Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.034 Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking)

8.034 Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking)
Projectleider/budgethouder
Minderhoud Mark
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014

De Zeeuwse gemeenten werken op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking samen. Dit doet men op basis van het energieakkoord. De thema's hierbij verduurzamen van woningen en energiebesparing bij bedrijven.

In gezamenlijkheid probeert men financiële middelen te krijgen die landelijk beschikbaar worden gesteld om lokale en regionale initiatieven een impuls te geven. Daarnaast leveren de gemeenten ook een eigen bijdrage om aan de samenwerking uitvoering te geven.Toelichting

Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. We vragen collectief subsidie aan waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

In februari 2016 is het Zeeuws Energieakkoord ondertekend en is landelijk subsidie gekregen voor 3 versnellingsaanpakken. De gemeente Veere is in alle drie deze aanpakken deelnemer. De projecten betreffen  het verduurzamen monumenten (stad Veere), dorpsgerichte aanpak (kern Oostkapelle) en het concept Nul op de meter.

 

G
Kwaliteit
11-02-2018

Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. We vragen collectief subsidie aan waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

In februari 2016 is het Zeeuws Energieakkoord ondertekend en is landelijk subsidie gekregen voor 3 versnellingsaanpakken. De gemeente Veere is in alle drie deze aanpakken deelnemer. De projecten betreffen  het verduurzamen monumenten (stad Veere), dorpsgerichte aanpak (kern Oostkapelle) en het concept Nul op de meter.

 


05-02-2018

Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Er wordt collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

In februari 2016 is het Zeeuws Energieakkoord ondertekend en heeft men landelijk subsidie gekregen voor 3 versnellingsaanpakken. De gemeente Veere is in alle drie deze aanpakken deelnemer die gaan over verduurzamen monumenten (stad Veere), dorpsgerichte aanpak (kern Oostkapelle) en het concept Nul op de meter.

 


23-10-2017

Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Er wordt collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

In februari is het Zeeuws Energieakkoord ondertekend en heeft men landelijk subsidie gekregen voor 3 versnellingsaanpakken. De gemeente Veere is in alle drie deze aanpakken deelnemer die gaan over verduurzamen monumenten (stad Veere), dorpsgerichte aanpak (kern Oostkapelle) en het concept Nul op de meter.

 


13-07-2017

Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Er wordt collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

In februari is het Zeeuws Energieakkoord ondertekend en heeft men landelijk subsidie gekregen voor 3 versnellingsaanpakken. De gemeente Veere is in alle drie deze aanpakken deelnemer die gaan over verduurzamen monumenten (stad Veere), dorpsgerichte aanpak (kern Oostkapelle) en het concept Nul op de meter.

 


15-06-2017

Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Er wordt collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De gemeentes zijn nu gevraagd om een bijdrage en Veere heeft toegezegd deel te nemen.

Op 10 februari 2017 ondertekenden alle gemeenten en allerlei andere partijen het Zeeuws Energieakkoord met als doel de bestaande woningvoorraad te gaan verduurzamen (uitvoering van het amendement door de Raad 'Opzetten Zeeuwse Stroomversnelling'). Dit viel samen met de Nationale Warme Truiendag.


24-02-2017

Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Er wordt collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De gemeentes zijn nu gevraagd om een bijdrage en Veere heeft toegezegd deel te nemen.

Op 10 februari 2017 ondertekenden alle gemeenten en allerlei andere partijen het Zeeuws Energieakkoord met als doel de bestaande woningvoorraad te gaan verduurzamen (uitvoering van het amendement door de Raad 'Opzetten Zeeuwse Stroomversnelling'). Dit viel samen met de Nationale Warme Truiendag.


24-02-2017

Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Er wordt collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De gemeentes zijn nu gevraagd om een bijdrage en Veere heeft toegezegd deel te nemen.

Op 10 februari 2017 zal het Zeeuws Energieakkoord worden ondertekenen door alle gemeenten en allerlei andere partijen met als de bestaande woningvoorraad te gaan verduurzamen (uitvoering van het amendement door de Raad 'Opzetten Zeeuwse Stroomversnelling'). Dit valt samen met de Nationale Warme Truiendag.


31-01-2017

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De gemeentes zijn nu gevraagd om een bijdrage en Veere heeft toegezegd deel te nemen.

Op 10 februari 2017 zal het Zeeuws Energieakkoord worden ondertekenen door alle gemeenten en allerlei andere partijen met als de bestaande woningvoorraad te gaan verduurzamen (uitvoering van het amendement door de Raad 'Opzetten Zeeuwse Stroomversnelling'). Dit valt samen met de Nationale Warme Truiendag.


31-01-2017

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De gemeentes zijn nu gevraagd om een bijdrage en Veere heeft toegezegd deel te nemen.

Op 10 februari 2017 zal het Zeeuws Energieakkoord worden ondertekenen door alle gemeenten en allerlei andere partijen met als de bestaande woningvoorraad te gaan verduurzamen (uitvoering van het amendement door de Raad 'Opzetten Zeeuwse Stroomversnelling'). Dit valt samen met de Nationale Warme Truiendag.


30-01-2017

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De gemeentes zijn nu gevraagd om een bijdrage en Veere heeft toegezegd deel te nemen.

Op 10 februari 2017 zal het Zeeuws Energieakkoord worden ondertekenen door alle gemeenten en allerlei andere partijen met als de bestaande woningvoorraad te gaan verduurzamen (uitvoering van het amendement door de Raad 'Opzetten Zeeuwse Stroomversnelling'). Dit valt samen met de Nationale Warme Truiendag.


15-12-2016

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De gemeentes zijn nu gevraagd om een bijdrage en Veere heeft toegezegd deel te nemen.

Het is de bedoeling om op 10 februari 2017 het Zeeuws Energieakkoord te ondertekenen door alle gemeenten en allerlei andere partijen met als de bestaande woningvoorraad te gaan verduurzamen (uitvoering van het amendement door de Raad 'Opzetten Zeeuwse Stroomversnelling'). Dit valt samen met de Nationale Warme Truiendag.


24-10-2016

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De gemeentes zijn nu gevraagd om een bijdrage en Veere heeft toegezegd deel te nemen.

Het is de bedoeling om op 1 december 2016 het Zeeuws Energieakkoord te ondertekenen door alle gemeenten en allerlei andere partijen met als de bestaande woningvoorraad te gaan verduurzamen (uitvoering van het amendement door de Raad 'Opzetten Zeeuwse Stroomversnelling')


12-09-2016

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De gemeentes zijn nu gevraagd om een bijdrage en Veere heeft toegezegd deel te nemen.

In kader van deze samenwerking is er nieuwe landelijke subsidie vrijgekomen en de gemeente Veere wil hier samen met de kern Oostkapelle deelnemen in een project "dorpsgerichte aanpak" in kader van de versnellingsaanpakken.


12-07-2016

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De Zeeuwse Stroomversnelling is in gang gezet. Op 24 mei 2016 wordt er gesproken tijdens het portefeuillehoudersoverleg over de voortgang.

De gemeentes zijn nu gevraagd om een bijdrage en Veere heeft toegezegd deel te nemen.


12-05-2016

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De Zeeuwse Stroomversnelling is in gang gezet. Op 24 mei 2016 wordt er gesproken tijdens het portefeuillehoudersoverleg over de voortgang.


07-04-2016

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De Zeeuwse Stroomversnelling is in gang gezet. Voor mei 2016 moet er een Zeeuwse Stroomversnelling zijn. Vanuit het landelijke is er voor Zeeland een makelaar aangesteld. Eind februari zijn de bestuurders bijgepraat over het proces.


06-04-2016

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De Zeeuwse Stroomversnelling is in gang gezet. Voor mei 2016 moet er een Zeeuwse Stroomversnelling zijn. Van uit het landelijke is er voor Zeeland een makelaar aangesteld. Eind februari zijn de bestuurders bijgepraat over het proces.


15-03-2016

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De Zeeuwse Stroomversnelling is in gang gezet. Voor mei 2016 moet er een Zeeuwse Stroomversnelling zijn. Van uit het landelijke is er voor Zeeland een makelaar aangesteld. Eind februari zijn de bestuurders bijgepraat over het proces.


21-01-2016

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De Zeeuwse Stroomversnelling is in gang gezet. Voor mei 2016 moet er een Zeeuwse Stroomversnelling zijn. Van uit het landelijke is er voor Zeeland een makelaar aangesteld.


17-01-2016

Project loopt en diverse acties zijn hiervoor uitgezegd. De coördinatie hiervan ligt bij de gemeente Borsele, Veere participeert in dit traject. Als gevolg hiervan komt er een Energieloket voor burgers en bedrijven dat 1 september beschikbaar zal zijn en een Tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad is inmiddels opengesteld. Ook gaat men starten met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

Ook het traject Zeeuwse Stroomversnelling is in gang gezet. Voor mei 2016 moet er een Zeeuwse Stroomversnelling zijn. Van uit het landelijke is er voor Zeeland een makelaar aangesteld.


24-11-2015

Project loopt en diverse acties zijn hiervoor uitgezegd. De coördinatie hiervan ligt bij de gemeente Borsele, Veere participeert in dit traject. Als gevolg hiervan komt er een Energieloket voor burgers en bedrijven dat 1 september beschikbaar zal zijn en een Tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad is inmiddels opengesteld. Ook gaat men starten met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

Ook het traject Zeeuwse Stroomversnelling is in gang gezet. Maandag 12-10 was er een landelijke bijeenkomst. In 26 november volgt er een Zeeuwse bijeenkomst en de gemeente Middelburg is hier trekker van.


15-10-2015

Project loopt en diverse acties zijn hiervoor uitgezegd. De coördinatie hiervan ligt bij de gemeente Borsele, Veere participeert in dit traject. Als gevolg hiervan komt er een Energieloket voor burgers en bedrijven dat 1 september beschikbaar zal zijn en een Tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad is inmiddels opengesteld. Ook gaat men starten met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

Ook het traject Zeeuwse Stroomversnelling is in gang gezet. Maandag 12-10 was er een landelijke bijeenkomst. In november volgt er een Zeeuwse bijeenkomst en de gemeente Middelburg is hier trekker van.


24-08-2015

Project loopt en diverse acties zijn hiervoor uitgezegd. De coördinatie hiervan ligt bij de gemeente Borsele, Veere participeert in dit traject. Als gevolg hiervan komt er een Energieloket voor burgers en bedrijven dat 1 september beschikbaar zal zijn en een Tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad is inmiddels opengesteld. Ook gaat men starten met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.


13-07-2015

Project loopt en diverse acties zijn hiervoor uitgezegd. De coördinatie hiervan ligt bij de gemeente Borsele, Veere participeert in dit traject. Als gevolg hiervan komt er een Energieloket voor burgers en bedrijven dat 1 september beschikbaar zal zijn en een Tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad. Ook gaat men starten met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven,


10-06-2015

Project loopt en diverse acties zijn hiervoor uitgezegd. De coördinatie hiervan ligt bij de gemeente Borsele, Veere participeert in dit traject. Als gevolg hiervan komt er een Energieloket voor burgers en bedrijven dat 1 september beschikbaar zal zijn en een Tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad.


13-04-2015

Project loopt en diverse acties zijn hiervoor uitgezegd.

De coördinatie hiervan ligt bij de gemeente Borsele, Veere participeert in dit traject.


28-01-2015

Project loopt en diverse acties zijn hiervoor uitgezegd.

De coördinatie hiervan ligt bij de gemeente Borsele, Veere participeert in dit traject.


01-09-2014

G
Tijd
G
Geld