Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.041 Realiseren van de uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed

8.041 Realiseren van de uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed
Projectleider/budgethouder
Vierbergen Shiona
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2020

Door de veranderende samenleving en bevolkingssamenstelling zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Voor de toekomst willen we een aanbod aan maatschappelijk vastgoed realiseren dat beter aansluit op de vraag en de veranderde maatschappij en een lagere exploitatielast voor de gemeente.  In december 2016 leggen we een uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed aan de raad voor die in de eerste fase uitgaat van maximaal vier projecten .  In 2017 gaan we aan de slag met de uitvoering .Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 zijn projectvoorbereiding gestart voor de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle om uitvoering te geven aan de uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed.  In deze kernen voerde we gesprekken met huidige en toekomstige partners en is de rol en positie van deze partners besproken. De dorpsraden spelen een centrale rol in de projectorganisaties. De projectplannen voor Westkapelle en Serooskerke stelde wij in 2017 vast. Deze boden wij ter informatie aan u aan.  Voor Serooskerke zijn in nauw overleg met de samenleving hoofdkeuzes aan u voorgelegd.  De projectplannen voor Aagtekerke en Oostkapelle volgen in het eerste kwartaal van 2018. De hoofdkeuzes volgen ook in 2018.

08-02-2018

In 2017 is de projectvoorbereiding gestart voor de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. In deze kernen zijn in 2017 gesprekken met huidige en toekomstige partners gevoerd. Hierbij is rol en positie van deze partners besproken.  Daarna gaven wij vorm aan de projectorganisatie door het instellen van projectgroepen, werkgroepen, stuurgroepen en klankbordgroepen. De dorpsraden spelen een centrale rol in de projectorganisaties. De projectplannen voor Westkapelle en Serooskerke stelde wij in 2017 vast. Deze hebben wij ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden.  Voor Serooskerke zijn hoofdkeuzes voorgelegd aan de samenleving: wat gaan wij waar bouwen? Deze keuzes hebben wij in december 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad.  De projectplannen voor Aagtekerke en Oostkapelle volgen in het eerste kwartaal van 2018. De hoofdkeuzes volgen ook in 2018.


06-02-2018

Voor de vier verschillende deelprojecten () wordt gewerkt aan projectplannen en er worden kennismakingsgesprekken gehouden in de kernen.

In 2017 is de projectvoorbereiding gestart voor de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. In deze kernen zijn in 2017 verkennende gesprekken met huidige en toekomstige partners gevoerd. Hierbij is rol en positie van deze partners besproken.  Daarna is de projectorganisatie opgetuigd (werkgroepen, stuurgroep, klankboordgroepen). De dorpsraden spelen een centrale rol in de projectorganisaties. De projectplannen voor Westkapelle en Serooskerke hebben wij in 2017 vastgesteld en ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden.  Voor Serooskerke zijn hoofdkeuzes voorgelegd aan de samenleving: wat gaan wij waar bouwen? Deze keuzes hebben wij in december 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad.  De projectplannen voor Aagtekerke en Oostkapelle volgen in het eerste kwartaal van 2018.


23-03-2017

Voor de vier verschillende deelprojecten (Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke, Westkapelle) wordt gewerkt aan projectplannen en er worden kennismakingsgesprekken gehouden in de kernen.


07-02-2017

Op 19 januari is de (interne) aftrap geweest voor de uitvoering Maatschappelijk Vastgoed. Voor de vier verschillende deelprojecten (Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke, Westkapelle) wordt gewerkt aan projectplannen.


05-01-2017

Op 19 januari is de (interne) aftrap van de uitvoering Maatschappelijk Vastgoed.


O
Tijd

De planning is om de vier projectplannen voor 1 juli a.s. vast te laten stellen.

R
Geld