Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.044 Uitvoeren en beheren Regionale woningmarktafspraken

8.044 Uitvoeren en beheren Regionale woningmarktafspraken
Projectleider/budgethouder
Nuhaan- van Amelsfoort Denise
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014

We actualiseren de regionale afspraken uit 2013 aan de uitkomst van het landelijk WoOn2015 behoeftenonderzoek de provinciale en onze eigen prognoses en wensen. Eind 2016 leggen we deze voor aan de raad. De nieuwe woningbouwplannen moeten aansluiten op de veranderende vraag.Toelichting

In o.a. Zanddijk, Oostkapelle (Zeeduinse Poort) en Zoutelande (Tienden II) zijn woningen gebouwd die passen binnen de regionale woningmarktafspraken op Walcheren

In het najaar van 2016 zijn we gestart met de besprekingen over het actualiseren van de regionale afspraken. Deze onderhandelingen hebben niet tot overeenstemming  geleid.. Daarom stelde provincie Zeeland op 21 juli 2017 éénzijdig  regionale woningmarktafspraken vast. De Walcherse woningmarktafspraken 2013-2022 zijn met deze éénzijdige vaststelling ingetrokken.

We willen een basis  creëren waarmee samenwerking in de toekomst  weer mogelijk is. Daarom nam de Provincie Zeeland het initiatief om gezamenlijk met  Veere, Middelburg en Vlissingen een onafhankelijk deskundige te vragen om inzicht te verschaffen in het ontstaan van de huidige situatie. Om daarna te onderzoeken welke factoren  leiden tot een toekomstig gezamenlijk woningmarkbeleid. We verwachten dat wij u hierover voor de zomer 2018 kunnen informeren.

U hebt op 9 november 2017 besloten om een woningbehoeftenonderzoek uit te voeren. Hiermee krijgen we actuele gegevens over de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen. De resultaten kunnen daarnaast als basis gebruikt worden voor de gesprekken over de nieuwe regionale woningmarktafspraken.

 

G
Kwaliteit
11-02-2018

In o.a. Zanddijk, Oostkapelle (Zeeduinse Poort) en Zoutelande (Tienden II) zijn woningen gebouwd die passen binnen de regionale woningmarktafspraken op Walcheren

In het najaar van 2016 zijn we gestart met de besprekingen over het actualiseren van de regionale afspraken. Deze onderhandelingen  leidden niet  tot overeenstemming. Daarom stelde provincie Zeeland op 21 juli 2017 éénzijdig  regionale woningmarktafspraken vast. De Walcherse woningmarktafspraken 2013-2022 zijn met deze éénzijdige vaststelling ingetrokken.

We willen een basis  creëren waarmee samenwerking in de toekomst  weer mogelijk is. Daarom nam de Provincie Zeeland het initiatief om gezamenlijk met  Veere, Middelburg en Vlissingen een onafhankelijk deskundige te vragen om inzicht te verschaffen in het ontstaan van de huidige situatie. Om daarna te onderzoeken welke factoren  leiden tot een toekomstig gezamenlijk woningmarkbeleid. We verwachten dat wij u hierover voor de zomer 2018 kunnen informeren.

U hebt op 9 november 2017 besloten om een woningbehoeftenonderzoek uit te voeren. Hiermee krijgen we actuele gegevens over de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen. De resultaten kunnen daarnaast als basis gebruikt worden voor de gesprekken over de nieuwe regionale woningmarktafspraken.

 


06-02-2018

In o.a. Zanddijk, Oostkapelle (Zeeduinse Poort) en Zoutelande (Tienden II) zijn woningen gebouwd die passen binnen de regionale woningmarktafspraken op Walcheren

In het najaar van 2016 zijn we gestart met de besprekingen over het actualiseren van de regionale afspraken. Deze onderhandelingen  hebben niet geleid tot overeenstemming. Daarom heeft provincie Zeeland op 21 juli 2017 éénzijdig de regionale woningmarktafspraken vastgesteld. De Walcherse woningmarktafspraken 2013-2022 zijn met deze éénzijdige vaststelling ingetrokken.

We willen en basis te creëren waardoor samenwerking in de toekomst  weer mogelijk is. Daarom hebben we gezamenlijk met Provincie Zeeland, gemeente Middelburg en gemeente Vlissingen een onafhankelijk deskundige gevraagd om inzicht te verschaffen in de totstandkoming van de huidige situatie en het formuleren van succesfactoren voor toekomstig gezamenlijk woningmarkbeleid. We verwachten dat wij u hierover voor de zomer 2018 kunnen informeren.

U hebt op 9 november 2017 besloten om een woningbehoeftenonderzoek uit te voeren. Hiermee krijgen we actuele gegevens over de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen. De resultaten kunnen daarnaast als basis gebruikt worden voor de gesprekken over de nieuwe regionale woningmarktafspraken.

 


11-07-2017

In het najaar van 2016 zijn we gestart met de besprekingen over het actualiseren van de regionale afspraken. Deze onderhandelingen  lopen nog.

We verwachten na de zomer duidelijkheid te hebben over deze afspraken.

Inmiddels is duidelijk dat we geen regionale afspraken op Walcheren hebben kunnen maken.  Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de huidige afspraken (die tot 2022 lopen) nog gelden. Nieuwe bestemmingsplannen moeten we onderbouwen met recente onderzoeken. Na de zomer zal geadviseerd worden om een behoeftenonderzoek al in 2017 uit voeren.  

 


15-05-2017

In het najaar van 2016 zijn we gestart met de besprekingen over het actualiseren van de regionale afspraken. Deze onderhandelingen  lopen nog.

We verwachten na de zomer duidelijkheid te hebben over deze afspraken.


31-01-2017

In het najaar van 2016 zijn we gestart met de besprekingen over het actualiseren van de regionale afspraken. Deze onderhandelingen  lopen nog.


31-01-2017

In o.a. Zanddijk, Oostkapelle (Zeeduinse Poort) en Zoutelande (Tienden II) zijn woningen gebouwd die passen binnen de regionale woningmarktafspraken op Walcheren.

In het najaar van 2016 zijn we gestart met de besprekingen over het actualiseren van de regionale afspraken.


16-11-2016

Gesprekken met Vlissingen, Middelburg en de provincie zijn gaande. In voorjaar 2017 worden nieuwe woningmarktafspraken voorgelegd aan de raad.


14-04-2016

De bouw van woningen op de locaties in Zeeduinse Poort in Oostkapelle, Zanddijk en de Tienden II in Zoutelande en het incidenteel opvullen van inbreidingslocaties in de kernen zijn gerealiseerd binnen de geldende woningmarktafspraken.

In 2016 volgt een actualisatie van de afspraken, gebaseerd op nieuwe bevolkings- en huishoudensprognoses

 

 


06-04-2016

De bouw van woningen op de locaties in Zeeduinse Poort in Oostkapelle, Zanddijk en de Tienden II in Zoutelande en het incidenteel opvullen van inbreidingslocaties in de kernen zijn gerealiseerd binnen de geldende woningmarktafspraken.

In 2016 volgt een actualisatie van de afspraken, gebaseerd op nieuwe bevolkings- en huishoudensprognoses

 

 


18-02-2016

De bouw van woningen op de locaties in Zeeduinse Poort in Oostkapelle, Zanddijk en de Tienden II in Zoutelande en het incidenteel opvullen van inbreidingslocaties in de kernen zijn gerealiseerd binnen de geldende woningmarktafspraken .

In 2016 volgt een actualisatie van de afspraken, gebaseerd op nieuwe bevolkings- en huishoudensprognoses

 

 


13-01-2016

De bouw op de verschillende locaties gaat gestaag door.

In 2016 volgt een actualisatie van de afspraken, gebaseerd op nieuwe bevolkings- en huishoudensprognoses

 

 


26-11-2015

De bouw op de verschillende locaties gaat gestaag door.

In 2016 volgt een actualisatie van de afspraken, gebaseerd op nieuwe bevolkings- en huishoudensprognoses

 

 


12-11-2015

De bouw op de verschillende locaties gaat gestaag door.

Geen nieuwe ontwikkelingen..

 


13-07-2015

De bouw op de verschillende locaties gaat gestaag door.

Geen nieuwe ontwikkelingen..

 


13-05-2015

De bouw op de verschillende locaties gaat gestaag door.

Geen nieuwe ontwikkelingen.


23-04-2015

De bouw op de verschillende locaties gaat gestaag door.

geen nieuwe ontwikkelingen.


14-04-2015

De bouw op de verschillende locaties gaat gestaag door.

geen nieuwe ontwikkelingen.


18-03-2015

De bouw op de verschillende locaties gaat gestaag door.


18-03-2015

De bouw op de verschillende locaties gaat gestaag door.


02-09-2014

G
Tijd
G
Geld