Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.040 Opstellen van lichtbeleid

8.040 Opstellen van lichtbeleid
Projectleider/budgethouder
Bruin Nel, de
Geldof - de Vries Mirjam
Vasseur Sjacky
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016

Het opstellen van lichtbeleid stond in het nu geldende duurzaamheidsplan en is bestuurlijk verschoven van 2016 naar 2017 (budget eenmalig € 25.000).Toelichting

De gemeenteraad stelde het Beleid voor Donker (Lichtbeleid) in de kuststrook en Natura 2000 gebieden op 1 februari 2018 vast.

G
Kwaliteit
07-09-2017

We zijn bezig met het opstellen van beleid voor donker in de kuststrook en Natura 2000 gebieden. Na overleg met belanghebbenden hebben we een concept beleid opgesteld. In de commissievergadering van 18 september geven we hier een korte
presentatie over. Daarna leggen we het conceptbeleid ter inzage. Vaststelling staat gepland in de raadsvergadering van januari 2018.


08-09-2016

G
Tijd
G
Geld