Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.042 Beheren en uitvoeren prestatieafspraken met Woonburg

8.042 Beheren en uitvoeren prestatieafspraken met Woonburg
Projectleider/budgethouder
Nuhaan- van Amelsfoort Denise
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015

 Eind 2015 zijn de prestatieafspraken met Woonburg en de huurdersvereniging vastgesteld. Dit zijn afspraken over o.a. de kwaliteit en kwantiteit van de huurwoningen en afspraken over doelgroepen en huurprijsbeleid. Jaarlijks stellen de drie partijen een uitvoeringsprogramma vast. In het voorjaar van 2017 volgt een eerste evaluatie.Toelichting

De evaluatie van het bod over 2016 legden wij op 8 juni 2017 aan u voor.  Nagenoeg alle afspraken uit 2016 zijn door Woonburg (nu Zeeuwland) uitgevoerd.

Het bod van Zeeuwland voor 2018 is met de huurdersvereniging besproken. Zij stemmen in met het uitgebrachte bod. Het bod past binnen de prestatieafspraken van november 2015. Daarom stemden wij op 14 november 2017 in met het bod 2018. Dit is op 14 december 2017 via de ingekomen stukken aan u ter kennis gebracht.

 

G
Kwaliteit
11-02-2018

De evaluatie van het bod over 2016 legden wij op 8 juni 2017 aan u voor.  Nagenoeg alle afspraken uit 2016 zijn door Woonburg (nu Zeeuwland) uitgevoerd.

Het bod van Zeeuwland voor 2018 is met de huurdersvereniging besproken. Zij stemmen in met het uitgebrachte bod. Het bod past binnen de prestatieafspraken van november 2015. Daarom stemden wij op 14 november 2017 in met het bod 2018. Dit is op 14 december 2017 via de ingekomen stukken aan u ter kennis gebracht.

 


06-02-2018

De evaluatie van het bod over 2016 hebben wij op 8 juni 2017 aan u ter kennisname voorgelegd. Nagenoeg alle afspraken uit 2016 zijn door Woonburg (nu Zeeuwland) uitgevoerd.

Het bod van Zeeuwland voor 2018 is met de huurdersvereniging besproken. Zij stemmen in met het uitgebrachte bod. Het bod past binnen de prestatieafspraken van november 2015. Daarom hebben wij op 14 november 2017 ingestemd met het bod 2018. Dit is op 14 december 2017 via de ingekomen stukken aan u ter kennis gebracht.

 


11-07-2017

Het bod 2018 is inmiddels ontvangen en zal met de huurdersvertegenwoordiging besproken worden.

In de commissie van september geeft Zeeuwland een toelichting op een aantal ontwikkelingen.


15-05-2017

De evaluatie van het bod over 2016 wordt aan de raad ter kennisname voorgelegd


24-02-2017

Het jaarbod voor 2017 van Woonburg hebben we, in overleg met de huurdersvertegenwoordiging SHW/W, vastgesteld.

De evaluatie van het jaarbod over 2016 volgt in voorjaar van 2017.

Dit omdat Zeeuwland/Woonburg de gevraagde gegevens pas vanaf half februari kan leveren.


24-02-2017

Het jaarbod voor 2017 van Woonburg hebben we, in overleg met de huurdersvertegenwoordiging SHW/W, vastgesteld.

De evaluatie van het jaarbod over 2016 volgt in voorjaar van 2017.

Omdat Zeeuwland/Woonburg de gevraagde gegevens pas vanaf half februari kan leveren, wordt de evaluatie in april 2017 in de raad gebracht. 


07-02-2017

Het jaarbod voor 2017 van Woonburg hebben we, in overleg met de huurdersvertegenwoordiging SHW/W, vastgesteld.

De evaluatie van het jaarbod over 2016 volgt in voorjaar van 2017.

Omdat Zeeuwland/Woonburg de gevraagde gegevens pas vanaf half februari kan leveren, wordt de evaluatie in april in de raad gebracht. 


31-01-2017

Het jaarbod voor 2017 van Woonburg hebben we, in overleg met de huurdersvertegenwoordiging SHW/W, vastgesteld.

De evaluatie van het jaarbod over 2016 volgt in voorjaar van 2017 


16-11-2016

Het bod voor 2017 van Woonburg wordt binnenkort met Woonburg en de huurdersvereniging besproken.

Het besluit van het college hierover wordt begin 2017 ter kennisname aan de raad gestuurd. 


05-07-2016

College stemde in juli in met het bod 2016 van Woonburg op bijdrage volkshuisvestingsbeleid. Wordt in de eerstkomende raadsvergadering via de lijst ingekomen stukken ter kennisname gebracht aan de raad. 


14-04-2016

Binnenkort bespreken we de uitvoeringsagenda voor 2016 (gebaseerd op de prestatieafspraken) met Woonburg en de huurdersvertegenwoordiging.  Resultaat wordt in april ter kennisname aan de raad gestuurd

De reactie van de huurdersvereniging op bod voor 2016 is inmiddels bekend. Toezending aan de raad volgt in mei. 


13-01-2016

Binnenkort bespreken we de uitvoeringsagenda voor 2016 (gebaseerd op de prestatieafspraken) met Woonburg en de huurdersvertegenwoordiging.  Resultaat wordt in april ter kennisname aan de raad gestuurd


G
Tijd
G
Geld