Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.033 Subsidieregeling asbest

8.033 Subsidieregeling asbest
Projectleider/budgethouder
Rewijk Karin
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2017

Asbesthoudende daken zijn met ingang van 2024 verboden in Nederland. We voeren de gemeentelijke subsidieregeling uit 2016 om het verwijderen van deze daken te stimuleren uit. De subsidieregeling is aanvullend op de rijkssubsidieregeling uit 2016 voor het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking.
De gemeentelijke subsidie heeft betrekking op het verplichte onderzoeksrapport naar asbest  voordat gesloopt mag worden.Toelichting

Wij kenden in 2017 14 aanvragen toe voor een totaalbedrag van € 4.844,20.
In totaal ontvingen we in 2017 16 aanvragen, 2 aanvragen moeten nog worden afgehandeld.

G
Kwaliteit
09-02-2018

Wij kenden in 2017 14 aanvragen toe voor een totaalbedrag van € 4.844,20.
In totaal ontvingen we in 2017 16 aanvragen, 2 aanvragen moeten nog worden afgehandeld.


09-02-2017

Toegekend: 8 aanvragen 
Besteed bedrag: € 3160
Geweigerd: 2 aanvragen
Aanvragen uit 2016 nog in behandeling: 4 aanvragen 


16-09-2016

10-09-2015

G
Tijd
G
Geld