Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.043 Beheren en uitvoeren tweede woningenbeleid

8.043 Beheren en uitvoeren tweede woningenbeleid
Projectleider/budgethouder
Nuhaan- van Amelsfoort Denise
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015

1 juli 2015 is de nieuwe huisvestingsverordening tweede woningenbeleid in werking getreden.Toelichting

Beheren en uitvoeren van tweede woningenbeleid is een voortdurend proces. We werken sinds juli 2015 volgens de nieuwe verordening. De evaluatie over 2016 is op 9 november 2017 aan u voorgelegd. Uit deze evaluatie bleek dat in de periode 2016 tot medio 2017 13 woningen teruggewonnen zijn die we weer toerekenen aan de permanente woningvoorraad. Hieruit blijkt dat ons tweede woningenbeleid zijn opbrengsten blijft hebben. De evaluatie gaf geen aanleiding om het beleid te veranderen.

 

G
Kwaliteit
06-02-2018

Beheren en uitvoeren van tweede woningenbeleid is een voortdurend proces. We werken sinds juli 2015 conform de nieuwe verordening. De evaluatie over 2016 is op 9 november 2017 aan u voorgelegd. Uit deze evaluatie bleek dat in de periode 2016 tot medio 2017 13 woningen teruggewonnen zijn die we weer toerekenen aan de permanente woningvoorraad. Hieruit blijkt dat ons tweede woningenbeleid zijn opbrengsten blijft hebben. De evaluatie gaf geen aanleiding om het beleid te veranderen.

 


15-05-2017

Beheren en uitvoeren van tweede woningenbeleid is een voortdurend proces. We werken sinds juli 2015 conform de nieuwe verordening.

De evaluatie over 2016 wordt na de zomer aan de raad voorgelegd

 


24-02-2017

Beheren en uitvoeren van tweede woningenbeleid is een voortdurend proces. We werken sinds juli 2015 conform de nieuwe verordening.

In juni 2017 volgt evaluatie over 2016.


31-01-2017

Beheren en uitvoeren van tweede woningenbeleid is een voortdurend proces. We werken sinds juli 2015 conform de nieuwe verordening.

In juni volgt evaluatie over 2016.


31-08-2016

Beheren en uitvoeren van tweede woningenbeleid is een voortdurend proces. We werken sinds juli 2015 conform de nieuwe verordening en er zijn geen opvallende zaken te melden.


31-08-2016

Beheren en uitvoeren van tweede woningenbeleid is een voortdurend proces. We werken sinds juli 2015 conform de nieuwe verordening en er zijn geen opvallende zaken te melden.


14-04-2016

13-01-2016

G
Tijd
G
Geld