Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.036 Opstellen duurzaamheidsagenda

8.036 Opstellen duurzaamheidsagenda
Projectleider/budgethouder
Minderhoud Mark
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

In de periode september tot november stellen we de duurzaamheidsagenda op voor het komende jaar. In de duurzaamheidsagenda komen de concrete acties die we jaarlijks gaan doen. Dit gebeurt met behulp van de eigen organisatie en externe stakeholders. De acties koppelen we aan de routes uit het beleid, voorzien van indicatoren/parameters waarop we monitoren.Toelichting

Sinds 2017 geeft een aanjaagteam  een versnelling  aan duurzaamheid binnen de gemeente Veere. In een regelmatig verschijnende nieuwsbrief informeert het team  u over de voortgang van de uitvoering van het duurzaamheidsplan.
Op 4 december 2017 voerden wij met u een open discussie over duurzaamheid tijdens de algemene commissie. Wij lieten u  de uitkomsten van het afwegingskader en de bijbehorende uitdaging zien.
Het afwegingskader wordt nu vertaald naar de financiële gevolgen.

 

Sinds de begroting 2017 werken we met een paragraaf duurzaamheid. omdat duurzaamheid een onderdeel is bij alle ontwikkelingen.

 

G
Kwaliteit
11-02-2018

Op 4 december 2017 voerden wij met u een open discussie over duurzaamheid tijdens de algemene commissie. Wij lieten u  de uitkomsten van het afwegingskader en de bijbehorende uitdaging zien.
Het afwegingskader wordt nu vertaald naar de financiële gevolgen.

Deze avond is ingeleid door Lector Jakob van Berkel en sinds 2017 is het aanjaagteam aangesteld om een versnelling te geven aan duurzaamheid binnen de gemeente Veere.

Sinds de begroting 2017 werken we met een paragraaf duurzaamheid. omdat duurzaamheid een onderdeel is bij alle ontwikkelingen.

 


05-02-2018

Op 4 december 2017 hebben wij met u een open discussie gevoerd over duurzaamheid tijdens de algemene commissie. Wij hebben u laten zien de uitkomsten van het afwegingskader en de bijbehorende uitdaging.
Het afwegingskader wordt nu vertaald naar de financiële gevolgen.

Deze avond is ingeleid door Lector Jakob van Berkel en sinds 2017 is het aanjaagteam aangesteld om een versnelling te geven aan duurzaamheid binnen de gemeente Veere.

Sinds de begroting 2017 werken we met een paragraaf duurzaamheid. omdat duurzaamheid een onderdeel is bij alle ontwikkelingen.

 


23-10-2017

Voor 2018 wordt er een nieuwe agenda opgesteld hierbij i.s.m. het aanjaagteam Duurzaamheid. Op 4 december organiseren we een bijeenkomst met de gemeenteraad over duurzaamheid en het afwegingskader.


13-07-2017

Voor 2018 wordt er een nieuwe agenda opgesteld hierbij i.s.m. het aanjaagteam Duurzaamheid.


15-06-2017

Voor 2018 wordt er een nieuwe agenda opgesteld


31-01-2017

Algemene commissie van 6 maart wordt de raad geïnformeerd over de voortgang


--
Tijd
--
Geld