind 2017 aanvangen.  

De opdracht aan ZiZo voor het energieneutraal maken gemeenteloods is verstrekt;
de voorbereiding van de uitvoering is ter hand genomen.
De uitvoering zal rond de zomervakantie worden afgerond.
SAMAN heeft van gemeente de mogelijkheid het resterende dak gemeenteloods
te gebruiken voor een postcodeproject; thans wordt gewerkt aan werving en deelneming .  

In de PvE's van de projecten accommodatie wordt gestreefd naar niveau energieneutraal, of zelfs NOM.

Het plan om het gemeentehuis verder energieneutraal te maken d.m.v. zonnepanelen is ingebracht
in het project en ontwikkeling rondom het gemeentehuis.

Synorga heeft de opdracht gekregen om een energieaudit EED uit te voeren voor gemeente Veere;
de conceptrapportage hiervan is aangeleverd.  

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


22-11-2017

Er zijn plannen voor verdere stappen energieneutraal gemeentehuis, Couburg en enkele openbare toiletten opgesteld.
Er is SDE+ subsidie aangevraagd.

In de projecten maatschappelijk vastgoed wordt ambitie energieneutraal of "0-op de meter " meegenomen.

De oplevering heeft plaatsgevonden, de opleverpunten zijn afgerond.

De werkzaamheden door ZiZo aan de installatie en het plaatsen van de zonnepanelen zijn afgerond;
de oplevering hiervan zal na de bouwvakantie plaatsvinden.
De eerste aanmeldingen voor zonnepanelen en deelname aan de corporatie zijn binnen bij SAMAN.
In september zal een info markt worden georganiseerd om dit verder onder de aandacht te brengen.  
De werkzaamheden van Zizo aan de installaties alsmede de plaatsing van zonnepanelen
is in volle gang.  Saman heeft opdracht gekregen om particulieren te zoeken die
willen participeren in dit project. Bij voldoende aanmeldingen kan dan de uitvoering
eind 2017 aanvangen.  

De opdracht aan ZiZo voor het energieneutraal maken gemeenteloods is verstrekt;
de voorbereiding van de uitvoering is ter hand genomen.
De uitvoering zal rond de zomervakantie worden afgerond.
SAMAN heeft van gemeente de mogelijkheid het resterende dak gemeenteloods
te gebruiken voor een postcodeproject; thans wordt gewerkt aan werving en deelneming .  

In de PvE's van de projecten accommodatie wordt gestreefd naar niveau energieneutraal, of zelfs NOM.

Het plan om het gemeentehuis verder energieneutraal te maken d.m.v. zonnepanelen is ingebracht
in het project en ontwikkeling rondom het gemeentehuis.

Synorga heeft de opdracht gekregen om een energieaudit EED uit te voeren voor gemeente Veere;
de conceptrapportage hiervan is aangeleverd.  

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


19-10-2017

De oplevering heeft plaatsgevonden, de opleverpunten zijn afgerond.

De werkzaamheden door ZiZo aan de installatie en het plaatsen van de zonnepanelen zijn afgerond;
de oplevering hiervan zal na de bouwvakantie plaatsvinden.
De eerste aanmeldingen voor zonnepanelen en deelname aan de corporatie zijn binnen bij SAMAN.
In september zal een info markt worden georganiseerd om dit verder onder de aandacht te brengen.  
De werkzaamheden van Zizo aan de installaties alsmede de plaatsing van zonnepanelen
is in volle gang.  Saman heeft opdracht gekregen om particulieren te zoeken die
willen participeren in dit project. Bij voldoende aanmeldingen kan dan de uitvoering
eind 2017 aanvangen.  

De opdracht aan ZiZo voor het energieneutraal maken gemeenteloods is verstrekt;
de voorbereiding van de uitvoering is ter hand genomen.
De uitvoering zal rond de zomervakantie worden afgerond.
SAMAN heeft van gemeente de mogelijkheid het resterende dak gemeenteloods
te gebruiken voor een postcodeproject; thans wordt gewerkt aan werving en deelneming .  

In de PvE's van de projecten accommodatie wordt gestreefd naar niveau energieneutraal, of zelfs NOM.

Het plan om het gemeentehuis verder energieneutraal te maken d.m.v. zonnepanelen is ingebracht
in het project en ontwikkeling rondom het gemeentehuis.

Synorga heeft de opdracht gekregen om een energieaudit EED uit te voeren voor gemeente Veere;
de conceptrapportage hiervan is aangeleverd.  

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


19-10-2017

De oplevering heeft plaatsgevonden, de opleverpunten zijn afgerond.

De werkzaamheden door ZiZo aan de installatie en het plaatsen van de zonnepanelen zijn afgerond;
de oplevering hiervan zal na de bouwvakantie plaatsvinden.
De eerste aanmeldingen voor zonnepanelen en deelname aan de corporatie zijn binnen bij SAMAN.
In september zal een info markt worden georganiseerd om dit verder onder de aandacht te brengen.  
De werkzaamheden van Zizo aan de installaties alsmede de plaatsing van zonnepanelen
is in volle gang.  Saman heeft opdracht gekregen om particulieren te zoeken die
willen participeren in dit project. Bij voldoende aanmeldingen kan dan de uitvoering
eind 2017 aanvangen.  

De opdracht aan ZiZo voor het energieneutraal maken gemeenteloods is verstrekt;
de voorbereiding van de uitvoering is ter hand genomen.
De uitvoering zal rond de zomervakantie worden afgerond.
SAMAN heeft van gemeente de mogelijkheid het resterende dak gemeenteloods
te gebruiken voor een postcodeproject; thans wordt gewerkt aan werving en deelneming .  

In de PvE's van de projecten accommodatie wordt gestreefd naar niveau energieneutraal, of zelfs NOM.

Het plan om het gemeentehuis verder energieneutraal te maken d.m.v. zonnepanelen is ingebracht
in het project en ontwikkeling rondom het gemeentehuis.

Synorga heeft de opdracht gekregen om een energieaudit EED uit te voeren voor gemeente Veere;
de conceptrapportage hiervan is aangeleverd.  

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


19-10-2017

De oplevering heeft plaatsgevonden, de opleverpunten zijn afgerond.

De werkzaamheden door ZiZo aan de installatie en het plaatsen van de zonnepanelen zijn afgerond;
de oplevering hiervan zal na de bouwvakantie plaatsvinden.
De eerste aanmeldingen voor zonnepanelen en deelname aan de corporatie zijn binnen bij SAMAN.
In september zal een info markt worden georganiseerd om dit verder onder de aandacht te brengen.  
De werkzaamheden van Zizo aan de installaties alsmede de plaatsing van zonnepanelen
is in volle gang.  Saman heeft opdracht gekregen om particulieren te zoeken die
willen participeren in dit project. Bij voldoende aanmeldingen kan dan de uitvoering
eind 2017 aanvangen.  

De opdracht aan ZiZo voor het energieneutraal maken gemeenteloods is verstrekt;
de voorbereiding van de uitvoering is ter hand genomen.
De uitvoering zal rond de zomervakantie worden afgerond.
SAMAN heeft van gemeente de mogelijkheid het resterende dak gemeenteloods
te gebruiken voor een postcodeproject; thans wordt gewerkt aan werving en deelneming .  

In de PvE's van de projecten accommodatie wordt gestreefd naar niveau energieneutraal, of zelfs NOM.

Het plan om het gemeentehuis verder energieneutraal te maken d.m.v. zonnepanelen is ingebracht
in het project en ontwikkeling rondom het gemeentehuis.

Synorga heeft de opdracht gekregen om een energieaudit EED uit te voeren voor gemeente Veere;
de conceptrapportage hiervan is aangeleverd.  

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


31-07-2017

De werkzaamheden door ZiZo aan de installatie en het plaatsen van de zonnepanelen zijn afgerond;
de oplevering hiervan zal na de bouwvakantie plaatsvinden.
De eerste aanmeldingen voor zonnepanelen en deelname aan de corporatie zijn binnen bij SAMAN.
In september zal een info markt worden georganiseerd om dit verder onder de aandacht te brengen.  
De werkzaamheden van Zizo aan de installaties alsmede de plaatsing van zonnepanelen
is in volle gang.  Saman heeft opdracht gekregen om particulieren te zoeken die
willen participeren in dit project. Bij voldoende aanmeldingen kan dan de uitvoering
eind 2017 aanvangen.  

De opdracht aan ZiZo voor het energieneutraal maken gemeenteloods is verstrekt;
de voorbereiding van de uitvoering is ter hand genomen.
De uitvoering zal rond de zomervakantie worden afgerond.
SAMAN heeft van gemeente de mogelijkheid het resterende dak gemeenteloods
te gebruiken voor een postcodeproject; thans wordt gewerkt aan werving en deelneming .  

In de PvE's van de projecten accommodatie wordt gestreefd naar niveau energieneutraal, of zelfs NOM.

Het plan om het gemeentehuis verder energieneutraal te maken d.m.v. zonnepanelen is ingebracht
in het project en ontwikkeling rondom het gemeentehuis.

Synorga heeft de opdracht gekregen om een energieaudit EED uit te voeren voor gemeente Veere;
de conceptrapportage hiervan is aangeleverd.  

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


05-07-2017

De werkzaamheden van Zizo aan de installaties alsmede de plaatsing van zonnepanelen
is in volle gang.  Saman heeft opdracht gekregen om particulieren te zoeken die
willen participeren in dit project. Bij voldoende aanmeldingen kan dan de uitvoering
eind 2017 aanvangen.  

De opdracht aan ZiZo voor het energieneutraal maken gemeenteloods is verstrekt;
de voorbereiding van de uitvoering is ter hand genomen.
De uitvoering zal rond de zomervakantie worden afgerond.
SAMAN heeft van gemeente de mogelijkheid het resterende dak gemeenteloods
te gebruiken voor een postcodeproject; thans wordt gewerkt aan werving en deelneming .  

In de PvE's van de projecten accommodatie wordt gestreefd naar niveau energieneutraal, of zelfs NOM.

Het plan om het gemeentehuis verder energieneutraal te maken d.m.v. zonnepanelen is ingebracht
in het project en ontwikkeling rondom het gemeentehuis.

Synorga heeft de opdracht gekregen om een energieaudit EED uit te voeren voor gemeente Veere;
de conceptrapportage hiervan is aangeleverd.  

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


05-07-2017

De werkzaamheden van Zizo aan de installaties alsmede de plaatsing van zonnepanelen
is in volle gang.  Saman heeft opdracht gekregen om particulieren te zoeken die
willen participeren in dit project. Bij voldoende aanmeldingen kan dan de uitvoering
eind 2017 aanvangen.  

De opdracht aan ZiZo voor het energieneutraal maken gemeenteloods is verstrekt;
de voorbereiding van de uitvoering is ter hand genomen.
De uitvoering zal rond de zomervakantie worden afgerond.
SAMAN heeft van gemeente de mogelijkheid het resterende dak gemeenteloods
te gebruiken voor een postcodeproject; thans wordt gewerkt aan werving en deelneming .  

In de PvE's van de projecten accommodatie wordt gestreefd naar niveau energieneutraal, of zelfs NOM.

Het plan om het gemeentehuis verder energieneutraal te maken d.m.v. zonnepanelen is ingebracht
in het project en ontwikkeling rondom het gemeentehuis.

Synorga heeft de opdracht gekregen om een energieaudit EED uit te voeren voor gemeente Veere;
de conceptrapportage hiervan is aangeleverd.  

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


05-07-2017

De werkzaamheden van Zizo aan de installaties alsmede de plaatsing van zonnepanelen
is in volle gang.  Saman heeft opdracht gekregen om particulieren te zoeken die
willen participeren in dit project. Bij voldoende aanmeldingen kan dan de uitvoering
eind 2017 aanvangen.  

De opdracht aan ZiZo voor het energieneutraal maken gemeenteloods is verstrekt;
de voorbereiding van de uitvoering is ter hand genomen.
De uitvoering zal rond de zomervakantie worden afgerond.
SAMAN heeft van gemeente de mogelijkheid het resterende dak gemeenteloods
te gebruiken voor een postcodeproject; thans wordt gewerkt aan werving en deelneming .  

In de PvE's van de projecten accommodatie wordt gestreefd naar niveau energieneutraal, of zelfs NOM.

Het plan om het gemeentehuis verder energieneutraal te maken d.m.v. zonnepanelen is ingebracht
in het project en ontwikkeling rondom het gemeentehuis.

Synorga heeft de opdracht gekregen om een energieaudit EED uit te voeren voor gemeente Veere;
de conceptrapportage hiervan is aangeleverd.  

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


05-07-2017

De werkzaamheden van Zizo aan de installaties alsmede de plaatsing van zonnepanelen
is in volle gang.  Saman heeft opdracht gekregen om particulieren te zoeken die
willen participeren in dit project. Bij voldoende aanmeldingen kan dan de uitvoering
eind 2017 aanvangen.  

De opdracht aan ZiZo voor het energieneutraal maken gemeenteloods is verstrekt;
de voorbereiding van de uitvoering is ter hand genomen.
De uitvoering zal rond de zomervakantie worden afgerond.
SAMAN heeft van gemeente de mogelijkheid het resterende dak gemeenteloods
te gebruiken voor een postcodeproject; thans wordt gewerkt aan werving en deelneming .  

In de PvE's van de projecten accommodatie wordt gestreefd naar niveau energieneutraal, of zelfs NOM.

Het plan om het gemeentehuis verder energieneutraal te maken d.m.v. zonnepanelen is ingebracht
in het project en ontwikkeling rondom het gemeentehuis.

Synorga heeft de opdracht gekregen om een energieaudit EED uit te voeren voor gemeente Veere;
de conceptrapportage hiervan is aangeleverd.  

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


23-05-2017

De opdracht aan ZiZo voor het energieneutraal maken gemeenteloods is verstrekt;
de voorbereiding van de uitvoering is ter hand genomen.
De uitvoering zal rond de zomervakantie worden afgerond.
SAMAN heeft van gemeente de mogelijkheid het resterende dak gemeenteloods
te gebruiken voor een postcodeproject; thans wordt gewerkt aan werving en deelneming .  

In de PvE's van de projecten accommodatie wordt gestreefd naar niveau energieneutraal, of zelfs NOM.

Het plan om het gemeentehuis verder energieneutraal te maken d.m.v. zonnepanelen is ingebracht
in het project en ontwikkeling rondom het gemeentehuis.

Synorga heeft de opdracht gekregen om een energieaudit EED uit te voeren voor gemeente Veere;
de conceptrapportage hiervan is aangeleverd.  

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


01-05-2017

Het plan gemeenteloods wordt aangepast op de mogelijkheid van eigen doelstelling energieneutraal,
gecombineerd met dakvlak beschikbaar stellen voor corporatie en de postcoderoos.
Het gesprek loopt met ZiZo en SAMAN hierover.

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

 


13-04-2017

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed.

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart.

In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.16-03-2017

In week 12 wordt het plan energieneutraal maken gemeenteloods met Zizo doorgesproken;
waarna het contract zal worden opgemaakt. Het onderzoek naar mogelijkheden om een deel van
het dakvlak in te zetten voor een coöperatie in het kader van de postcoderoos is opgepakt door
SAMAN en Zizo.  Dit werk zal worden gecombineerd met uitvoering van binnen schilderwerk en
onderhoud van linoleumvloeren.

Het onderzoek naar de mogelijkheden om dakvlak beschikbaar te stellen op andere gemeentelijke
gebouwen loopt; daarnaast wordt gekeken naar deze mogelijkheid op de vuilstortplaats in Koudekerke.   

Zizo is bezig met het plan van aanpak, planning voor de werkzaamheden gemeenteloods.

De inventarisatie in samenwerking met Synorga van gebouwen en verbruiken loopt.

Er is opdracht verstrekt aan Synorga voor het maken van een EED Energieaudit.
Hierbij worden alle gebouwen, de organisatie, en transportmiddelen beoordeeld.

De projectorganisatie voor de projecten van uitvoeringsprogramma maatschappelijke accommodaties krijgt vorm.
De projecten van de 4 prioriteitskernen worden door de projectteams in 1e kwartaal opgepakt.

De uitvoering van aanpassing installatie gemeentehuis loopt voorspoedig.
De warmtepompinstallatie zal in het 1e kwartaal worden geplaatst.

In het overleg met Zizo op 10 januari 2017 zal worden aangegeven dat onderzocht dient te worden
wat de mogelijkheden zijn om dakvlak beschikbaar te stellen voor een corporatie middels de postcoderoos. 

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren.
De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren.

Het plan gemeenteloods is op 20 september in de commissie MO behandeld. De conclusie was dat dit nog niet rijp was voor de Raad.

Aan de Raad is op 6 oktober het voorstel voorgelegd om de gemeenteloods optimaal energieneutraal te maken.  Het plan omvat de aanpassingen installaties naar het systeem Bivalent waarbij
een nieuwe warmte pomp wordt gecombineerd met de nog bestaande c.v. ketel. De verwachting is dat daarbij het gasverbruik wordt teruggebracht naar ± 1.100 m3, het elektraverbruik wordt na
de ingreep naar verwachting 88.000 kWh. De elektra zal daarbij worden opgewekt met zonnepanelen op het dakvlak.  Na instemming van de Raad kan de voorbereiding en uitvoering
ter hand worden genomen, de verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2017 gereed is.  

Het onderzoek naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof is afgerond.
De ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed kan het best worden gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading.
De uitkomst en prioritering naar een uitvoeringsprogramma van het lopende onderzoek  Maatschappelijk vastgoed is hierin bepalend. 

Op 6 oktober is aan de raad middels een memo gerapporteerd inzake de uitgevoerde maatregelen en onderzoeken sinds  2015.   

We zijn volop bezig zijn met het formuleren van de toekomstvisie accomodaties hierin betrekken we nadrukkelijk ook het duurzaam maken van deze panden. Omdat de visie nog niet is afgerond hevelen we een deel van het budget € 50.000 over na 2017.   

 

 


16-03-2017

In week 12 wordt het plan energieneutraal maken gemeenteloods met Zizo doorgesproken;
waarna het contract zal worden opgemaakt. Het onderzoek naar mogelijkheden om een deel van
het dakvlak in te zetten voor een coöperatie in het kader van de postcoderoos is opgepakt door
SAMAN en Zizo.  Dit werk zal worden gecombineerd met uitvoering van binnen schilderwerk en
onderhoud van linoleumvloeren.

Het onderzoek naar de mogelijkheden om dakvlak beschikbaar te stellen op andere gemeentelijke
gebouwen loopt; daarnaast wordt gekeken naar deze mogelijkheid op de vuilstortplaats in Koudekerke.   

Zizo is bezig met het plan van aanpak, planning voor de werkzaamheden gemeenteloods.

De inventarisatie in samenwerking met Synorga van gebouwen en verbruiken loopt.

Er is opdracht verstrekt aan Synorga voor het maken van een EED Energieaudit.
Hierbij worden alle gebouwen, de organisatie, en transportmiddelen beoordeeld.

De projectorganisatie voor de projecten van uitvoeringsprogramma maatschappelijke accommodaties krijgt vorm.
De projecten van de 4 prioriteitskernen worden door de projectteams in 1e kwartaal opgepakt.

De uitvoering van aanpassing installatie gemeentehuis loopt voorspoedig.
De warmtepompinstallatie zal in het 1e kwartaal worden geplaatst.

In het overleg met Zizo op 10 januari 2017 zal worden aangegeven dat onderzocht dient te worden
wat de mogelijkheden zijn om dakvlak beschikbaar te stellen voor een corporatie middels de postcoderoos. 

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren.
De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren.

Het plan gemeenteloods is op 20 september in de commissie MO behandeld. De conclusie was dat dit nog niet rijp was voor de Raad.

Aan de Raad is op 6 oktober het voorstel voorgelegd om de gemeenteloods optimaal energieneutraal te maken.  Het plan omvat de aanpassingen installaties naar het systeem Bivalent waarbij
een nieuwe warmte pomp wordt gecombineerd met de nog bestaande c.v. ketel. De verwachting is dat daarbij het gasverbruik wordt teruggebracht naar ± 1.100 m3, het elektraverbruik wordt na
de ingreep naar verwachting 88.000 kWh. De elektra zal daarbij worden opgewekt met zonnepanelen op het dakvlak.  Na instemming van de Raad kan de voorbereiding en uitvoering
ter hand worden genomen, de verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2017 gereed is.  

Het onderzoek naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof is afgerond.
De ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed kan het best worden gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading.
De uitkomst en prioritering naar een uitvoeringsprogramma van het lopende onderzoek  Maatschappelijk vastgoed is hierin bepalend. 

Op 6 oktober is aan de raad middels een memo gerapporteerd inzake de uitgevoerde maatregelen en onderzoeken sinds  2015.   

We zijn volop bezig zijn met het formuleren van de toekomstvisie accomodaties hierin betrekken we nadrukkelijk ook het duurzaam maken van deze panden. Omdat de visie nog niet is afgerond hevelen we een deel van het budget € 50.000 over na 2017.   

 

 


09-02-2017

Zizo is bezig met het plan van aanpak, planning voor de werkzaamheden gemeenteloods.

De inventarisatie in samenwerking met Synorga van gebouwen en verbruiken loopt.

Er is opdracht verstrekt aan Synorga voor het maken van een EED Energieaudit.
Hierbij worden alle gebouwen, de organisatie, en transportmiddelen beoordeeld.

De projectorganisatie voor de projecten van uitvoeringsprogramma maatschappelijke accommodaties krijgt vorm.
De projecten van de 4 prioriteitskernen worden door de projectteams in 1e kwartaal opgepakt.

De uitvoering van aanpassing installatie gemeentehuis loopt voorspoedig.
De warmtepompinstallatie zal in het 1e kwartaal worden geplaatst.

In het overleg met Zizo op 10 januari 2017 zal worden aangegeven dat onderzocht dient te worden
wat de mogelijkheden zijn om dakvlak beschikbaar te stellen voor een corporatie middels de postcoderoos. 

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren.
De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren.

Het plan gemeenteloods is op 20 september in de commissie MO behandeld. De conclusie was dat dit nog niet rijp was voor de Raad.

Aan de Raad is op 6 oktober het voorstel voorgelegd om de gemeenteloods optimaal energieneutraal te maken.  Het plan omvat de aanpassingen installaties naar het systeem Bivalent waarbij
een nieuwe warmte pomp wordt gecombineerd met de nog bestaande c.v. ketel. De verwachting is dat daarbij het gasverbruik wordt teruggebracht naar ± 1.100 m3, het elektraverbruik wordt na
de ingreep naar verwachting 88.000 kWh. De elektra zal daarbij worden opgewekt met zonnepanelen op het dakvlak.  Na instemming van de Raad kan de voorbereiding en uitvoering
ter hand worden genomen, de verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2017 gereed is.  

Het onderzoek naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof is afgerond.
De ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed kan het best worden gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading.
De uitkomst en prioritering naar een uitvoeringsprogramma van het lopende onderzoek  Maatschappelijk vastgoed is hierin bepalend. 

Op 6 oktober is aan de raad middels een memo gerapporteerd inzake de uitgevoerde maatregelen en onderzoeken sinds  2015.   

We zijn volop bezig zijn met het formuleren van de toekomstvisie accomodaties hierin betrekken we nadrukkelijk ook het duurzaam maken van deze panden. Omdat de visie nog niet is afgerond hevelen we een deel van het budget € 50.000 over na 2017.   

 

 


18-01-2017

Er is opdracht verstrekt aan Synorga voor het maken van een EED Energieaudit.
Hierbij worden alle gebouwen, de organisatie, en transportmiddelen beoordeeld.

De projectorganisatie voor de projecten van uitvoeringsprogramma maatschappelijke accommodaties krijgt vorm.
De projecten van de 4 prioriteitskernen worden door de projectteams in 1e kwartaal opgepakt.

De uitvoering van aanpassing installatie gemeentehuis loopt voorspoedig.
De warmtepompinstallatie zal in het 1e kwartaal worden geplaatst.

In het overleg met Zizo op 10 januari 2017 zal worden aangegeven dat onderzocht dient te worden
wat de mogelijkheden zijn om dakvlak beschikbaar te stellen voor een corporatie middels de postcoderoos. 

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren.
De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren.

Het plan gemeenteloods is op 20 september in de commissie MO behandeld. De conclusie was dat dit nog niet rijp was voor de Raad.

Aan de Raad is op 6 oktober het voorstel voorgelegd om de gemeenteloods optimaal energieneutraal te maken.  Het plan omvat de aanpassingen installaties naar het systeem Bivalent waarbij
een nieuwe warmte pomp wordt gecombineerd met de nog bestaande c.v. ketel. De verwachting is dat daarbij het gasverbruik wordt teruggebracht naar ± 1.100 m3, het elektraverbruik wordt na
de ingreep naar verwachting 88.000 kWh. De elektra zal daarbij worden opgewekt met zonnepanelen op het dakvlak.  Na instemming van de Raad kan de voorbereiding en uitvoering
ter hand worden genomen, de verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2017 gereed is.  

Het onderzoek naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof is afgerond.
De ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed kan het best worden gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading.
De uitkomst en prioritering naar een uitvoeringsprogramma van het lopende onderzoek  Maatschappelijk vastgoed is hierin bepalend. 

Op 6 oktober is aan de raad middels een memo gerapporteerd inzake de uitgevoerde maatregelen en onderzoeken sinds  2015.   

We zijn volop bezig zijn met het formuleren van de toekomstvisie accomodaties hierin betrekken we nadrukkelijk ook het duurzaam maken van deze panden. Omdat de visie nog niet is afgerond hevelen we een deel van het budget € 50.000 over na 2017.   

 

 


18-01-2017

In het overleg met Zizo op 10 januari 2017 zal worden aangegeven dat onderzocht dient te worden
wat de mogelijkheden zijn om dakvlak beschikbaar te stellen voor een corporatie middels de postcoderoos. 

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren.
De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren.

Het plan gemeenteloods is op 20 september in de commissie MO behandeld. De conclusie was dat dit nog niet rijp was voor de Raad.

Aan de Raad is op 6 oktober het voorstel voorgelegd om de gemeenteloods optimaal energieneutraal te maken.  Het plan omvat de aanpassingen installaties naar het systeem Bivalent waarbij
een nieuwe warmte pomp wordt gecombineerd met de nog bestaande c.v. ketel. De verwachting is dat daarbij het gasverbruik wordt teruggebracht naar ± 1.100 m3, het elektraverbruik wordt na
de ingreep naar verwachting 88.000 kWh. De elektra zal daarbij worden opgewekt met zonnepanelen op het dakvlak.  Na instemming van de Raad kan de voorbereiding en uitvoering
ter hand worden genomen, de verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2017 gereed is.  

Het onderzoek naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof is afgerond.
De ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed kan het best worden gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading.
De uitkomst en prioritering naar een uitvoeringsprogramma van het lopende onderzoek  Maatschappelijk vastgoed is hierin bepalend. 

Op 6 oktober is aan de raad middels een memo gerapporteerd inzake de uitgevoerde maatregelen en onderzoeken sinds  2015.   

We zijn volop bezig zijn met het formuleren van de toekomstvisie accomodaties hierin betrekken we nadrukkelijk ook het duurzaam maken van deze panden. Omdat de visie nog niet is afgerond hevelen we een deel van het budget € 50.000 over na 2017.   

 

 


09-01-2017

In het overleg met Zizo op 10 januari 2017 zal worden aangegeven dat onderzocht dient te worden
wat de mogelijkheden zijn om dakvlak beschikbaar te stellen voor een corporatie middels de postcoderoos. 

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren.
De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren.

Het plan gemeenteloods is op 20 september in de commissie MO behandeld. De conclusie was dat dit nog niet rijp was voor de Raad.

Aan de Raad is op 6 oktober het voorstel voorgelegd om de gemeenteloods optimaal energieneutraal te maken.  Het plan omvat de aanpassingen installaties naar het systeem Bivalent waarbij
een nieuwe warmte pomp wordt gecombineerd met de nog bestaande c.v. ketel. De verwachting is dat daarbij het gasverbruik wordt teruggebracht naar ± 1.100 m3, het elektraverbruik wordt na
de ingreep naar verwachting 88.000 kWh. De elektra zal daarbij worden opgewekt met zonnepanelen op het dakvlak.  Na instemming van de Raad kan de voorbereiding en uitvoering
ter hand worden genomen, de verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2017 gereed is.  

Het onderzoek naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof is afgerond.
De ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed kan het best worden gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading.
De uitkomst en prioritering naar een uitvoeringsprogramma van het lopende onderzoek  Maatschappelijk vastgoed is hierin bepalend. 

Op 6 oktober is aan de raad middels een memo gerapporteerd inzake de uitgevoerde maatregelen en onderzoeken sinds  2015.   

We zijn volop bezig zijn met het formuleren van de toekomstvisie accomodaties hierin betrekken we nadrukkelijk ook het duurzaam maken van deze panden. Omdat de visie nog niet is afgerond hevelen we een deel van het budget € 50.000 over na 2017.   

 

 


09-01-2017

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren.
De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren.

Het plan gemeenteloods is op 20 september in de commissie MO behandeld. De conclusie was dat dit nog niet rijp was voor de Raad.

Aan de Raad is op 6 oktober het voorstel voorgelegd om de gemeenteloods optimaal energieneutraal te maken.  Het plan omvat de aanpassingen installaties naar het systeem Bivalent waarbij
een nieuwe warmte pomp wordt gecombineerd met de nog bestaande c.v. ketel. De verwachting is dat daarbij het gasverbruik wordt teruggebracht naar ± 1.100 m3, het elektraverbruik wordt na
de ingreep naar verwachting 88.000 kWh. De elektra zal daarbij worden opgewekt met zonnepanelen op het dakvlak.  Na instemming van de Raad kan de voorbereiding en uitvoering
ter hand worden genomen, de verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2017 gereed is.  

Het onderzoek naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof is afgerond.
De ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed kan het best worden gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading.
De uitkomst en prioritering naar een uitvoeringsprogramma van het lopende onderzoek  Maatschappelijk vastgoed is hierin bepalend. 

Op 6 oktober is aan de raad middels een memo gerapporteerd inzake de uitgevoerde maatregelen en onderzoeken sinds  2015.   

We zijn volop bezig zijn met het formuleren van de toekomstvisie accomodaties hierin betrekken we nadrukkelijk ook het duurzaam maken van deze panden. Omdat de visie nog niet is afgerond hevelen we een deel van het budget € 50.000 over na 2017.   

 

 


09-01-2017

In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren.
De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren.

Het plan gemeenteloods is op 20 september in de commissie MO behandeld. De conclusie was dat dit nog niet rijp was voor de Raad.

Aan de Raad is op 6 oktober het voorstel voorgelegd om de gemeenteloods optimaal energieneutraal te maken.  Het plan omvat de aanpassingen installaties naar het systeem Bivalent waarbij
een nieuwe warmte pomp wordt gecombineerd met de nog bestaande c.v. ketel. De verwachting is dat daarbij het gasverbruik wordt teruggebracht naar ± 1.100 m3, het elektraverbruik wordt na
de ingreep naar verwachting 88.000 kWh. De elektra zal daarbij worden opgewekt met zonnepanelen op het dakvlak.  Na instemming van de Raad kan de voorbereiding en uitvoering
ter hand worden genomen, de verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2017 gereed is.  

Het onderzoek naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof is afgerond.
De ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed kan het best worden gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading.
De uitkomst en prioritering naar een uitvoeringsprogramma van het lopende onderzoek  Maatschappelijk vastgoed is hierin bepalend. 

Op 6 oktober is aan de raad middels een memo gerapporteerd inzake de uitgevoerde maatregelen en onderzoeken sinds  2015.   

We zijn volop bezig zijn met het formuleren van de toekomstvisie accomodaties hierin betrekken we nadrukkelijk ook het duurzaam maken van deze panden. Omdat de visie nog niet is afgerond hevelen we een deel van het budget € 50.000 over na 2017.   

 

 


14-11-2016

Het plan gemeenteloods is op 20 september in de commissie MO behandeld. De conclusie was dat dit nog niet rijp was voor de Raad.

Aan de Raad is op 6 oktober het voorstel voorgelegd om de gemeenteloods optimaal energieneutraal te maken.  Het plan omvat de aanpassingen installaties naar het systeem Bivalent waarbij
een nieuwe warmte pomp wordt gecombineerd met de nog bestaande c.v. ketel. De verwachting is dat daarbij het gasverbruik wordt teruggebracht naar ± 1.100 m3, het elektraverbruik wordt na
de ingreep naar verwachting 88.000 kWh. De elektra zal daarbij worden opgewekt met zonnepanelen op het dakvlak.  Na instemming van de Raad kan de voorbereiding en uitvoering
ter hand worden genomen, de verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2017 gereed is.  

Het onderzoek naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof is afgerond.
De ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed kan het best worden gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading.
De uitkomst en prioritering naar een uitvoeringsprogramma van het lopende onderzoek  Maatschappelijk vastgoed is hierin bepalend. 

Op 6 oktober is aan de raad middels een memo gerapporteerd inzake de uitgevoerde maatregelen en onderzoeken sinds  2015.   

We zijn volop bezig zijn met het formuleren van de toekomstvisie accomodaties hierin betrekken we nadrukkelijk ook het duurzaam maken van deze panden. Omdat de visie nog niet is afgerond hevelen we een deel van het budget € 50.000 over na 2017.   

 

 


15-09-2016

Aan de Raad is op 6 oktober het voorstel voorgelegd om de gemeenteloods optimaal energieneutraal te maken.  Het plan omvat de aanpassingen installaties naar het systeem Bivalent waarbij
een nieuwe warmte pomp wordt gecombineerd met de nog bestaande c.v. ketel. De verwachting is dat daarbij het gasverbruik wordt teruggebracht naar ± 1.100 m3, het elektraverbruik wordt na
de ingreep naar verwachting 88.000 kWh. De elektra zal daarbij worden opgewekt met zonnepanelen op het dakvlak.  Na instemming van de Raad kan de voorbereiding en uitvoering
ter hand worden genomen, de verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2017 gereed is.  

Het onderzoek naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof is afgerond.
De ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed kan het best worden gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading.
De uitkomst en prioritering naar een uitvoeringsprogramma van het lopende onderzoek  Maatschappelijk vastgoed is hierin bepalend. 

Op 6 oktober is aan de raad middels een memo gerapporteerd inzake de uitgevoerde maatregelen en onderzoeken sinds  2015.   

We zijn volop bezig zijn met het formuleren van de toekomstvisie accomodaties hierin betrekken we nadrukkelijk ook het duurzaam maken van deze panden. Omdat de visie nog niet is afgerond hevelen we een deel van het budget € 50.000 over na 2017.   

 

 


13-09-2016

Aan de Raad is op 6 oktober het voorstel voorgelegd om de gemeenteloods optimaal energieneutraal te maken.  Het plan omvat de aanpassingen installaties naar het systeem Bivalent waarbij
een nieuwe warmte pomp wordt gecombineerd met de nog bestaande c.v. ketel. De verwachting is dat daarbij het gasverbruik wordt teruggebracht naar ± 1.100 m3, het elektraverbruik wordt na
de ingreep naar verwachting 88.000 kWh. De elektra zal daarbij worden opgewekt met zonnepanelen op het dakvlak.  Na instemming van de Raad kan de voorbereiding en uitvoering
ter hand worden genomen, de verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2017 gereed is.  

Het onderzoek naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof is afgerond.
De ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed kan het best worden gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading.
De uitkomst en prioritering naar een uitvoeringsprogramma van het lopende onderzoek  Maatschappelijk vastgoed is hierin bepalend. 

Op 6 oktober is aan de raad middels een memo gerapporteerd inzake de uitgevoerde maatregelen en onderzoeken sinds  2015.   

 

 


18-08-2016

Voor het energieneutraal maken van de loods Grijpskerke is opdracht verleend aan een samenwerkingsverband voor het uitwerken van de benodigde voorzieningen. Dit wordt in bouwteamverband gedaan. De plannen zijn in het 1e kwartaal 2016 uitgewerkt, maar leverden niet helemaal op naar verwachting . Er is daarom opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek, dit onderzoek is afgerond. In oktober leggen we een voorstel voor aan de gemeenteraad.  Ook voor de De Couburg en De Halve Maan doen we onderzoek naar de mogelijkheden hoe de energieprestaties van beide panden te verbeteren en zo mogelijk zelf energie op te wekken. In oktober doen we een voorstel aan de gemeenteraad.

Daarnaast worden gelijktijdig met onderhoudswerkzaamheden extra maatregelen uitgevoerd zoals: extra dakisolatie bij vervanging daken, HR++ beglazing bij vervanging kozijnen, diverse maatregelen bij aanpassing brandweergarage Westkapelle en het beter inregelen van bestaande installaties. Inmiddels is er een besluit genomen over aanvullend budget voor de renovatie van de installaties in het gemeentehuis. Hiermee kunnen we de energieprestatie van het gemeentehuis aanzienlijk verbeteren. De uitvoering start na de bouwvak.  


22-06-2016

Voor het energieneutraal maken van de loods Grijpskerke is opdracht verleend aan een samenwerkingsverband voor het uitwerken van de benodigde voorzieningen. Dit wordt in bouwteamverband gedaan. De plannen zijn in het 1e kwartaal 2016 uitgewerkt, maar leverden niet helemaal op naar verwachting . Er is daarom opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek, zodra dit is afgerond volgt een voorstel. 

Daarnaast worden gelijktijdig met onderhoudswerkzaamheden extra maatregelen uitgevoerd zoals: extra dakisolatie bij vervanging daken, HR++ beglazing bij vervanging kozijnen, diverse maatregelen bij aanpassing brandweergarage Westkapelle en het beter inregelen van bestaande installaties.

Bij De Couburg en De Halve Maan zijn controle sterkteberekeningen gemaakt van de dakconstructie met het doel om na te gaan of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Hieruit is gebleken dat dit op bepaalde plaatsen mogelijk is. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid hoe de energieprestaties van beide panden te verbeteren en zo mogelijk zelf energie op te wekken.

Inmiddels heeft de cie. positief geadviseerd over aanvullend budget voor de renovatie van de installaties in het gemeentehuis. Hiermee kunnen we de energieprestatie van het gemeentehuis aanzienlijk verbeteren.


22-06-2016

Voor het energieneutraal maken van de loods Grijpskerke is opdracht verleend aan een samenwerkingsverband voor het uitwerken van de benodigde voorzieningen. Dit wordt in bouwteamverband gedaan. De plannen zijn in het 1e kwartaal 2016 uitgewerkt, maar leverden niet helemaal op naar verwachting . Er is daarom opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek, zodra dit is afgerond volgt een voorstel. 

Daarnaast worden gelijktijdig met onderhoudswerkzaamheden extra maatregelen uitgevoerd zoals: extra dakisolatie bij vervanging daken, HR++ beglazing bij vervanging kozijnen, diverse maatregelen bij aanpassing brandweergarage Westkapelle en het beter inregelen van bestaande installaties.

Bij De Couburg en De Halve Maan zijn controle sterkteberekeningen gemaakt van de dakconstructie met het doel om na te gaan of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Hieruit is gebleken dat dit op bepaalde plaatsen mogelijk is. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid hoe de energieprestaties van beide panden te verbeteren en zo mogelijk zelf energie op te wekken.


07-04-2016

Voor het energieneutraal maken van de loods Grijpskerke is opdracht verleend aan een samenwerkingsverband voor het uitwerken van de benodigde voorzieningen. Dit wordt in bouwteamverband gedaan. De plannen worden in het 1e kwartaal 2016 uitgewerkt, waarna een voorstel gemaakt wordt voor besluitvorming.

Daarnaast worden gelijktijdig met onderhoudswerkzaamheden extra maatregelen uitgevoerd zoals: extra dakisolatie bij vervanging daken, HR++ beglazing bij vervanging kozijnen, diverse maatregelen bij aanpassing brandweergarage Westkapelle en het beter inregelen van bestaande installaties.

Bij De Couburg en De Halve Maan zijn controle sterkteberekeningen gemaakt van de dakconstructie met het doel om na te gaan of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Hieruit is gebleken dat dit op bepaalde plaatsen mogelijk is. Mogelijkheid van plaatsing zal in 2016 verder uitgewerkt worden.


03-02-2016

Voor het energieneutraal maken van de loods Grijpskerke is opdracht verleend aan een samenwerkingsverband voor het uitwerken van de benodigde voorzieningen. Dit wordt in bouwteamverband gedaan. De plannen worden in het 1e kwartaal 2016 uitgewerkt, waarna een voorstel gemaakt wordt voor besluitvorming.

Daarnaast worden gelijktijdig met onderhoudswerkzaamheden extra maatregelen uitgevoerd zoals: extra dakisolatie bij vervanging daken, HR++ beglazing bij vervanging kozijnen, diverse maatregelen bij aanpassing brandweergarage Westkapelle, het beter inregelen van bestaande installaties.

Bij De Couburg en De Halve Maan zijn controle sterkteberekeningen gemaakt van de dakconstructie met  het doel om na te gaan of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Hieruit is gebleken dat dit op bepaalde plaatsen mogelijk is. Mogelijkheid van plaatsing zal in 2016 verder uitgewerkt worden.


19-11-2015

Voor het energieneutraal maken van de loods Grijpskerke zijn drie samenwerkingsverbanden benaderd. Zij hebben het rapport, dat een HZ student heeft opgesteld, ontvangen en kunnen daar hun visie op geven, alsook de door hun voorgestelde aanpak voor het energieneutraal maken van de loods. Aan de hand van hun presentaties is een keuze gemaakt worden met welk samenwerkingsverband we verder gaan voor de verdere uitwerking. In de loop van 2016 maken we een voorstel.

Daarnaast zijn we bezig de energieprestaties van bestaande installaties in gebouwen te verbeteren door ze beter in te regelen.


29-10-2015

Voor het energieneutraal maken van de loods Grijpskerke zijn drie samenwerkingsverbanden benaderd. Zij hebben het rapport, dat een HZ student heeft opgesteld, ontvangen en kunnen daar hun visie op geven, alsook de door hun voorgestelde aanpak voor het energieneutraal maken van de loods. Aan de hand van hun presentaties zal een keuze gemaakt worden met welk samenwerkingsverband we verder gaan voor de verdere uitwerking.


24-08-2015

Voor de uitvoering zijn HZ studenten ingeschakeld om een plan op te stellen (het gaat hierbij om de gemeenteloods in Grijpskerke).  Voor de uitvoering doen we een beroep op de budgetten voor verduurzaming. Dit kunnen investeringen zijn die we moeten afschrijven of eenmalige uitgaven. Op 25 juni 2015 zijn de resultaten gepresenteerd en nu gaan we over tot het realiseren van de maatregelen. Raporten zijn beschikbaar en opvraagbaar bij Mark Minderhoud.

Vanaf september starten nieuwe studenten met vervolg opdrachten op de 1e opdrachten. Deze zijn vooral gespitst op de communicatie richting de burger.


13-07-2015

Voor de uitvoering zijn HZ studenten ingeschakeld om een plan op te stellen (het gaat hierbij om de gemeenteloods in Grijpskerke).  Voor de uitvoering doen we een beroep op de budgetten voor verduurzaming. Dit kunnen investeringen zijn die we moeten afschrijven of eenmalige uitgaven. Op 25 juni 2015 zijn de resultaten gepresenteerd en nu gaan we over tot het realiseren van de maatregelen.

Raporten zijn beschikbaar en opvraagbaar bij Mark Minderhoud.


10-06-2015

Voor de uitvoering zijn HZ studenten ingeschakeld om een plan op te stellen (het gaat hierbij om de gemeenteloods in Grijpskerke).  Voor de uitvoering doen we een beroep op de budgetten voor verduurzaming. Dit kunnen investeringen zijn die we moeten afschrijven of eenmalige uitgaven. Op 25 juni 2015 zal het eind rapport worden gepresenteerd. Dit zal samen gebeuren met de rapporten over het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in de kernen Oostkapelle en Serooskerke.


12-05-2015

Gestart met de opstellen van de opdrachten voor het gemeentehuis en de nieuwe gemeentewerkplaats. HZ studenten gaan een plan opstellen hoe we de gebouwen kunnen verduurzamen. Op 4 februari zijn de studenten gestart.  Voor de uitvoering doen we een beroep op de budgetten voor verduurzaming. Dit kunnen investeringen zijn die we moeten afschrijven of eenmalige uitgaven. Over de voortgang zullen we hierover rapporteren in  de kwartaalrapportages.  In de maanden juni en juli zullen de resultaten op diverse momenten worden gepresenteerd.


13-04-2015

Gestart met de opstellen van de opdrachten voor het gemeentehuis en de nieuwe gemeentewerkplaats. HZ studenten gaan een plan opstellen hoe we de gebouwen kunnen verduurzamen. Op 4 februari zijn de studenten gestart.  Voor de uitvoering doen we een beroep op de budgetten voor verduurzaming. Dit kunnen investeringen zijn die we moeten afschrijven of eenmalige uitgaven. Over de voortgang zullen we hierover rapporteren in  de kwartaalrapportages.  


05-03-2015

Gestart met de opstellen van de opdrachten voor het gemeentehuis en de nieuwe gemeentewerkplaats. HZ studenten gaan een plan opstellen hoe we de gebouwen kunnen verduurzamen. Op 4 februari zijn de studenten gestart.  Voor de uitvoering doen we een beroep op de budgetten voor verduurzaming. Dit kunnen investeringen zijn die we moeten afschrijven of eenmalige uitgaven. Over de voortgang zullen we hierover rapporteren in  de kwartaalrapportages.  


16-02-2015

Gestart met de opstellen van de opdrachten voor het gemeentehuis en de nieuwe gemeentewerkplaats.

HZ studenten gaan een plan opstellen hoe we de gebouwen kunnen verduurzamen. Op 4 4 februari zijn de studenten gestart.


28-01-2015

Gestart met de opstellen van de opdrachten voor het gemeentehuis en de nieuwe gemeentewerkplaats.

HZ studenten gaan een plan opstellen hoe we de gebouwen kunnen verduurzamen.


01-09-2014

G
Tijd

In 2017 is een serieuze stap gezet. De activiteiten van energieneutraal maken
gemeentelijke gebouwen loopt de komende jaren tot 2030 door.

 

Afhankelijk van SDE+ subsidie kan in 2-18 weer projecten worden uitgevoerd.
Dit is een continue project voor de komende 10-20 jaar.

Het project gemeenteloods verloopt nog binnen de kaders van de planning.

Het project kost meer tijd vanwege de inpassing en combinatie van eigen doelstelling en
werken met een corporatie en postcoderoos.  De verwachting is dat het eigen project in het 3e kwartaal
kan worden afgerond; de corporatie en postcoderoos loopt het eigen tijdspad.
 
De planning is om de uitvoering energieneutraal maken gemeenteloods voor het einde van het 2e kwartaal af te ronden.

De opdracht aan Zizo voor gemeenteloods zal in het 1e kwartaal worden verstrekt.
De uitvoering van het werk door Zizo zal in 1e-2e kwartaal plaatsvinden. 

De EED energieaudit zal naar verwachting in het 1e kwartaal worden afgerond.

Op 10 januari 2017 is het startoverleg met Zizo inzake de gemeenteloods gepland.
Onderwerpen als planning komen hierbij aan de orde.

 

In de raadsvergadering van 15 december is besloten om dit te gaan uitvoeren.

Het plan energieneutraal maken van de gemeenteloods is aangepast en wordt besluitvorming voorgelegd aan de Raad op 15 dec. 2016.
In de Raad van 15 dec. komt ook het algehele Duurzaamheidsplan aan de orde. 

G
Geld

In 2017 zijn de activiteiten gerealiseerd binnen het beschikbare budget.

 

De uitvoering van het plan ZiZo valt binnen budget.

Door vernieuwde inschatting benodigd eigen vermogen in combinatie van gebruik van de
wat minder efficiënte (rendement) dakvlakken is het voor gemeente iets minder gunstig.
De verwachting is echter dat het eigen project nog wel binnen budget kan worden uitgevoerd. 

De kosten van de uitvoering zullen conform het termijnschema 2e-3e kwartaal worden betaald.

Zodra de uitvoeringsplanning van de gemeenteloods bekend is zal ook een termijnschema van facturering worden opgesteld.
Het gevraagde budget voor de gemeenteloods is akkoord conform besluit van 15 december 2016.

Het plan energieneutraal maken van de gemeenteloods is aangepast.
De SDE+ subsidie is meegenomen alsmede de aanpassing van de renteparameter voor 2017 naar 1,5 %.
Het plan is hierdoor financieel aanzienlijk gunstiger.